Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: [email protected]

Tel.: (56) 611-40-10

Adres: ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia germańska (Wydział Filologiczny)

Filologia angielska (Wydział Filologiczny)

English Studies (Wydział Filologiczny)

Kosmetologia (Wydział Farmaceutyczny)

Filologia bałkańska (Wydział Filologiczny)

Japonistyka (Wydział Filologiczny)

Architektura wnętrz (Wydział Sztuk Pięknych)

Krytyka artystyczna (Wydział Sztuk Pięknych)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Sztuk Pięknych)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Nauki o rodzinie (Wydział Teologiczny)

Chemia i technologia żywności (Wydział Chemii)

Biologia sądowa (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Biotechnologia (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Chemia kosmetyczna (Wydział Chemii)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Optyka okularowa z elementami optometrii (Wydział Lekarski)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Matematyki i Informatyki)

Ekonomia (Wydział Matematyki i Informatyki)

Chemia medyczna (Wydział Chemii)

Matematyka i ekonomia (Wydział Matematyki i Informatyki)

Materiały współczesnych technologii (Wydział Chemii)

Chemia (Wydział Chemii)

Technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem (Wydział Chemii)

Inżynieria biomedyczna (Wydział Lekarski)

Chemistry (Wydział Chemii)

Biologia (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Religioznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Astronomia (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Filologia włoska (Wydział Filologiczny)

Lingwistyka stosowana: język francuski z językiem arabskim (Wydział Filologiczny)

Lingwistyka stosowana: język francuski z językiem hiszpańskim (Wydział Filologiczny)

Socjologia (Wydział Humanistyczny)

Lingwistyka stosowana: język rosyjski z językiem czeskim (Wydział Filologiczny)

Lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim (Wydział Filologiczny)

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (Wydział Filologiczny)

Filozofia (Wydział Humanistyczny)

Język rosyjski w biznesie (Wydział Filologiczny)

Komparatystyka literacko-kulturowa (Wydział Filologiczny)

Filologia polska (Wydział Filologiczny)

Kognitywistyka (Wydział Humanistyczny)

Kulturoznawstwo (Wydział Filologiczny)

Biotechnologia (Wydział Lekarski)

Filologia romańska (Wydział Filologiczny)

Medioznawstwo (Wydział Humanistyczny)

Kulturoznawstwo - kultura Dalekiego Wschodu (z językiem chińskim) (Wydział Filologiczny)

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno - Społeczne (Wydział Humanistyczny)

Kulturoznawstwo - kultura Dalekiego Wschodu (z językiem japońskim) (Wydział Filologiczny)

Fizyka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Filologia rosyjska (Wydział Filologiczny)

Lingwistyka praktyczna i copywriting (Wydział Filologiczny)

Archeologia (Wydział Nauk Historycznych)

Architektura informacji (Wydział Nauk Historycznych)

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Wydział Nauk Historycznych)

Finanse i rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Etnologia - antropologia kulturowa (Wydział Nauk Historycznych)

Komunikacja i psychologia w biznesie (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Historia (Wydział Nauk Historycznych)

Zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Historia sztuki (Wydział Nauk Historycznych)

Zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Studia Skandynawsko-Bałtyckie (Wydział Nauk Historycznych)

Wojskoznawstwo (Wydział Nauk Historycznych)

Audiofonologia (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Zarządzanie informacją i bibliologia (Wydział Nauk Historycznych)

Pedagogika (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Dietetyka (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Elektroradiologia (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Pedagogika medialna (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Pedagogika specjalna (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Praca socjalna (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Ratownictwo medyczne (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Organizacja opieki nad osobą starszą (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Zdrowie publiczne (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Pielęgniarstwo (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Pielęgniarstwo (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Położnictwo (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych)

Sport i wellness (Wydział Nauk o Ziemi)

Politologia (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych)

Studia miejskie (Wydział Nauk o Ziemi)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk o Ziemi)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk o Ziemi)

Geografia (Wydział Nauk o Ziemi)

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Filologia angielska (Wydział Filologiczny)

Kosmetologia (Wydział Farmaceutyczny)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Chemia kosmetyczna (Wydział Chemii)

Optyka okularowa z elementami optometrii (Wydział Lekarski)

Chemia (Wydział Chemii)

Chemia żywności (Wydział Chemii)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Socjologia (Wydział Humanistyczny)

Filozofia (Wydział Humanistyczny)

Finanse i rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Komunikacja i psychologia w biznesie (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Audiofonologia (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Dietetyka (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Pedagogika (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Elektroradiologia (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Ratownictwo medyczne (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Sport i wellness (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Organizacja opieki nad osobą starszą (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Zdrowie publiczne (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Pielęgniarstwo (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Geografia (Wydział Nauk o Ziemi)

Położnictwo (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk o Ziemi)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Matematyka stosowana (Wydział Matematyki i Informatyki)

Fizyka techniczna (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Informatyka stosowana (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Automatyka i robotyka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk o Ziemi)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk o Ziemi)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia angielska - edytorstwo tekstów anglojęzycznych (Wydział Filologiczny)

Filologia angielska - edytorstwo tekstów anglojęzycznych (Wydział Filologiczny)

Filologia angielska - język, kultura, literatura (Wydział Filologiczny)

Kosmetologia (Wydział Farmaceutyczny)

Filologia angielska - język, kultura, literatura (Wydział Filologiczny)

Filologia angielska - translatoryka (Wydział Filologiczny)

Filologia angielska - translatoryka (Wydział Filologiczny)

Filologia bałkańska (Wydział Filologiczny)

Japonistyka (Wydział Filologiczny)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Sztuk Pięknych)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Nauki o rodzinie (Wydział Teologiczny)

Doradztwo podatkowe (Wydział Prawa i Administracji)

Chemistry (Wydział Chemii)

Biologia (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Biotechnologia (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Chemia kosmetyczna (Wydział Chemii)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Chemia kryminalistyczna (Wydział Chemii)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Ekonomia (Wydział Matematyki i Informatyki)

Economics (Wydział Matematyki i Informatyki)

Biotechnologia (Wydział Lekarski)

Chemia (Wydział Chemii)

Fizyka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Filologia rosyjska (Wydział Filologiczny)

Astronomia (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Fizyka techniczna (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Filologia germańska - translatoryka (Wydział Filologiczny)

Informatyka stosowana (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Filologia klasyczna (Wydział Filologiczny)

Socjologia (Wydział Humanistyczny)

Studia Skandynawsko-Bałtyckie (Wydział Humanistyczny)

Filozofia (Wydział Humanistyczny)

Filologia polska (Wydział Filologiczny)

Kognitywistyka (Wydział Humanistyczny)

Kulturoznawstwo (Wydział Filologiczny)

Filologia romańska (Wydział Filologiczny)

Archeologia (Wydział Nauk Historycznych)

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Wydział Nauk Historycznych)

Finanse i rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Etnologia - antropologia kulturowa (Wydział Nauk Historycznych)

Historia (Wydział Nauk Historycznych)

Zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Historia sztuki (Wydział Nauk Historycznych)

Praca socjalna (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Wojskoznawstwo (Wydział Nauk Historycznych)

Zarządzanie informacją i bibliologia (Wydział Nauk Historycznych)

Pedagogika (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Dietetyka (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Fizjoterapia (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Pedagogika specjalna (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Zdrowie publiczne (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Pielęgniarstwo (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Położnictwo (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych)

Geoinformacja środowiskowa (Wydział Nauk o Ziemi)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych)

Politologia (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk o Ziemi)

Geografia (Wydział Nauk o Ziemi)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Filologia angielska (Wydział Filologiczny)

Kosmetologia (Wydział Farmaceutyczny)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Chemia kosmetyczna (Wydział Chemii)

Chemia (Wydział Chemii)

Socjologia (Wydział Humanistyczny)

Filologia polska (Wydział Filologiczny)

Finanse i rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Finanse i rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Dietetyka (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Pedagogika (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Położnictwo (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Zdrowie publiczne (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Pielęgniarstwo (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Geografia (Wydział Nauk o Ziemi)

Fizjoterapia (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Geoinformacja środowiskowa (Wydział Nauk o Ziemi)

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk o Ziemi)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Analityka medyczna (Wydział Farmaceutyczny)

Analityka medyczna (Wydział Farmaceutyczny)

Farmacja (Wydział Farmaceutyczny)

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Grafika (Wydział Sztuk Pięknych)

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (Wydział Sztuk Pięknych)

Malarstwo (Wydział Sztuk Pięknych)

Rzeźba (Wydział Sztuk Pięknych)

Sztuka mediów i edukacja wizualna (Wydział Sztuk Pięknych)

Teologia (Wydział Teologiczny)

Lekarski (Wydział Lekarski)

Lekarski (Wydział Lekarski)

Psychologia (Wydział Humanistyczny)

Fizjoterapia (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Fizjoterapia (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Fizjoterapia (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Prawo (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych)

Opinia o Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj