Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: [email protected]

Tel.: (22) 552-00-00

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Uniwersytet Warszawski

Kierunki Uniwersytet Warszawski

I stopień licencjackie - stacjonarne

Lingwistyka stosowana - Komunikacja międzykulturowa (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Orientalistyka - arabistyka (Wydział Orientalistyczny)

Orientalistyka - Koreanistyka (Wydział Neofilologii)

Lingwistyka stosowana - Tłumaczenia specjalistyczne (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Orientalistyka, Kultura Wschodu Starożytnego - asyriologia i hetytologia (Wydział Orientalistyczny)

Lingwistyka stosowana - Nauczanie języków obcych na wczesnych etapach edukacyjnych (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Lingwistyka stosowana - nauczycielsko-tłumaczeniowa (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Orientalistyka - indologia (Wydział Orientalistyczny)

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią - ukrainistyka z językiem angielskim (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Orientalistyka - iranistyka (Wydział Orientalistyczny)

Orientalistyka - japonistyka (Wydział Orientalistyczny)

Praca socjalna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Lingwistyka stosowana - nauczycielsko-tłumaczeniowa z językiem japońskim (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią - filologia białoruska z językiem angielskim (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Lingwistyka stosowana - nauczycielsko-tłumaczeniowa z językiem szwedzkim (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią - filologia rosyjska (bez znajomości języka rosyjskiego) (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Orientalistyka - afrykanistyka (Wydział Orientalistyczny)

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią - filologia rosyjska (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Studia wschodnie (Wydział Orientalistyczny)

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią - kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Samorząd Terytorialny i Polityka Regionalna (Wydział)

Socjologia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Politologia - Undergraduate Programme in Political Science (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Studia amerykanistyczne (Wydział)

Polityka społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Undergraduate Programme in International Relations (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Europeistyka - Studia Europejskie (Wydział)

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (Wydział Zarządzania)

European Politics and Economics (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Nauczanie języków obcych - język francuski (Wydział)

Zarządzanie - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno - Menedżerskie (Wydział Zarządzania)

Filozofia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Nauczanie języków obcych - język angielski (Wydział)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Kognitywistyka (Wydział Filozofii i Socjologii)

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Nauczanie języków obcych - język niemiecki (Wydział)

Publikowanie współczesne (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Artes Liberales (Wydział Artes Liberales)

Filologia Nowogrecka (Wydział Artes Liberales)

Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (Wydział Artes Liberales)

Chemia (Wydział Chemii)

Energetyka i Chemia Jądrowa (Wydział Chemii)

Antropozoologia (Wydział Artes Liberales)

Architektura przestrzeni informacyjnych (Wydział Artes Liberales)

Biologia (Wydział Biologii)

Biotechnologia (Wydział Biologii)

Organizowanie rynku pracy (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Ochrona Środowiska (Wydział Biologii)

Fizyka - nauczycielska (Wydział Fizyki)

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie - projektowanie molekularne i bioinformatyka (Wydział Fizyki)

Philosophy (Wydział Filozofii i Socjologii)

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie - fizyka medyczna (Wydział Fizyki)

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie - neuroinformatyka (Wydział Fizyki)

Europejskie studia optyki okularowej i optometrii (Wydział Fizyki)

Astronomia (Wydział Fizyki)

Fizyka (Wydział Fizyki)

Geografia (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Inżynieria Nanostruktur (Wydział Fizyki)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie - biofizyka molekularna (Wydział Fizyki)

Pedagogika - pedagogika rewalidacyjna wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych (Wydział Pedagogiczny)

Slawistyka - bohemistyka, slawistyka kroatystyka, słowenistyka (Wydział Polonistyki)

Filologia Polska - literaturoznawczo-językoznawcza (Wydział Polonistyki)

Filologia Bałtycka - lituanistyka, lettonistyka (Wydział Polonistyki)

Filologia Klasyczna i Studia Śródziemnomorskie - filologia klasyczna (Wydział Polonistyki)

Logopedia ogólna i kliniczna - logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna (Wydział Polonistyki)

Filologia Polska - literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej (Wydział Polonistyki)

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Wydział Polonistyki)

Logopedia ogólna i kliniczna - logopedia ogólna (Wydział Polonistyki)

Orientalistyka - sinologia (Wydział Orientalistyczny)

Orientalistyka - turkologia (Wydział Orientalistyczny)

Pedagogika - andragogika, organizacja edukacji dorosłych (Wydział Pedagogiczny)

Orientalistyka - Egiptologia (Wydział Orientalistyczny)

Pedagogika małego dziecka - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (Wydział Pedagogiczny)

Orientalistyka - Mongolistyka i tybetologia (Wydział Orientalistyczny)

Pedagogika - animacja kultury i edukacja nieformalna (Wydział Pedagogiczny)

Pedagogika - pomoc społeczno wychowawcza dziecku i rodzinie (Wydział Pedagogiczny)

Ekonomia - finanse, inwestycje i rachunkowość, informatyka i ekonometria (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Dziennikarstwo i medioznawstwo - fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych (Wydział)

Informatyka i ekonometria (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Finanse, inwestycje i rachunkowość - Finance and International Investment (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Ochrona środowiska (Wydział)

Logistyka i administrowanie w mediach - logistyka i marketing w mediach (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Ekonomia - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno Matematyczne (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Filologia angielska (Wydział Neofilologii)

Filologia Romańska (Wydział Neofilologii)

Bioinformatyka i biologia systemów (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Filologia Romańska - francuski od podstaw (Wydział Neofilologii)

Filologia Ugrofińska - (język węgierski) (Wydział Neofilologii)

Informatyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Dziennikarstwo i medioznawstwo - dziennikarstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Iberystyka - język portugalski (Wydział Neofilologii)

Filologia Włoska (Wydział Neofilologii)

Matematyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Germanistyka (Wydział Neofilologii)

Logistyka i administrowanie w mediach - zarządzanie i technologie mediów (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Iberystyka - język hiszpański (Wydział Neofilologii)

Finance, International Investment and Accounting (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Ekonomia - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno Menedżerskie (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Studia filologiczno - kulturoznawcze (Wydział Neofilologii)

Dziennikarstwo i medioznawstwo - public relatons i marketing medialny (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych (Wydział)

Historia (Wydział Historyczny)

Historia Sztuki (Wydział Historyczny)

Historia i kultura Żydów (Wydział Historyczny)

Muzykologia (Wydział Historyczny)

Geologia poszukiwawcza (Wydział Geologii)

Archaeology (Wydział Historyczny)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Etnologia i Antropologia Kulturowa (Wydział Historyczny)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Praca Socjalna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Stosowana psychologia zwierząt (Wydział Psychologii)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Publikowanie współczesne (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Architektura przestrzeni informacyjnych (Wydział Artes Liberales)

Filozofia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Pedagogika - andragogika organizacja edukacji dorosłych (Wydział Pedagogiczny)

Pedagogika - animacja kultury i edukacja nieformalna (Wydział Pedagogiczny)

Pedagogika - pomoc społeczno wychowacza dziecku i rodzinie (Wydział Pedagogiczny)

Pedagogika - pedagogika rewalidacyjna: wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych (Wydział Pedagogiczny)

Pedagogika małego dziecka - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (Wydział Pedagogiczny)

Filologia Polska - literaturoznawczo-językoznawcza (Wydział Polonistyki)

Dziennikarstwo i medioznawstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Logistyka i administrowanie w mediach - logistyka i marketing w mediach (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Logistyka i administrowanie w mediach - zarządzanie i technologie mediów (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Historia Sztuki (Wydział Historyczny)

Historia (Wydział Historyczny)

Geografia (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Chemia medyczna (Wydział Chemii)

Chemiczna analiza instrumentalna (Wydział Chemii)

Pedagogika małego dziecka - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego (Wydział Pedagogiczny)

Geologia Stosowana (Wydział Geologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Socjologia Stosowana i Antropologia Społeczna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Orientalistyka - afrykanistyka (Wydział Orientalistyczny)

Kognitywistyka (Wydział Psychologii)

Kryminalistyka i nauki sądowe (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Język i Społeczeństwo: Interdyscyplinarne Studia nad Dyskursem (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Lingwistyka Stosowana (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Filologia białoruska z językiem angielskim (Wydział Neofilologii)

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Prawo Finansowe i Skarbowość (Wydział Prawa i Administracji)

Kryminologia (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Humanitarian Action (Wydział Historyczny)

Politologia (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Orientalistyka - indologia (Wydział Orientalistyczny)

Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Studia Wschodnie (Wydział Orientalistyczny)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Environmental Management (Wydział Zarządzania)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Europeistyka - Studia Europejskie (Wydział)

Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Bezpieczeństwo Wewnętrzne (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Polityka Społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Studia Euroazjatyckie (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Logistyka i administrowanie w mediach (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia (Wydział Zarządzania)

Biologia (Wydział Biologii)

Biotechnologia (Wydział Biologii)

Ochrona Środowiska (Wydział Biologii)

Artes Liberales (Wydział Artes Liberales)

Kulturoznawstwo - Cywilizacja Śródziemnomorska (Wydział Artes Liberales)

Chemia (Wydział Chemii)

Energetyka i Chemia Jądrowa (Wydział Chemii)

Chemistry (Wydział Chemii)

Geografia (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Astronomia (Wydział Fizyki)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Fizyka (Wydział Fizyki)

Inżynieria Nanostruktur (Wydział Fizyki)

Bioetyka (Wydział Filozofii i Socjologii)

Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie (Wydział Fizyki)

Filozofia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Socjologia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Inżynieria obliczeniowa (Wydział Fizyki)

Filologia bałtycka (Wydział Polonistyki)

Filologia Klasyczna i Studia Śródziemnomorskie (Wydział Polonistyki)

Filologia polska (Wydział Polonistyki)

Kulturoznawstwo - Wiedza o Kulturze (Wydział Polonistyki)

Logopedia Ogólna i Kliniczna (Wydział Polonistyki)

Slawistyka (Wydział Polonistyki)

Pedagogika Nauczycielska (Wydział Pedagogiczny)

Teaching English to Young Learners (Wydział Pedagogiczny)

Orientalistyka - iranistyka (Wydział Orientalistyczny)

Pedagogika (Wydział Pedagogiczny)

Orientalistyka - sinologia (Wydział Orientalistyczny)

Orientalistyka - turkologia (Wydział Orientalistyczny)

Orientalistyka - kultura Wschodu Starożytnego (Wydział Orientalistyczny)

Orientalistyka - arabistyka (Wydział Orientalistyczny)

Orientalistyka - japonistyka (Wydział Orientalistyczny)

Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia (Wydział Orientalistyczny)

Orientalistyka - egiptologia (Wydział Orientalistyczny)

Orientalistyka - hebraistyka (Wydział Orientalistyczny)

Filologia iberyjska (Wydział Neofilologii)

Dziennikarstwo i Medioznawstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Filologia Romańska (Wydział Neofilologii)

Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych (Wydział)

Filologia Ugrofińska - język węgierski (Wydział Neofilologii)

Quantitative Finance (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Indywidualne studia międzyobszrowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych (Wydział)

Filologia Włoska (Wydział Neofilologii)

Ekonomia (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Graduate Programme in Teaching English to Young Learners (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

International Business Program (Wydział)

Germanistyka (Wydział Neofilologii)

Finanse, inwestycje i rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Ukrainistyka z językiem angielskim (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Studia Filologiczno - Kulturoznawcze (Wydział Neofilologii)

Informatyka i Ekonometria (Wydział Nauk Ekonomicznych)

International Economics (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Bioinformatyka i Biologia Systemów (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział)

Informatyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Studia Amerykanistyczne (Wydział)

Matematyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Filologia angielska (Wydział Neofilologii)

Data Science and Business Analytics (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Studia regionalne i lokalne (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Etnologia i Antropologia Kulturowa (Wydział Historyczny)

Historia (Wydział Historyczny)

Historia Sztuki (Wydział Historyczny)

Muzykologia (Wydział Historyczny)

Geologia (Wydział Geologii)

Geologia stosowana (Wydział Geologii)

Archaeology (Wydział Historyczny)

Historia i kultura Żydów (Wydział Historyczny)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Historia sztuki (Wydział Historyczny)

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią - kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Lingwistyka stosowana - język angielski (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Filologia angielska (Wydział Neofilologii)

Lingwistyka stosowana - język niemiecki (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Lingwistyka stosowana - język włoski (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Lingwistyka stosowana - język rosyjski (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Germanistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia polska - język, literatura, kultura (Wydział Polonistyki)

Lingwistyka stosowana - nauczycielsko - tłumaczeniowa (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Historia (Wydział Historyczny)

Lingwistyka stosowana - język hiszpański (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Politologia - administracja publiczna (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Kryminologia (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Politologia - analiza i doradztwo polityczne, (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Finanse - rachunkowość i ubezpieczenia (Wydział Zarządzania)

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Politologia - infobrokering polityczny (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Politologia - marketing polityczny (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Socjologia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Logistyka i administrowanie w mediach (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Filozofia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Pedagogika (Wydział Pedagogiczny)

Pedagogika - pedagogika nauczycielska (Wydział Pedagogiczny)

Data Science and Business Analytics (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Wydział)

Dziennikarstwo i medioznawstwo - fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Dziennikarstwo i medioznawstwo - dziennikarstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Ekonomia - finanse, inwestycje i rachunkowość, informatyka i ekonometria (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Ekonomia - ekonomia przedsiębiorczości (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Psychologia (Wydział Psychologii)

Psychology (Wydział Psychologii)

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Opinia o Uniwersytet Warszawski

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj