Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rodzaj: Uczelnia Niepubliczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: [email protected]

Tel.: (22) 593-10-00

Adres: ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kierunki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

I stopień licencjackie - stacjonarne

Informatyka i Ekonometria (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki)

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (Wydział Nauk o Żywności)

Budownictwo (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Bioinżynieria Zwierząt (Wydział Nauk o Zwierzętach)

Towaroznawstwo (Wydział Nauk o Żywności)

Żywienie Człowieka i Ocena Żywności (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji)

Inżynieria i gospodarka wodna (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich (Wydział Nauk o Zwierzętach)

Pedagogika (Wydział Nauk Społecznych)

Inżynieria Środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Zootechnika (Wydział Nauk o Zwierzętach)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Biologia (Wydział Rolnictwa i Biologii)

Inżynieria systemów biotechnicznych (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Inżynieria Ekologiczna (Wydział Rolnictwa i Biologii)

Technologie energii odnawialnej (Wydział Inżynierii Produkcji)

Ochrona Środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Rolnictwo (Wydział Rolnictwa i Biologii)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Inżynierii Produkcji)

Meblarstwo (Wydział Technologii Drewna)

Ekonomia (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Architektura Krajobrazu (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu)

Technologia Drewna (Wydział Technologii Drewna)

Finanse i Rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Biotechnologia (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu)

Dietetyka (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji)

Logistyka (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Leśny)

Ochrona zdrowia roślin (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu)

Gastronomia i Hotelarstwo (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Leśnictwo (Wydział Leśny)

Ogrodnictwo (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu)

Bezpieczeństwo Żywności (Wydział Nauk o Żywności)

Zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Informatyka (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (Wydział Nauk o Żywności)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Inżynierii Produkcji)

Inżynieria Środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Leśny)

Ogrodnictwo (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu)

Ochrona Środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Informatyka (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki)

Leśnictwo (Wydział Leśny)

Bezpieczeństwo Żywności (Wydział Nauk o Żywności)

Inżynieria systemów biotechnicznych (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Dietetyka (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji)

Finanse i Rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Informatyka i Ekonometria (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki)

Logistyka (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich (Wydział Nauk o Zwierzętach)

Pedagogika (Wydział Nauk Społecznych)

Gastronomia i Hotelarstwo (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Żywienie Człowieka i Ocena Żywności (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji)

Budownictwo (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Technologia Drewna (Wydział Technologii Drewna)

Rolnictwo (Wydział Rolnictwa i Biologii)

Technologie energii odnawialnej (Wydział Inżynierii Produkcji)

Meblarstwo (Wydział Technologii Drewna)

Ekonomia (Wydział Nauk Społecznych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Ogrodnictwo (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu)

Ekonomia (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Leśnictwo (Wydział Leśny)

Biotechnologia (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu)

Finanse i Rachunkowość (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Informatyka (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki)

Logistyka (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Informatyka i Ekonometria (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki)

Towaroznawstwo (Wydział Nauk o Żywności)

Dietetyka (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji)

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Żywienie Człowieka i Ocena Żywności (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji)

Zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Zootechnika (Wydział Nauk o Zwierzętach)

Pedagogika (Wydział Nauk Społecznych)

Bezpieczeństwo Żywności (Wydział Nauk o Żywności)

Bioinżynieria Zwierząt (Wydział Nauk o Zwierzętach)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (Wydział Nauk o Żywności)

Budownictwo (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Biologia (Wydział Rolnictwa i Biologii)

Technologie energii odnawialnej (Wydział Inżynierii Produkcji)

Inżynieria Środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Rolnictwo (Wydział Rolnictwa i Biologii)

Gastronomia i Hotelarstwo (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Inżynierii Produkcji)

Ochrona Środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Inżynieria Ekologiczna (Wydział Rolnictwa i Biologii)

Systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym (Wydział Inżynierii Produkcji)

Technologia Drewna (Wydział Technologii Drewna)

inżynieria i gospodarka wodna (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Leśny)

Architektura Krajobrazu (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Finanse i Rachunkowość (Wydział Nauk Społecznych)

Architektura Krajobrazu (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu)

Inżynieria Środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Zarządzanie (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Leśny)

Ogrodnictwo (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu)

Ochrona Środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Informatyka (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki)

Leśnictwo (Wydział Leśny)

Dietetyka (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji)

Informatyka i Ekonometria (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki)

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (Wydział Nauk o Żywności)

Logistyka (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich (Wydział Nauk o Zwierzętach)

Pedagogika (Wydział Nauk Społecznych)

Zootechnika (Wydział Nauk o Zwierzętach)

Socjologia (Wydział Nauk Społecznych)

Żywienie Człowieka i Ocena Żywności (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji)

Budownictwo (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska)

Technologia Drewna (Wydział Technologii Drewna)

Rolnictwo (Wydział Rolnictwa i Biologii)

Technologie energii odnawialnej (Wydział Inżynierii Produkcji)

Ekonomia (Wydział Nauk Społecznych)

Jednolite magisterskie - stacjonarne

Weterynaria (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

Jednolite magisterskie - niestacjonarne

Weterynaria (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

Opinia o Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

5 /5 -1 oceniających

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 1 osób

avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin opinii portalu WaszaEdukacja.pl
avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin opinii portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj