konto
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Rodzaj: Uczelnia publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: pw@pw.edu.pl

Tel.: (22) 234-74-19

Adres: pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Politechnika Warszawska

Kierunki Politechnika Warszawska

I stopień licencjackie - stacjonarne

Administracja (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Matematyka (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Administracja (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Fizyka Techniczna (Wydział Fizyki)

Transport (Wydział Transportu)

Ochrona Środowiska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)

Inżynieria Biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Inżynieria Chemiczna i Procesowa (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej)

Fotonika (Wydział Fizyki)

Automatyka i Robotyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Biogospodarka (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)

Automatyka i Robotyka (Wydział Elektryczny)

Telekomunikacja (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Energetyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Elektrotechnika (Wydział Elektryczny)

Budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej)

Electric and Hybrid Vehicles Engineering (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

Lotnictwo i Kosmonautyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Informatyka (Wydział Elektryczny)

Architektura (Wydział Architektury)

Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji i Kartografii)

Mechatronics (Wydział Mechatroniki)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Power Engineering (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Environmental Engineering (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)

Civil Engineering (Wydział Inżynierii Lądowej)

Geoinformatyka (Wydział Geodezji i Kartografii)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Geodezji i Kartografii)

Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania)

Informatyka (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)

Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

Computer Science (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Budownictwo (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

Automatyka i Robotyka (Wydział Mechatroniki)

Telecommunications (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Inżynieria Środowiska (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Automatyka i Robotyka (Wydział Inżynierii Produkcji)

Electrical Engineering (Wydział Elektryczny)

Inżynieria Biomedyczna (Wydział Mechatroniki)

Biotechnologia (Wydział Chemiczny)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Produkcji)

Automatyka i Robotyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Mechatronika (Wydział Mechatroniki)

Computer Science (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)

Technologia Chemiczna (Wydział Chemiczny)

Technologia Chemiczna (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Papiernictwo i Poligrafia (Wydział Inżynierii Produkcji)

Elektronika (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Aerospace Engineering (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Inżynieria i Analiza Danych (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)

Inżynieria Środowiska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Inżynierii Produkcji)

Informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

Inżynieria Środowiska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)

Budownictwo (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Automatyka i Robotyka (Wydział Mechatroniki)

Transport (Wydział Transportu)

Inżynieria Środowiska (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Mechatronika (Wydział Mechatroniki)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej)

Technologia Chemiczna (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Produkcji)

Architektura (Wydział Architektury)

Papiernictwo i Poligrafia (Wydział Inżynierii Produkcji)

Elektrotechnika (Wydział Elektryczny)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Inżynierii Produkcji)

Informatyka (Wydział Elektryczny)

Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji i Kartografii)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Geodezji i Kartografii)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

Elektronika i Telekomunikacja (przez internet) (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Inżynieria Biomedyczna (Wydział Mechatroniki)

Computer Science (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)

Technologia Chemiczna (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Automatyka i Robotyka (Wydział Inżynierii Produkcji)

Management (Wydział Zarządzania)

Mechatronika (Wydział Mechatroniki)

Transport (Wydział Transportu)

Inżynieria Środowiska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Produkcji)

Inżynieria Chemiczna i Procesowa (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej)

Administracja (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Fizyka Techniczna (Wydział Fizyki)

Papiernictwo i Poligrafia (Wydział Inżynierii Produkcji)

Automatyka i Robotyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej)

Photonics (Wydział Fizyki)

Ochrona Środowiska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Inżynierii Produkcji)

Elektronika (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Transport (Wydział Transportu)

Automatyka i Robotyka (Wydział Elektryczny)

Informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Informatyka (Wydział Elektryczny)

Mechatronics (Wydział Mechatroniki)

Automatyka i Robotyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Aerospace Engineering (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Elektrotechnika (Wydział Elektryczny)

Environmental Engineering (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)

Inżynieria Biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Architektura (Wydział Architektury)

Civil Engineering (Wydział Inżynierii Lądowej)

Energetyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Automatic Control and Robotics (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Budownictwo (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Telekomunikacja (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Architecture (Wydział Architektury)

Biotechnologia (Wydział Chemiczny)

Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji i Kartografii)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Lotnictwo i Kosmonautyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Power Engineering (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej)

Biotechnology (Wydział Chemiczny)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Geodezji i Kartografii)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Informatyka (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)

Technologia Chemiczna (Wydział Chemiczny)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

Matematyka (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)

Computer Science (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Electrical Engineering (Wydział Elektryczny)

Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

Mechanics and Machine Design (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

Management and Production Engineering (Wydział Inżynierii Produkcji)

Telecommunications (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Automatyka i Robotyka (Wydział Mechatroniki)

Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania)

Informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

Inżynieria Środowiska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)

Administracja (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Transport (Wydział Transportu)

Budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej)

Budownictwo (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Produkcji)

Elektrotechnika (Wydział Elektryczny)

Technologia Chemiczna (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Papiernictwo i Poligrafia (Wydział Inżynierii Produkcji)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Inżynierii Produkcji)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji i Kartografii)

Informatyka (Wydział Elektryczny)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Geodezji i Kartografii)

Opinia o Politechnika Warszawska

0 /5 0 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj