konto

Ranking Techników Katowice 2022

Ranking techników 2022 w Katowicach opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji. Ponadto uwzględniono również osiągniecia z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2019-2021.

W katowickim rankingu wzięło udział 14 techników, które spełniły wymogi regulaminu. Najlepszą szkołą w Katowicach okazało się Technikum nr 17.

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Katowic oraz ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

Miejsce
KatowicePolska
PlacówkaPunkty
1Złoty medal 41 Technikum nr 17 Katowice 55.658 pkt
2Srebny medal 79 Technikum nr 2 Katowice 53.863 pkt
3Brązowy medal 191 Technikum nr 12 Katowice 51.089 pkt
4214 Technikum nr 4 Katowice 50.727 pkt
5217 Technikum nr 18 Katowice 50.655 pkt
6240 Technikum Lotnicze ZDZ Katowice 50.201 pkt
7380 Technikum nr 1 Katowice 48.082 pkt
8806 Technikum nr 10 Katowice 43.714 pkt
9979 Technikum nr 13 Katowice 41.854 pkt
10987 Technikum TEB Edukacja Katowice 41.808 pkt
111188 Technikum nr 16 Katowice 39.515 pkt
121260 Technikum nr 7 Katowice 38.277 pkt
131319 Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej Katowice 37.209 pkt
141331 Technikum nr 3 Katowice 37.056 pkt
Metodologia

Rankingi w innych latach:

PodstawówkiLiceaTechnika
20242024 (wkrótce)2024 (wkrótce)
202320232023
202220222022
202120212021
202020202020
20192019
20182018
20172017