Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ocena: 4.75

Oceń Placowkę

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: [email protected]

Tel.: (61) 829-40-00

Adres: Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

I stopień licencjackie - stacjonarne

Historia (Wydział Historyczny)

Filologia studia południowosłowiańskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia bałtologia - filologia litewska (Wydział Neofilologii)

Filologia czeska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia ugrofinistyka - filologia węgierska (Wydział Neofilologii)

Historia socjoekonomika (Wydział Historyczny)

Filologia duńska (Wydział Neofilologii)

Studia polonistyczno-germanistyczne (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia ukraińska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, edukacja elementarna i wychowanie fizyczne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

Astronomia (Wydział Fizyki)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia klasyczna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Historia mediewistyka (Wydział Historyczny)

Filologia polska jako obca (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia ukraińska z filologią angielską (Wydział Neofilologii)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika, edukacja medialna i zajęcia komputerowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Biofizyka molekularna (Wydział Fizyki)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia serbska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Akustyka protetyka słuchu i ochrona przed hałasem (Wydział Fizyki)

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia angielsko-chińska (Wydział Anglistyki)

Filologia germańska, grupa od poziomu A1 (Wydział Neofilologii)

Fizyka (Wydział Fizyki)

Filologia angielska z pedagogiką (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Historia sztuki (Wydział Historyczny)

Kognitywistyka (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska (Wydział Neofilologii)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika resocjalizacja (Wydział Studiów Edukacyjnych)

English Studies: Literature and Culture (Wydział Anglistyki)

Filologia germańska z filologią rosyjską (Wydział Neofilologii)

Fizyka medyczna (Wydział Fizyki)

Filologia polska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia słowiańska i polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia hebraistyka (Wydział Neofilologii)

Geografia geoanaliza społeczno-ekonomiczna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika, socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies (Wydział Anglistyki)

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

Reżyseria dźwięku (Wydział Fizyki)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Nauczanie matematyki i informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filmoznawstwo i kultura mediów (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Chemia (Wydział Chemii)

Filologia japonistyka (Wydział Neofilologii)

Komunikacja europejska (Wydział)

Filologia indologia (Wydział Neofilologii)

Zarządzanie środowiskiem (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Bioinformatyka (Wydział Biologii)

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika specjalna, logopedia - profilaktyka i terapia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia językoznawstwo i nauka o informacji (Wydział Neofilologii)

Projektowanie kultury (Wydział)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Biologia (Wydział Biologii)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika specjalna, pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia angielska (Wydział Anglistyki)

Latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia językoznawstwo komputerowe (Wydział Neofilologii)

Etnologia (Wydział Historyczny)

Geografia ekologia miasta (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Biotechnologia (Wydział Biologii)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika, doradztwo zawodowe i personalne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia niderlandzka (Wydział Anglistyki)

Dialog i doradztwo społeczne (Wydział Teologiczny)

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

Historia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Wydział Historyczny)

Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (Wydział Historyczny)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii)

Filologia rosyjska z filologią angielską (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, edukacja elementarna i język angielski (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Wiedza o teatrze (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filozofia komunikacja społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia lingwistyka stosowana, grupa bez znajomości języka niemieckiego (Wydział Neofilologii)

Cywilizacja zachodnioeuropejska (Wydział)

Historia wojskowości (Wydział Historyczny)

Filologia nowogrecka (Wydział Neofilologii)

Muzykologia (Wydział Historyczny)

Geografia, hydrologia, meteorologia i klimatologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Biologia nauczanie przyrody (Wydział Biologii)

Filologia rosyjska z filologią ukraińską (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, edukacja elementarna i język niemiecki (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia bułgarska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia sinologia (Wydział Neofilologii)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Filologia rumuńska (Wydział Neofilologii)

Wschodoznawstwo (Wydział Historyczny)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Central European and Balkan Studies (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia arabistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia chorwacka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia turkologia (Wydział Neofilologii)

Historia polityka i media w dziejach (Wydział Historyczny)

Filologia szwedzka (Wydział Neofilologii)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Filologia rosyjska, ze znajomością języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Historia (Wydział Historyczny)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

Biofizyka, optyka okularowa z optometrią (Wydział Fizyki)

Nauczanie Matematyki i Informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia japonistyka (Wydział Neofilologii)

Pedagogika pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

Biologia (Wydział Biologii)

Pedagogika resocjalizacja (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona Środowiska (Wydział Biologii)

Akustyka protetyka słuchu (Wydział Fizyki)

Filologia Polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Zarządzanie (Wydział Prawa i Administracji)

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Bezpieczeństwo Narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Reżyseria dźwięku (Wydział Fizyki)

Filologia, filologia rosyjska, grupa bez znajomości języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia, filologia rosyjska, grupa ze znajomością języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Komunikacja europejska (Wydział)

Stosunki Międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia rosyjska, grupa bez znajomości języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Projektowanie kultury (Wydział)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia Angielska (Wydział Anglistyki)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Technologie komputerowe (Wydział Fizyki)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Geodezja i kartografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Geodezja i Kartografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika resocjalizacja z elementami kryminologii (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Biologia (Wydział Biologii)

Optometria (Wydział Fizyki)

Filologia chorwacka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Dialog i doradztwo społeczne (Wydział Teologiczny)

Filologia romańska z angielską (Wydział Neofilologii)

Filozofia komunikacja społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika edukacja dorosłych i zarządzanie karierą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

Chemia środowiska (Wydział Chemii)

Geografia, geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika terapia pedagogiczna z arteterapią (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Biotechnologia (Wydział Biologii)

Aplikacje Internetu Rzeczy (Wydział Fizyki)

Filologia klasyczna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia angielska, specjalność celtycka (Wydział Anglistyki)

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Filozofia życie publiczne (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia sinologia (Wydział Neofilologii)

Chemia z zastosowaniami informatyk (Wydział Chemii)

Filologia arabistyka (Wydział Neofilologii)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Geografia hydrologia, meteorologia i klimatologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii)

Filologia serbska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia angielska Theatre and Drama in English (Wydział Anglistyki)

Filologia Empirical Linguistics and Language Documentation (Wydział Neofilologii)

Etnologia Cultural Differences and Transnational Processes (Wydział Historyczny)

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Historia mediewistyka (Wydział Historyczny)

Pedagogika resocjalizacja nieletnich (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia skandynawistyka (Wydział Neofilologii)

Analityka żywności (Wydział Chemii)

Filologia bałtologia - filologia łotewska (Wydział Neofilologii)

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Etnologia (Wydział Historyczny)

Pedagogika zarządzanie oświatą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Biologia nauczanie biologii (Wydział Biologii)

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia językoznawstwo i nauka o informacji (Wydział Neofilologii)

Filologia hebraistyka (Wydział Neofilologii)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Historia historyczno-ekonomiczna (Wydział Historyczny)

Filologia turkologia (Wydział Neofilologii)

Kierunek prawno-ekonomiczny (Wydział Prawa i Administracji)

Chemia sądowa (Wydział Chemii)

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

Muzykologia (Wydział Historyczny)

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia ukraińska (Wydział Neofilologii)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia japonistyka (Wydział Neofilologii)

Kulturoznawstwo komunikacja międzykulturowa (Wydział Nauk Społecznych)

Historia kultura klasyczna (Wydział Historyczny)

Filologia ugrofinistyka - filologia fińska (Wydział Neofilologii)

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

Chemistry (Wydział Chemii)

Filologia angielska z germańską (Wydział Neofilologii)

Wschodoznawstwo (Wydział Historyczny)

Neurobiologia (Wydział Biologii)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia komunikacja wizerunkowo-mediacyjna (Wydział Neofilologii)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika projektowanie edukacyjne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia angielska z romańską (Wydział Neofilologii)

Historia (Wydział Historyczny)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia indonezyjsko-malajska (Wydział Neofilologii)

Bałkanistyka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika media i promocja edukacji (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona dóbr kultury turystyka kulturowa (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Historia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Wydział Historyczny)

Kierunek prawno-ekonomiczny (Wydział Prawa i Administracji)

Chemia analityka chemiczna (Wydział Chemii)

Pedagogika komunikacja i poradnictwo społeczne (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia czeska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Akustyka (Wydział Fizyki)

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska (Wydział Neofilologii)

Filmoznawstwo i kultura mediów (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Kulturoznawstwo kultura chrześcijańska (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika specjalna wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia germańska z angielską (Wydział Neofilologii)

Historia wojskowości (Wydział Historyczny)

Chemia biologiczna (Wydział Chemii)

Bałkanistyka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Astronomia (Wydział Fizyki)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia ugrofinistyka - filologia węgierska (Wydział Neofilologii)

Media interaktywne i widowiska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Zarządzanie środowiskiem (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Kulturoznawstwo, religioznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Chemia kosmetyczna (Wydział Chemii)

Filologia literatury świata (Wydział Neofilologii)

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Biofizyka (Wydział Fizyki)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia germańska z romańską (Wydział Neofilologii)

Polacy i Niemcy w Europie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia niderlandzka (Wydział Anglistyki)

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

Historia polityka i media w dziejach (Wydział Historyczny)

Chemia materiałowa (Wydział Chemii)

Literatura powszechna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Fizyka (Wydział Fizyki)

Analiza i przetwarzanie danych (Wydział Matematyki i Informatyki)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia romańska z germańską (Wydział Neofilologii)

Polonistyka w kontekstach kultury (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Nauczanie matematyki i informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia angielska (Wydział Anglistyki)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia nowogrecka (Wydział Neofilologii)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Historia socjoekonomika (Wydział Historyczny)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Chemia ogólna (Wydział Chemii)

Komunikacja europejska (Wydział)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika profilaktyka i interwencja kryzysowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Bioinformatyka (Wydział Biologii)

Fizyka medyczna (Wydział Fizyki)

Filologia polska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia bułgarska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Filozofia etyka (Wydział Nauk Społecznych)

Historia sztuki (Wydział Historyczny)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Filologia Angielska (Wydział Anglistyki)

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

Historia (Wydział Historyczny)

Pedagogika specjalna wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika profilaktyka i interwencja kryzysowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia, lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika, komunikacja i poradnictwo społeczne (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Akustyka (Wydział Fizyki)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Ochrona Środowiska (Wydział Biologii)

Optometria (Wydział Fizyki)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Pedagogika edukacja dorosłych i zarządzanie karierą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia komunikacja wizerunkowo - mediacyjna (Wydział Neofilologii)

Nauczanie Matematyki i Informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika media i promocja edukacji (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Biologia (Wydział Biologii)

Filologia Polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika resocjalizacja z elementami kryminologii (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika zarządzanie oświatą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Bezpieczeństwo Narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Stosunki Międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia komunikacja i zarządzanie zasobami informacji (Wydział Neofilologii)

Analiza i przetwarzanie danych (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika resocjalizacja nieletnich (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona dóbr kultury turystyka kulturowa (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Chemia (Wydział Chemii)

Pedagogika terapia pedagogiczna z arteterapią (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Komunikacja europejska (Wydział)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Psychologia (Wydział Nauk Społecznych)

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Teologia kapłańska (Wydział Teologiczny)

Teologia katechetyczno-pastoralna (Wydział Teologiczny)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Psychologia (Wydział Nauk Społecznych)

Teologia katechetyczno-pastoralna (Wydział Teologiczny)

Opinia o Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4.75 /5 -8 oceniających

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 1 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 7 osób

avatar
  • Twoja ocena:
avatar
Skomentuj
avatar

franek • 5

Najlepsza uczelnia w Poznaniu!

0| 0 • odpowiedź • 06 stycznia 2018 o 12:13:06 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając komentarz akceptujesz regulamin komentarzy portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Julia • 5

Polecam ;)

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 22:24:35 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając komentarz akceptujesz regulamin komentarzy portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Ala • 5

Uniwersytet godny polecenia!

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 19:19:33 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając komentarz akceptujesz regulamin komentarzy portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Przemek • 5

Uniwersytet bardzo przyjazny i nowoczesny! POLECAM wszystkim!

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 11:38:55 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając komentarz akceptujesz regulamin komentarzy portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Marlena • 5

polecam wszystkim! Uczelnia na bardzo wysokim poziomie!

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 07:42:51 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając komentarz akceptujesz regulamin komentarzy portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Chemiczka • 5

Jestem na 2 roku chemii i polecam wszystkim zainteresowanym. Ciekawe wykłady i jeszcze ciekawsze ćwiczenia!

0| 0 • odpowiedź • 09 stycznia 2017 o 15:37:11 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając komentarz akceptujesz regulamin komentarzy portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź