konto
Uniwersytet Łódzki

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Rodzaj: Uczelnia publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: rektor@uni.lodz.pl

Tel.: (42) 635-40-00

Adres: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 68, 90-136 Łódź

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Uniwersytet Łódzki

Kierunki Uniwersytet Łódzki

I stopień licencjackie - stacjonarne

Stosunki międzynarodowe (Wydział)

Produkcja teatralna i organizacja widowisk (Wydział)

Stosunki międzynarodowe (Wydział)

Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych (Wydział)

Studia azjatyckie (Wydział)

Studia polskie z językiem angielskim (Wydział)

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami (Wydział)

Studia polsko-niemieckie (Wydział)

Turystyka i rekreacja (Wydział)

Rachunkowość (Wydział)

Twórcze pisanie (Wydział)

Wojskoznawstwo (Wydział)

Wychowanie fizyczne i zdrowotne (Wydział)

International and Political Studies (Wydział)

International Marketing (Wydział)

Informacja w środowisku cyfrowym (Wydział)

Finanse i inwestycje (Wydział)

Finanse i rachunkowość (Wydział)

Inwestycje i nieruchomości (Wydział)

Filologia germańska (Wydział)

Filologia hiszpańska z językiem angielskim (Wydział)

Kulturoznawstwo (Wydział)

Fizyka (Wydział)

Leśnictwo (Wydział)

Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską (Wydział)

Geoinformacja (Wydział)

Gospodarka przestrzenna (Wydział)

Filologia włoska (Wydział)

Geomonitoring (Wydział)

Gospodarka przestrzenna (Wydział)

Finanse i biznes międzynarodowy (Wydział)

Filologia angielska (Wydział)

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne (Wydział)

Archeologia (Wydział)

Administracja (Wydział)

Automatyzacja procesów biznesowych BPA (Wydział)

Bankowość i finanse cyfrowe (Wydział)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział)

Analityka biznesu (Wydział)

Biologia (Wydział)

Analityka chemiczna (Wydział)

Biologia kryminalistyczna (Wydział)

Analiza danych (Wydział)

Management and Finance (Wydział)

Lingwistyka dla biznesu (Wydział)

Marketing (Wydział)

Logistyka (Wydział)

Logistyka (Wydział)

Międzynarodowe studia kulturowe (Wydział)

Mikrobiologia (Wydział)

Nowe media i kultura cyfrowa (Wydział)

Logopedia z audiologią (Wydział)

Zarządzanie miastem (Wydział)

Zarządzanie zasobami ludzkimi (Wydział)

Zarządzanie (Wydział)

Zarządzanie (Wydział)

Dziennikarstwo międzynarodowe (Wydział)

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu (Wydział)

EkoMiasto (Wydział)

Ekonometria i analityka danych (Wydział)

Chemia materiałów i nanotechnologia (Wydział)

Ekonomia (Wydział)

Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie (Wydział)

Digital Communication and Social Media for Management (Wydział)

Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych (Wydział)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział)

Biotechnologia (Wydział)

Business management (Wydział)

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji (Wydział)

Pedagogika sportu (Wydział)

Politologia (Wydział)

Polityka społeczna (Wydział)

Ochrona środowiska (Wydział)

Okcydentalistyka (Wydział)

Praca socjalna (Wydział)

Pedagogika (Wydział)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami (Wydział)

Rachunkowość (Wydział)

Finanse i inwestycje (Wydział)

Finanse i rachunkowość (Wydział)

Leśnictwo (Wydział)

Analiza danych (Wydział)

Administracja (Wydział)

Analityka biznesu (Wydział)

Marketing (Wydział)

Logistyka (Wydział)

Logistyka (Wydział)

Lingwistyka dla biznesu (Wydział)

Zarządzanie zasobami ludzkimi (Wydział)

Zarządzanie (Wydział)

Zarządzanie (Wydział)

e-Historia (Wydział)

Ekonomia (Wydział)

Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie (Wydział)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział)

Ochrona środowiska (Wydział)

Pedagogika (Wydział)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Informatyka (Wydział)

Informatyka ekonomiczna (Wydział)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Informatyka (Wydział)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Translatoryka (Wydział)

Turystyka i rekreacja (Wydział)

Rachunkowość i zarządzanie finansami (Wydział)

Wojskoznawstwo (Wydział)

Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne (Wydział)

Stosunki międzynarodowe (Wydział)

Historia sztuki (Wydział)

Filologia angielska (Wydział)

Inwestycje i nieruchomości (Wydział)

Informatologia z biznesowym językiem angielskim (Wydział)

Filologia germańska (Wydział)

Kultura i sztuka współczesna (Wydział)

Finanse i rachunkowość (Wydział)

Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną (Wydział)

Kulturoznawstwo (Wydział)

Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską (Wydział)

Informatyka (Wydział)

Fizyka (Wydział)

Informatyka (Wydział)

Geoinformacja (Wydział)

Filologia włoska (Wydział)

Informatyka i ekonometria (Wydział)

International and Political Studies (Wydział)

Gospodarka przestrzenna (Wydział)

Finanse i biznes międzynarodowy (Wydział)

Analiza danych (Wydział)

Biotechnologia (Wydział)

Archeologia (Wydział)

Administracja (Wydział)

Bankowość i finanse cyfrowe (Wydział)

Biologia (Wydział)

Analityka chemiczna (Wydział)

Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej (Wydział)

Media Arts Cultures (Wydział)

Media audiowizualne i kultura cyfrowa (Wydział)

Międzynarodowe studia kulturowe (Wydział)

Logistyka w biznesie (Wydział)

Mikrobiologia (Wydział)

Logistyka w gospodarce (Wydział)

Nauczanie chemii (Wydział)

Logopedia (Wydział)

Zarządzanie w administracji publicznej (Wydział)

Wychowanie fizyczne i zdrowotne (Wydział)

Zarządzanie (Wydział)

Zarządzanie biznesem (Wydział)

Business management (Wydział)

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu (Wydział)

Environmental Management (Wydział)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział)

Business and Digital Analytics (Wydział)

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji (Wydział)

Planowanie i organizacja przestrzeni (Wydział)

Politologia (Wydział)

Ochrona środowiska (Wydział)

Praca socjalna (Wydział)

Pedagogika (Wydział)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Rachunkowość i zarządzanie finansami (Wydział)

Filologia angielska (Wydział)

Finanse i rachunkowość (Wydział)

Informatyka (Wydział)

Informatyka (Wydział)

Administracja (Wydział)

Administracja (Wydział)

Biologia (Wydział)

Logistyka w biznesie (Wydział)

Logistyka w gospodarce (Wydział)

Zarządzanie (Wydział)

Zarządzanie biznesem (Wydział)

Chemia (Wydział)

Prawo zatrudnienia – kadry i płace (Wydział)

Ochrona środowiska (Wydział)

Pedagogika (Wydział)

Prawo ochrony danych osobowych (Wydział)

Prawo ochrony zdrowia (Wydział)

Prawo podatkowe i rachunkowość (Wydział)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Psychologia (Wydział)

Prawo (Wydział)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Wydział)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Psychologia (Wydział)

Prawo (Wydział)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Wydział)

Opinia o Uniwersytet Łódzki

5 /5 1 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj