Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ocena: 4.75

Oceń Placowkę

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: [email protected]

Tel.: (61) 829-40-00

Adres: Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

I stopień licencjackie - stacjonarne

Reżyseria dźwięku (Wydział Fizyki)

Filologia językoznawstwo i nauka o informacji (Wydział Neofilologii)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia angielska z pedagogiką (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Historia sztuki (Wydział Historyczny)

Filologia ukraińska z filologią angielską (Wydział Neofilologii)

Historia polityka i media w dziejach (Wydział Historyczny)

Filozofia komunikacja społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Komunikacja europejska (Wydział)

Geografia geoanaliza społeczno-ekonomiczna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Filmoznawstwo i kultura mediów (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia językoznawstwo komputerowe (Wydział Neofilologii)

Pedagogika resocjalizacja (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Chemia (Wydział Chemii)

Filologia polska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

Historia socjoekonomika (Wydział Historyczny)

Projektowanie kultury (Wydział)

Zarządzanie środowiskiem (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia germańska, grupa od poziomu A1 (Wydział Neofilologii)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Historia mediewistyka (Wydział Historyczny)

Nauczanie matematyki i informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska (Wydział Neofilologii)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia germańska z filologią rosyjską (Wydział Neofilologii)

Etnologia (Wydział Historyczny)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia lingwistyka stosowana, grupa bez znajomości języka niemieckiego (Wydział Neofilologii)

Filologia nowogrecka (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika specjalna, logopedia - profilaktyka i terapia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia hebraistyka (Wydział Neofilologii)

Geografia ekologia miasta (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (Wydział Historyczny)

Filologia angielsko-chińska (Wydział Anglistyki)

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia sinologia (Wydział Neofilologii)

Filologia rumuńska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika specjalna, pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia indologia (Wydział Neofilologii)

Cywilizacja zachodnioeuropejska (Wydział)

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

Muzykologia (Wydział Historyczny)

English Studies: Literature and Culture (Wydział Anglistyki)

Wiedza o teatrze (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia turkologia (Wydział Neofilologii)

Central European and Balkan Studies (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia szwedzka (Wydział Neofilologii)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika, doradztwo zawodowe i personalne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Dialog i doradztwo społeczne (Wydział Teologiczny)

Geografia, hydrologia, meteorologia i klimatologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Wschodoznawstwo (Wydział Historyczny)

English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies (Wydział Anglistyki)

Filologia bułgarska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia ugrofinistyka - filologia węgierska (Wydział Neofilologii)

Filologia studia południowosłowiańskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia duńska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, edukacja elementarna i język angielski (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Kognitywistyka (Wydział Nauk Społecznych)

Historia (Wydział Historyczny)

Bioinformatyka (Wydział Biologii)

Filologia chorwacka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Studia polonistyczno-germanistyczne (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika, edukacja elementarna i język niemiecki (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia rosyjska z filologią angielską (Wydział Neofilologii)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Biologia (Wydział Biologii)

Filologia czeska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia polska jako obca (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia angielska (Wydział Anglistyki)

Astronomia (Wydział Fizyki)

Pedagogika, edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia rosyjska z filologią ukraińską (Wydział Neofilologii)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Biotechnologia (Wydział Biologii)

Filologia klasyczna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Akustyka protetyka słuchu i ochrona przed hałasem (Wydział Fizyki)

Filologia niderlandzka (Wydział Anglistyki)

Biofizyka molekularna (Wydział Fizyki)

Pedagogika, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną (Wydział Neofilologii)

Historia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Wydział Historyczny)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia arabistyka (Wydział Neofilologii)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii)

Filologia serbska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Fizyka (Wydział Fizyki)

Pedagogika, edukacja elementarna i wychowanie fizyczne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia słowiańska i polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Historia wojskowości (Wydział Historyczny)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia bałtologia - filologia litewska (Wydział Neofilologii)

Biologia nauczanie przyrody (Wydział Biologii)

Fizyka medyczna (Wydział Fizyki)

Filologia japonistyka (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, edukacja medialna i zajęcia komputerowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia ukraińska (Wydział Neofilologii)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Akustyka protetyka słuchu (Wydział Fizyki)

Filologia Angielska (Wydział Anglistyki)

Pedagogika pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Reżyseria dźwięku (Wydział Fizyki)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Historia (Wydział Historyczny)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia, filologia rosyjska, grupa bez znajomości języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

Komunikacja europejska (Wydział)

Filologia, filologia rosyjska, grupa ze znajomością języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

Projektowanie kultury (Wydział)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika resocjalizacja (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Biologia (Wydział Biologii)

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona Środowiska (Wydział Biologii)

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia rosyjska, grupa bez znajomości języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia japonistyka (Wydział Neofilologii)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Bezpieczeństwo Narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Biofizyka, optyka okularowa z optometrią (Wydział Fizyki)

Pedagogika (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia rosyjska, ze znajomością języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

Zarządzanie (Wydział Prawa i Administracji)

Stosunki Międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia Polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Nauczanie Matematyki i Informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Technologie komputerowe (Wydział Fizyki)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Geodezja i kartografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Geodezja i Kartografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia ukraińska (Wydział Neofilologii)

Bioinformatyka (Wydział Biologii)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Kierunek prawno-ekonomiczny (Wydział Prawa i Administracji)

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia ugrofinistyka - filologia fińska (Wydział Neofilologii)

Chemistry (Wydział Chemii)

Neurobiologia (Wydział Biologii)

Bałkanistyka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Historia sztuki (Wydział Historyczny)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia komunikacja wizerunkowo-mediacyjna (Wydział Neofilologii)

Biologia (Wydział Biologii)

Filologia germańska z angielską (Wydział Neofilologii)

Filologia czeska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filmoznawstwo i kultura mediów (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia indonezyjsko-malajska (Wydział Neofilologii)

Biotechnologia (Wydział Biologii)

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

Filologia angielska, specjalność celtycka (Wydział Anglistyki)

Akustyka (Wydział Fizyki)

Pedagogika zarządzanie oświatą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Bałkanistyka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia literatury świata (Wydział Neofilologii)

Chemia analityka chemiczna (Wydział Chemii)

Media interaktywne i widowiska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Filozofia etyka (Wydział Nauk Społecznych)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska (Wydział Neofilologii)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii)

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

Filologia angielska Theatre and Drama in English (Wydział Anglistyki)

Astronomia (Wydział Fizyki)

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Chemia biologiczna (Wydział Chemii)

Polacy i Niemcy w Europie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Historia mediewistyka (Wydział Historyczny)

Etnologia (Wydział Historyczny)

Filozofia komunikacja społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia ugrofinistyka - filologia węgierska (Wydział Neofilologii)

Biologia nauczanie biologii (Wydział Biologii)

Filologia nowogrecka (Wydział Neofilologii)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Biofizyka (Wydział Fizyki)

Literatura powszechna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Chemia kosmetyczna (Wydział Chemii)

Polonistyka w kontekstach kultury (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Historia historyczno-ekonomiczna (Wydział Historyczny)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Muzykologia (Wydział Historyczny)

Filozofia życie publiczne (Wydział Nauk Społecznych)

Zarządzanie środowiskiem (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia germańska z romańską (Wydział Neofilologii)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika projektowanie edukacyjne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Fizyka (Wydział Fizyki)

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Chemia materiałowa (Wydział Chemii)

Filologia bułgarska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Historia kultura klasyczna (Wydział Historyczny)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Wschodoznawstwo (Wydział Historyczny)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Komunikacja europejska (Wydział)

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Analiza i przetwarzanie danych (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia romańska z germańską (Wydział Neofilologii)

Filologia romańska z angielską (Wydział Neofilologii)

Pedagogika media i promocja edukacji (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona dóbr kultury turystyka kulturowa (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Kulturoznawstwo kultura chrześcijańska (Wydział Nauk Społecznych)

Fizyka medyczna (Wydział Fizyki)

Pedagogika komunikacja i poradnictwo społeczne (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Chemia ogólna (Wydział Chemii)

Filologia chorwacka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Historia (Wydział Historyczny)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika specjalna wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Kulturoznawstwo, religioznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Optometria (Wydział Fizyki)

Filologia arabistyka (Wydział Neofilologii)

Pedagogika poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia klasyczna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Nauczanie matematyki i informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Historia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Wydział Historyczny)

Kulturoznawstwo komunikacja międzykulturowa (Wydział Nauk Społecznych)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

Aplikacje Internetu Rzeczy (Wydział Fizyki)

Filologia bałtologia - filologia łotewska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika profilaktyka i interwencja kryzysowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

Chemia środowiska (Wydział Chemii)

Filologia serbska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia polska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Historia wojskowości (Wydział Historyczny)

Geografia, geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia hebraistyka (Wydział Neofilologii)

Kierunek prawno-ekonomiczny (Wydział Prawa i Administracji)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

Pedagogika resocjalizacja z elementami kryminologii (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia sinologia (Wydział Neofilologii)

Chemia z zastosowaniami informatyk (Wydział Chemii)

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Dialog i doradztwo społeczne (Wydział Teologiczny)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Geografia hydrologia, meteorologia i klimatologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika edukacja dorosłych i zarządzanie karierą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia japonistyka (Wydział Neofilologii)

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia Empirical Linguistics and Language Documentation (Wydział Neofilologii)

Filologia angielska z germańską (Wydział Neofilologii)

Pedagogika terapia pedagogiczna z arteterapią (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia skandynawistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia niderlandzka (Wydział Anglistyki)

Analityka żywności (Wydział Chemii)

Filologia polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Historia polityka i media w dziejach (Wydział Historyczny)

Geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia językoznawstwo i nauka o informacji (Wydział Neofilologii)

Filologia angielska z romańską (Wydział Neofilologii)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia turkologia (Wydział Neofilologii)

Filologia angielska (Wydział Anglistyki)

Chemia sądowa (Wydział Chemii)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Historia socjoekonomika (Wydział Historyczny)

Etnologia Cultural Differences and Transnational Processes (Wydział Historyczny)

Pedagogika resocjalizacja nieletnich (Wydział Studiów Edukacyjnych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika profilaktyka i interwencja kryzysowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia Polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Nauczanie Matematyki i Informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia Angielska (Wydział Anglistyki)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Pedagogika edukacja dorosłych i zarządzanie karierą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Stosunki Międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika, komunikacja i poradnictwo społeczne (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika media i promocja edukacji (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika resocjalizacja z elementami kryminologii (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Komunikacja europejska (Wydział)

Filologia komunikacja i zarządzanie zasobami informacji (Wydział Neofilologii)

Biologia (Wydział Biologii)

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Chemia (Wydział Chemii)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika zarządzanie oświatą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Analiza i przetwarzanie danych (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia, lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Historia (Wydział Historyczny)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Akustyka (Wydział Fizyki)

Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia komunikacja wizerunkowo - mediacyjna (Wydział Neofilologii)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika resocjalizacja nieletnich (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona dóbr kultury turystyka kulturowa (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Optometria (Wydział Fizyki)

Pedagogika terapia pedagogiczna z arteterapią (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Ochrona Środowiska (Wydział Biologii)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika specjalna wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Bezpieczeństwo Narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Teologia kapłańska (Wydział Teologiczny)

Teologia katechetyczno-pastoralna (Wydział Teologiczny)

Psychologia (Wydział Nauk Społecznych)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Psychologia (Wydział Nauk Społecznych)

Teologia katechetyczno-pastoralna (Wydział Teologiczny)

Opinia o Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4.75 /5 -8 oceniających

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 1 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 7 osób

avatar
  • Twoja ocena:
avatar
Skomentuj
avatar

franek • 5

Najlepsza uczelnia w Poznaniu!

0| 0 • odpowiedź • 06 stycznia 2018 o 12:13:06 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając komentarz akceptujesz regulamin komentarzy portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Julia • 5

Polecam ;)

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 22:24:35 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając komentarz akceptujesz regulamin komentarzy portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Ala • 5

Uniwersytet godny polecenia!

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 19:19:33 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając komentarz akceptujesz regulamin komentarzy portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Przemek • 5

Uniwersytet bardzo przyjazny i nowoczesny! POLECAM wszystkim!

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 11:38:55 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając komentarz akceptujesz regulamin komentarzy portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Marlena • 5

polecam wszystkim! Uczelnia na bardzo wysokim poziomie!

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 07:42:51 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając komentarz akceptujesz regulamin komentarzy portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Chemiczka • 5

Jestem na 2 roku chemii i polecam wszystkim zainteresowanym. Ciekawe wykłady i jeszcze ciekawsze ćwiczenia!

0| 0 • odpowiedź • 09 stycznia 2017 o 15:37:11 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając komentarz akceptujesz regulamin komentarzy portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź