Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ocena: 4.71

Oceń Placowkę

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: rectorof@amu.edu.pl

Tel.: (61) 829-40-00

Adres: Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

I stopień licencjackie - stacjonarne

Chemia (Wydział Chemii)

Pedagogika resocjalizacja (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Biotechnologia (Wydział Biologii)

Filologia ugrofinistyka - filologia węgierska (Wydział Neofilologii)

Akustyka protetyka słuchu i ochrona przed hałasem (Wydział Fizyki)

Pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

Filologia słowiańska i polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Bałkanistyka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Historia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Wydział Historyczny)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika, socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii)

Astronomia (Wydział Fizyki)

Pedagogika specjalna, logopedia - profilaktyka i terapia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia indonezyjsko-malajska (Wydział Neofilologii)

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filmoznawstwo i kultura mediów (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Historia wojskowości (Wydział Historyczny)

Geografia geoanaliza społeczno-ekonomiczna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Biologia nauczanie przyrody (Wydział Biologii)

Biofizyka molekularna (Wydział Fizyki)

Pedagogika specjalna, pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska (Wydział Neofilologii)

Filologia portugalska (Wydział Neofilologii)

Filologia polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Zarządzanie środowiskiem (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Fizyka (Wydział Fizyki)

Pedagogika, doradztwo zawodowe i personalne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia hebraistyka (Wydział Neofilologii)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Filologia arabistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia polska jako obca (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Historia polityka i media w dziejach (Wydział Historyczny)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filozofia etyka (Wydział Nauk Społecznych)

Fizyka medyczna (Wydział Fizyki)

Pedagogika, doradztwo zawodowe i personalne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Nauczanie matematyki i informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia indologia (Wydział Neofilologii)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia rosyjska, grupa bez znajomości języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

Filologia bałtologia - filologia litewska (Wydział Neofilologii)

Latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Historia socjoekonomika (Wydział Historyczny)

Geografia ekologia miasta (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filozofia komunikacja społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Reżyseria dźwięku (Wydział Fizyki)

Pedagogika, edukacja elementarna i język angielski (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia japonistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia angielska z pedagogiką (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Historia mediewistyka (Wydział Historyczny)

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Geografia, geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filozofia zarządzanie wiedzą (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika, edukacja elementarna i język niemiecki (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia językoznawstwo i nauka o informacji (Wydział Neofilologii)

Filologia polska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia rosyjska z filologią angielską (Wydział Neofilologii)

Filologia duńska, grupa z językiem angielskim (Wydział Neofilologii)

Wiedza o teatrze (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia norweska, grupa z językiem angielskim (Wydział Neofilologii)

Geografia, hydrologia, meteorologia i klimatologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Filozofia życie publiczne (Wydział Nauk Społecznych)

Biofizyka optyka okularowa z optometrią (Wydział Fizyki)

Pedagogika, edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia językoznawstwo komputerowe (Wydział Neofilologii)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia rosyjska z filologią ukraińską (Wydział Neofilologii)

Filologia nowogrecka (Wydział Neofilologii)

Filologia duńska, grupa z językiem niemieckim (Wydział Neofilologii)

Filologia bułgarska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia norweska, grupa z językiem niemiecki (Wydział Neofilologii)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Etnologia (Wydział Historyczny)

Pedagogika, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia angielsko-chińska (Wydział Anglistyki)

Filologia lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną (Wydział Neofilologii)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Filologia chorwacka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (Wydział Historyczny)

Pedagogika, edukacja elementarna i wychowanie fizyczne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

English Studies: Literature and Culture (Wydział Anglistyki)

Filologia lingwistyka stosowana, grupa bez znajomości języka niemieckiego (Wydział Neofilologii)

Central European and Balkan Studies (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia angielska (Wydział Anglistyki)

Filologia rosyjska, ze znajomością języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

Kierunek prawno-ekonomiczny (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia germańska, grupa od poziomu A1 (Wydział Neofilologii)

Filologia czeska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Muzykologia (Wydział Historyczny)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika, edukacja medialna i zajęcia komputerowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Kognitywistyka (Wydział Nauk Społecznych)

Bioinformatyka (Wydział Biologii)

Filologia sinologia (Wydział Neofilologii)

Filologia studia południowosłowiańskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia niderlandzka (Wydział Anglistyki)

Filologia ukraińska (Wydział Neofilologii)

Filologia germańska z filologią rosyjską (Wydział Neofilologii)

Filologia klasyczna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Wschodoznawstwo (Wydział Historyczny)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Biologia (Wydział Biologii)

Filologia turkologia (Wydział Neofilologii)

Studia polonistyczno-germanistyczne (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia ukraińska z filologią angielską (Wydział Neofilologii)

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Filologia serbska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Historia (Wydział Historyczny)

Gospodarka wodna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Projektowanie kultury (Wydział)

Cywilizacja zachodnioeuropejska (Wydział)

Pedagogika (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Komunikacja europejska (Wydział)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Nauczanie Matematyki i Informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Bezpieczeństwo Narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia Angielska (Wydział Anglistyki)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika resocjalizacja (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Biofizyka, optyka okularowa (Wydział Fizyki)

Stosunki Międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia Polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Historia (Wydział Historyczny)

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Akustyka protetyka słuchu (Wydział Fizyki)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filozofia etyka (Wydział Nauk Społecznych)

Biologia (Wydział Biologii)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Zarządzanie (Wydział Prawa i Administracji)

Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filozofia komunikacja społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Ochrona Środowiska (Wydział Biologii)

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filozofia życie publiczne (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia, filologia rosyjska, grupa bez znajomości języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

Filologia, filologia rosyjska, grupa ze znajomością języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

Komunikacja europejska (Wydział)

Projektowanie kultury (Wydział)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Technologie komputerowe (Wydział Fizyki)

Geodezja i kartografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Geodezja i Kartografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia romańska z angielską (Wydział Neofilologii)

Fizyka medyczna (Wydział Fizyki)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia angielska (Wydział Anglistyki)

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska (Wydział Neofilologii)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika zarządzanie oświatą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Chemia analityka chemiczna (Wydział Chemii)

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Optometria (Wydział Fizyki)

Filologia arabistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia ugrofinistyka - filologia węgierska (Wydział Neofilologii)

Historia polityka i media w dziejach (Wydział Historyczny)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Kulturoznawstwo komunikacja międzykulturowa (Wydział Nauk Społecznych)

Chemia biologiczna (Wydział Chemii)

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

Aplikacje Internetu Rzeczy (Wydział Fizyki)

Filologia bałtologia - filologia łotewska (Wydział Neofilologii)

Etnologia (Wydział Historyczny)

Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Bałkanistyka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia germańska z romańską (Wydział Neofilologii)

Historia socjoekonomika (Wydział Historyczny)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Kulturoznawstwo komunikacja międzykulturowa (Wydział Nauk Społecznych)

Chemia kosmetyczna (Wydział Chemii)

Filologia hebraistyka (Wydział Neofilologii)

Pedagogika animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Bioinformatyka (Wydział Biologii)

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia angielska, specjalność celtycka (Wydział Anglistyki)

Filmoznawstwo i kultura mediów (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia romańska z germańską (Wydział Neofilologii)

Historia sztuki (Wydział Historyczny)

Pedagogika resocjalizacja dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Gospodarka wodna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Kulturoznawstwo kultura chrześcijańska (Wydział Nauk Społecznych)

Chemia materiałowa (Wydział Chemii)

Filologia japonistyka (Wydział Neofilologii)

Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Biologia (Wydział Biologii)

Filologia angielska z germańską (Wydział Neofilologii)

Filologia angielska - język angielski i komunikacja międzykulturowa w Europie (Wydział Anglistyki)

Media interaktywne i widowiska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika projektowanie edukacyjne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Kulturoznawstwo, religioznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Chemia ogólna (Wydział Chemii)

Filologia lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Biotechnologia (Wydział Biologii)

Filologia angielska z romańską (Wydział Neofilologii)

Filologia czeska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Polacy i Niemcy w Europie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika media i promocja edukacji (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Zarządzanie środowiskiem (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia (Wydział Chemii)

Filologia sinologia (Wydział Neofilologii)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia angielska Theatre and Drama in English (Wydział Anglistyki)

Bałkanistyka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Kierunek prawno-ekonomiczny (Wydział Prawa i Administracji)

Polonistyka w kontekstach kultury (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia literatury świata (Wydział Neofilologii)

Historia mediewistyka (Wydział Historyczny)

Pedagogika specjalna wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Etnologia (Wydział Historyczny)

Filologia skandynawistyka (Wydział Neofilologii)

Pedagogika poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Biologia nauczanie biologii (Wydział Biologii)

Filologia germańska z angielską (Wydział Neofilologii)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia angielska i komunikacja międzykulturowa w Europie (Wydział Anglistyki)

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia bułgarska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Historyczno-ekonomiczny (Wydział Historyczny)

Muzykologia (Wydział Historyczny)

Chemia środowiska (Wydział Chemii)

Filologia turkologia (Wydział Neofilologii)

Pedagogika profilaktyka i interwencja kryzysowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

Akustyka (Wydział Fizyki)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Literatura powszechna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia chorwacka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Historia kultura klasyczna (Wydział Historyczny)

Filologia Empirical Linguistics and Language Documentation (Wydział Neofilologii)

Wschodoznawstwo (Wydział Historyczny)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Chemia z zastosowaniami informatyk (Wydział Chemii)

Filologia ugrofinistyka - filologia fińska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika resocjalizacja z elementami kryminologii (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filozofia etyka (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

Astronomia (Wydział Fizyki)

Nauczanie matematyki i informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia klasyczna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia językoznawstwo i nauka o informacji (Wydział Neofilologii)

Historia (Wydział Historyczny)

Geografia, geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Analityka żywności (Wydział Chemii)

Pedagogika terapia pedagogiczna z arteterapią (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filozofia komunikacja społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia nowogrecka (Wydział Neofilologii)

Biofizyka (Wydział Fizyki)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia serbska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia ukraińska (Wydział Neofilologii)

Historia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Wydział Historyczny)

Geografia hydrologia, meteorologia i klimatologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Chemia sądowa (Wydział Chemii)

Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filozofia życie publiczne (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Fizyka (Wydział Fizyki)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia niderlandzka (Wydział Anglistyki)

Filologia słowiańska i polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia komunikacja wizerunkowo-mediacyjna (Wydział Neofilologii)

Historia wojskowości (Wydział Historyczny)

Geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

General Chemistry (Wydział Chemii)

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika komunikacja i poradnictwo społeczne (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Ochrona dóbr kultury turystyka kulturowa (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia polska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Historia (Wydział Historyczny)

Pedagogika resocjalizacja (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filozofia komunikacja społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Pedagogika specjalna wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia Angielska (Wydział Anglistyki)

Pedagogika animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Nauczanie Matematyki i Informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Akustyka (Wydział Fizyki)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Bezpieczeństwo Narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia Polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia lingwistyka stosowana - ekokomunikacja (Wydział Neofilologii)

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

Optometria (Wydział Fizyki)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia niderlandzka (Wydział Anglistyki)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia komunikacja i zarządzanie zasobami informacji (Wydział Neofilologii)

Filologia, lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Stosunki Międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika zarządzanie oświatą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Chemia (Wydział Chemii)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika terapia pedagogiczna z arteterapią (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Biologia (Wydział Biologii)

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

Pedagogika edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika profilaktyka i interwencja kryzysowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filozofia życie publiczne (Wydział Nauk Społecznych)

Ochrona Środowiska (Wydział Biologii)

Zarządzanie (Wydział Prawa i Administracji)

Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filozofia etyka (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Ochrona dóbr kultury turystyka kulturowa (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika, komunikacja i poradnictwo społeczne (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Psychologia (Wydział Nauk Społecznych)

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Teologia katechetyczno-pastoralna (Wydział Teologiczny)

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Psychologia (Wydział Nauk Społecznych)

Opinia o Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4.71 /5 -7 oceniających

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 1 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 6 osób

avatar
  • Twoja ocena:
avatar
Skomentuj
avatar

Julia • 5

Polecam ;)

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 22:24:35

avatar
Odpowiedź
avatar

Ala • 5

Uniwersytet godny polecenia!

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 19:19:33

avatar
Odpowiedź
avatar

Przemek • 5

Uniwersytet bardzo przyjazny i nowoczesny! POLECAM wszystkim!

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 11:38:55

avatar
Odpowiedź
avatar

Olga • 3

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 07:58:21

avatar
Odpowiedź
avatar

Marlena • 5

polecam wszystkim! Uczelnia na bardzo wysokim poziomie!

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 07:42:51

avatar
Odpowiedź
avatar

Gość • 5

1| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 00:19:28

avatar
Odpowiedź
avatar

Chemiczka • 5

Jestem na 2 roku chemii i polecam wszystkim zainteresowanym. Ciekawe wykłady i jeszcze ciekawsze ćwiczenia!

0| 0 • odpowiedź • 09 stycznia 2017 o 15:37:11

avatar
Odpowiedź
fb
WaszaEdukacja.pl