Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ocena: 4.75

Oceń Placowkę

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: [email protected]

Tel.: (61) 829-40-00

Adres: Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź
Targi edukacyjne 1200x200

Wydziały Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

I stopień licencjackie - stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Historia sztuki (Wydział Historyczny)

Pedagogika resocjalizacja (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia językoznawstwo i nauka o informacji (Wydział Neofilologii)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Chemia - nauczanie chemii i fizyki (Wydział Chemii)

Biofizyka molekularna (Wydział Fizyki)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Historia polityka i media w dziejach (Wydział Historyczny)

Gospodarka i ekonomia w dziejach (Wydział Historyczny)

Pedagogika, socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia językoznawstwo komputerowe (Wydział Neofilologii)

Filologia rosyjska z filologią angielską (Wydział Neofilologii)

Filmoznawstwo i kultura mediów (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Fizyka (Wydział Fizyki)

Filologia angielsko-chińska (Wydział Anglistyki)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia indonezyjsko-malajska (Wydział Neofilologii)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Historia socjoekonomika (Wydział Historyczny)

Pedagogika, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika specjalna, logopedia - profilaktyka i terapia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

Filologia rosyjska z filologią ukraińską (Wydział Neofilologii)

Filologia polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Fizyka medyczna (Wydział Fizyki)

English Studies: Literature and Culture (Wydział Anglistyki)

Historia mediewistyka (Wydział Historyczny)

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia portugalska (Wydział Neofilologii)

Filologia angielska z pedagogiką (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Central European and Balkan Studies (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika specjalna, pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia lingwistyka stosowana, grupa bez znajomości języka niemieckiego (Wydział Neofilologii)

Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną (Wydział Neofilologii)

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Reżyseria dźwięku (Wydział Fizyki)

English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies (Wydział Anglistyki)

Nauczanie matematyki i informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Studia polonistyczno-germanistyczne (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia polska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika, doradztwo zawodowe i personalne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia sinologia (Wydział Neofilologii)

Filologia ukraińska (Wydział Neofilologii)

Wiedza o teatrze (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia arabistyka (Wydział Neofilologii)

Bioinformatyka (Wydział Biologii)

Komunikacja europejska (Wydział)

Filologia polska jako obca (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Geografia geoanaliza społeczno-ekonomiczna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika, edukacja elementarna i język angielski (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia turkologia (Wydział Neofilologii)

Filologia bułgarska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia bałtologia - filologia litewska (Wydział Neofilologii)

Biologia (Wydział Biologii)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia angielska (Wydział Anglistyki)

Projektowanie kultury (Wydział)

Bałkanistyka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Geografia, geo-grafika (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Fizyka, nauczanie fizyki i chemii (Wydział Fizyki)

Zarządzanie środowiskiem (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika, edukacja elementarna i język niemiecki (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia ugrofinistyka - filologia węgierska (Wydział Neofilologii)

Filologia chorwacka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Kognitywistyka (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia ukraińska z filologią angielską (Wydział Neofilologii)

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

Biotechnologia (Wydział Biologii)

Filozofia komunikacja społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia niderlandzka (Wydział Anglistyki)

Filologia nowogrecka (Wydział Neofilologii)

Akustyka protetyka słuchu i ochrona przed hałasem (Wydział Fizyki)

Zintegrowane planowanie rozwoju (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika, edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia czeska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii)

Kierunek prawno-ekonomiczny (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia szwedzka (Wydział Neofilologii)

Dialog i doradztwo społeczne (Wydział Teologiczny)

Wschodoznawstwo (Wydział Historyczny)

Astronomia (Wydział Fizyki)

Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Geografia ekologia miasta (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia klasyczna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska (Wydział Neofilologii)

Filologia germańska, grupa od poziomu A1 (Wydział Neofilologii)

Biologia nauczanie przyrody (Wydział Biologii)

Filologia norweska (Wydział Neofilologii)

Cywilizacja zachodnioeuropejska (Wydział)

Historia (Wydział Historyczny)

Etnologia (Wydział Historyczny)

Pedagogika, edukacja elementarna i wychowanie fizyczne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia hebraistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia germańska z filologią rosyjską (Wydział Neofilologii)

Filologia serbska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Biologia i zdrowie człowieka (Wydział Biologii)

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

Historia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Wydział Historyczny)

Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (Wydział Historyczny)

Geografia, hydrologia, meteorologia i klimatologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika, edukacja medialna i zajęcia komputerowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia indologia (Wydział Neofilologii)

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

Filologia słowiańska i polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Historia wojskowości (Wydział Historyczny)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Muzykologia (Wydział Historyczny)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia japonistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

Chemia aplikacyjna (Wydział Chemii)

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Chemia (Wydział Chemii)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Pedagogika pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Biofizyka, optyka okularowa z optometrią (Wydział Fizyki)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Biologia (Wydział Biologii)

Historia (Wydział Historyczny)

Historia, polityka i media w dziejach (Wydział Historyczny)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia, filologia rosyjska, grupa bez znajomości języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

Pedagogika resocjalizacja (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Akustyka protetyka słuchu (Wydział Fizyki)

Nauczanie Matematyki i Informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia, filologia rosyjska, grupa ze znajomością języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Reżyseria dźwięku (Wydział Fizyki)

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Pedagogika (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Projektowanie kultury (Wydział)

Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Bezpieczeństwo Narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia Angielska (Wydział Anglistyki)

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

Zintegrowane planowanie rozwoju (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Stosunki Międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Technologie komputerowe (Wydział Fizyki)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Biofizyka, optyka okularowa z optometrią (Wydział Fizyki)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Geodezja i kartografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Geodezja i Kartografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Historia socjoekonomika (Wydział Historyczny)

Filologia językoznawstwo i nauka o informacji (Wydział Neofilologii)

Dialog i doradztwo społeczne (Wydział Teologiczny)

Filologia turkologia (Wydział Neofilologii)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Bałkanistyka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Biologia nauczanie biologii (Wydział Biologii)

Bałkanistyka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Kulturoznawstwo, religioznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Chemia analityka chemiczna (Wydział Chemii)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia angielska Theatre and Drama in English (Wydział Anglistyki)

Historia sztuki (Wydział Historyczny)

Filologia ukraińska (Wydział Neofilologii)

Filologia ugrofinistyka - filologia fińska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika zarządzanie oświatą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia germańska z angielską (Wydział Neofilologii)

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filmoznawstwo i kultura mediów (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Geografia, geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Chemia biologiczna (Wydział Chemii)

Filologia komunikacja wizerunkowo-mediacyjna (Wydział Neofilologii)

Filologia ugrofinistyka - filologia węgierska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

Literatura powszechna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Media interaktywne i widowiska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Geografia hydrologia, meteorologia i klimatologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Chemia kosmetyczna (Wydział Chemii)

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska (Wydział Neofilologii)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Pedagogika projektowanie edukacyjne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia germańska z romańską (Wydział Neofilologii)

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

Polacy i Niemcy w Europie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Kognitywistyka (Wydział Nauk Społecznych)

Chemia materiałowa (Wydział Chemii)

Historia mediewistyka (Wydział Historyczny)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Język niemiecki i komunikacja w biznesie (Wydział Neofilologii)

Etnologia (Wydział Historyczny)

Pedagogika, edukacja medialna i technologie informacyjne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia romańska z germańską (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika komunikacja i poradnictwo społeczne (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia nowogrecka (Wydział Neofilologii)

Filologia romańska z angielską (Wydział Neofilologii)

Neurobiologia (Wydział Biologii)

Filologia bułgarska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Chemia ogólna (Wydział Chemii)

Historia historyczno-ekonomiczna (Wydział Historyczny)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia rumuńska (Wydział Neofilologii)

Muzykologia (Wydział Historyczny)

Pedagogika specjalna wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Filologia chorwacka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Akustyka (Wydział Fizyki)

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Historia kultura klasyczna (Wydział Historyczny)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia, turkologia (Wydział Neofilologii)

Wschodoznawstwo (Wydział Historyczny)

Filologia literatury świata (Wydział Neofilologii)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

Filologia klasyczna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Astronomia (Wydział Fizyki)

Chemia środowiska (Wydział Chemii)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Historia (Wydział Historyczny)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Komunikacja europejska (Wydział)

Filologia hebraistyka (Wydział Neofilologii)

Physics of Advanced Materials for Energy Processing (Wydział Fizyki)

Pedagogika poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia arabistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia serbska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Biofizyka (Wydział Fizyki)

Chemia z zastosowaniami informatyk (Wydział Chemii)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia niderlandzka (Wydział Anglistyki)

Historia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Wydział Historyczny)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Geografia, paleoekologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia japonistyka (Wydział Neofilologii)

Pedagogika profilaktyka i interwencja kryzysowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia bałtologia - filologia łotewska (Wydział Neofilologii)

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Zarządzanie środowiskiem (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Fizyka (Wydział Fizyki)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Analityka żywności (Wydział Chemii)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia angielska (Wydział Anglistyki)

Historia wojskowości (Wydział Historyczny)

Nauczanie matematyki i informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Kartografia i geomatyka (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

Pedagogika edukacja dorosłych i zarządzanie karierą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika resocjalizacja z elementami kryminologii (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Fizyka medyczna (Wydział Fizyki)

Kierunek prawno-ekonomiczny (Wydział Prawa i Administracji)

Chemia sądowa (Wydział Chemii)

Biologia (Wydział Biologii)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Filologia sinologia (Wydział Neofilologii)

Pedagogika socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika terapia pedagogiczna z arteterapią (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia angielska z germańską (Wydział Neofilologii)

Optometria (Wydział Fizyki)

Analiza i przetwarzanie danych (Wydział Matematyki i Informatyki)

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

Chemistry (Wydział Chemii)

Biotechnologia (Wydział Biologii)

Kulturoznawstwo komunikacja międzykulturowa (Wydział Nauk Społecznych)

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna (Wydział Biologii)

Historia polityka i media w dziejach (Wydział Historyczny)

Filologia Empirical Linguistics and Language Documentation (Wydział Neofilologii)

Etnologia Cultural Differences and Transnational Processes (Wydział Historyczny)

Filologia skandynawistyka (Wydział Neofilologii)

Pedagogika resocjalizacja nieletnich (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia polska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia angielska z romańską (Wydział Neofilologii)

Filologia czeska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Aplikacje Internetu Rzeczy (Wydział Fizyki)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii)

Kulturoznawstwo kultura chrześcijańska (Wydział Nauk Społecznych)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia angielska, specjalność celtycka (Wydział Anglistyki)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Filologia komunikacja wizerunkowo - mediacyjna (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, komunikacja i poradnictwo społeczne (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Analiza i przetwarzanie danych (Wydział Matematyki i Informatyki)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika edukacja dorosłych i zarządzanie karierą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Akustyka (Wydział Fizyki)

Stosunki Międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika resocjalizacja z elementami kryminologii (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Optometria (Wydział Fizyki)

Biologia (Wydział Biologii)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Ochrona Środowiska (Wydział Biologii)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia komunikacja i zarządzanie zasobami informacji (Wydział Neofilologii)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, projektowanie edukacyjne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Nauczanie Matematyki i Informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Chemia (Wydział Chemii)

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, edukacja medialna i technologie informacyjne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika resocjalizacja nieletnich (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika zarządzanie oświatą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika specjalna wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Historia (Wydział Historyczny)

Filologia, lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika terapia pedagogiczna z arteterapią (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Filologia Polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia Angielska (Wydział Anglistyki)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika profilaktyka i interwencja kryzysowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Bezpieczeństwo Narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Teologia kapłańska (Wydział Teologiczny)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Psychologia (Wydział Nauk Społecznych)

Teologia katechetyczno-pastoralna (Wydział Teologiczny)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Psychologia (Wydział Nauk Społecznych)

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Teologia katechetyczno-pastoralna (Wydział Teologiczny)

Opinia o Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4.75 /5 -8 oceniających

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 1 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 7 osób

avatar
  • Twoja ocena:
avatar
Skomentuj
avatar

franek • 5

Najlepsza uczelnia w Poznaniu!

0| 0 • odpowiedź • 06 stycznia 2018 o 12:13:06 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając komentarz akceptujesz regulamin komentarzy portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Julia • 5

Polecam ;)

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 22:24:35 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając komentarz akceptujesz regulamin komentarzy portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Ala • 5

Uniwersytet godny polecenia!

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 19:19:33 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając komentarz akceptujesz regulamin komentarzy portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Przemek • 5

Uniwersytet bardzo przyjazny i nowoczesny! POLECAM wszystkim!

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 11:38:55 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając komentarz akceptujesz regulamin komentarzy portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Marlena • 5

polecam wszystkim! Uczelnia na bardzo wysokim poziomie!

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 07:42:51 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając komentarz akceptujesz regulamin komentarzy portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Chemiczka • 5

Jestem na 2 roku chemii i polecam wszystkim zainteresowanym. Ciekawe wykłady i jeszcze ciekawsze ćwiczenia!

0| 0 • odpowiedź • 09 stycznia 2017 o 15:37:11 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając komentarz akceptujesz regulamin komentarzy portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
Wyszukiwarka Kierunków Studiów
Wyszukiwarka Profili Szkół Średnich