Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ocena: 4.75

Oceń Placowkę

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: rectorof@amu.edu.pl

Tel.: (61) 829-40-00

Adres: Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

I stopień licencjackie - stacjonarne

Pedagogika specjalna, logopedia - profilaktyka i terapia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia angielska z pedagogiką (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia językoznawstwo i nauka o informacji (Wydział Neofilologii)

Filologia klasyczna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia rumuńska (Wydział Neofilologii)

Historia (Wydział Historyczny)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies (Wydział Anglistyki)

Akustyka protetyka słuchu i ochrona przed hałasem (Wydział Fizyki)

Historia sztuki (Wydział Historyczny)

Pedagogika specjalna, pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia polska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia językoznawstwo komputerowe (Wydział Neofilologii)

Filologia serbska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia rosyjska z filologią angielską (Wydział Neofilologii)

Filologia szwedzka (Wydział Neofilologii)

Historia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Wydział Historyczny)

Geografia geoanaliza społeczno-ekonomiczna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Bioinformatyka (Wydział Biologii)

Astronomia (Wydział Fizyki)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika, doradztwo zawodowe i personalne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

Filologia słowiańska i polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Cywilizacja zachodnioeuropejska (Wydział)

Filologia rosyjska z filologią ukraińską (Wydział Neofilologii)

Filologia duńska (Wydział Neofilologii)

Historia wojskowości (Wydział Historyczny)

Zarządzanie środowiskiem (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Biologia (Wydział Biologii)

Biofizyka molekularna (Wydział Fizyki)

Nauczanie matematyki i informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia angielska (Wydział Anglistyki)

Pedagogika, edukacja elementarna i język angielski (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia lingwistyka stosowana, grupa bez znajomości języka niemieckiego (Wydział Neofilologii)

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną (Wydział Neofilologii)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia arabistyka (Wydział Neofilologii)

Filozofia komunikacja społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Biotechnologia (Wydział Biologii)

Fizyka (Wydział Fizyki)

Filologia niderlandzka (Wydział Anglistyki)

Pedagogika, edukacja elementarna i język niemiecki (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia sinologia (Wydział Neofilologii)

Filmoznawstwo i kultura mediów (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Historia polityka i media w dziejach (Wydział Historyczny)

Geografia ekologia miasta (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia bałtologia - filologia litewska (Wydział Neofilologii)

Chemia (Wydział Chemii)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii)

Fizyka medyczna (Wydział Fizyki)

Pedagogika, edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia turkologia (Wydział Neofilologii)

Dialog i doradztwo społeczne (Wydział Teologiczny)

Filologia ukraińska (Wydział Neofilologii)

Filologia polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Historia socjoekonomika (Wydział Historyczny)

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

Biologia nauczanie przyrody (Wydział Biologii)

Reżyseria dźwięku (Wydział Fizyki)

Pedagogika, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia ugrofinistyka - filologia węgierska (Wydział Neofilologii)

Historia mediewistyka (Wydział Historyczny)

Filologia ukraińska z filologią angielską (Wydział Neofilologii)

Latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Geografia, hydrologia, meteorologia i klimatologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, edukacja elementarna i wychowanie fizyczne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia germańska, grupa od poziomu A1 (Wydział Neofilologii)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Pedagogika, edukacja medialna i zajęcia komputerowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska (Wydział Neofilologii)

Wiedza o teatrze (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia germańska z filologią rosyjską (Wydział Neofilologii)

Etnologia (Wydział Historyczny)

Central European and Balkan Studies (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia hebraistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia bułgarska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (Wydział Historyczny)

Kognitywistyka (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia studia południowosłowiańskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika resocjalizacja (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia indologia (Wydział Neofilologii)

Filologia chorwacka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

Komunikacja europejska (Wydział)

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

Muzykologia (Wydział Historyczny)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia angielsko-chińska (Wydział Anglistyki)

Studia polonistyczno-germanistyczne (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika, socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia japonistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia czeska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Projektowanie kultury (Wydział)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Filologia nowogrecka (Wydział Neofilologii)

Wschodoznawstwo (Wydział Historyczny)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

English Studies: Literature and Culture (Wydział Anglistyki)

Filologia polska jako obca (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Bezpieczeństwo Narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Komunikacja europejska (Wydział)

Filologia rosyjska, grupa bez znajomości języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

Ochrona Środowiska (Wydział Biologii)

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Projektowanie kultury (Wydział)

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Stosunki Międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Biofizyka, optyka okularowa z optometrią (Wydział Fizyki)

Filologia Polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Filologia rosyjska, ze znajomością języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

Filologia japonistyka (Wydział Neofilologii)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia, filologia rosyjska, grupa bez znajomości języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

Historia (Wydział Historyczny)

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Akustyka protetyka słuchu (Wydział Fizyki)

Pedagogika (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia, filologia rosyjska, grupa ze znajomością języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Reżyseria dźwięku (Wydział Fizyki)

Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia Angielska (Wydział Anglistyki)

Zarządzanie (Wydział Prawa i Administracji)

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Biologia (Wydział Biologii)

Pedagogika resocjalizacja (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Nauczanie Matematyki i Informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Technologie komputerowe (Wydział Fizyki)

Geodezja i kartografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Geodezja i Kartografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Filologia serbska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Historia wojskowości (Wydział Historyczny)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Chemia z zastosowaniami informatyk (Wydział Chemii)

Pedagogika projektowanie edukacyjne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Kulturoznawstwo, religioznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia Empirical Linguistics and Language Documentation (Wydział Neofilologii)

Optometria (Wydział Fizyki)

Filologia skandynawistyka (Wydział Neofilologii)

Pedagogika animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika komunikacja i poradnictwo społeczne (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia germańska z angielską (Wydział Neofilologii)

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Analityka żywności (Wydział Chemii)

Pedagogika media i promocja edukacji (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia językoznawstwo i nauka o informacji (Wydział Neofilologii)

Aplikacje Internetu Rzeczy (Wydział Fizyki)

Filologia turkologia (Wydział Neofilologii)

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

Filologia polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Historia polityka i media w dziejach (Wydział Historyczny)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Chemia sądowa (Wydział Chemii)

Pedagogika specjalna wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona dóbr kultury turystyka kulturowa (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia ukraińska (Wydział Neofilologii)

Filologia ugrofinistyka - filologia fińska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

Historia socjoekonomika (Wydział Historyczny)

Komunikacja europejska (Wydział)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Chemistry (Wydział Chemii)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Neurobiologia (Wydział Biologii)

Filologia komunikacja wizerunkowo-mediacyjna (Wydział Neofilologii)

Pedagogika poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia nowogrecka (Wydział Neofilologii)

Bałkanistyka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Historia sztuki (Wydział Historyczny)

Zarządzanie środowiskiem (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia indonezyjsko-malajska (Wydział Neofilologii)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika profilaktyka i interwencja kryzysowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia niderlandzka (Wydział Anglistyki)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Filologia czeska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filmoznawstwo i kultura mediów (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Kierunek prawno-ekonomiczny (Wydział Prawa i Administracji)

Chemia analityka chemiczna (Wydział Chemii)

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska (Wydział Neofilologii)

Filozofia etyka (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika resocjalizacja z elementami kryminologii (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia angielska (Wydział Anglistyki)

Filologia romańska z angielską (Wydział Neofilologii)

Bałkanistyka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Media interaktywne i widowiska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Chemia biologiczna (Wydział Chemii)

Filologia ugrofinistyka - filologia węgierska (Wydział Neofilologii)

Analiza i przetwarzanie danych (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filozofia komunikacja społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Bioinformatyka (Wydział Biologii)

Pedagogika terapia pedagogiczna z arteterapią (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia arabistyka (Wydział Neofilologii)

Polacy i Niemcy w Europie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Historia mediewistyka (Wydział Historyczny)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Etnologia (Wydział Historyczny)

Chemia kosmetyczna (Wydział Chemii)

Filologia germańska z romańską (Wydział Neofilologii)

Filozofia życie publiczne (Wydział Nauk Społecznych)

Biologia (Wydział Biologii)

Akustyka (Wydział Fizyki)

Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Nauczanie matematyki i informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

Literatura powszechna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia polska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia bałtologia - filologia łotewska (Wydział Neofilologii)

Polonistyka w kontekstach kultury (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Historia historyczno-ekonomiczna (Wydział Historyczny)

Kierunek prawno-ekonomiczny (Wydział Prawa i Administracji)

Muzykologia (Wydział Historyczny)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Chemia materiałowa (Wydział Chemii)

Filologia romańska z germańską (Wydział Neofilologii)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Biotechnologia (Wydział Biologii)

Astronomia (Wydział Fizyki)

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia angielska, specjalność celtycka (Wydział Anglistyki)

Filologia hebraistyka (Wydział Neofilologii)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia bułgarska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Historia kultura klasyczna (Wydział Historyczny)

Dialog i doradztwo społeczne (Wydział Teologiczny)

Wschodoznawstwo (Wydział Historyczny)

Pedagogika edukacja dorosłych i zarządzanie karierą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Geografia, geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Chemia ogólna (Wydział Chemii)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii)

Biofizyka (Wydział Fizyki)

Pedagogika zarządzanie oświatą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia angielska Theatre and Drama in English (Wydział Anglistyki)

Filologia japonistyka (Wydział Neofilologii)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia angielska z germańską (Wydział Neofilologii)

Filologia chorwacka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Historia (Wydział Historyczny)

Pedagogika socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Geografia hydrologia, meteorologia i klimatologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia literatury świata (Wydział Neofilologii)

Kulturoznawstwo komunikacja międzykulturowa (Wydział Nauk Społecznych)

Biologia nauczanie biologii (Wydział Biologii)

Fizyka (Wydział Fizyki)

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia angielska z romańską (Wydział Neofilologii)

Filologia klasyczna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Historia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Wydział Historyczny)

Pedagogika resocjalizacja nieletnich (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Chemia środowiska (Wydział Chemii)

Kulturoznawstwo kultura chrześcijańska (Wydział Nauk Społecznych)

Fizyka medyczna (Wydział Fizyki)

Filologia sinologia (Wydział Neofilologii)

Etnologia Cultural Differences and Transnational Processes (Wydział Historyczny)

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika edukacja dorosłych i zarządzanie karierą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Biologia (Wydział Biologii)

Nauczanie Matematyki i Informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika media i promocja edukacji (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona Środowiska (Wydział Biologii)

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Bezpieczeństwo Narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika resocjalizacja z elementami kryminologii (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Akustyka (Wydział Fizyki)

Pedagogika zarządzanie oświatą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia Polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Pedagogika socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Komunikacja europejska (Wydział)

Optometria (Wydział Fizyki)

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Stosunki Międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia komunikacja wizerunkowo - mediacyjna (Wydział Neofilologii)

Pedagogika resocjalizacja nieletnich (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika terapia pedagogiczna z arteterapią (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika specjalna wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona dóbr kultury turystyka kulturowa (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika profilaktyka i interwencja kryzysowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

Filologia Angielska (Wydział Anglistyki)

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Analiza i przetwarzanie danych (Wydział Matematyki i Informatyki)

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia komunikacja i zarządzanie zasobami informacji (Wydział Neofilologii)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Historia (Wydział Historyczny)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Chemia (Wydział Chemii)

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika, komunikacja i poradnictwo społeczne (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia, lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Psychologia (Wydział Nauk Społecznych)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Teologia kapłańska (Wydział Teologiczny)

Teologia katechetyczno-pastoralna (Wydział Teologiczny)

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Psychologia (Wydział Nauk Społecznych)

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Teologia katechetyczno-pastoralna (Wydział Teologiczny)

Opinia o Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4.75 /5 -8 oceniających

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 1 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 7 osób

avatar
  • Twoja ocena:
avatar
Skomentuj
avatar

franek • 5

Najlepsza uczelnia w Poznaniu!

0| 0 • odpowiedź • 06 stycznia 2018 o 12:13:06 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając komentarz akceptujesz regulamin komentarzy portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Julia • 5

Polecam ;)

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 22:24:35 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając komentarz akceptujesz regulamin komentarzy portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Ala • 5

Uniwersytet godny polecenia!

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 19:19:33 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając komentarz akceptujesz regulamin komentarzy portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Przemek • 5

Uniwersytet bardzo przyjazny i nowoczesny! POLECAM wszystkim!

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 11:38:55 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając komentarz akceptujesz regulamin komentarzy portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Marlena • 5

polecam wszystkim! Uczelnia na bardzo wysokim poziomie!

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 07:42:51 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając komentarz akceptujesz regulamin komentarzy portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Chemiczka • 5

Jestem na 2 roku chemii i polecam wszystkim zainteresowanym. Ciekawe wykłady i jeszcze ciekawsze ćwiczenia!

0| 0 • odpowiedź • 09 stycznia 2017 o 15:37:11 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając komentarz akceptujesz regulamin komentarzy portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź

Ranking Szkół Średnich 2018 już jest!

Sprawdź która szkoła jest najlepsza!

Przejdź do rankingu Zamknij