konto

Ranking Liceów Matematyka Kraków 2018 2018

MiejscePlacówkaPunkty
1Złoty medal V Liceum im. Augusta Witkowskiego Kraków 56.96 pkt
2Srebny medal I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego Kraków 49.66 pkt
3Brązowy medal II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego Kraków 49.26 pkt
4 VIII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego Kraków 46.32 pkt
6 III Liceum im. Jana Kochanowskiego Kraków 43.94 pkt
5 VI Liceum im. Adama Mickiewicza Kraków 43.64 pkt
7 IV Liceum im. Tadeusza Kościuszki Kraków 40.26 pkt
8 VII Liceum im. Zofii Nałkowskiej Kraków 39.66 pkt
9 XVIII Liceum im. prof. Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego Kraków 39.64 pkt
10 XI Liceum im. Marii Dąbrowskiej Kraków 35.75 pkt
11 Liceum Mistrzostwa Sportowego Kraków 33.98 pkt
12 XIII Liceum im. Bohaterów Westerplatte Kraków 32.78 pkt
13 XV Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie Kraków 31.28 pkt
14 XVII Liceum im. Młodej Polski Kraków 30.05 pkt
15 IX Liceum im. Zygmunta Wróblewskiego Kraków 28.32 pkt
16 XX Liceum im. Leopolda Staffa Kraków 28 pkt
17 XII Liceum im. Cypriana Kamila Norwida Kraków 27.64 pkt
18 XXIV Liceum im. Jana Pawła II Kraków 26.76 pkt
19 XVI Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Kraków 25 pkt
20 XXVIII Liceum im. Wojciecha Bednarskiego Kraków 22.15 pkt
21 XXVI Liceum Kraków 21.02 pkt
22 XXV Liceum im. Stefana Żeromskiego Kraków 18.18 pkt
23 XXX Liceum im. św. Brata Alberta-Adama Chmielowskiego Kraków 18.06 pkt
24 X Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej Kraków 17.88 pkt
25 XIV Liceum im. Mikołaja Kopernika Kraków 17.68 pkt
26 XXI Liceum im. St. I. Witkiewicza-Witkacego Kraków 16.98 pkt
27 XXVII Liceum im. dr Henryka Jordana Kraków 14.76 pkt
Metodologia

Rankingi w innych latach:

Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika Medal Licea Medal Technika
Ranking Szkół Podstawowych 2020
Wyszukiwarka Kierunków Studiów