konto

Szkoła Roku 2020 Lublin - Szkoły Średnie

Głosowanie rozpocznie się 1 marca 2020 roku.

Technikum Drzewne

ul. Słowicza 3, 20-336 Lublin

Liczba głosów - 444

23.96%

XXIV Liceum

ul. J. Elsnera 5, 20-854 Lublin

Liczba głosów - 421

22.72%

XXVII Liceum im. Zesłańców Sybiru

ul. Biedronki 13, 20-543 Lublin

Liczba głosów - 276

14.89%

Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 1

ul. Słowicza 3, 20-336 Lublin

Liczba głosów - 162

8.74%

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie

ul. J. Elsnera 5, 20-854 Lublin

Liczba głosów - 149

8.04%

Międzynarodowe Liceum Paderewski w Lublinie

ul. Symfoniczna 1, 20-853 Lublin

Liczba głosów - 137

7.39%

Technikum Budowlane

ul. Słowicza 3, 20-336 Lublin

Liczba głosów - 103

5.56%

Technikum Transportowo-Komunikacyjne

ul. Zemborzycka 82, 20-445 Lublin

Liczba głosów - 59

3.18%

VIII Liceum im. Zofii Nałkowskiej

ul. Słowicza 5, 20-336 Lublin

Liczba głosów - 27

1.46%

V Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Lipowa 7, 20-020 Lublin

Liczba głosów - 21

1.13%

IV Liceum im. Stefanii Sempołowskiej

ul. Szkolna 4, 20-124 Lublin

Liczba głosów - 17

0.92%

Niepubliczne Liceum w Lublinie Lubelska Szkoła Realna

ul. Jutrzenki 22, 20-078 Lublin

Liczba głosów - 9

0.49%

VI Liceum im. Hugona Kołłątaja

ul. A. Mickiewicza 36, 20-466 Lublin

Liczba głosów - 5

0.27%

XIX Liceum im. M. i J. Kuncewiczów

ul. Rzeckiego 10, 20-637 Lublin

Liczba głosów - 5

0.27%

Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia

ul. J. Elsnera 5, 20-854 Lublin

Liczba głosów - 3

0.16%

XXIII Liceum im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

ul. J. Poniatowskiego 5, 20-060 Lublin

Liczba głosów - 3

0.16%

II Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego

ul. Ogrodowa 16, 20-075 Lublin

Liczba głosów - 2

0.11%

XXIX Liceum im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego

ul. Lipowa 25, 20-020 Lublin

Liczba głosów - 2

0.11%

III Liceum im. Unii Lubelskiej

pl. Wolności 4, 20-005 Lublin

Liczba głosów - 2

0.11%

Technikum ZDZ w Lublinie

ul. Królewska 15, 20-109 Lublin

Liczba głosów - 2

0.11%

XXI Liceum im. św. Stanisława Kostki

ul. Ks. Michała Słowikowskiego 6, 20-124 Lublin

Liczba głosów - 2

0.11%

Technikum Elektroniczne

ul. Wojciechowska 38, 20-704 Lublin

Liczba głosów - 1

0.05%

Prywatne Liceum im. Józefa Czapskiego w Lublinie

ul. Pogodna 52, 20-337 Lublin

Liczba głosów - 1

0.05%

I Liceum im. Stanisława Staszica

al. Racławickie 26, 20-043 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Technikum Budowlano-Geodezyjne

al. Racławickie 5, 20-059 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Technikum Ekonomiczno-Handlowe

ul. Podwale 11, 20-117 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Liceum Lider

ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Liceum Akademia Umiejętności w Lublinie

ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Technikum Terenów Zieleni

al. Racławickie 5, 20-059 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie

ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 2

al. Racławickie 5, 20-059 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

XXX Liceum im. Jana Twardowskiego

ul. Wajdeloty 12, 20-604 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie

al. Racławickie 17, 20-059 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

XI Liceum

al. Racławickie 5, 20-059 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Niepubliczne Liceum im. Mieszka I w Lublinie

ul. Krochmalna 29, 20-401 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 1

ul. Magnoliowa 8, 20-143 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

XXII Liceum

ul. Krochmalna 29, 20-401 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Technikum Chemiczne

al. Racławickie 7, 20-059 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Technikum Usługowo - Gospodarcze

ul. Lwowska 11, 20-074 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Branżowa Szkoła Handlowa I stopnia

ul. Podwale 11, 20-117 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

VII Liceum im. Marii Konopnickiej

ul. Farbiarska 8, 20-107 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Technikum Przemysłu Spożywczego

al. Racławickie 7, 20-059 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia

ul. Lwowska 11, 20-074 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Branżowa Szkoła Elektroniczna I stopnia

ul. Wojciechowska 38, 20-704 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie

ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

XII Liceum

al. Racławickie 7, 20-059 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Technikum Samochodowe

al. J. Długosza 10a, 20-054 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Liceum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie

ul. Baltazara Paśnikowskiego 6, 20-707 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

IX Liceum im. Mikołaja Kopernika

ul. A. Struga 6, 20-709 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia

al. Racławickie 7, 20-059 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia

al. J. Długosza 10a, 20-054 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Społeczne Liceum im. H. Ch. Andersena w Lublinie

ul. Przyjaźni 20, 20-314 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Niepubliczne Technikum Leśne

ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

XIV Liceum

ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

XVI Liceum

ul. Bernardyńska 14, 20-109 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Technikum Lider w Lublinie

ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

XVIII Liceum im. Stanisławy Paleolog

ul. Przyjaźni 12, 20-314 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Technikum Ekonomiczne

ul. Bernardyńska 14, 20-109 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Branżowa Szkoła Transportowo Komunikacyjna I stopnia

ul. Zemborzycka 82, 20-445 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Prywatne Katolickie Liceum im. ks. Kazimierza Gostyńskiego w Lublinie

ul. Droga Męczenników Majdanka 27, 20-325 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Technikum TEB Edukacja w Lublinie

ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Branżowa Szkoła Przyzakładowa ZDZ I stopnia

ul. Królewska 15, 20-109 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Śródziemnomorskie Liceum im. św. Dominika Guzmana w Lublinie

ul. Kowalska 4, 20-115 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Rzemieślnicze Technikum Wielozawodowe im. Jana Kilińskiego w Lublinie

ul. Fryderyka Chopina 28, 20-023 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

XX Liceum

ul. K. Tumidajskiego 6a, 20-247 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

X Liceum Mistrzostwa Sportowego

ul. Wojciechowska 38, 20-704 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Technikum Energetyczno-Informatyczne

ul. Długa 6, 20-346 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I stopnia

ul. Chopina 28, 20-023 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie

ul. Aleja Jana Długosza 8a, 20-054 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Branżowa Szkoła Elektryczna I stopnia

ul. Długa 6, 20-346 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Technikum Lider

ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Społeczne Liceum im. Adama Asnyka Stowarzyszenia Szansa w Lublinie

ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Technikum Mechaniczne

ul. Magnoliowa 8, 20-143 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

XV Liceum

ul. Podwale 11, 20-117 Lublin

Liczba głosów - 0

0%

Liceum Lider w Lublinie

ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin

Liczba głosów - 0

0%
Wyszukiwarka Kierunków Studiów