konto

Ranking Techników Gdańsk 2022

Ranking techników 2022 w Gdańsku opublikowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji. Ponadto uwzględniono również osiągniecia z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2019-2021.

W gdańskim rankingu wzięło udział 15 techników, które spełniły wymogi regulaminu. Najlepszą szkołą w Gdańsku okazało się Technikum nr 4 im. Obrońców Poczty Polskiej.

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych placówek oświatowych. Pełna lista techników z Gdańska oraz ich punktacja znajduje się w tabeli poniżej.

Miejsce
GdańskPolska
PlacówkaPunkty
1Złoty medal 21 Technikum nr 4 im. Obrońców Poczty Polskiej Gdańsk 57.45 pkt
2Srebny medal 86 Technikum nr 2 Gdańsk 53.518 pkt
3Brązowy medal 186 Technikum nr 16 Gdańsk 51.17 pkt
4199 Technikum nr 3 Gdańsk 50.909 pkt
5207 Technikum nr 11 Gdańsk 50.791 pkt
6404 Technikum nr 1 Gdańsk 47.896 pkt
7529 Technikum nr 13 Gdańsk 46.506 pkt
8542 Technikum nr 12 Gdańsk 46.367 pkt
9624 Technikum nr 7 Gdańsk 45.714 pkt
10820 Technikum nr 9 im. Xymeny Zaniewskiej Gdańsk 43.591 pkt
111006 Technikum nr 18 SOiT Conradinum Gdańsk 41.629 pkt
121022 Technikum nr 5 Gdańsk 41.369 pkt
131070 Technikum nr 8 Gdańsk 40.806 pkt
141074 Technikum TEB Edukacja Gdańsk 40.781 pkt
151415 Technikum nr 14 Gdańsk 34.554 pkt
Metodologia

Rankingi w innych latach:

PodstawówkiLiceaTechnika
20242024 (wkrótce)2024 (wkrótce)
202320232023
202220222022
202120212021
202020202020
20192019
20182018
20172017