konto
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: rekrutacja@adm.uw.edu.pl

Tel.: (22) 552-00-00

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Uniwersytet Warszawski

Kierunki Uniwersytet Warszawski

I stopień licencjackie - stacjonarne

Lingwistyka stosowana - nauczycielsko-tłumaczeniowa z językiem japońskim (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Dziennikarstwo i medioznawstwo - dziennikarstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Filologia białoruska z językiem angielskim (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Filologia Klasyczna i Studia Śródziemnomorskie (Wydział Polonistyki)

Nauczanie języków obcych - język angielski (Wydział)

Energetyka i Chemia Jądrowa (Wydział Chemii)

Ekonomia - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno Menedżerskie (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Studia wschodnie (Wydział Orientalistyczny)

Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (Wydział Artes Liberales)

Filologia Romańska (Wydział Neofilologii)

Lingwistyka stosowana - nauczycielsko-tłumaczeniowa z językiem szwedzkim (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Logopedia ogólna i kliniczna - logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna (Wydział Polonistyki)

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią - filologia rosyjska (bez znajomości języka rosyjskiego) (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Filologia Polska - literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej (Wydział Polonistyki)

Nauczanie języków obcych - język niemiecki (Wydział)

Filologia Romańska - francuski od podstaw (Wydział Neofilologii)

Filologia Ugrofińska - (język węgierski) (Wydział Neofilologii)

Geologia poszukiwawcza (Wydział Geologii)

Logistyka i administrowanie w mediach - zarządzanie i technologie mediów (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią - filologia rosyjska (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Wydział Polonistyki)

Studia amerykanistyczne (Wydział)

Iberystyka - język portugalski (Wydział Neofilologii)

Pedagogika - andragogika, organizacja edukacji dorosłych (Wydział Pedagogiczny)

Filologia Włoska (Wydział Neofilologii)

Ekonomia - finanse, inwestycje i rachunkowość, informatyka i ekonometria (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Bioinformatyka i biologia systemów (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią - kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Logopedia ogólna i kliniczna - logopedia ogólna (Wydział Polonistyki)

European Politics and Economics (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Informatyka i ekonometria (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Orientalistyka - arabistyka (Wydział Orientalistyczny)

Antropozoologia (Wydział Artes Liberales)

Germanistyka (Wydział Neofilologii)

Finanse, inwestycje i rachunkowość - Finance and International Investment (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Informatyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Dziennikarstwo i medioznawstwo - public relatons i marketing medialny (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Slawistyka - bohemistyka, slawistyka kroatystyka, słowenistyka (Wydział Polonistyki)

Filozofia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Orientalistyka - Koreanistyka (Wydział Orientalistyczny)

Archaeology (Wydział Historyczny)

Pedagogika małego dziecka - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (Wydział Pedagogiczny)

Fizyka - nauczycielska (Wydział Fizyki)

Orientalistyka, Kultura Wschodu Starożytnego - asyriologia i hetytologia (Wydział Orientalistyczny)

Biologia (Wydział Biologii)

Iberystyka - język hiszpański (Wydział Neofilologii)

Orientalistyka - Mongolistyka i tybetologia (Wydział Orientalistyczny)

Matematyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Samorząd Terytorialny i Polityka Regionalna (Wydział Prawa i Administracji)

Dziennikarstwo i medioznawstwo - fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Lingwistyka stosowana - Komunikacja międzykulturowa (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Kognitywistyka (Wydział Filozofii i Socjologii)

Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych (Wydział)

Pedagogika - animacja kultury i edukacja nieformalna (Wydział Pedagogiczny)

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie - projektowanie molekularne i bioinformatyka (Wydział Fizyki)

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Biotechnologia (Wydział Biologii)

Studia filologiczno - kulturoznawcze (Wydział Neofilologii)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Ekonomia - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno Matematyczne (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Philosophy (Wydział Filozofii i Socjologii)

Lingwistyka stosowana - Tłumaczenia specjalistyczne (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych (Wydział)

Orientalistyka - Egiptologia (Wydział Orientalistyczny)

Organizowanie rynku pracy (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Ochrona środowiska (Wydział)

Pedagogika - pomoc społeczno wychowawcza dziecku i rodzinie (Wydział Pedagogiczny)

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie - fizyka medyczna (Wydział Fizyki)

Orientalistyka - indologia (Wydział Orientalistyczny)

Ochrona Środowiska (Wydział Biologii)

Etnologia i Antropologia Kulturowa (Wydział Historyczny)

Praca socjalna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Lingwistyka stosowana - Nauczanie języków obcych na wczesnych etapach edukacyjnych (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Socjologia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Finance, International Investment and Accounting (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie - neuroinformatyka (Wydział Fizyki)

Politologia - Undergraduate Programme in Political Science (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Orientalistyka - iranistyka (Wydział Orientalistyczny)

Historia (Wydział Historyczny)

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Logistyka i administrowanie w mediach - logistyka i marketing w mediach (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Polityka społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Europejskie studia optyki okularowej i optometrii (Wydział Fizyki)

Orientalistyka - japonistyka (Wydział Orientalistyczny)

Historia Sztuki (Wydział Historyczny)

Astronomia (Wydział Fizyki)

Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Lingwistyka stosowana - nauczycielsko-tłumaczeniowa (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Geografia (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Historia i kultura Żydów (Wydział Historyczny)

Fizyka (Wydział Fizyki)

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (Wydział Zarządzania)

Architektura przestrzeni informacyjnych (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią - ukrainistyka z językiem angielskim (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Pedagogika - pedagogika rewalidacyjna wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych (Wydział Pedagogiczny)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Europeistyka - Studia Europejskie (Wydział)

Orientalistyka - sinologia (Wydział Orientalistyczny)

Muzykologia (Wydział Historyczny)

Inżynieria Nanostruktur (Wydział Fizyki)

Zarządzanie - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno - Menedżerskie (Wydział Zarządzania)

Artes Liberales (Wydział Artes Liberales)

Filologia Polska - literaturoznawczo-językoznawcza (Wydział Polonistyki)

Filologia Bałtycka (Wydział Polonistyki)

Nauczanie języków obcych - język francuski (Wydział)

Orientalistyka - turkologia (Wydział Orientalistyczny)

Chemia (Wydział Chemii)

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie - biofizyka molekularna (Wydział Fizyki)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Undergraduate Programme in International Relations (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Orientalistyka - afrykanistyka (Wydział Orientalistyczny)

Filologia Nowogrecka (Wydział Artes Liberales)

Filologia angielska (Wydział Neofilologii)

Publikowanie współczesne (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Filologia Polska - literaturoznawczo-językoznawcza (Wydział Polonistyki)

Pedagogika - andragogika organizacja edukacji dorosłych (Wydział Pedagogiczny)

Publikowanie współczesne (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Pedagogika - animacja kultury i edukacja nieformalna (Wydział Pedagogiczny)

Geografia (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Praca Socjalna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Pedagogika - pomoc społeczno wychowacza dziecku i rodzinie (Wydział Pedagogiczny)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Pedagogika - pedagogika rewalidacyjna: wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych (Wydział Pedagogiczny)

Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Stosowana psychologia zwierząt (Wydział Psychologii)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Filozofia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Historia Sztuki (Wydział Historyczny)

Historia (Wydział Historyczny)

Pedagogika małego dziecka - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (Wydział Pedagogiczny)

Dziennikarstwo i medioznawstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Logistyka i administrowanie w mediach - logistyka i marketing w mediach (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Architektura przestrzeni informacyjnych (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Logistyka i administrowanie w mediach - zarządzanie i technologie mediów (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Geologia Stosowana (Wydział Geologii)

Chemia medyczna (Wydział Chemii)

Chemiczna analiza instrumentalna (Wydział Chemii)

Pedagogika małego dziecka - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego (Wydział Pedagogiczny)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Quantitative Finance (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Orientalistyka - arabistyka (Wydział Orientalistyczny)

Studia Filologiczno - Kulturoznawcze (Wydział Neofilologii)

Etnologia i Antropologia Kulturowa (Wydział Historyczny)

Astronomia (Wydział Fizyki)

Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia (Wydział Zarządzania)

Bezpieczeństwo Wewnętrzne (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Socjologia Stosowana i Antropologia Społeczna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Orientalistyka - japonistyka (Wydział Orientalistyczny)

Chemia (Wydział Chemii)

Historia (Wydział Historyczny)

Fizyka (Wydział Fizyki)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Orientalistyka - indologia (Wydział Orientalistyczny)

Artes Liberales (Wydział Artes Liberales)

Matematyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Ukrainistyka z językiem angielskim (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia (Wydział Orientalistyczny)

Energetyka i Chemia Jądrowa (Wydział Chemii)

Historia Sztuki (Wydział Historyczny)

Inżynieria Nanostruktur (Wydział Fizyki)

Environmental Management (Wydział Zarządzania)

Polityka Społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Studia Wschodnie (Wydział Orientalistyczny)

Kulturoznawstwo - Cywilizacja Śródziemnomorska (Wydział Artes Liberales)

Kognitywistyka (Wydział Psychologii)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Europeistyka - Studia Europejskie (Wydział)

Chemistry (Wydział Chemii)

Muzykologia (Wydział Historyczny)

Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie (Wydział Fizyki)

Studia Euroazjatyckie (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Geologia (Wydział Geologii)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział)

Geologia stosowana (Wydział Geologii)

Socjologia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Kryminalistyka i nauki sądowe (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Filologia bałtycka (Wydział Polonistyki)

Studia Amerykanistyczne (Wydział)

Archaeology (Wydział Historyczny)

Orientalistyka - afrykanistyka (Wydział Orientalistyczny)

Orientalistyka - egiptologia (Wydział Orientalistyczny)

Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Bioinformatyka i Biologia Systemów (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Prawo Finansowe i Skarbowość (Wydział Prawa i Administracji)

Dziennikarstwo i Medioznawstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (Wydział Polonistyki)

Historia i kultura Żydów (Wydział Historyczny)

International Business Program (Wydział Zarządzania)

Filologia angielska (Wydział Neofilologii)

Ekonomia (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Orientalistyka - hebraistyka (Wydział Orientalistyczny)

Informatyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Logistyka i administrowanie w mediach (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Filologia polska (Wydział Polonistyki)

Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych (Wydział)

Teaching English to Young Learners (Wydział Pedagogiczny)

Biologia (Wydział Biologii)

Filologia iberyjska (Wydział Neofilologii)

Finanse, inwestycje i rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Orientalistyka - iranistyka (Wydział Orientalistyczny)

Kulturoznawstwo - Wiedza o Kulturze (Wydział Polonistyki)

Bioetyka (Wydział Filozofii i Socjologii)

Indywidualne studia międzyobszrowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych (Wydział)

Pedagogika (Wydział Pedagogiczny)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Biotechnologia (Wydział Biologii)

Filologia Romańska (Wydział Neofilologii)

Informatyka i Ekonometria (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Orientalistyka - sinologia (Wydział Orientalistyczny)

Logopedia Ogólna i Kliniczna (Wydział Polonistyki)

Filozofia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Data Science and Business Analytics (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Inżynieria obliczeniowa (Wydział)

Pedagogika Nauczycielska (Wydział Pedagogiczny)

Orientalistyka - kultura Wschodu Starożytnego (Wydział Orientalistyczny)

Ochrona Środowiska (Wydział Biologii)

Filologia Ugrofińska - język węgierski (Wydział Neofilologii)

International Economics (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Orientalistyka - turkologia (Wydział Orientalistyczny)

Filologia białoruska z językiem angielskim (Wydział Neofilologii)

Kryminologia (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Humanitarian Action (Wydział Prawa i Administracji)

Slawistyka (Wydział Polonistyki)

Język i Społeczeństwo: Interdyscyplinarne Studia nad Dyskursem (Wydział Filozofii i Socjologii)

Studia regionalne i lokalne (Wydział)

Graduate Programme in Teaching English to Young Learners (Wydział Pedagogiczny)

Filologia Włoska (Wydział Neofilologii)

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Politologia (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Lingwistyka Stosowana (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Geografia (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Germanistyka (Wydział Neofilologii)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią - kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Politologia - infobrokering polityczny (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Wydział Prawa i Administracji)

Dziennikarstwo i medioznawstwo - fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Politologia - marketing polityczny (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Ekonomia - finanse, inwestycje i rachunkowość, informatyka i ekonometria (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Dziennikarstwo i medioznawstwo - dziennikarstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Filologia polska - język, literatura, kultura (Wydział Polonistyki)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Ekonomia - ekonomia przedsiębiorczości (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Pedagogika - pedagogika nauczycielska (Wydział Pedagogiczny)

Logistyka i administrowanie w mediach (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Lingwistyka stosowana - język hiszpański (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Socjologia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Kryminologia (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Finanse - rachunkowość i ubezpieczenia (Wydział Zarządzania)

Filozofia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Lingwistyka stosowana - język niemiecki (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Filologia angielska (Wydział Neofilologii)

Lingwistyka stosowana - język angielski (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Germanistyka (Wydział Neofilologii)

Lingwistyka stosowana - język włoski (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Historia (Wydział Historyczny)

Pedagogika (Wydział Pedagogiczny)

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Lingwistyka stosowana - język rosyjski (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Politologia - administracja publiczna (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Ekonomia (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Lingwistyka stosowana - nauczycielsko - tłumaczeniowa (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Historia sztuki (Wydział Historyczny)

Politologia - analiza i doradztwo polityczne, (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Psychologia (Wydział Psychologii)

Psychology (Wydział Psychologii)

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Opinia o Uniwersytet Warszawski

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj