Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ocena: 4.75

Oceń Placowkę

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: [email protected]

Tel.: (61) 829-40-00

Adres: Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia germańska z filologią rosyjską (Wydział Neofilologii)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Biologia nauczanie przyrody (Wydział Biologii)

Pedagogika, edukacja elementarna i język niemiecki (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia lingwistyka stosowana, grupa bez znajomości języka niemieckiego (Wydział Neofilologii)

Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (Wydział Historyczny)

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika, edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia sinologia (Wydział Neofilologii)

Muzykologia (Wydział Historyczny)

Wiedza o teatrze (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia angielska z pedagogiką (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Historia sztuki (Wydział Historyczny)

Pedagogika, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia turkologia (Wydział Neofilologii)

Filologia bułgarska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia nowogrecka (Wydział Neofilologii)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Biofizyka molekularna (Wydział Fizyki)

Komunikacja europejska (Wydział)

Geografia geoanaliza społeczno-ekonomiczna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Central European and Balkan Studies (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Kierunek prawno-ekonomiczny (Wydział Prawa i Administracji)

Geografia, geo-grafika (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Gospodarka i ekonomia w dziejach (Wydział Historyczny)

Pedagogika, edukacja elementarna i wychowanie fizyczne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia ugrofinistyka - filologia węgierska (Wydział Neofilologii)

Filologia chorwacka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia szwedzka (Wydział Neofilologii)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia ukraińska z filologią angielską (Wydział Neofilologii)

Filologia rosyjska z filologią angielską (Wydział Neofilologii)

Fizyka (Wydział Fizyki)

Projektowanie kultury (Wydział)

Zarządzanie środowiskiem (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Studia polonistyczno-germanistyczne (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Zintegrowane planowanie rozwoju (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika, edukacja medialna i zajęcia komputerowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia polska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Wschodoznawstwo (Wydział Historyczny)

Filologia czeska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia norweska (Wydział Neofilologii)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

Filologia rosyjska z filologią ukraińską (Wydział Neofilologii)

Fizyka medyczna (Wydział Fizyki)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia polska jako obca (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Historia (Wydział Historyczny)

Filologia klasyczna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia angielsko-chińska (Wydział Anglistyki)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska (Wydział Neofilologii)

Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną (Wydział Neofilologii)

Reżyseria dźwięku (Wydział Fizyki)

Geografia ekologia miasta (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Bałkanistyka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Nauczanie matematyki i informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika resocjalizacja (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona dóbr kultury (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Historia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Wydział Historyczny)

English Studies: Literature and Culture (Wydział Anglistyki)

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia hebraistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia ukraińska (Wydział Neofilologii)

Biologia i zdrowie człowieka (Wydział Biologii)

Cywilizacja zachodnioeuropejska (Wydział)

Filologia arabistyka (Wydział Neofilologii)

Akustyka protetyka słuchu i ochrona przed hałasem (Wydział Fizyki)

Pedagogika, socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Historia wojskowości (Wydział Historyczny)

Dialog i doradztwo społeczne (Wydział Teologiczny)

English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies (Wydział Anglistyki)

Pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia indologia (Wydział Neofilologii)

Filologia bałtologia - filologia litewska (Wydział Neofilologii)

Geografia, hydrologia, meteorologia i klimatologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Astronomia (Wydział Fizyki)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Bioinformatyka (Wydział Biologii)

Pedagogika specjalna, logopedia - profilaktyka i terapia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia japonistyka (Wydział Neofilologii)

Fizyka, nauczanie fizyki i chemii (Wydział Fizyki)

Chemia aplikacyjna (Wydział Chemii)

Chemia (Wydział Chemii)

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filozofia komunikacja społeczna (Wydział Nauk Społecznych)

Historia polityka i media w dziejach (Wydział Historyczny)

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia indonezyjsko-malajska (Wydział Neofilologii)

Biologia (Wydział Biologii)

Pedagogika specjalna, pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia językoznawstwo i nauka o informacji (Wydział Neofilologii)

Chemia - nauczanie chemii i fizyki (Wydział Chemii)

Filologia serbska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia angielska (Wydział Anglistyki)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Historia socjoekonomika (Wydział Historyczny)

Kognitywistyka (Wydział Nauk Społecznych)

Filologia portugalska (Wydział Neofilologii)

Biotechnologia (Wydział Biologii)

Pedagogika, doradztwo zawodowe i personalne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia językoznawstwo komputerowe (Wydział Neofilologii)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Filmoznawstwo i kultura mediów (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia słowiańska i polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia niderlandzka (Wydział Anglistyki)

Filologia germańska, grupa od poziomu A1 (Wydział Neofilologii)

Historia mediewistyka (Wydział Historyczny)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii)

Pedagogika, edukacja elementarna i język angielski (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

Etnologia (Wydział Historyczny)

Filologia polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Bezpieczeństwo Narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Nauczanie Matematyki i Informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia Angielska (Wydział Anglistyki)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Stosunki Międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Biofizyka, optyka okularowa z optometrią (Wydział Fizyki)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Historia, polityka i media w dziejach (Wydział Historyczny)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Biologia (Wydział Biologii)

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

Akustyka protetyka słuchu (Wydział Fizyki)

Projektowanie kultury (Wydział)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Reżyseria dźwięku (Wydział Fizyki)

Filologia, filologia rosyjska, grupa bez znajomości języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

Pedagogika (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Zintegrowane planowanie rozwoju (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia, filologia rosyjska, grupa ze znajomością języka rosyjskiego (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika resocjalizacja (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Historia (Wydział Historyczny)

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych (Wydział Studiów Edukacyjnych)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Technologie komputerowe (Wydział Fizyki)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Biofizyka, optyka okularowa z optometrią (Wydział Fizyki)

Geodezja i kartografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Geodezja i Kartografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Filologia japonistyka (Wydział Neofilologii)

Historia mediewistyka (Wydział Historyczny)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Etnologia (Wydział Historyczny)

Filologia koreańska (Wydział Neofilologii)

Bałkanistyka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia rumuńska (Wydział Neofilologii)

Bałkanistyka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia angielska (Wydział Anglistyki)

Optometria (Wydział Fizyki)

Chemia materiałowa (Wydział Chemii)

Filologia lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

Historia historyczno-ekonomiczna (Wydział Historyczny)

Kulturoznawstwo komunikacja międzykulturowa (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Muzykologia (Wydział Historyczny)

Filologia nowogrecka (Wydział Neofilologii)

Pedagogika poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia, turkologia (Wydział Neofilologii)

Biologia (Wydział Biologii)

Etnologia Cultural Differences and Transnational Processes (Wydział Historyczny)

Filmoznawstwo i kultura mediów (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Filologia literatury świata (Wydział Neofilologii)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Aplikacje Internetu Rzeczy (Wydział Fizyki)

Chemia ogólna (Wydział Chemii)

Filologia sinologia (Wydział Neofilologii)

Historia kultura klasyczna (Wydział Historyczny)

Kulturoznawstwo kultura chrześcijańska (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Wschodoznawstwo (Wydział Historyczny)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika profilaktyka i interwencja kryzysowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Literatura powszechna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Biotechnologia (Wydział Biologii)

Media interaktywne i widowiska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia Empirical Linguistics and Language Documentation (Wydział Neofilologii)

Filologia skandynawistyka (Wydział Neofilologii)

Kulturoznawstwo, religioznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Historia (Wydział Historyczny)

Pedagogika resocjalizacja z elementami kryminologii (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona środowiska (Wydział Biologii)

Pedagogika, edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Polacy i Niemcy w Europie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia angielska, specjalność celtycka (Wydział Anglistyki)

Kierunek prawno-ekonomiczny (Wydział Prawa i Administracji)

Chemia środowiska (Wydział Chemii)

Filologia językoznawstwo i nauka o informacji (Wydział Neofilologii)

Filologia turkologia (Wydział Neofilologii)

Pedagogika komunikacja i poradnictwo społeczne (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Historia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Wydział Historyczny)

Pedagogika terapia pedagogiczna z arteterapią (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Biologia nauczanie biologii (Wydział Biologii)

Filologia arabistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia bułgarska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Turystyka i rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia angielska Theatre and Drama in English (Wydział Anglistyki)

Prawo europejskie (Wydział Prawa i Administracji)

Chemia z zastosowaniami informatyk (Wydział Chemii)

Filologia ukraińska (Wydział Neofilologii)

Komunikacja europejska (Wydział)

Filologia ugrofinistyka - filologia fińska (Wydział Neofilologii)

Praca socjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Historia wojskowości (Wydział Historyczny)

Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Geografia, paleoekologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia bałtologia - filologia łotewska (Wydział Neofilologii)

Filologia chorwacka (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Zarządzanie środowiskiem (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Analityka żywności (Wydział Chemii)

Filologia komunikacja wizerunkowo-mediacyjna (Wydział Neofilologii)

Kognitywistyka (Wydział Nauk Społecznych)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Kartografia i geomatyka (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia etnolingwistyka (Wydział Neofilologii)

Filologia klasyczna (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Chemia sądowa (Wydział Chemii)

Filologia Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska (Wydział Neofilologii)

Historia polityka i media w dziejach (Wydział Historyczny)

Pedagogika zarządzanie oświatą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Filologia angielska z germańską (Wydział Neofilologii)

Filologia serbska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Bezpieczeństwo narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Chemistry (Wydział Chemii)

Akustyka (Wydział Fizyki)

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna (Wydział Biologii)

Filologia romańska z angielską (Wydział Neofilologii)

Historia socjoekonomika (Wydział Historyczny)

Analiza i przetwarzanie danych (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Neurobiologia (Wydział Biologii)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia angielska z romańską (Wydział Neofilologii)

Filologia studia śródziemnomorskie (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika edukacja dorosłych i zarządzanie karierą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Astronomia (Wydział Fizyki)

Pedagogika projektowanie edukacyjne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Historia sztuki (Wydział Historyczny)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Zarządzanie państwem (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Filologia polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Pedagogika socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Physics of Advanced Materials for Energy Processing (Wydział Fizyki)

Filologia ugrofinistyka - filologia węgierska (Wydział Neofilologii)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Biofizyka (Wydział Fizyki)

Chemia analityka chemiczna (Wydział Chemii)

Pedagogika, edukacja medialna i technologie informacyjne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

Filozofia (Wydział Nauk Społecznych)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia germańska z angielską (Wydział Neofilologii)

Pedagogika resocjalizacja nieletnich (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia germańska z romańską (Wydział Neofilologii)

Geografia, geoinformacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Fizyka (Wydział Fizyki)

Chemia biologiczna (Wydział Chemii)

Pedagogika specjalna wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia hebraistyka (Wydział Neofilologii)

Kulturoznawstwo (Wydział Nauk Społecznych)

Nauczanie matematyki i informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia polska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Archeologia (Wydział Historyczny)

Dialog i doradztwo społeczne (Wydział Teologiczny)

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

Filologia czeska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Język niemiecki i komunikacja w biznesie (Wydział Neofilologii)

Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Filologia romańska z germańską (Wydział Neofilologii)

Geografia hydrologia, meteorologia i klimatologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia niderlandzka (Wydział Anglistyki)

Fizyka medyczna (Wydział Fizyki)

Chemia kosmetyczna (Wydział Chemii)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Filologia rosyjska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, komunikacja i poradnictwo społeczne (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Historia nauczycielska (Wydział Historyczny)

Pedagogika edukacja dorosłych i zarządzanie karierą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia komunikacja i zarządzanie zasobami informacji (Wydział Neofilologii)

Filologia włoska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika zarządzanie oświatą (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Pedagogika resocjalizacja z elementami kryminologii (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia, lingwistyka stosowana (Wydział Neofilologii)

Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika socjoterapia i promocja zdrowia (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia Angielska (Wydział Anglistyki)

Administracja (Wydział Prawa i Administracji)

Chemia (Wydział Chemii)

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Nauczanie Matematyki i Informatyki (Wydział Matematyki i Informatyki)

Bezpieczeństwo Narodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Akustyka (Wydział Fizyki)

Pedagogika terapia pedagogiczna z arteterapią (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika, projektowanie edukacyjne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika specjalność edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Optometria (Wydział Fizyki)

Pedagogika profilaktyka i interwencja kryzysowa (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Matematyka (Wydział Matematyki i Informatyki)

Pedagogika, edukacja medialna i technologie informacyjne (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Stosunki Międzynarodowe (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Zarządzanie i prawo w biznesie (Wydział Prawa i Administracji)

Pedagogika resocjalizacja nieletnich (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Biologia (Wydział Biologii)

Pedagogika, edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Politologia (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Pedagogika specjalna wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Ochrona Środowiska (Wydział Biologii)

Filologia komunikacja wizerunkowo - mediacyjna (Wydział Neofilologii)

Pedagogika edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (Wydział Studiów Edukacyjnych)

Filologia germańska (Wydział Neofilologii)

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Filologia hiszpańska (Wydział Neofilologii)

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Analiza i przetwarzanie danych (Wydział Matematyki i Informatyki)

Filologia Polska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Geografia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Filologia romańska (Wydział Neofilologii)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Historia (Wydział Historyczny)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Psychologia (Wydział Nauk Społecznych)

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Geologia (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

Teologia kapłańska (Wydział Teologiczny)

Teologia katechetyczno-pastoralna (Wydział Teologiczny)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Psychologia (Wydział Nauk Społecznych)

Teologia katechetyczno-pastoralna (Wydział Teologiczny)

Opinia o Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4.75 /5 -8 oceniających

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 1 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 7 osób

avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin opinii portalu WaszaEdukacja.pl
avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin opinii portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj
avatar

franek • 5

Najlepsza uczelnia w Poznaniu!

0| 0 • odpowiedź • 06 stycznia 2018 o 12:13:06 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin opinii portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Julia • 5

Polecam ;)

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 22:24:35 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin opinii portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Ala • 5

Uniwersytet godny polecenia!

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 19:19:33 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin opinii portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Przemek • 5

Uniwersytet bardzo przyjazny i nowoczesny! POLECAM wszystkim!

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 11:38:55 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin opinii portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Marlena • 5

polecam wszystkim! Uczelnia na bardzo wysokim poziomie!

0| 0 • odpowiedź • 16 stycznia 2017 o 07:42:51 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin opinii portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
avatar

Chemiczka • 5

Jestem na 2 roku chemii i polecam wszystkim zainteresowanym. Ciekawe wykłady i jeszcze ciekawsze ćwiczenia!

0| 0 • odpowiedź • 09 stycznia 2017 o 15:37:11 • zgłoś naruszenie

avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin opinii portalu WaszaEdukacja.pl Odpowiedź
Wyszukiwarka Kierunków Studiów
Wyszukiwarka Profili Szkół Średnich