konto
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rodzaj: Uczelnia publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: rektor@sggw.pl

Tel.: (22) 593-10-00

Adres: ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kierunki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

I stopień licencjackie - stacjonarne

Biotechnologia (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu)

Ochrona zdrowia roślin (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu)

Ogrodnictwo (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu)

Bezpieczeństwo Żywności (Wydział Nauk o Żywności)

Dietetyka (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji)

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (Wydział Nauk o Żywności)

Gastronomia i Hotelarstwo (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji)

Towaroznawstwo (Wydział Nauk o Żywności)

Żywienie Człowieka i Ocena Żywności (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji)

Inżynieria Ekologiczna (Wydział Rolnictwa i Biologii)

Rolnictwo (Wydział Rolnictwa i Biologii)

Meblarstwo (Wydział Technologii Drewna)

Technologia Drewna (Wydział Technologii Drewna)

Informatyka (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki)

Informatyka i Ekonometria (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki)

Biologia (Wydział Rolnictwa i Biologii)

Budownictwo (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Logistyka (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Leśny)

Inżynieria i gospodarka wodna (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Leśnictwo (Wydział Leśny)

Inżynieria Środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Inżynieria systemów biotechnicznych (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Ochrona Środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Technologie energii odnawialnej (Wydział Inżynierii Produkcji)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Inżynierii Produkcji)

Ekonomia (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Finanse i Rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Bioinżynieria Zwierząt (Wydział Nauk o Zwierzętach)

Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich (Wydział Nauk o Zwierzętach)

Pedagogika (Wydział Nauk Społecznych)

Zootechnika (Wydział Nauk o Zwierzętach)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Bezpieczeństwo Żywności (Wydział Nauk o Żywności)

Dietetyka (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji)

Gastronomia i Hotelarstwo (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji)

Żywienie Człowieka i Ocena Żywności (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji)

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (Wydział Nauk o Żywności)

Informatyka i Ekonometria (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki)

Rolnictwo (Wydział Rolnictwa i Biologii)

Meblarstwo (Wydział Technologii Drewna)

Technologia Drewna (Wydział Technologii Drewna)

Ogrodnictwo (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu)

Informatyka (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki)

Inżynieria Środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Ochrona Środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Leśny)

Inżynieria systemów biotechnicznych (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Leśnictwo (Wydział Leśny)

Finanse i Rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Technologie energii odnawialnej (Wydział Inżynierii Produkcji)

Budownictwo (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Inżynierii Produkcji)

Zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich (Wydział Nauk o Zwierzętach)

Pedagogika (Wydział Nauk Społecznych)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Logistyka (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Ekonomia (Wydział Nauk Społecznych)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Ekonomicznych)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Architektura Krajobrazu (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Żywienie Człowieka i Ocena Żywności (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji)

Bezpieczeństwo Żywności (Wydział Nauk o Żywności)

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (Wydział Nauk o Żywności)

Gastronomia i Hotelarstwo (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji)

Towaroznawstwo (Wydział Nauk o Żywności)

Dietetyka (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji)

Biologia (Wydział Rolnictwa i Biologii)

Rolnictwo (Wydział Rolnictwa i Biologii)

Inżynieria Ekologiczna (Wydział Rolnictwa i Biologii)

Technologia Drewna (Wydział Technologii Drewna)

Biotechnologia (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu)

Ogrodnictwo (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu)

Informatyka (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki)

Informatyka i Ekonometria (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Leśny)

Ekonomia (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Leśnictwo (Wydział Leśny)

Finanse i Rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Architektura Krajobrazu (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Logistyka (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Budownictwo (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Inżynieria Środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Technologie energii odnawialnej (Wydział Inżynierii Produkcji)

Ochrona Środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Inżynierii Produkcji)

Systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym (Wydział Inżynierii Produkcji)

inżynieria i gospodarka wodna (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Zootechnika (Wydział Nauk o Zwierzętach)

Pedagogika (Wydział Nauk Społecznych)

Bioinżynieria Zwierząt (Wydział Nauk o Zwierzętach)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Dietetyka (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji)

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (Wydział Nauk o Żywności)

Żywienie Człowieka i Ocena Żywności (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji)

Zootechnika (Wydział Nauk o Zwierzętach)

Informatyka i Ekonometria (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki)

Rolnictwo (Wydział Rolnictwa i Biologii)

Technologia Drewna (Wydział Technologii Drewna)

Ogrodnictwo (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu)

Informatyka (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki)

Inżynieria Środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Ochrona Środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Leśny)

Leśnictwo (Wydział Leśny)

Architektura Krajobrazu (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Technologie energii odnawialnej (Wydział Inżynierii Produkcji)

Budownictwo (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Ekonomia (Wydział Nauk Społecznych)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Finanse i Rachunkowość (Wydział Nauk Społecznych)

Zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich (Wydział Nauk o Zwierzętach)

Pedagogika (Wydział Nauk Społecznych)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Logistyka (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Weterynaria (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Weterynaria (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

Opinia o Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

5 /5 1 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj