konto
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Rodzaj: Uczelnia publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: rektor@uj.edu.pl

Tel.: (12) 422-10-33

Adres: ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia polska - antropologiczno-kulturowa (Wydział Polonistyki)

Relacje międzykulturowe (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Pedagogika (Wydział Filozoficzny)

Studia azjatyckie - dalekowschodnie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Neofilologia - filologia orientalna – japonistyka (Wydział Filologiczny)

Neofilologia - filologia angielska (Wydział Filologiczny)

Bioinformatyka (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Zarządzanie informacją (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Filologia polska - nauczycielska (Wydział Polonistyki)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Wydział Filozoficzny)

Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies (Wydział Historyczny)

Studia azjatyckie - dalekowschodnie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Neofilologia - filologia orientalna – sinologia (Wydział Filologiczny)

Neofilologia - filologia angielska z językiem niemieckim (Wydział Filologiczny)

Amerykanistyka (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Chemia (Wydział Chemii)

Zarządzanie publiczne (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Język polski w komunikacji społecznej (Wydział Polonistyki)

Pedagogika specjalna (Wydział Filozoficzny)

Geografia i gospodarka przestrzenna (Wydział Geografii i Geologii)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Studia azjatyckie - dalekowschodnie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Neofilologia - filologia orientalna – turkologia (Wydział Filologiczny)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Chemia medyczna (Wydział Chemii)

Polityka społeczna (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Zarządzanie kulturą i mediami - zarządzanie mediami (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Kulturoznawstwo - teksty kultury (Wydział Polonistyki)

Geologia (Wydział Geografii i Geologii)

Informatyka analityczna (Wydział Matematyki i Informatyki)

Studia azjatyckie - dalekowschodnie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Neofilologia - filologia portugalska (Wydział Filologiczny)

Neofilologia - filologia francuska (Wydział Filologiczny)

Ochrona środowiska (Wydział Chemii)

Zarządzanie kulturą i mediami - zarządzanie kulturą (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Polonistyka-komparatystyka (Wydział Polonistyki)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Studia azjatyckie - dalekowschodnie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Relacje międzykulturowe (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Biofizyka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Neofilologia - filologia rosyjska (Wydział Filologiczny)

Neofilologia - filologia germańska (Wydział Filologiczny)

Kulturoznawstwo międzynarodowe (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Zarządzanie międzynarodowe (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Wiedza o teatrze (Wydział Polonistyki)

Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (Wydział Filozoficzny)

Matematyka komputerowa (Wydział Matematyki i Informatyki)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Rosjoznawstwo (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Fizyka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Neofilologia - filologia rumuńska (Wydział Filologiczny)

Kulturoznawstwo - ukrainoznawstwo (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Polonistyka antropologiczno-kulturowa (Wydział Polonistyki)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Biochemia (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

Latynoamerykanistyka (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Socjologia (Wydział Filozoficzny)

Etnologia i antropologia kulturowa (Wydział Historyczny)

Finanse, bankowość, ubezpieczenia (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Informatyka stosowana (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Neofilologia - filologia słowiańska (Wydział Filologiczny)

Migracje międzynarodowe (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Astronomia (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Studia afrykańskie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

European Studies (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Historia (Wydział Historyczny)

Studia eurazjatyckie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Zaawansowane materiały i nanotechnologia (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Neofilologia - filologia szwedzka (Wydział Filologiczny)

Politologia (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Neofilologia - filologia germańska z językiem angielskim (Wydział Filologiczny)

Chemia zrównoważonego rozwoju (Wydział Chemii)

Biotechnologia (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

International Relations and Area Studies (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Historia sztuki (Wydział Historyczny)

Język i kultura Rosji (Wydział Filologiczny)

Biologia (Wydział Biologii)

Studia europejskie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Neofilologia - filologia ukraińska z językiem rosyjskim (Wydział Filologiczny)

Neofilologia - filologia hiszpańska (Wydział Filologiczny)

Filologia klasyczna (Wydział Filologiczny)

International Relations and Area Studies (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Judaistyka (Wydział Historyczny)

Filozofia (Wydział Filozoficzny)

Neurobiologia (Wydział Biologii)

Studia azjatyckie - dalekowschodnie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Neofilologia - filologia węgierska (Wydział Filologiczny)

Neofilologia - filologia orientalna – arabistyka (Wydział Filologiczny)

Neofilologia - kultura Rosji i narodów sąsiednich (Wydział Filologiczny)

Ekonomia (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Kulturoznawstwo (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Muzykologia (Wydział Historyczny)

Kognitywistyka (Wydział Filozoficzny)

Studia azjatyckie - bliskowschodnie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Neofilologia - filologia orientalna – indologia (Wydział Filologiczny)

Kultura Rosji i narodów sąsiednich (Wydział Filologiczny)

Neofilologia - filologia włoska (Wydział Filologiczny)

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów (Wydział Prawa i Administracji)

Edytorstwo (Wydział Polonistyki)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Historyczny)

Kulturoznawstwo - buddologia, porównawcze studia cywilizacji (Wydział Filozoficzny)

Neofilologia - filologia orientalna – iranistyka (Wydział Filologiczny)

Elektroniczne przetwarzanie informacji (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Neofilologia - filologia angielska z językiem niemieckim (Wydział Filologiczny)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Finanse, bankowość, ubezpieczenia (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Ekonomia (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Studia azjatyckie - dalekowschodnie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Neofilologia - język i kultura Rosji (Wydział Filologiczny)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Neofilologia - filologia włoska (Wydział Filologiczny)

Pedagogika społeczno-opiekuńcza (Wydział Filozoficzny)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Zarządzanie zasobami przyrody (Wydział Biologii)

Muzykologia (Wydział Historyczny)

Informatyka stosowana (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Lingwistyka - językoznawstwo ogólne (Wydział Filologiczny)

Ekonomia międzynarodowa (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Neofilologia - filologia hiszpańska (Wydział Filologiczny)

Polonistyka-komparatystyka (Wydział Polonistyki)

Neofilologia - przekład literacki (Wydział Filologiczny)

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną (Wydział Filozoficzny)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Etnologia i antropologia kulturowa (Wydział Historyczny)

Ecology and Evolution (Wydział Biologii)

Zarządzanie w sporcie (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Neofilologia - filologia rosyjska (Wydział Filologiczny)

Elektroniczne przetwarzanie informacji (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Neofilologia - filologia orientalna – arabistyka (Wydział Filologiczny)

Logopedia (Wydział Polonistyki)

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (Wydział Filozoficzny)

Kulturoznawstwo (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Studia azjatyckie - bliskowschodnie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Historia (Wydział Historyczny)

Informatyka gier komputerowych (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Zarządzanie w turystyce (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Neofilologia - filologia słowiańska (Wydział Filologiczny)

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Neofilologia - filologia orientalna – indologia (Wydział Filologiczny)

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego (Wydział Polonistyki)

Neofilologia - filologia angielska (Wydział Filologiczny)

Praca socjalna (Wydział Filozoficzny)

Kulturoznawstwo (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Studia azjatyckie - dalekowschodnie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Historia sztuki (Wydział Historyczny)

Zarządzanie zasobami ludzkimi (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Neofilologia - filologia szwedzka (Wydział Filologiczny)

Polityka społeczna (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Neofilologia - filologia orientalna – Iran i Środkowy Wschód (Wydział Filologiczny)

Performatyka (Wydział Polonistyki)

Neofilologia - filologia angielska - literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie (Wydział Filologiczny)

Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (Wydział Filozoficzny)

Relacje międzykulturowe (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

E-gospodarka przestrzenna (Wydział Geografii i Geologii)

Zaawansowane materiały i nanotechnologia (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Neofilologia - filologia ukraińska z językiem rosyjskim (Wydział Filologiczny)

Zarządzanie informacją (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Neofilologia - filologia orientalna – japonistyka (Wydział Filologiczny)

Chemia (Wydział Chemii)

Teatrologia (Wydział Polonistyki)

Neofilologia - filologia angielska - przekładoznawstwo (Wydział Filologiczny)

Socjologia (Wydział Filozoficzny)

Rosjoznawstwo (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Geografia (Wydział Geografii i Geologii)

Amerykanistyka - Ameryka Północna (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Neofilologia - filologia ukraińska z językiem rosyjskim (Wydział Filologiczny)

Zarządzanie kulturą i mediami - kultura współczesna (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Neofilologia - filologia orientalna – sinologia (Wydział Filologiczny)

Ochrona środowiska (Wydział Chemii)

Porównawcze studia cywilizacji (Wydział Filozoficzny)

Edytorstwo (Wydział Polonistyki)

Geologia (Wydział Geografii i Geologii)

Informatyka - stosowana; inżynieria oprogramowania; modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie; nauczanie maszynowe (Wydział Matematyki i Informatyki)

Studia eurazjatyckie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Amerykanistyka - Ameryka Łacińska (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Neofilologia - filologia węgierska (Wydział Filologiczny)

Zarządzanie kulturą i mediami - zarządzanie kulturą (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Neofilologia - filologia orientalna – turkologia (Wydział Filologiczny)

Ochrona środowiska (Wydział Chemii)

Neofilologia - filologia angielska z językiem niemieckim (Wydział Filologiczny)

Filologia polska - antropologiczno-kulturowa (Wydział Polonistyki)

Filozofia (Wydział Filozoficzny)

Informatyka analityczna (Wydział Matematyki i Informatyki)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Zarządzanie kulturą i mediami - zarządzanie mediami (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Neofilologia - filologia portugalska (Wydział Filologiczny)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Filologia polska - krytyka literacka (Wydział Polonistyki)

Kognitywistyka (Wydział Filozoficzny)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Astrofizyka i kosmologia (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Zarządzanie kulturą i mediami - zarządzanie reklamą (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Neofilologia - filologia angielska - językoznawstwo angielskie (Wydział Filologiczny)

Neofilologia - filologia francuska (Wydział Filologiczny)

Filologia polska - nauczycielska (Wydział Polonistyki)

Biochemia (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

Język polski w komunikacji społecznej - retoryka stosowana (Wydział Polonistyki)

Kulturoznawstwo - studia nad buddyzmem współczesnym; porównawcze studia cywilizacji (Wydział Filozoficzny)

Matematyka komputerowa (Wydział Matematyki i Informatyki)

Kulturoznawstwo - rosjoznawstwo (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Astronomia (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Zarządzanie - media społecznościowe w zarządzaniu (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Przekład literacki (Wydział Filologiczny)

Neofilologia - filologia francuska - traduktologiczna (Wydział Filologiczny)

Filologia polska - przekładoznawstwo literacko-kulturowe (Wydział Polonistyki)

Bioinformatyka z biofizyką stosowaną (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

Język polski w komunikacji społecznej - logopedia (Wydział Polonistyki)

Pedagogika animacja społeczno-kulturowa (Wydział Filozoficzny)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Migracje międzynarodowe (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Biologia (Wydział Biologii)

Biofizyka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Filologia klasyczna (Wydział Filologiczny)

Zarządzanie - finanse i controlling (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Ekonomia - rachunkowość i zarządzanie finansami (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Neofilologia - filologia germańska (Wydział Filologiczny)

Biotechnologia molekularna (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

Język polski w komunikacji społecznej - nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego (Wydział Polonistyki)

Pedagogika resocjalizacyjna (Wydział Filozoficzny)

International Security and Development (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Politologia (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Neurobiologia (Wydział Biologii)

Judaistyka (Wydział Historyczny)

Fizyka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Lingwistyka - przekład i komunikacja międzykulturowa (Wydział Filologiczny)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Ekonomia menedżerska (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Neofilologia - filologia germańska z językiem angielskim (Wydział Filologiczny)

Biotechnologia molekularna (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

Kulturoznawstwo - teksty kultury (Wydział Polonistyki)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Studia azjatyckie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Informatyka stosowana (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Neofilologia - filologia angielska (Wydział Filologiczny)

Informatyka gier komputerowych (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Zarządzanie zasobami ludzkimi (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Studia azjatyckie - dalekowschodnie (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Neofilologia - filologia angielska - przekładoznawstwo (Wydział Filologiczny)

Zarządzanie - finanse i controlling (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Neofilologia - filologia angielska z językiem niemieckim (Wydział Filologiczny)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)

Zarządzanie - marketing i logistyka (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Zarządzanie kulturą i mediami - zarządzanie mediami (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Ekonomia - rachunkowość i zarządzanie finansami (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Psychologia stosowana (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Psychologia (Wydział Filozoficzny)

Psychologia - neuropsychologia i neurokognitywistyka (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Biofizyka (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii)

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Psychologia (Wydział Filozoficzny)

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Opinia o Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj