konto

Szkoła Roku 2021 Katowice - Szkoły Średnie

Głosowanie rozpocznie się 1 marca 2021 roku.

Technikum nr 4

ul. Mikołowska 131, 40-592 Katowice

Liczba głosów - 1591

36.87%

Technikum nr 1

ul. Techników 11, 40-326 Katowice

Liczba głosów - 1206

27.95%

Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

ul. A. Mickiewicza 16, 40-092 Katowice

Liczba głosów - 488

11.31%

XVI Liceum

ul. Mikołowska 131, 40-592 Katowice

Liczba głosów - 368

8.53%

Technikum nr 18

ul. Armii Krajowej 84, 40-671 Katowice

Liczba głosów - 191

4.43%

III Liceum im. Adama Mickiewicza

ul. A. Mickiewicza 11, 40-092 Katowice

Liczba głosów - 151

3.5%

Technikum nr 17

ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice

Liczba głosów - 94

2.18%

V Liceum im. Władysława Broniewskiego

ul. gen. Z. W. Jankego 65, 40-615 Katowice

Liczba głosów - 72

1.67%

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

ul. Techników 11, 40-326 Katowice

Liczba głosów - 50

1.16%

VII Liceum im. Harcerzy Obrońców Katowic

ul. Panewnicka 13, 40-709 Katowice

Liczba głosów - 40

0.93%

VI Liceum im. Jana Długosza

ul. Lwowska 2, 40-389 Katowice

Liczba głosów - 28

0.65%

I Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika

ul. Sienkiewicza 74, 40-039 Katowice

Liczba głosów - 15

0.35%

Technikum nr 14

ul. Szopienicka 66, 40-395 Katowice

Liczba głosów - 10

0.23%

II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej

ul. Głowackiego 6, 40-052 Katowice

Liczba głosów - 3

0.07%

Technikum nr 5

ul. gen. J. Hallera 60, 40-358 Katowice

Liczba głosów - 2

0.05%

Technikum nr 12

ul. Harcerzy Września 1939 r. 2, 40-659 Katowice

Liczba głosów - 1

0.02%

Technikum nr 13

Al. B. Krzywoustego 13, 40-870 Katowice

Liczba głosów - 1

0.02%

VIII Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie

ul. 3 Maja 42, 40-097 Katowice

Liczba głosów - 1

0.02%

Technikum nr 15

ul. T. Boya Żeleńskiego 96, 40-750 Katowice

Liczba głosów - 1

0.02%

Technikum nr 16

ul. Goetla 2, 40-749 Katowice

Liczba głosów - 1

0.02%

XIV Liceum im. mjr Henryka Sucharskiego

ul. Józefowska 32, 40-144 Katowice

Liczba głosów - 1

0.02%

Branżowa Szkoła I stopnia nr 8

Al. B. Krzywoustego 13, 40-870 Katowice

Liczba głosów - 0

0%

Technikum nr 20 z Oddziałami Specjalnymi

ul. Staszica 2, 40-230 Katowice

Liczba głosów - 0

0%

Branżowa Szkoła I stopnia nr 9

ul. Staszica 2, 40 Katowice

Liczba głosów - 0

0%

Technikum nr 10

ul. ks. bpa H. Bednorza 15, 40-384 Katowice

Liczba głosów - 0

0%

IV Liceum im. gen. Stanisława Maczka

ul. Katowicka 54, 40-165 Katowice

Liczba głosów - 0

0%

IX Liceum z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza

ul. Chrobrego 4, 40-881 Katowice

Liczba głosów - 0

0%

Branżowa Szkoła I stopnia nr 15

ul. Armii Krajowej 84, 40-671 Katowice

Liczba głosów - 0

0%

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

ul. Roździeńska 25, 40-382 Katowice

Liczba głosów - 0

0%

Technikum nr 2

ul. Raciborska 3, 40-074 Katowice

Liczba głosów - 0

0%

X Liceum im. I. J. Paderewskiego

ul. K. Miarki 6, 40-224 Katowice

Liczba głosów - 0

0%

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

ul. gen. J. Hallera 60, 40-358 Katowice

Liczba głosów - 0

0%

Technikum nr 3

ul. Roździeńska 25, 40-382 Katowice

Liczba głosów - 0

0%

XVIII Liceum

ul. Harcerzy Września 1939 r. 2, 40-659 Katowice

Liczba głosów - 0

0%

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4

ul. Szopienicka 66, 40-395 Katowice

Liczba głosów - 0

0%

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice

Liczba głosów - 0

0%

XV Liceum im. rtm Witolda Pileckiego

ul. Obroki 87, 40-833 Katowice

Liczba głosów - 0

0%

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7

ul. ks. bpa H. Bednorza 15, 40-384 Katowice

Liczba głosów - 0

0%

Technikum nr 7

ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice

Liczba głosów - 0

0%

Branżowa Szkoła I stopnia nr 12

ul. Goetla 2, 40-749 Katowice

Liczba głosów - 0

0%