konto
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: [email protected]

Tel.: (56) 611-40-10

Adres: ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia bałkańska (Wydział Humanistyczny)

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Wydział Nauk Historycznych)

Krytyka artystyczna (Wydział Sztuk Pięknych)

Lingwistyka stosowana: język francuski z językiem arabskim (Wydział Filologiczny)

Nauki o rodzinie (Wydział Teologiczny)

Lingwistyka stosowana: język francuski z językiem hiszpańskim (Wydział Filologiczny)

Pedagogika medialna (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Materiały współczesnych technologii (Wydział Chemii)

Chemia (Wydział Chemii)

Kognitywistyka (Wydział Humanistyczny)

Filologia germańska (Wydział Humanistyczny)

Socjologia (Wydział Humanistyczny)

Historia (Wydział Nauk Historycznych)

Komunikacja i psychologia w biznesie (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Sztuk Pięknych)

Lingwistyka stosowana: język rosyjski z językiem czeskim (Wydział Filologiczny)

Pedagogika specjalna (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem (Wydział Chemii)

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (Wydział Humanistyczny)

Matematyka i ekonomia (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Sport i wellness (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim (Wydział Filologiczny)

English Studies (Wydział Filologiczny)

Chemistry (Wydział Chemii)

Komparatystyka literacko-kulturowa (Wydział Humanistyczny)

Ekonomia (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Filologia polska (Wydział Humanistyczny)

Studia Skandynawsko-Bałtyckie (Wydział Nauk Historycznych)

Zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Studia miejskie (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Język rosyjski w biznesie (Wydział Filologiczny)

Praca socjalna (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Etnologia - antropologia kulturowa (Wydział Humanistyczny)

Kulturoznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Kulturoznawstwo - kultura Dalekiego Wschodu (z językiem chińskim) (Wydział Filologiczny)

Biologia (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Filologia romańska (Wydział Humanistyczny)

Wojskoznawstwo (Wydział Nauk Historycznych)

Zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Kulturoznawstwo - kultura Dalekiego Wschodu (z językiem japońskim) (Wydział Filologiczny)

Japonistyka (Wydział Humanistyczny)

Lingwistyka praktyczna i copywriting (Wydział Humanistyczny)

Astronomia (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Architektura wnętrz (Wydział Sztuk Pięknych)

Zarządzanie informacją i bibliologia (Wydział Nauk Historycznych)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Biologia sądowa (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Filologia rosyjska (Wydział Humanistyczny)

Medioznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Geografia (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Chemia kosmetyczna (Wydział Chemii)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno - Społeczne (Wydział Humanistyczny)

Archeologia (Wydział Nauk Historycznych)

Historia sztuki (Wydział Sztuk Pięknych)

Pedagogika (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Filologia włoska (Wydział Humanistyczny)

Fizyka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia angielska (Wydział Humanistyczny)

Religioznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Architektura informacji (Wydział Nauk Historycznych)

Finanse i rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Chemia medyczna (Wydział Chemii)

Filozofia (Wydział Humanistyczny)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Socjologia (Wydział Humanistyczny)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Chemia żywności (Wydział Chemii)

Komunikacja i psychologia w biznesie (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Sport i wellness (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Geografia (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Chemia kosmetyczna (Wydział Chemii)

Zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Finanse i rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Filologia angielska (Wydział Humanistyczny)

Filozofia (Wydział Humanistyczny)

Pedagogika (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Chemia (Wydział Chemii)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Fizyka techniczna (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Informatyka stosowana (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Matematyka stosowana (Wydział Matematyki i Informatyki)

Chemia i technologia żywności (Wydział Chemii)

Automatyka i robotyka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Finanse i rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Filozofia (Wydział Humanistyczny)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia bałkańska (Wydział Humanistyczny)

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Wydział Nauk Historycznych)

Fizyka techniczna (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Nauki o rodzinie (Wydział Teologiczny)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Chemia (Wydział Chemii)

Kognitywistyka (Wydział Humanistyczny)

Socjologia (Wydział Humanistyczny)

Historia (Wydział Nauk Historycznych)

Informatyka stosowana (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Sztuk Pięknych)

Pedagogika specjalna (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Economics (Wydział Matematyki i Informatyki)

Doradztwo podatkowe (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia angielska - edytorstwo tekstów anglojęzycznych (Wydział Filologiczny)

Filologia angielska - edytorstwo tekstów anglojęzycznych (Wydział Filologiczny)

Chemistry (Wydział Chemii)

Filologia polska (Wydział Humanistyczny)

Studia Skandynawsko-Bałtyckie (Wydział Nauk Historycznych)

Zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Praca socjalna (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Filologia angielska - język, kultura, literatura (Wydział Filologiczny)

Etnologia - antropologia kulturowa (Wydział Humanistyczny)

Kulturoznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Filologia angielska - język, kultura, literatura (Wydział Filologiczny)

Wojskoznawstwo (Wydział Nauk Historycznych)

Biologia (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Filologia romańska (Wydział Humanistyczny)

Ekonomia (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Filologia angielska - translatoryka (Wydział Filologiczny)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Japonistyka (Wydział Humanistyczny)

Astronomia (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Filologia angielska - translatoryka (Wydział Filologiczny)

Zarządzanie informacją i bibliologia (Wydział Nauk Historycznych)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Filologia rosyjska (Wydział Humanistyczny)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Geografia (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Filologia germańska - translatoryka (Wydział Filologiczny)

Chemia kosmetyczna (Wydział Chemii)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Archeologia (Wydział Nauk Historycznych)

Historia sztuki (Wydział Sztuk Pięknych)

Filologia klasyczna (Wydział Filologiczny)

Pedagogika (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Chemia kryminalistyczna (Wydział Chemii)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Fizyka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Geoinformacja środowiskowa (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Chemia (Wydział Chemii)

Socjologia (Wydział Humanistyczny)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Geografia (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Chemia kosmetyczna (Wydział Chemii)

Zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Finanse i rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Filologia angielska (Wydział Humanistyczny)

Finanse i rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Geoinformacja środowiskowa (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Filologia polska (Wydział Filologiczny)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Malarstwo (Wydział Sztuk Pięknych)

Teologia (Wydział Teologiczny)

Rzeźba (Wydział Sztuk Pięknych)

Sztuka mediów i edukacja wizualna (Wydział Sztuk Pięknych)

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Grafika (Wydział Sztuk Pięknych)

Psychologia (Wydział Humanistyczny)

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Wydział Sztuk Pięknych)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Opinia o Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj