konto
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ocena: 2

Oceń Placowkę

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Rodzaj: Uczelnia publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: rektorat@uksw.edu.pl

Tel.: (22) 561-88-52

Adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

I stopień licencjackie - stacjonarne

Biologia (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku)

Muzeologia (Wydział Nauk Humanistycznych)

Europeistyka (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

Człowiek w cyberprzestrzeni (Wydział Prawa i Administracji)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Teologiczny)

Informatyka (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych)

Historia (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Humanistycznych)

Matematyka (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych)

Historia sztuki (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

Filologia polska (Wydział Nauk Humanistycznych)

Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

Filozofia (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej)

Politologia (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

Nauki o rodzinie (Wydział Studiów Nad Rodziną)

Pedagogika (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Praca socjalna (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Ochrona środowiska (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej)

Pedagogika specjalna (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Socjologia (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Prawa i Administracji)

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

Filologia Klasyczna (Wydział Nauk Humanistycznych)

Archeologia (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

Filologia włoska (Wydział Nauk Humanistycznych)

Bezpieczeństwo Wewnętrzne (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

Ekonomia (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

Chemia (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych)

Religioznawstwo (Wydział Teologiczny)

Fizyka (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Ekonomia (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

Religioznawstwo (Wydział Teologiczny)

Filologia polska (Wydział Nauk Humanistycznych)

Nauki o rodzinie (Wydział Studiów Nad Rodziną)

Informatyka (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych)

Matematyka (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych)

Pedagogika specjalna (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Humanistycznych)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Inżynieria Środowiska (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Socjologia (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Teologiczny)

Biologia (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku)

Chemia (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych)

Inżynieria Środowiska (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku)

Filologia klasyczna (Wydział Nauk Humanistycznych)

Fizyka (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych)

Ekonomia menadżerska (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

Filologia polska (Wydział Nauk Humanistycznych)

Informatyka (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Humanistycznych)

Nauki o Rodzinie (Wydział Studiów Nad Rodziną)

Matematyka (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych)

Filozofia (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej)

Pedagogika - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Ochrona Środowiska (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej)

Archeologia (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Prawa i Administracji)

Philosophy And Culture Of East-Central Europe (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej)

Historia (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

Sustainability Studies (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej)

Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Historia Sztuki (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

Politologia (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

Filologia polska (Wydział Nauk Humanistycznych)

Nauki o rodzinie (Wydział Studiów Nad Rodziną)

Pedagogika - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Humanistycznych)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Prawo kanoniczne - kanoniczno cywilna (Wydział Prawa Kanonicznego)

Prawo kanoniczne - sądowo administracyjna (Wydział Prawa Kanonicznego)

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Psychologia (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej)

Teologia (Wydział Teologiczny)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Prawo kanoniczne - kanoniczno cywilna (Wydział Prawa Kanonicznego)

Teologia (Wydział Teologiczny)

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Prawo kanoniczne - sądowo administracyjna (Wydział Prawa Kanonicznego)

Opinia o Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2 /5 1 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj