konto

Ranking Techników Warszawa 2017 2017

W rankingu techników w Warszawie, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 41 techników, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, egzaminy zawodowe, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Warszawie i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal Technikum Mechatroniczne nr 1 Warszawa 62.7 pkt
2Srebny medal Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku Warszawa 56.9 pkt
3Brązowy medal Technikum Poligraficzne Warszawa 56.2 pkt
4 Technikum Ekonomiczne nr 8 Warszawa 54.4 pkt
5 Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe im. prof. dr Stanisława Kluźniaka Warszawa 54.4 pkt
6 Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego Warszawa 53.3 pkt
7 Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej Warszawa 52.7 pkt
8 Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego Warszawa 52.1 pkt
9 Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego Warszawa 51.3 pkt
10 Technikum nr 27 im. prof. Józefa Zawadzkiego Warszawa 50.8 pkt
11 Technikum nr 24 Warszawa 49.8 pkt
12 Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika Warszawa 49.4 pkt
13 Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 Warszawa 49.4 pkt
14 Technikum Fototechniczne Warszawa 49.3 pkt
15 Technikum nr 12 Warszawa 48.3 pkt
16 Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego Warszawa 48.2 pkt
17 Technikum Elektroniczne nr 1 Warszawa 47.8 pkt
18 Technikum Ogrodnicze Warszawa 46.7 pkt
19 Technikum nr 20 Warszawa 45.3 pkt
20 Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły Warszawa 44.7 pkt
21 Technikum Łączności im. prof. dr inż. Janusza Groszkowskiego Warszawa 44.1 pkt
22 Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego Warszawa 44 pkt
23 Technikum nr 7 Warszawa 44 pkt
24 Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2 im. prof. Stanisława Bergera Warszawa 43.8 pkt
25 Technikum nr 26 Warszawa 43.4 pkt
26 Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 1 Warszawa 43 pkt
27 Technikum nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Warszawa 42.1 pkt
28 Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica Warszawa 39 pkt
29 Technikum Samochodowe nr 3 Warszawa 38.8 pkt
30 Technikum Mechaniczne nr 5 im. Stefana Starzyńskiego Warszawa 38.3 pkt
31 Technikum Samochodowe nr 1 im. Romana Macieja Pijanowskiego Warszawa 36.2 pkt
32 Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II Warszawa 35.1 pkt
33 Technikum Samochodowe nr 2 im. Czesława Orłowskiego Warszawa 34.7 pkt
34 Technikum Ekonomiczne nr 5 Warszawa 34.4 pkt
35 Technikum nr 6 Warszawa 32.3 pkt

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea
Wyszukiwarka Korepetycji 2
Ranking Szkół Średnich 2020