konto

Ranking Techników Katowice 2021

W rankingu techników w Katowicach 2021 roku, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 11 techników, spełniając tym samym wymogi regulaminu. Podczas tworzenia rankingu, brane pod uwagę były wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, egzaminy zawodowe, wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Katowic i ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

Miejsce KatowicePlacówkaPunkty
1Złoty medal Technikum nr 17 Katowice 51.173 pkt
2Srebny medal Technikum nr 4 Katowice 49.833 pkt
3Brązowy medal Technikum nr 2 Katowice 49.782 pkt
4 Technikum nr 13 Katowice 44.613 pkt
5 Technikum nr 1 Katowice 43.746 pkt
6 Technikum nr 12 Katowice 42.807 pkt
7 Technikum nr 18 Katowice 42.537 pkt
8 Technikum nr 10 Katowice 41.865 pkt
9 Technikum nr 3 Katowice 38.581 pkt
10 Technikum nr 16 Katowice 36.183 pkt
11 Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej Katowice 35.339 pkt

Rankingi w innych latach:

PodstawówkiLiceaTechnika
20242024 (wkrótce)2024 (wkrótce)
202320232023
202220222022
202120212021
202020202020
20192019
20182018
20172017