konto

Ranking Techników Rzeszów 2022

Ranking techników 2022 w Rzeszowie opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji. Ponadto uwzględniono również osiągniecia z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2019-2021.

W rzeszowskim rankingu wzięło udział 13 techników, które spełniły wymogi regulaminu. Najlepszą szkołą w Rzeszowie okazało się Technikum nr 6.

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Rzeszowa oraz ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

Miejsce
RzeszówPolska
PlacówkaPunkty
1Złoty medal 59 Technikum nr 6 Rzeszów 54.819 pkt
2Srebny medal 229 Technikum nr 5 Rzeszów 50.461 pkt
3Brązowy medal 296 Technikum nr 10 Rzeszów 49.169 pkt
4351 Technikum nr 9 Rzeszów 48.471 pkt
5493 Technikum nr 7 Rzeszów 46.925 pkt
6543 Technikum nr 2 Rzeszów 46.357 pkt
7582 Technikum nr 1 Rzeszów 46.005 pkt
8687 Technikum nr 12 Rzeszów 45.105 pkt
9792 Technikum nr 4 Rzeszów 43.912 pkt
10852 Technikum nr 8 Rzeszów 43.186 pkt
111207 Technikum nr 13 Rzeszów 39.254 pkt
121309 Technikum ZDZ Rzeszów 37.384 pkt
131396 Technikum nr 11 Rzeszów 35.399 pkt
Metodologia

Rankingi w innych latach:

PodstawówkiLiceaTechnika
20242024 (wkrótce)2024 (wkrótce)
202320232023
202220222022
202120212021
202020202020
20192019
20182018
20172017