Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ocena: 4.75

Oceń Placowkę

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: [email protected]

Tel.: (61) 829-40-00

Adres: Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

I stopień licencjackie - stacjonarne

Biotechnologia (Wydział Biologii)

Pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia niderlandzka (Wydział Anglistyki)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Historia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Wydział Historyczny)

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia indonezyjsko-malajska (Wydział Neofilologii)

Chemia - nauczanie chemii i fizyki (Wydział Chemii)

Filologia sinologia (Wydział Neofilologii)

Filologia ukraińska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii)

Filologia arabistyka (Wydział Neofilologii)

Pedagogika specjalna, logopedia - profilaktyka i terapia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Fizyka, nauczanie fizyki i chemii (Wydział Fizyki)

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Historia wojskowości (Wydział Historyczny)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia portugalska (Wydział Neofilologii)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Cywilizacja zachodnioeuropejska (Wydział)

Filmoznawstwo i kultura mediów (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia turkologia (Wydział Neofilologii)

Nauczanie matematyki i informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Biologia nauczanie przyrody (Wydział Biologii)

Filologia bałtologia - filologia litewska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika specjalna, pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia polska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Geografia geoanaliza społeczno-ekonomiczna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia ugrofinistyka - filologia węgierska (Wydział Neofilologii)

Filologia ukraińska z filologią angielską (Wydział Neofilologii)

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, doradztwo zawodowe i personalne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia angielska z pedagogiką (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Filozofia komunikacja społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Historia polityka i media w dziejach (Wydział Historyczny)

Zarządzanie środowiskiem (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, edukacja elementarna i język angielski (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Etnologia (Wydział Historyczny)

Central European and Balkan Studies (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Historia socjoekonomika (Wydział Historyczny)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Wiedza o teatrze (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska (Wydział Neofilologii)

Filologia germańska, grupa od poziomu A1 (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, edukacja elementarna i język niemiecki (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (Wydział Historyczny)

Kognitywistyka (Wydział Nauk Społecznych)

Historia mediewistyka (Wydział Historyczny)

Studia polonistyczno-germanistyczne (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Geografia ekologia miasta (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia bułgarska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia nowogrecka (Wydział Neofilologii)

Filologia hebraistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia germańska z filologią rosyjską (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Muzykologia (Wydział Historyczny)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia polska jako obca (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Kierunek prawno-ekonomiczny (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia chorwacka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia szwedzka (Wydział Neofilologii)

Filologia indologia (Wydział Neofilologii)

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia angielsko-chińska (Wydział Anglistyki)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Bałkanistyka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Geografia, hydrologia, meteorologia i klimatologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Biofizyka molekularna (Wydział Fizyki)

Filologia czeska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia norweska (Wydział Neofilologii)

Filologia japonistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, edukacja elementarna i wychowanie fizyczne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

English Studies: Literature and Culture (Wydział Anglistyki)

Akustyka protetyka słuchu i ochrona przed hałasem (Wydział Fizyki)

Dialog i doradztwo społeczne (Wydział Teologiczny)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

Fizyka (Wydział Fizyki)

Filologia klasyczna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Geografia, geo-grafika (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia językoznawstwo i nauka o informacji (Wydział Neofilologii)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, edukacja medialna i zajęcia komputerowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies (Wydział Anglistyki)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Astronomia (Wydział Fizyki)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Fizyka medyczna (Wydział Fizyki)

Zintegrowane planowanie rozwoju (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Komunikacja europejska (Wydział)

Filologia językoznawstwo komputerowe (Wydział Neofilologii)

Filologia rosyjska z filologią angielską (Wydział Neofilologii)

Biologia i zdrowie człowieka (Wydział Biologii)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Historia sztuki (Wydział Historyczny)

Bioinformatyka (Wydział Biologii)

Reżyseria dźwięku (Wydział Fizyki)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Wschodoznawstwo (Wydział Historyczny)

Filologia serbska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Projektowanie kultury (Wydział)

Filologia lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

Filologia rosyjska z filologią ukraińską (Wydział Neofilologii)

Pedagogika resocjalizacja (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Gospodarka i ekonomia w dziejach (Wydział Historyczny)

Biologia (Wydział Biologii)

Filologia angielska (Wydział Anglistyki)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Historia (Wydział Historyczny)

Filologia słowiańska i polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Chemia aplikacyjna (Wydział Chemii)

Filologia lingwistyka stosowana, grupa bez znajomości języka niemieckiego (Wydział Neofilologii)

Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną (Wydział Neofilologii)

Chemia (Wydział Chemii)

Pedagogika, socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Historia, polityka i media w dziejach (Wydział Historyczny)

Pedagogika pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Zintegrowane planowanie rozwoju (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Projektowanie kultury (Wydział)

Nauczanie Matematyki i Informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia Angielska (Wydział Anglistyki)

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia, filologia rosyjska, grupa bez znajomości języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Historia (Wydział Historyczny)

Filologia, filologia rosyjska, grupa ze znajomością języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Biologia (Wydział Biologii)

Biofizyka, optyka okularowa z optometrią (Wydział Fizyki)

Bezpieczeństwo Narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Stosunki Międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

Akustyka protetyka słuchu (Wydział Fizyki)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Reżyseria dźwięku (Wydział Fizyki)

Pedagogika resocjalizacja (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Biofizyka, optyka okularowa z optometrią (Wydział Fizyki)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Geodezja i kartografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Technologie komputerowe (Wydział Fizyki)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Geodezja i Kartografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Kognitywistyka (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia językoznawstwo i nauka o informacji (Wydział Neofilologii)

Dialog i doradztwo społeczne (Wydział Teologiczny)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Filologia czeska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia turkologia (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, edukacja medialna i technologie informacyjne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Akustyka (Wydział Fizyki)

Filologia nowogrecka (Wydział Neofilologii)

Filologia ugrofinistyka - filologia węgierska (Wydział Neofilologii)

Chemia analityka chemiczna (Wydział Chemii)

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia ukraińska (Wydział Neofilologii)

Filologia niderlandzka (Wydział Anglistyki)

Historia polityka i media w dziejach (Wydział Historyczny)

Bałkanistyka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia ugrofinistyka - filologia fińska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika specjalna wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Astronomia (Wydział Fizyki)

Bałkanistyka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Filologia germańska z romańską (Wydział Neofilologii)

Chemia biologiczna (Wydział Chemii)

Pedagogika animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika komunikacja i poradnictwo społeczne (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia komunikacja wizerunkowo-mediacyjna (Wydział Neofilologii)

Physics of Advanced Materials for Energy Processing (Wydział Fizyki)

Filologia angielska (Wydział Anglistyki)

Historia socjoekonomika (Wydział Historyczny)

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Biofizyka (Wydział Fizyki)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filmoznawstwo i kultura mediów (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Język niemiecki i komunikacja w biznesie (Wydział Neofilologii)

Filologia romańska z germańską (Wydział Neofilologii)

Chemia kosmetyczna (Wydział Chemii)

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Biologia (Wydział Biologii)

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska (Wydział Neofilologii)

Historia sztuki (Wydział Historyczny)

Literatura powszechna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Fizyka (Wydział Fizyki)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Media interaktywne i widowiska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia rumuńska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia arabistyka (Wydział Neofilologii)

Chemia materiałowa (Wydział Chemii)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Geografia, geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Biotechnologia (Wydział Biologii)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika, edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Fizyka medyczna (Wydział Fizyki)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Polacy i Niemcy w Europie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia romańska z angielską (Wydział Neofilologii)

Filologia, turkologia (Wydział Neofilologii)

Filologia literatury świata (Wydział Neofilologii)

Pedagogika profilaktyka i interwencja kryzysowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia bałtologia - filologia łotewska (Wydział Neofilologii)

Chemia ogólna (Wydział Chemii)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Geografia hydrologia, meteorologia i klimatologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii)

Filologia angielska, specjalność celtycka (Wydział Anglistyki)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Optometria (Wydział Fizyki)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Filologia bułgarska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika resocjalizacja z elementami kryminologii (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Biologia nauczanie biologii (Wydział Biologii)

Filologia angielska Theatre and Drama in English (Wydział Anglistyki)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Historia mediewistyka (Wydział Historyczny)

Aplikacje Internetu Rzeczy (Wydział Fizyki)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Etnologia (Wydział Historyczny)

Filologia chorwacka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika terapia pedagogiczna z arteterapią (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia angielska z germańską (Wydział Neofilologii)

Chemia środowiska (Wydział Chemii)

Nauczanie matematyki i informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Kulturoznawstwo komunikacja międzykulturowa (Wydział Nauk Społecznych)

Historia historyczno-ekonomiczna (Wydział Historyczny)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Muzykologia (Wydział Historyczny)

Filologia klasyczna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia hebraistyka (Wydział Neofilologii)

Analiza i przetwarzanie danych (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia angielska z romańską (Wydział Neofilologii)

Chemia z zastosowaniami informatyk (Wydział Chemii)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Kulturoznawstwo kultura chrześcijańska (Wydział Nauk Społecznych)

Historia kultura klasyczna (Wydział Historyczny)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Kierunek prawno-ekonomiczny (Wydział Prawa i Administracji)

Wschodoznawstwo (Wydział Historyczny)

Filologia serbska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia japonistyka (Wydział Neofilologii)

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Analityka żywności (Wydział Chemii)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Etnologia Cultural Differences and Transnational Processes (Wydział Historyczny)

Kulturoznawstwo, religioznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia polska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

Historia (Wydział Historyczny)

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

Pedagogika edukacja dorosłych i zarządzanie karierą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika zarządzanie oświatą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia germańska z angielską (Wydział Neofilologii)

Chemia sądowa (Wydział Chemii)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Neurobiologia (Wydział Biologii)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Historia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Wydział Historyczny)

Filologia polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia sinologia (Wydział Neofilologii)

Pedagogika socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

Geografia, paleoekologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Chemistry (Wydział Chemii)

Zarządzanie środowiskiem (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna (Wydział Biologii)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia Empirical Linguistics and Language Documentation (Wydział Neofilologii)

Historia wojskowości (Wydział Historyczny)

Filologia skandynawistyka (Wydział Neofilologii)

Pedagogika resocjalizacja nieletnich (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Pedagogika projektowanie edukacyjne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

Kartografia i geomatyka (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Komunikacja europejska (Wydział)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Stosunki Międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika edukacja dorosłych i zarządzanie karierą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika resocjalizacja z elementami kryminologii (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Nauczanie Matematyki i Informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika zarządzanie oświatą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia komunikacja i zarządzanie zasobami informacji (Wydział Neofilologii)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia Angielska (Wydział Anglistyki)

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, projektowanie edukacyjne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Chemia (Wydział Chemii)

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, edukacja medialna i technologie informacyjne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika resocjalizacja nieletnich (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika terapia pedagogiczna z arteterapią (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Historia (Wydział Historyczny)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika specjalna wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika profilaktyka i interwencja kryzysowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Biologia (Wydział Biologii)

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Akustyka (Wydział Fizyki)

Pedagogika poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona Środowiska (Wydział Biologii)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

Optometria (Wydział Fizyki)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Analiza i przetwarzanie danych (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika, komunikacja i poradnictwo społeczne (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia, lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

Bezpieczeństwo Narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia komunikacja wizerunkowo - mediacyjna (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia Polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Psychologia (Wydział Nauk Społecznych)

Teologia kapłańska (Wydział Teologiczny)

Teologia katechetyczno-pastoralna (Wydział Teologiczny)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Psychologia (Wydział Nauk Społecznych)

Teologia katechetyczno-pastoralna (Wydział Teologiczny)

Opinia o Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4.75 /5 -8 oceniających

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 1 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 7 osób

avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin opinii portalu WaszaEdukacja.pl
avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin opinii portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj
avatar

franek • 5

Najlepsza uczelnia w Poznaniu!

0| 0 • odpowiedź • 06 stycznia 2018 o 12:13:06 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin opinii portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Julia • 5

Polecam ;)

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 22:24:35 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin opinii portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Ala • 5

Uniwersytet godny polecenia!

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 19:19:33 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin opinii portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Przemek • 5

Uniwersytet bardzo przyjazny i nowoczesny! POLECAM wszystkim!

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 11:38:55 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin opinii portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Marlena • 5

polecam wszystkim! Uczelnia na bardzo wysokim poziomie!

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 07:42:51 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin opinii portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Chemiczka • 5

Jestem na 2 roku chemii i polecam wszystkim zainteresowanym. Ciekawe wykłady i jeszcze ciekawsze ćwiczenia!

0| 0 • odpowiedź • 09 stycznia 2017 o 15:37:11 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin opinii portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
Wyszukiwarka Kierunków Studiów
Wyszukiwarka Profili Szkół Średnich