konto
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ocena: 4.75

Oceń Placowkę

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: [email protected]

Tel.: (61) 829-40-00

Adres: Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia klasyczna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Biologia i zdrowie człowieka (Wydział Biologii)

Chemia aplikacyjna (Wydział Chemii)

Chemia (Wydział Chemii)

Chemia - nauczanie chemii i fizyki (Wydział Chemii)

Filmoznawstwo i kultura mediów (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Wiedza o teatrze (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia bułgarska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia chorwacka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia czeska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Astronomia (Wydział Fizyki)

Zintegrowane planowanie rozwoju (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia serbska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia słowiańska i polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Central European and Balkan Studies (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Studia polonistyczno-germanistyczne (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia polska jako obca (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Bałkanistyka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Akustyka protetyka słuchu i ochrona przed hałasem (Wydział Fizyki)

Geografia, geo-grafika (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Geografia geoanaliza społeczno-ekonomiczna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Zarządzanie środowiskiem (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Geografia ekologia miasta (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Geografia, hydrologia, meteorologia i klimatologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Historia polityka i media w dziejach (Wydział Historii)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Historia socjoekonomika (Wydział Historii)

Nauczanie matematyki i informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Historia mediewistyka (Wydział Historii)

Wschodoznawstwo (Wydział Historii)

Historia (Wydział Historii)

Historia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Wydział Historii)

Historia sztuki (Wydział Historii)

Historia wojskowości (Wydział Historii)

Gospodarka i ekonomia w dziejach (Wydział Historii)

Historia nauczycielska (Wydział Historii)

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska (Wydział Neofilologii)

Filologia hebraistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia indologia (Wydział Neofilologii)

Filologia japonistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia językoznawstwo i nauka o informacji (Wydział Neofilologii)

Filologia językoznawstwo komputerowe (Wydział Neofilologii)

Filologia lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

Filologia lingwistyka stosowana, grupa bez znajomości języka niemieckiego (Wydział Neofilologii)

Filologia sinologia (Wydział Neofilologii)

Filologia turkologia (Wydział Neofilologii)

Filologia ugrofinistyka - filologia węgierska (Wydział Neofilologii)

Filologia ukraińska z filologią angielską (Wydział Neofilologii)

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

Filologia germańska, grupa od poziomu A1 (Wydział Neofilologii)

Filologia germańska z filologią rosyjską (Wydział Neofilologii)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia nowogrecka (Wydział Neofilologii)

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

Kierunek prawno-ekonomiczny (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia szwedzka (Wydział Neofilologii)

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

Filologia norweska (Wydział Neofilologii)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia rosyjska z filologią angielską (Wydział Neofilologii)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia rosyjska z filologią ukraińską (Wydział Neofilologii)

Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną (Wydział Neofilologii)

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Filologia ukraińska (Wydział Neofilologii)

Filologia arabistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia indonezyjsko-malajska (Wydział Neofilologii)

Filologia bałtologia - filologia litewska (Wydział Neofilologii)

Filologia portugalska (Wydział Neofilologii)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

Filozofia komunikacja społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Biologia nauczanie przyrody (Wydział Biologii)

Pedagogika, edukacja medialna i zajęcia komputerowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika resocjalizacja (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika, socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika specjalna, logopedia - profilaktyka i terapia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia angielsko-chińska (Wydział Anglistyki)

Pedagogika specjalna, pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

English Studies: Literature and Culture (Wydział Anglistyki)

Pedagogika, doradztwo zawodowe i personalne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies (Wydział Anglistyki)

Pedagogika, edukacja elementarna i język angielski (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Bioinformatyka (Wydział Biologii)

Pedagogika, edukacja elementarna i język niemiecki (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Biologia (Wydział Biologii)

Pedagogika, edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia angielska (Wydział Anglistyki)

Kognitywistyka (Wydział Nauk Społecznych)

Biotechnologia (Wydział Biologii)

Pedagogika, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia niderlandzka (Wydział Anglistyki)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii)

Pedagogika, edukacja elementarna i wychowanie fizyczne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia angielska z pedagogiką (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Dialog i doradztwo społeczne (Wydział Teologiczny)

Archeologia (Wydział Historii)

Etnologia (Wydział Historii)

Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (Wydział Historii)

Muzykologia (Wydział Historii)

Biofizyka molekularna (Wydział Fizyki)

Fizyka (Wydział Fizyki)

Fizyka medyczna (Wydział Fizyki)

Filologia polska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Reżyseria dźwięku (Wydział Fizyki)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Fizyka, nauczanie fizyki i chemii (Wydział Fizyki)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Komunikacja europejska (Wydział)

Projektowanie kultury (Wydział)

Cywilizacja zachodnioeuropejska (Wydział)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Zintegrowane planowanie rozwoju (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Nauczanie Matematyki i Informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Historia (Wydział Historii)

Historia nauczycielska (Wydział Historii)

Historia, polityka i media w dziejach (Wydział Historii)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Filologia, filologia rosyjska, grupa bez znajomości języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

Filologia, filologia rosyjska, grupa ze znajomością języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

Bezpieczeństwo Narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia Angielska (Wydział Anglistyki)

Stosunki Międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Biologia (Wydział Biologii)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Pedagogika resocjalizacja (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Biofizyka, optyka okularowa z optometrią (Wydział Fizyki)

Akustyka protetyka słuchu (Wydział Fizyki)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Reżyseria dźwięku (Wydział Fizyki)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Projektowanie kultury (Wydział)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Geodezja i kartografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Technologie komputerowe (Wydział Fizyki)

Biofizyka, optyka okularowa z optometrią (Wydział Fizyki)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Geodezja i Kartografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Analityka żywności (Wydział Chemii)

Chemia sądowa (Wydział Chemii)

Chemistry (Wydział Chemii)

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna (Wydział Biologii)

Chemia analityka chemiczna (Wydział Chemii)

Chemia biologiczna (Wydział Chemii)

Chemia kosmetyczna (Wydział Chemii)

Chemia materiałowa (Wydział Chemii)

Chemia ogólna (Wydział Chemii)

Chemia środowiska (Wydział Chemii)

Chemia z zastosowaniami informatyk (Wydział Chemii)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Geografia, paleoekologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Zarządzanie środowiskiem (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Kartografia i geomatyka (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia czeska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Bałkanistyka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Bałkanistyka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filmoznawstwo i kultura mediów (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Literatura powszechna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Media interaktywne i widowiska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Geografia, geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Polacy i Niemcy w Europie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Geografia hydrologia, meteorologia i klimatologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia bułgarska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia chorwacka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia klasyczna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia serbska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Analiza i przetwarzanie danych (Wydział Matematyki i Informatyki)

Historia sztuki (Wydział Historii)

Archeologia (Wydział Historii)

Historia mediewistyka (Wydział Historii)

Etnologia (Wydział Historii)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Historia historyczno-ekonomiczna (Wydział Historii)

Muzykologia (Wydział Historii)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Historia kultura klasyczna (Wydział Historii)

Wschodoznawstwo (Wydział Historii)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Historia (Wydział Historii)

Nauczanie matematyki i informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Historia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Wydział Historii)

Historia wojskowości (Wydział Historii)

Etnologia Cultural Differences and Transnational Processes (Wydział Historii)

Historia nauczycielska (Wydział Historii)

Historia polityka i media w dziejach (Wydział Historii)

Historia socjoekonomika (Wydział Historii)

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia angielska z germańską (Wydział Neofilologii)

Filologia angielska z romańską (Wydział Neofilologii)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Filologia germańska z angielską (Wydział Neofilologii)

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

Filologia nowogrecka (Wydział Neofilologii)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Filologia arabistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia bałtologia - filologia łotewska (Wydział Neofilologii)

Filologia hebraistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia japonistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

Filologia sinologia (Wydział Neofilologii)

Filologia Empirical Linguistics and Language Documentation (Wydział Neofilologii)

Filologia skandynawistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia językoznawstwo i nauka o informacji (Wydział Neofilologii)

Filologia turkologia (Wydział Neofilologii)

Filologia ukraińska (Wydział Neofilologii)

Filologia ugrofinistyka - filologia fińska (Wydział Neofilologii)

Filologia komunikacja wizerunkowo-mediacyjna (Wydział Neofilologii)

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska (Wydział Neofilologii)

Filologia romańska z angielską (Wydział Neofilologii)

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

Filologia rumuńska (Wydział Neofilologii)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia, turkologia (Wydział Neofilologii)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia literatury świata (Wydział Neofilologii)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Kulturoznawstwo komunikacja międzykulturowa (Wydział Nauk Społecznych)

Kulturoznawstwo kultura chrześcijańska (Wydział Nauk Społecznych)

Kulturoznawstwo, religioznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Kognitywistyka (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia ugrofinistyka - filologia węgierska (Wydział Neofilologii)

Filologia germańska z romańską (Wydział Neofilologii)

Język niemiecki i komunikacja w biznesie (Wydział Neofilologii)

Filologia romańska z germańską (Wydział Neofilologii)

Filologia angielska (Wydział Anglistyki)

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

Biologia (Wydział Biologii)

Biotechnologia (Wydział Biologii)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii)

Filologia angielska, specjalność celtycka (Wydział Anglistyki)

Biologia nauczanie biologii (Wydział Biologii)

Filologia angielska Theatre and Drama in English (Wydział Anglistyki)

Pedagogika animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Neurobiologia (Wydział Biologii)

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia niderlandzka (Wydział Anglistyki)

Kierunek prawno-ekonomiczny (Wydział Prawa i Administracji)

Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika zarządzanie oświatą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika projektowanie edukacyjne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika, edukacja medialna i technologie informacyjne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika specjalna wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika profilaktyka i interwencja kryzysowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika resocjalizacja z elementami kryminologii (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika terapia pedagogiczna z arteterapią (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika edukacja dorosłych i zarządzanie karierą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika resocjalizacja nieletnich (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Dialog i doradztwo społeczne (Wydział Teologiczny)

Pedagogika, edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Fizyka (Wydział Fizyki)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Fizyka medyczna (Wydział Fizyki)

Filologia polska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Optometria (Wydział Fizyki)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Aplikacje Internetu Rzeczy (Wydział Fizyki)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika komunikacja i poradnictwo społeczne (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Akustyka (Wydział Fizyki)

Astronomia (Wydział Fizyki)

Physics of Advanced Materials for Energy Processing (Wydział Fizyki)

Biofizyka (Wydział Fizyki)

Komunikacja europejska (Wydział)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Chemia (Wydział Chemii)

Filologia Polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Nauczanie Matematyki i Informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Analiza i przetwarzanie danych (Wydział Matematyki i Informatyki)

Historia (Wydział Historii)

Historia nauczycielska (Wydział Historii)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

Filologia, lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

Filologia komunikacja i zarządzanie zasobami informacji (Wydział Neofilologii)

Filologia komunikacja wizerunkowo - mediacyjna (Wydział Neofilologii)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia Angielska (Wydział Anglistyki)

Bezpieczeństwo Narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Stosunki Międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Biologia (Wydział Biologii)

Ochrona Środowiska (Wydział Biologii)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Pedagogika profilaktyka i interwencja kryzysowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika zarządzanie oświatą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika terapia pedagogiczna z arteterapią (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika edukacja dorosłych i zarządzanie karierą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika resocjalizacja z elementami kryminologii (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika, projektowanie edukacyjne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika, edukacja medialna i technologie informacyjne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika resocjalizacja nieletnich (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika, edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika specjalna wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika, komunikacja i poradnictwo społeczne (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Akustyka (Wydział Fizyki)

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Optometria (Wydział Fizyki)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Psychologia (Wydział Nauk Społecznych)

Teologia kapłańska (Wydział Teologiczny)

Teologia katechetyczno-pastoralna (Wydział Teologiczny)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Psychologia (Wydział Nauk Społecznych)

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Teologia katechetyczno-pastoralna (Wydział Teologiczny)

Opinia o Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4.75 /5 8 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj
avatar

Absolwent

Jako absolwent mogę powiedzieć, że uczelnia była bardzo dobra a na Wydziale Chemii jest wielu wybitnych naukowców.

0| 0 • odpowiedź • 14 grudnia 2019 o 19:55:12 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

franek • 5

Najlepsza uczelnia w Poznaniu!

0| 0 • odpowiedź • 06 stycznia 2018 o 12:13:06 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Julia • 5

Polecam ;)

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 22:24:35 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Ala • 5

Uniwersytet godny polecenia!

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 19:19:33 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Przemek • 5

Uniwersytet bardzo przyjazny i nowoczesny! POLECAM wszystkim!

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 11:38:55 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Marlena • 5

polecam wszystkim! Uczelnia na bardzo wysokim poziomie!

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 07:42:51 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Chemiczka • 5

Jestem na 2 roku chemii i polecam wszystkim zainteresowanym. Ciekawe wykłady i jeszcze ciekawsze ćwiczenia!

0| 0 • odpowiedź • 09 stycznia 2017 o 15:37:11 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
Wyszukiwarka Kierunków Studiów
Wyszukiwarka Korepetycji