konto
budownictwo

Budownictwo Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska

budownictwo

Stopień / forma: II stopień magisterskie / Niestacjonarne

Czesne: Brak danych

Strona: Przejdź na stronę wydziału

e-mail: dziekanat@il.pw.edu.pl

Adres: al.Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Rekrutacja

Inne wymagania wstępne

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia ma każdy, kto legitymuje się tytułem zawodowym inżyniera w kierunku „Budownictwo”.

Klasyfikacja kandydatów na studia zostanie przeprowadzona na podstawie analizy złożonych dokumentów w następujący sposób:
8a: 80% miejsc przeznaczonych jest w pierwszej kolejności dla osób kontynuujących studia na Wydziale Inżynierii Lądowej kierunku Budownictwo; o miejsca te mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia z wynikiem co najmniej dobrym; jeżeli liczba kandydatów spełniających ten warunek jest większa niż liczba wydzielonych miejsc, o przyjęciu w tej części procesu kwalifikacji decyduje końcowa liczbowa ocena ze studiów;

8b: na pozostałe wolne miejsca odbywają się przyjęcia według odmiennej procedury; oceniani są wszyscy kandydaci, wstępnie zakwalifikowani a dotychczas nieprzyjęci na studia; dotyczy to również osób spełniających warunki udziału w ubieganiu się o miejsca wydzielone (80%), dla których zabrakło miejsc; sposób kwalifikacji odbywa się wg liczby punktów (LP) obliczanej zgodnie z następującym wzorem:

                                        LP = 0,32 * (PM + wwyb * Pwyb + 0,25 * PJO) + 5,6 * SO            

 gdzie:
            PM       – punkty z matematyki
            Pwyb    – punkty z przedmiotu do wyboru (z fizyki                         wwyb=1  lub
                                                                                      z informatyki             wwyb=0,75  lub
                                                                                      z chemii, biologii     wwyb=0,5         )
            PJO      – punkty z języka obcego
            SO        – średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia na podstawie suplementu.

Liczby punktów P dla każdego przedmiotu (w skali do 100) ustala się zgodnie z zasadami przyjętymi przez Politechnikę Warszawską w procesie rekrutacji na studia I stopnia.

Podobne kierunki

budownictwo
Płock Stacjonarne
Politechnika Warszawska
(Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Budownictwo

budownictwo
Lublin Stacjonarne
Politechnika Lubelska
(Wydział Budownictwa i Architektury)

Budownictwo

budownictwo
Wrocław Stacjonarne
Politechnika Wrocławska
(Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego)

Budownictwo

budownictwo
Poznań Stacjonarne
Politechnika Poznańska
(Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu)

Budownictwo

kierunek

Więcej Podobnych Kierunków

Opinia o kierunku Budownictwo | Politechnika Warszawska

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj