konto
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: [email protected]

Tel.: (56) 611-40-10

Adres: ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

I stopień licencjackie - stacjonarne

Praca socjalna (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (Wydział Humanistyczny)

Wojskoznawstwo (Wydział Nauk Historycznych)

Komparatystyka literacko-kulturowa (Wydział Humanistyczny)

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno - Społeczne (Wydział Humanistyczny)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Sztuk Pięknych)

Zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Filologia polska (Wydział Humanistyczny)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Chemia medyczna (Wydział Chemii)

Fizyka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Etnologia - antropologia kulturowa (Wydział Humanistyczny)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Religioznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Filologia romańska (Wydział Humanistyczny)

Materiały współczesnych technologii (Wydział Chemii)

Zarządzanie informacją i bibliologia (Wydział Nauk Historycznych)

Chemia (Wydział Chemii)

Lingwistyka stosowana: język francuski z językiem arabskim (Wydział Filologiczny)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Archeologia (Wydział Nauk Historycznych)

Geografia (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem (Wydział Chemii)

Japonistyka (Wydział Humanistyczny)

Lingwistyka stosowana: język francuski z językiem hiszpańskim (Wydział Filologiczny)

Filologia rosyjska (Wydział Humanistyczny)

English Studies (Wydział Filologiczny)

Pedagogika (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Chemistry (Wydział Chemii)

Lingwistyka stosowana: język rosyjski z językiem czeskim (Wydział Filologiczny)

Socjologia (Wydział Humanistyczny)

Architektura informacji (Wydział Nauk Historycznych)

Architektura wnętrz (Wydział Sztuk Pięknych)

Finanse i rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim (Wydział Filologiczny)

Nauki o rodzinie (Wydział Teologiczny)

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Wydział Nauk Historycznych)

Filologia włoska (Wydział Humanistyczny)

Biologia (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Język rosyjski w biznesie (Wydział Filologiczny)

Ekonomia (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Historia sztuki (Wydział Sztuk Pięknych)

Filologia angielska (Wydział Humanistyczny)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Kulturoznawstwo - kultura Dalekiego Wschodu (z językiem chińskim) (Wydział Filologiczny)

Historia (Wydział Nauk Historycznych)

Filozofia (Wydział Humanistyczny)

Kulturoznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Komunikacja i psychologia w biznesie (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Pedagogika medialna (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Filologia bałkańska (Wydział Humanistyczny)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych)

Biologia sądowa (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Kulturoznawstwo - kultura Dalekiego Wschodu (z językiem japońskim) (Wydział Filologiczny)

Matematyka i ekonomia (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Pedagogika specjalna (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Chemia kosmetyczna (Wydział Chemii)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Astronomia (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Studia Skandynawsko-Bałtyckie (Wydział Nauk Historycznych)

Sport i wellness (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Kognitywistyka (Wydział Humanistyczny)

Lingwistyka praktyczna i copywriting (Wydział Humanistyczny)

Krytyka artystyczna (Wydział Sztuk Pięknych)

Zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Filologia germańska (Wydział Humanistyczny)

Studia miejskie (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Medioznawstwo (Wydział Humanistyczny)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Chemia (Wydział Chemii)

Zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Geografia (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Chemia żywności (Wydział Chemii)

Finanse i rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Socjologia (Wydział Humanistyczny)

Filologia angielska (Wydział Humanistyczny)

Pedagogika (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Filozofia (Wydział Humanistyczny)

Komunikacja i psychologia w biznesie (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Chemia kosmetyczna (Wydział Chemii)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Sport i wellness (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Automatyka i robotyka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Fizyka techniczna (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Informatyka stosowana (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Matematyka stosowana (Wydział Matematyki i Informatyki)

Chemia i technologia żywności (Wydział Chemii)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Chemia kryminalistyczna (Wydział Chemii)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Filologia germańska - translatoryka (Wydział Filologiczny)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Praca socjalna (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Filologia klasyczna (Wydział Filologiczny)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Sztuk Pięknych)

Filologia polska (Wydział Humanistyczny)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Ekonomia (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Wojskoznawstwo (Wydział Nauk Historycznych)

Fizyka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Doradztwo podatkowe (Wydział Prawa i Administracji)

Etnologia - antropologia kulturowa (Wydział Humanistyczny)

Filologia romańska (Wydział Humanistyczny)

Zarządzanie informacją i bibliologia (Wydział Nauk Historycznych)

Chemia (Wydział Chemii)

Fizyka techniczna (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Archeologia (Wydział Nauk Historycznych)

Geografia (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Japonistyka (Wydział Humanistyczny)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia rosyjska (Wydział Humanistyczny)

Filologia angielska - edytorstwo tekstów anglojęzycznych (Wydział Filologiczny)

Pedagogika (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Chemistry (Wydział Chemii)

Informatyka stosowana (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Socjologia (Wydział Humanistyczny)

Geoinformacja środowiskowa (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Finanse i rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Filologia angielska - edytorstwo tekstów anglojęzycznych (Wydział Filologiczny)

Nauki o rodzinie (Wydział Teologiczny)

Economics (Wydział Matematyki i Informatyki)

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Wydział Nauk Historycznych)

Biologia (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Filologia angielska - język, kultura, literatura (Wydział Filologiczny)

Historia sztuki (Wydział Sztuk Pięknych)

Filologia angielska - język, kultura, literatura (Wydział Filologiczny)

Historia (Wydział Nauk Historycznych)

Filozofia (Wydział Humanistyczny)

Kulturoznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Filologia bałkańska (Wydział Humanistyczny)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych)

Filologia angielska - translatoryka (Wydział Filologiczny)

Pedagogika specjalna (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Chemia kosmetyczna (Wydział Chemii)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Astronomia (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Filologia angielska - translatoryka (Wydział Filologiczny)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Studia Skandynawsko-Bałtyckie (Wydział Nauk Historycznych)

Kognitywistyka (Wydział Humanistyczny)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Chemia (Wydział Chemii)

Filologia polska (Wydział Filologiczny)

Zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Geografia (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Finanse i rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Socjologia (Wydział Humanistyczny)

Finanse i rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Geoinformacja środowiskowa (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)

Filologia angielska (Wydział Humanistyczny)

Pedagogika (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Chemia kosmetyczna (Wydział Chemii)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Psychologia (Wydział Humanistyczny)

Rzeźba (Wydział Sztuk Pięknych)

Sztuka mediów i edukacja wizualna (Wydział Sztuk Pięknych)

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Grafika (Wydział Sztuk Pięknych)

Teologia (Wydział Teologiczny)

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Wydział Sztuk Pięknych)

Malarstwo (Wydział Sztuk Pięknych)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Opinia o Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj