konto
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: [email protected]

Tel.: (22) 552-00-00

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Uniwersytet Warszawski

Kierunki Uniwersytet Warszawski

I stopień licencjackie - stacjonarne

Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych (Wydział)

Filozofia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Bioinformatyka i biologia systemów (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Geologia poszukiwawcza (Wydział Geologii)

Orientalistyka - japonistyka (Wydział Orientalistyczny)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią - kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Filologia Klasyczna i Studia Śródziemnomorskie (Wydział Polonistyki)

Pedagogika małego dziecka - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (Wydział Pedagogiczny)

Kognitywistyka (Wydział Filozofii i Socjologii)

Orientalistyka - Mongolistyka i tybetologia (Wydział Orientalistyczny)

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Informatyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Logopedia ogólna i kliniczna - logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna (Wydział Polonistyki)

Filologia Polska - literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej (Wydział Polonistyki)

Artes Liberales (Wydział Artes Liberales)

Pedagogika - animacja kultury i edukacja nieformalna (Wydział Pedagogiczny)

Filologia angielska (Wydział Neofilologii)

Ekonomia - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno Menedżerskie (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Matematyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Orientalistyka - sinologia (Wydział Orientalistyczny)

Lingwistyka stosowana - Komunikacja międzykulturowa (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Wydział Polonistyki)

Chemia (Wydział Chemii)

Filologia Nowogrecka (Wydział Artes Liberales)

Pedagogika - pomoc społeczno wychowawcza dziecku i rodzinie (Wydział Pedagogiczny)

Socjologia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Filologia Romańska (Wydział Neofilologii)

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (Wydział Zarządzania)

Archaeology (Wydział Historyczny)

Politologia - Undergraduate Programme in Political Science (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Orientalistyka - turkologia (Wydział Orientalistyczny)

Architektura przestrzeni informacyjnych (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Lingwistyka stosowana - Tłumaczenia specjalistyczne (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Praca socjalna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Dziennikarstwo i medioznawstwo - dziennikarstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Logopedia ogólna i kliniczna - logopedia ogólna (Wydział Polonistyki)

Orientalistyka - afrykanistyka (Wydział Orientalistyczny)

Energetyka i Chemia Jądrowa (Wydział Chemii)

Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (Wydział Artes Liberales)

Filologia Romańska - francuski od podstaw (Wydział Neofilologii)

Europeistyka - Studia Europejskie (Wydział)

Fizyka - nauczycielska (Wydział Fizyki)

Filologia Ugrofińska - (język węgierski) (Wydział Neofilologii)

Zarządzanie - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno - Menedżerskie (Wydział Zarządzania)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Ekonomia - finanse, inwestycje i rachunkowość, informatyka i ekonometria (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Lingwistyka stosowana - Nauczanie języków obcych na wczesnych etapach edukacyjnych (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Slawistyka - bohemistyka, slawistyka kroatystyka, słowenistyka (Wydział Polonistyki)

Studia wschodnie (Wydział Orientalistyczny)

Iberystyka - język portugalski (Wydział Neofilologii)

Nauczanie języków obcych - język francuski (Wydział)

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie - projektowanie molekularne i bioinformatyka (Wydział Fizyki)

Filologia Włoska (Wydział Neofilologii)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Philosophy (Wydział Filozofii i Socjologii)

Informatyka i ekonometria (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Etnologia i Antropologia Kulturowa (Wydział Historyczny)

Samorząd Terytorialny i Polityka Regionalna (Wydział Prawa i Administracji)

Publikowanie współczesne (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Finanse, inwestycje i rachunkowość - Finance and International Investment (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Logistyka i administrowanie w mediach - zarządzanie i technologie mediów (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Nauczanie języków obcych - język angielski (Wydział)

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie - fizyka medyczna (Wydział Fizyki)

Germanistyka (Wydział Neofilologii)

Historia (Wydział Historyczny)

Lingwistyka stosowana - nauczycielsko-tłumaczeniowa (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Antropozoologia (Wydział Artes Liberales)

Pedagogika - pedagogika rewalidacyjna wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych (Wydział Pedagogiczny)

Nauczanie języków obcych - język niemiecki (Wydział)

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie - neuroinformatyka (Wydział Fizyki)

Iberystyka - język hiszpański (Wydział Neofilologii)

Historia Sztuki (Wydział Historyczny)

Ekonomia - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno Matematyczne (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Undergraduate Programme in International Relations (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Dziennikarstwo i medioznawstwo - public relatons i marketing medialny (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Orientalistyka - arabistyka (Wydział Orientalistyczny)

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią - ukrainistyka z językiem angielskim (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Biologia (Wydział Biologii)

Studia amerykanistyczne (Wydział)

Europejskie studia optyki okularowej i optometrii (Wydział Fizyki)

Studia filologiczno - kulturoznawcze (Wydział Neofilologii)

Astronomia (Wydział Fizyki)

Historia i kultura Żydów (Wydział Historyczny)

Orientalistyka - Koreanistyka (Wydział Orientalistyczny)

Dziennikarstwo i medioznawstwo - fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Orientalistyka, Kultura Wschodu Starożytnego - asyriologia i hetytologia (Wydział Orientalistyczny)

Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych (Wydział)

Biotechnologia (Wydział Biologii)

Geografia (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Fizyka (Wydział Fizyki)

Finance, International Investment and Accounting (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Muzykologia (Wydział Historyczny)

Lingwistyka stosowana - nauczycielsko-tłumaczeniowa z językiem japońskim (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Organizowanie rynku pracy (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Filologia białoruska z językiem angielskim (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Ochrona środowiska (Wydział)

Ochrona Środowiska (Wydział Biologii)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Inżynieria Nanostruktur (Wydział Fizyki)

Orientalistyka - Egiptologia (Wydział Orientalistyczny)

Lingwistyka stosowana - nauczycielsko-tłumaczeniowa z językiem szwedzkim (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Orientalistyka - indologia (Wydział Orientalistyczny)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią - filologia rosyjska (bez znajomości języka rosyjskiego) (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Pedagogika - andragogika, organizacja edukacji dorosłych (Wydział Pedagogiczny)

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie - biofizyka molekularna (Wydział Fizyki)

European Politics and Economics (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Logistyka i administrowanie w mediach - logistyka i marketing w mediach (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Filologia Polska - literaturoznawczo-językoznawcza (Wydział Polonistyki)

Orientalistyka - iranistyka (Wydział Orientalistyczny)

Polityka społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią - filologia rosyjska (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Filologia Bałtycka (Wydział Polonistyki)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Pedagogika - pedagogika rewalidacyjna: wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych (Wydział Pedagogiczny)

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Dziennikarstwo i medioznawstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Filologia Polska - literaturoznawczo-językoznawcza (Wydział Polonistyki)

Geografia (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Logistyka i administrowanie w mediach - logistyka i marketing w mediach (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Logistyka i administrowanie w mediach - zarządzanie i technologie mediów (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Stosowana psychologia zwierząt (Wydział Psychologii)

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Architektura przestrzeni informacyjnych (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Historia Sztuki (Wydział Historyczny)

Filozofia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Publikowanie współczesne (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Historia (Wydział Historyczny)

Pedagogika małego dziecka - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (Wydział Pedagogiczny)

Pedagogika - andragogika organizacja edukacji dorosłych (Wydział Pedagogiczny)

Pedagogika - animacja kultury i edukacja nieformalna (Wydział Pedagogiczny)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Praca Socjalna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Pedagogika - pomoc społeczno wychowacza dziecku i rodzinie (Wydział Pedagogiczny)

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Geologia Stosowana (Wydział Geologii)

Chemia medyczna (Wydział Chemii)

Pedagogika małego dziecka - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego (Wydział Pedagogiczny)

Chemiczna analiza instrumentalna (Wydział Chemii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Biotechnologia (Wydział Biologii)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Filologia Ugrofińska - język węgierski (Wydział Neofilologii)

International Business Program (Wydział Zarządzania)

Astronomia (Wydział Fizyki)

Historia (Wydział Historyczny)

Inżynieria obliczeniowa (Wydział)

Ochrona Środowiska (Wydział Biologii)

Filologia Włoska (Wydział Neofilologii)

Fizyka (Wydział Fizyki)

Historia Sztuki (Wydział Historyczny)

Kryminalistyka i nauki sądowe (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Orientalistyka - kultura Wschodu Starożytnego (Wydział Orientalistyczny)

Studia regionalne i lokalne (Wydział)

Filologia białoruska z językiem angielskim (Wydział Neofilologii)

Germanistyka (Wydział Neofilologii)

Inżynieria Nanostruktur (Wydział Fizyki)

Quantitative Finance (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Orientalistyka - egiptologia (Wydział Orientalistyczny)

Muzykologia (Wydział Historyczny)

Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Geologia (Wydział Geologii)

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Studia Filologiczno - Kulturoznawcze (Wydział Neofilologii)

Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie (Wydział Fizyki)

Orientalistyka - hebraistyka (Wydział Orientalistyczny)

Bioinformatyka i Biologia Systemów (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Geologia stosowana (Wydział Geologii)

Matematyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Teaching English to Young Learners (Wydział Pedagogiczny)

Bioetyka (Wydział Filozofii i Socjologii)

Orientalistyka - iranistyka (Wydział Orientalistyczny)

Archaeology (Wydział Historyczny)

Socjologia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Informatyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Orientalistyka - arabistyka (Wydział Orientalistyczny)

Chemia (Wydział Chemii)

Artes Liberales (Wydział Artes Liberales)

Pedagogika (Wydział Pedagogiczny)

Filozofia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Orientalistyka - sinologia (Wydział Orientalistyczny)

Historia i kultura Żydów (Wydział Historyczny)

Orientalistyka - japonistyka (Wydział Orientalistyczny)

Filologia bałtycka (Wydział Polonistyki)

Orientalistyka - indologia (Wydział Orientalistyczny)

Energetyka i Chemia Jądrowa (Wydział Chemii)

Kulturoznawstwo - Cywilizacja Śródziemnomorska (Wydział Artes Liberales)

Pedagogika Nauczycielska (Wydział Pedagogiczny)

Język i Społeczeństwo: Interdyscyplinarne Studia nad Dyskursem (Wydział Filozofii i Socjologii)

Orientalistyka - turkologia (Wydział Orientalistyczny)

Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia (Wydział Zarządzania)

Prawo Finansowe i Skarbowość (Wydział Prawa i Administracji)

Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia (Wydział Orientalistyczny)

Kryminologia (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (Wydział Polonistyki)

Studia Wschodnie (Wydział Orientalistyczny)

Chemistry (Wydział Chemii)

Humanitarian Action (Wydział Prawa i Administracji)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Politologia (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Filologia polska (Wydział Polonistyki)

Environmental Management (Wydział Zarządzania)

Ekonomia (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Bezpieczeństwo Wewnętrzne (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Kulturoznawstwo - Wiedza o Kulturze (Wydział Polonistyki)

Lingwistyka Stosowana (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Europeistyka - Studia Europejskie (Wydział)

Filologia angielska (Wydział Neofilologii)

Finanse, inwestycje i rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Socjologia Stosowana i Antropologia Społeczna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Dziennikarstwo i Medioznawstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Logopedia Ogólna i Kliniczna (Wydział Polonistyki)

Orientalistyka - afrykanistyka (Wydział Orientalistyczny)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział)

Filologia iberyjska (Wydział Neofilologii)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Informatyka i Ekonometria (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Polityka Społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Logistyka i administrowanie w mediach (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Slawistyka (Wydział Polonistyki)

Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych (Wydział)

Graduate Programme in Teaching English to Young Learners (Wydział Pedagogiczny)

Biologia (Wydział Biologii)

Studia Amerykanistyczne (Wydział)

Geografia (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Filologia Romańska (Wydział Neofilologii)

Data Science and Business Analytics (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Etnologia i Antropologia Kulturowa (Wydział Historyczny)

International Economics (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Studia Euroazjatyckie (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Ukrainistyka z językiem angielskim (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Kognitywistyka (Wydział Psychologii)

Indywidualne studia międzyobszrowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych (Wydział)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika - pedagogika nauczycielska (Wydział Pedagogiczny)

Ekonomia (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Germanistyka (Wydział Neofilologii)

Finanse - rachunkowość i ubezpieczenia (Wydział Zarządzania)

Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Lingwistyka stosowana - język hiszpański (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Socjologia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Filologia polska - język, literatura, kultura (Wydział Polonistyki)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Ekonomia - finanse, inwestycje i rachunkowość, informatyka i ekonometria (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Kryminologia (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Ekonomia - ekonomia przedsiębiorczości (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Dziennikarstwo i medioznawstwo - fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Dziennikarstwo i medioznawstwo - dziennikarstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Lingwistyka stosowana - język niemiecki (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Lingwistyka stosowana - język angielski (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Politologia - administracja publiczna (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Lingwistyka stosowana - język włoski (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Filozofia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Politologia - analiza i doradztwo polityczne, (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Logistyka i administrowanie w mediach (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Lingwistyka stosowana - język rosyjski (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Historia (Wydział Historyczny)

Politologia - infobrokering polityczny (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Lingwistyka stosowana - nauczycielsko - tłumaczeniowa (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Politologia - marketing polityczny (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Wydział Prawa i Administracji)

Pedagogika (Wydział Pedagogiczny)

Historia sztuki (Wydział Historyczny)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Filologia angielska (Wydział Neofilologii)

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią - kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Psychology (Wydział Psychologii)

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Psychologia (Wydział Psychologii)

Opinia o Uniwersytet Warszawski

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj