konto
biotechnologia

Biotechnologia Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski

biotechnologia

Stopień / forma: II stopień magisterskie / Stacjonarne

Czesne: Brak danych

Strona: Przejdź na stronę wydziału

e-mail: rekrutacja@biol.uw.edu.pl

Tel.: (22) 554-19-24

Adres: ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Rekrutacja

Egzamin wstępny

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy ogólnej orientacji w podstawowych problemach wybranego kierunku. Lista zagadnień umieszczana jest na stronie internetowej Wydziału Biologii. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów zapewniającej miejsce na liście rankingowej w ramach pozostałego limitu miejsc. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej kandydata zdecyduje ocena wystawiona na dyplomie studiów pierwszego stopnia.

Inne wymagania wstępne

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

Nie więcej niż 80% miejsc w ramach limitu przyjęć przeznaczonych jest dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. Pozostałe miejsca w ramach limitu przyjęć przeznaczone są dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

1. Kandydaci kwalifikowani na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów.
W przypadku postępowania kwalifikacyjnego warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie co najmniej 500 punktów rekrutacyjnych i zajęcie na liście rankingowej kandydatów pozycji mieszczącej się w ramach obowiązującego limitu miejsc.

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie wyników osiągniętych z następujących przedmiotów wymaganych i kierunkowych dla kierunku biotechnologia określonych w programie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Biologii UW: matematyka, fizyka, chemia, biochemia, biotechnologia, genetyka, mikrobiologia, bioinformatyka, biologia molekularna, inżynieria bioprocesowa, ewolucja.

2. Postępowanie kwalifikacyjne na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy ogólnej orientacji w podstawowych problemach wybranego kierunku. Lista zagadnień umieszczana jest na stronie internetowej Wydziału Biologii. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów zapewniającej miejsce na liście rankingowej w ramach pozostałego limitu miejsc. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej kandydata zdecyduje ocena wystawiona na dyplomie studiów pierwszego stopnia.

Podobne kierunki

bioinformatyka
Poznań Stacjonarne
Politechnika Poznańska
(Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

Bioinformatyka

biotechnologia
Poznań Stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(Wydział Biologii)

Biotechnologia

bioinformatyka-i-biologia-systemow
Warszawa Stacjonarne
Uniwersytet Warszawski
(Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Bioinformatyka i Biologia Systemów

biotechnologia-medyczna
Poznań Stacjonarne
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
(Wydział Medyczny)

Biotechnologia medyczna

kierunek

Więcej Podobnych Kierunków

Opinia o kierunku Biotechnologia | Uniwersytet Warszawski

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj