Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: [email protected]

Tel.: (22) 552-00-00

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Uniwersytet Warszawski

Kierunki Uniwersytet Warszawski

I stopień licencjackie - stacjonarne

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie - fizyka medyczna (Wydział Fizyki)

Filologia Klasyczna i Studia Śródziemnomorskie - filologia klasyczna (Wydział Polonistyki)

Historia Sztuki (Wydział Historyczny)

Filologia angielska (Wydział Neofilologii)

Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Architektura przestrzeni informacyjnych (Wydział Artes Liberales)

Informatyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Lingwistyka stosowana - Tłumaczenia specjalistyczne (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Logopedia ogólna i kliniczna - logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna (Wydział Polonistyki)

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie - neuroinformatyka (Wydział Fizyki)

Socjologia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Filologia Polska - literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej (Wydział Polonistyki)

Politologia - Undergraduate Programme in Political Science (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Historia i kultura Żydów (Wydział Historyczny)

Filologia Romańska (Wydział Neofilologii)

Matematyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Lingwistyka stosowana - Nauczanie języków obcych na wczesnych etapach edukacyjnych (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Europejskie studia optyki okularowej i optometrii (Wydział Fizyki)

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (Wydział Polonistyki)

Astronomia (Wydział Fizyki)

Filologia Romańska - francuski od podstaw (Wydział Neofilologii)

Muzykologia (Wydział Historyczny)

Filologia Ugrofińska - (język węgierski) (Wydział Neofilologii)

Polityka społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Pedagogika - andragogika, organizacja edukacji dorosłych (Wydział Pedagogiczny)

Biologia (Wydział Biologii)

Orientalistyka - arabistyka (Wydział Orientalistyczny)

Orientalistyka - Koreanistyka (Wydział Neofilologii)

Lingwistyka stosowana - nauczycielsko-tłumaczeniowa (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Logopedia ogólna i kliniczna - logopedia ogólna (Wydział Polonistyki)

Fizyka (Wydział Fizyki)

Iberystyka - język portugalski (Wydział Neofilologii)

Pedagogika - pedagogika rewalidacyjna wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych (Wydział Pedagogiczny)

Filologia Włoska (Wydział Neofilologii)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Ekonomia - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno Menedżerskie (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Biotechnologia (Wydział Biologii)

Orientalistyka - Egiptologia (Wydział Orientalistyczny)

Orientalistyka, Kultura Wschodu Starożytnego - asyriologia i hetytologia (Wydział Orientalistyczny)

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią - ukrainistyka z językiem angielskim (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Geografia (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Slawistyka - bohemistyka, slawistyka kroatystyka, słowenistyka (Wydział Polonistyki)

Inżynieria Nanostruktur (Wydział Fizyki)

Germanistyka (Wydział Neofilologii)

Undergraduate Programme in International Relations (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Organizowanie rynku pracy (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Pedagogika małego dziecka - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (Wydział Pedagogiczny)

Ochrona Środowiska (Wydział Biologii)

Dziennikarstwo i medioznawstwo - dziennikarstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Orientalistyka - Mongolistyka i tybetologia (Wydział Orientalistyczny)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Publikowanie współczesne (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie - biofizyka molekularna (Wydział Fizyki)

Iberystyka - język hiszpański (Wydział Neofilologii)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Geologia poszukiwawcza (Wydział Geologii)

Pedagogika - animacja kultury i edukacja nieformalna (Wydział Pedagogiczny)

Finance, International Investment and Accounting (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Ekonomia - finanse, inwestycje i rachunkowość, informatyka i ekonometria (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Orientalistyka - indologia (Wydział Orientalistyczny)

Europeistyka - Studia Europejskie (Wydział)

Studia filologiczno - kulturoznawcze (Wydział Neofilologii)

Informatyka i ekonometria (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Pedagogika - pomoc społeczno wychowawcza dziecku i rodzinie (Wydział Pedagogiczny)

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (Wydział Zarządzania)

Logistyka i administrowanie w mediach - zarządzanie i technologie mediów (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Finanse, inwestycje i rachunkowość - Finance and International Investment (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Orientalistyka - iranistyka (Wydział Orientalistyczny)

Lingwistyka stosowana - nauczycielsko-tłumaczeniowa z językiem japońskim (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Artes Liberales (Wydział Artes Liberales)

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią - filologia białoruska z językiem angielskim (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Nauczanie języków obcych - język francuski (Wydział)

Zarządzanie - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno - Menedżerskie (Wydział Zarządzania)

Orientalistyka - japonistyka (Wydział Orientalistyczny)

Lingwistyka stosowana - nauczycielsko-tłumaczeniowa z językiem szwedzkim (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Filologia Nowogrecka (Wydział Artes Liberales)

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią - filologia rosyjska (bez znajomości języka rosyjskiego) (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Archaeology (Wydział Historyczny)

Nauczanie języków obcych - język angielski (Wydział)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Dziennikarstwo i medioznawstwo - public relatons i marketing medialny (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Ekonomia - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno Matematyczne (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (Wydział Artes Liberales)

Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych (Wydział)

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią - filologia rosyjska (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

European Politics and Economics (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Nauczanie języków obcych - język niemiecki (Wydział)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Chemia (Wydział Chemii)

Dziennikarstwo i medioznawstwo - fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych (Wydział)

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią - kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Fizyka - nauczycielska (Wydział Fizyki)

Filozofia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Samorząd Terytorialny i Polityka Regionalna (Wydział)

Etnologia i Antropologia Kulturowa (Wydział Historyczny)

Energetyka i Chemia Jądrowa (Wydział Chemii)

Praca socjalna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Ochrona środowiska (Wydział)

Orientalistyka - sinologia (Wydział Orientalistyczny)

Orientalistyka - afrykanistyka (Wydział Orientalistyczny)

Filologia Polska - literaturoznawczo-językoznawcza (Wydział Polonistyki)

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie - projektowanie molekularne i bioinformatyka (Wydział Fizyki)

Kognitywistyka (Wydział Filozofii i Socjologii)

Filologia Bałtycka - lituanistyka, lettonistyka (Wydział Polonistyki)

Studia amerykanistyczne (Wydział)

Philosophy (Wydział Filozofii i Socjologii)

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Historia (Wydział Historyczny)

Logistyka i administrowanie w mediach - logistyka i marketing w mediach (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Antropozoologia (Wydział Artes Liberales)

Bioinformatyka i biologia systemów (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Orientalistyka - turkologia (Wydział Orientalistyczny)

Studia wschodnie (Wydział Orientalistyczny)

Lingwistyka stosowana - Komunikacja międzykulturowa (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Historia (Wydział Historyczny)

Filozofia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Dziennikarstwo i medioznawstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Logistyka i administrowanie w mediach - logistyka i marketing w mediach (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Geografia (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Architektura przestrzeni informacyjnych (Wydział Artes Liberales)

Logistyka i administrowanie w mediach - zarządzanie i technologie mediów (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Pedagogika - andragogika organizacja edukacji dorosłych (Wydział Pedagogiczny)

Praca Socjalna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Publikowanie współczesne (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Pedagogika - animacja kultury i edukacja nieformalna (Wydział Pedagogiczny)

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Pedagogika - pomoc społeczno wychowacza dziecku i rodzinie (Wydział Pedagogiczny)

Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Pedagogika - pedagogika rewalidacyjna: wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych (Wydział Pedagogiczny)

Pedagogika małego dziecka - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (Wydział Pedagogiczny)

Stosowana psychologia zwierząt (Wydział Psychologii)

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Historia Sztuki (Wydział Historyczny)

Filologia Polska - literaturoznawczo-językoznawcza (Wydział Polonistyki)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Chemia medyczna (Wydział Chemii)

Chemiczna analiza instrumentalna (Wydział Chemii)

Pedagogika małego dziecka - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego (Wydział Pedagogiczny)

Geologia Stosowana (Wydział Geologii)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Europeistyka - Studia Europejskie (Wydział)

Germanistyka (Wydział Neofilologii)

Energetyka i Chemia Jądrowa (Wydział Chemii)

International Economics (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Indywidualne studia międzyobszrowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych (Wydział)

Prawo Finansowe i Skarbowość (Wydział Prawa i Administracji)

Orientalistyka - arabistyka (Wydział Orientalistyczny)

Orientalistyka - indologia (Wydział Orientalistyczny)

Studia Filologiczno - Kulturoznawcze (Wydział Neofilologii)

Chemistry (Wydział Chemii)

Kryminologia (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

International Business Program (Wydział)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Orientalistyka - japonistyka (Wydział Orientalistyczny)

Studia Wschodnie (Wydział Orientalistyczny)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Pedagogika Nauczycielska (Wydział Pedagogiczny)

Politologia (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Bioinformatyka i Biologia Systemów (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Orientalistyka - mongolistyka i tybetologia (Wydział Orientalistyczny)

Inżynieria obliczeniowa (Wydział Fizyki)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Studia regionalne i lokalne (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Informatyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Etnologia i Antropologia Kulturowa (Wydział Historyczny)

Socjologia Stosowana i Antropologia Społeczna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Matematyka (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)

Orientalistyka - afrykanistyka (Wydział Orientalistyczny)

Język i Społeczeństwo: Interdyscyplinarne Studia nad Dyskursem (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Filologia bałtycka (Wydział Polonistyki)

Historia (Wydział Historyczny)

Bezpieczeństwo Wewnętrzne (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Biologia (Wydział Biologii)

Orientalistyka - egiptologia (Wydział Orientalistyczny)

Lingwistyka Stosowana (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Geografia (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Filologia Klasyczna i Studia Śródziemnomorskie (Wydział Polonistyki)

Astronomia (Wydział Fizyki)

Historia Sztuki (Wydział Historyczny)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Biotechnologia (Wydział Biologii)

Kognitywistyka (Wydział Psychologii)

Orientalistyka - hebraistyka (Wydział Orientalistyczny)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Filologia polska (Wydział Polonistyki)

Fizyka (Wydział Fizyki)

Muzykologia (Wydział Historyczny)

Filologia angielska (Wydział Neofilologii)

Polityka Społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Geologia (Wydział Geologii)

Teaching English to Young Learners (Wydział Pedagogiczny)

Data Science and Business Analytics (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Ochrona Środowiska (Wydział Biologii)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Orientalistyka - iranistyka (Wydział Orientalistyczny)

Studia Amerykanistyczne (Wydział)

Kulturoznawstwo - Wiedza o Kulturze (Wydział Polonistyki)

Inżynieria Nanostruktur (Wydział Fizyki)

Bioetyka (Wydział Filozofii i Socjologii)

Filologia iberyjska (Wydział Neofilologii)

Studia Euroazjatyckie (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Geologia stosowana (Wydział Geologii)

Kryminalistyka i nauki sądowe (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Pedagogika (Wydział Pedagogiczny)

Orientalistyka - sinologia (Wydział Orientalistyczny)

Filologia białoruska z językiem angielskim (Wydział Neofilologii)

Logopedia Ogólna i Kliniczna (Wydział Polonistyki)

Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie (Wydział Fizyki)

Archaeology (Wydział Historyczny)

Filozofia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Filologia Romańska (Wydział Neofilologii)

Logistyka i administrowanie w mediach (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia (Wydział Zarządzania)

Ekonomia (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Orientalistyka - turkologia (Wydział Orientalistyczny)

Artes Liberales (Wydział Artes Liberales)

Graduate Programme in Teaching English to Young Learners (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Orientalistyka - kultura Wschodu Starożytnego (Wydział Orientalistyczny)

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Slawistyka (Wydział Polonistyki)

Humanitarian Action (Wydział Historyczny)

Historia i kultura Żydów (Wydział Historyczny)

Socjologia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Filologia Ugrofińska - język węgierski (Wydział Neofilologii)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Quantitative Finance (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Dziennikarstwo i Medioznawstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Finanse, inwestycje i rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Kulturoznawstwo - Cywilizacja Śródziemnomorska (Wydział Artes Liberales)

Ukrainistyka z językiem angielskim (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Filologia Włoska (Wydział Neofilologii)

Environmental Management (Wydział Zarządzania)

Chemia (Wydział Chemii)

Informatyka i Ekonometria (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych (Wydział)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Socjologia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią - kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Filozofia (Wydział Filozofii i Socjologii)

Lingwistyka stosowana - język angielski (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Kryminologia (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Samorząd terytorialny i polityka regionalna (Wydział)

Lingwistyka stosowana - język niemiecki (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Finanse - rachunkowość i ubezpieczenia (Wydział Zarządzania)

Pedagogika - pedagogika nauczycielska (Wydział Pedagogiczny)

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Lingwistyka stosowana - język włoski (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Logistyka i administrowanie w mediach (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Politologia - administracja publiczna (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Dziennikarstwo i medioznawstwo - fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Ekonomia - finanse, inwestycje i rachunkowość, informatyka i ekonometria (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Socjologia stosowana i antropologia społeczna (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Lingwistyka stosowana - język rosyjski (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Filologia angielska (Wydział Neofilologii)

Politologia - analiza i doradztwo polityczne, (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Dziennikarstwo i medioznawstwo - dziennikarstwo (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Ekonomia - ekonomia przedsiębiorczości (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Lingwistyka stosowana - nauczycielsko - tłumaczeniowa (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Politologia - infobrokering polityczny (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Politologia - marketing polityczny (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Germanistyka (Wydział Neofilologii)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Data Science and Business Analytics (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Historia (Wydział Historyczny)

Filologia polska - język, literatura, kultura (Wydział Polonistyki)

Pedagogika (Wydział Pedagogiczny)

Lingwistyka stosowana - język hiszpański (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Historia sztuki (Wydział Historyczny)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Psychologia (Wydział Psychologii)

Psychology (Wydział Psychologii)

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Opinia o Uniwersytet Warszawski

0 /5 -0 oceniających

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin opinii portalu WaszaEdukacja.pl
avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin opinii portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj