Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Rodzaj: Uczelnia Publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: [email protected]

Tel.: (22) 234-74-19

Adres: pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Zaproponuj zmianę

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Politechnika Warszawska

Kierunki Politechnika Warszawska

I stopień licencjackie - stacjonarne

Ekonomia (Wydział)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Administracja (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Matematyka (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Ekonomia (Wydział)

Administracja (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Biogospodarka (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)

Elektrotechnika (Wydział Elektryczny)

Mechatronics (Wydział Mechatroniki)

Power Engineering (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Informatyka (Wydział Elektryczny)

Computer Science (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)

Fizyka Techniczna (Wydział Fizyki)

Transport (Wydział Transportu)

Aerospace Engineering (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Inżynieria Chemiczna i Procesowa (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej)

Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

Inżynieria i Analiza Danych (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)

Fotonika (Wydział Fizyki)

Budownictwo (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Civil Engineering (Wydział Inżynierii Lądowej)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

Inżynieria Środowiska (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej)

Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

Automatyka i Robotyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Automatyka i Robotyka (Wydział Mechatroniki)

Biotechnologia (Wydział Chemiczny)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej)

Computer Science (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Energetyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji i Kartografii)

Inżynieria Biomedyczna (Wydział Mechatroniki)

Technologia Chemiczna (Wydział Chemiczny)

Technologia Chemiczna (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Telecommunications (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Lotnictwo i Kosmonautyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Geoinformatyka (Wydział Geodezji i Kartografii)

Mechatronika (Wydział Mechatroniki)

Automatyka i Robotyka (Wydział Inżynierii Produkcji)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Geodezji i Kartografii)

Automatyka i Robotyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Environmental Engineering (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Produkcji)

Elektronika (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Papiernictwo i Poligrafia (Wydział Inżynierii Produkcji)

Informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Informatyka (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)

Inżynieria Środowiska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Inżynierii Produkcji)

Inżynieria Biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Electrical Engineering (Wydział Elektryczny)

Ochrona Środowiska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)

Automatyka i Robotyka (Wydział Elektryczny)

Electric and Hybrid Vehicles Engineering (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

Architektura (Wydział Architektury)

Telekomunikacja (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Technologia Chemiczna (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Architektura (Wydział Architektury)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Produkcji)

Inżynieria Środowiska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)

Transport (Wydział Transportu)

Papiernictwo i Poligrafia (Wydział Inżynierii Produkcji)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Inżynierii Produkcji)

Budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

Elektrotechnika (Wydział Elektryczny)

Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

Informatyka (Wydział Elektryczny)

Budownictwo (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Inżynieria Środowiska (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji i Kartografii)

Automatyka i Robotyka (Wydział Mechatroniki)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Geodezji i Kartografii)

Mechatronika (Wydział Mechatroniki)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Mechanics and Machine Design (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Produkcji)

Automatyka i Robotyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Matematyka (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)

Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

Papiernictwo i Poligrafia (Wydział Inżynierii Produkcji)

Architektura (Wydział Architektury)

Budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej)

Elektronika (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Mechatronics (Wydział Mechatroniki)

Aerospace Engineering (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Budownictwo (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Inżynierii Produkcji)

Automatyka i Robotyka (Wydział Elektryczny)

Architecture (Wydział Architektury)

Informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Automatic Control and Robotics (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Management (Wydział Zarządzania)

Transport (Wydział Transportu)

Elektrotechnika (Wydział Elektryczny)

Inżynieria Chemiczna i Procesowa (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej)

Inżynieria Biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Computer Science (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)

Fizyka Techniczna (Wydział Fizyki)

Power Engineering (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Civil Engineering (Wydział Inżynierii Lądowej)

Telekomunikacja (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Photonics (Wydział Fizyki)

Biotechnologia (Wydział Chemiczny)

Inżynieria Środowiska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

Biotechnology (Wydział Chemiczny)

Transport (Wydział Transportu)

Inżynieria Materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej)

Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

Technologia Chemiczna (Wydział Chemiczny)

Ochrona Środowiska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)

Informatyka (Wydział Elektryczny)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Computer Science (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Automatyka i Robotyka (Wydział Mechatroniki)

Technologia Chemiczna (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Telecommunications (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Automatyka i Robotyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji i Kartografii)

Inżynieria Biomedyczna (Wydział Mechatroniki)

Environmental Engineering (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Management and Production Engineering (Wydział Inżynierii Produkcji)

Administracja (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Energetyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Geodezji i Kartografii)

Mechatronika (Wydział Mechatroniki)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania)

Lotnictwo i Kosmonautyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Automatyka i Robotyka (Wydział Inżynierii Produkcji)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Informatyka (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)

Electrical Engineering (Wydział Elektryczny)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Geodezja i Kartografia (Wydział Geodezji i Kartografii)

Informatyka (Wydział Elektryczny)

Zarządzanie (Wydział Zarządzania)

Budownictwo (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

Gospodarka Przestrzenna (Wydział Geodezji i Kartografii)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Zarządzania)

Budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Technologia Chemiczna (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

Transport (Wydział Transportu)

Inżynieria Środowiska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Inżynierii Produkcji)

Papiernictwo i Poligrafia (Wydział Inżynierii Produkcji)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział Inżynierii Produkcji)

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

Elektrotechnika (Wydział Elektryczny)

Informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

Mechatronika (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych)

Administracja (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Opinia o Politechnika Warszawska

0 /5 -0 oceniających

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

przyznane przez 0 osób

avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin opinii portalu WaszaEdukacja.pl
avatar
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin opinii portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj