konto
Politechnika Śląska

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Politechnika Śląska

Politechnika Śląska

Rodzaj: Uczelnia publiczna

Strona: Przejdź na stronę uczelni

e-mail: RR1@polsl.pl

Tel.: (32) 237-10-00

Adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

Sprawdź jak dojechać z jakdojade.pl

sprawdź

Wydziały Politechnika Śląska

Kierunki Politechnika Śląska

I stopień licencjackie - stacjonarne

Filologia (Wydział)

Pedagogika (Wydział)

Analityka biznesowa (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu)

Mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Informatyka (Wydział Matematyki Stosowanej)

Matematyka (Wydział Matematyki Stosowanej)

Zarządzanie projektami (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu)

Socjologia (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu)

Zarządzanie (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu)

Architektura wnętrz (Wydział Architektury)

I stopień licencjackie - niestacjonarne

Filologia (Wydział)

Pedagogika (Wydział)

Matematyka (Wydział Matematyki Stosowanej)

Zarządzanie (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu)

Socjologia (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu)

I stopień inżynierskie - stacjonarne

Fizyka techniczna (Wydział)

Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Inżynieria materiałowa (Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Logistyka (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu)

Mechatronika (Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Automatyka i robotyka (Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Inżynieria biomedyczna (Wydział Inżynierii Biomedycznej w Zabrzu)

Elektrotechnika (Wydział Elektryczny)

Energetyka (Wydział Elektryczny)

Informatyka (Wydział Elektryczny)

Informatyka przemysłowa (Wydział Inżynierii Materiałowej)

Inżynieria materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej)

Mechatronika (Wydział Elektryczny)

Gospodarka obiegu zamkniętego (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Inżynieria produkcji (Wydział Inżynierii Materiałowej)

Inżynieria bezpieczeństwa (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Inżynieria środowiska (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Biotechnologia (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Mechanika i budowa maszyn (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Energetyka (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Automatyka i robotyka (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)

Teleinformatyka (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)

Transport kolejowy (Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej)

Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu)

Makrokierunek (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)

Budownictwo (Wydział Budownictwa)

Elektronika i telekomunikacja (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)

Zarządzanie projektami (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu)

Architektura (Wydział Architektury)

Informatyka (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)

Transport (Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej)

Biotechnologia (Wydział Chemiczny)

Gospodarka surowcami mineralnymi (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej)

Gospodarka surowcami mineralnymi (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej)

Chemia (Wydział Chemiczny)

Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa (Wydział Chemiczny)

Górnictwo i Geologia (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej)

Technologia chemiczna (Wydział Chemiczny)

Technologia i inżynieria chemiczna (Wydział Chemiczny)

Inżynieria bezpieczeństwa (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej)

Budownictwo podziemne (Wydział Budownictwa)

Automatyka i informatyka przemysłowa (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej)

I stopień inżynierskie - niestacjonarne

Transport kolejowy (Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej)

Automatyka i robotyka (Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Inżynieria materiałowa (Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Analityka biznesowa (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu)

Mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Informatyka (Wydział Matematyki Stosowanej)

Inżynieria biomedyczna (Wydział Inżynierii Biomedycznej w Zabrzu)

Elektrotechnika (Wydział Elektryczny)

Informatyka przemysłowa (Wydział Inżynierii Materiałowej)

Energetyka (Wydział Elektryczny)

Informatyka (Wydział Elektryczny)

Inżynieria materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej)

Mechatronika (Wydział Elektryczny)

Inżynieria produkcji (Wydział Inżynierii Materiałowej)

Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Inżynierii Materiałowej)

Inżynieria środowiska (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Energetyka (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Transport (Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej)

Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu)

Logistyka (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu)

Budownictwo (Wydział Budownictwa)

Elektronika i telekomunikacja (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)

Informatyka (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)

Automatyka i informatyka przemysłowa (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej)

Górnictwo i Geologia (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej)

Inżynieria bezpieczeństwa (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej)

Budownictwo podziemne (Wydział Budownictwa)

II stopień magisterskie - stacjonarne

Pedagogika (Wydział)

Automatyka i robotyka (Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Inżynieria materiałowa (Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Matematyka (Wydział Matematyki Stosowanej)

Mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Mechatronika (Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Technologia i inżynieria chemiczna (Wydział Chemiczny)

Elektrotechnika (Wydział Chemiczny)

Inżynieria biomedyczna (Wydział Inżynierii Biomedycznej w Zabrzu)

Informatyka przemysłowa (Wydział Inżynierii Materiałowej)

Inżynieria materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej)

Mechatronika (Wydział Elektryczny)

Inżynieria bezpieczeństwa (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Technologie metali (Wydział Inżynierii Materiałowej)

Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Inżynierii Materiałowej)

Inżynieria środowiska (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Biotechnologia (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Mechanika i budowa maszyn (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Energetyka (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Informatyka (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)

Architektura wnętrz (Wydział Architektury)

Transport (Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej)

Zarządzanie (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu)

Automatyka i robotyka (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)

Teleinformatyka (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)

Makrokierunek (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)

Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu)

Logistyka (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu)

Biotechnologia (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)

Budownictwo (Wydział Budownictwa)

Elektronika i telekomunikacja (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)

Zarządzanie projektami (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu)

Socjologia (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu)

Architektura (Wydział Architektury)

Biotechnologia (Wydział Chemiczny)

Gospodarka surowcami mineralnymi (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej)

Chemia (Wydział Chemiczny)

Technologia chemiczna (Wydział Chemiczny)

Górnictwo i Geologia (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej)

Inżynieria bezpieczeństwa (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej)

II stopień magisterskie - niestacjonarne

Pedagogika (Wydział)

Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Automatyka i robotyka (Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Inżynieria materiałowa (Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Matematyka (Wydział Matematyki Stosowanej)

Mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Mechatronika (Wydział Elektryczny)

Inżynieria biomedyczna (Wydział Inżynierii Biomedycznej w Zabrzu)

Elektrotechnika (Wydział Elektryczny)

Informatyka przemysłowa (Wydział Inżynierii Materiałowej)

Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Inżynierii Materiałowej)

Inżynieria środowiska (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Energetyka (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

Inżynieria materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej)

Informatyka (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)

Transport (Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej)

Zarządzanie (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu)

Zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu)

Logistyka (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu)

Budownictwo (Wydział Budownictwa)

Elektronika i telekomunikacja (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)

Zarządzanie projektami (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu)

Socjologia (Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu)

Architektura (Wydział Architektury)

Inżynieria bezpieczeństwa (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej)

Gospodarka surowcami mineralnymi (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej)

Górnictwo i Geologia (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej)

Opinia o Politechnika Śląska

5 /5 1 oceniających
Dodaj komentarz Dodaj ocenę
avatar
  • Twoja ocena:
Wystawiając opinie akceptujesz regulamin portalu WaszaEdukacja.pl Skomentuj