konto
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

Profile Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 Gdynia

1EL*P / Elektryk rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
45.366.73108.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W szkole organizowane są zajęcia terapii pedagogicznej i wyrównawcze oraz dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego, przez co od kilku lat szkoła osiąga wysoki poziom zdawalności tych egzaminów. Uczniowie w ramach projektów Unii Europejskiej mogą uczestniczyć m. in. w stażach zawodowych u pracodawców, kursach nadających nowe kwalifikacje zawodowe oraz ubiegać się o uzyskanie stypendium. Szkoła jest ceniona za przyjazną atmosferę oraz aktywność uczniów w wolontariacie  i honorowym krwiodawstwie.

Miejscem pracy elektryka mogą być elektrownie i zakłady energetyczne, przemysł eksploatujący energię elektryczną (transport kolejowy i wodny, gospodarka komunalna),przemysł  produkujący maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku, firmy budowlane (przy wykonywaniu instalacji elektrycznych). Może on też prowadzić własną działalność gospodarczą.

1MKJP*P / Monter kadłubów jednostek pływających rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
19.1543.1675.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Szkoła prowadzi zajęcia praktyczne we własnych warsztatach szkolnych oraz zapewnia uczniom zajęcia praktyczne w zakładach pracy, w tym w największej gdyńskiej stoczni CRIST, która najlepszym uczniom funduje stypendium. Podczas nauki uczniowie zdobywają doświadczenie zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. Szkoła przygotowuje uczniów do prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania na rynku pracy.

Jest ośrodkiem egzaminacyjnym w zawodzie monter kadłubów jednostek pływających.

W szkole organizowane są zajęcia terapii pedagogicznej i wyrównawcze oraz dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego, przez co od kilku lat szkoła osiąga wysoki poziom zdawalności tych egzaminów. Uczniowie w ramach projektów Unii Europejskiej mogą uczestniczyć m. in. w stażach zawodowych u pracodawców, kursach nadających nowe kwalifikacje zawodowe oraz ubiegać się o uzyskanie stypendium. Szkoła jest ceniona za przyjazną atmosferę oraz aktywność uczniów w wolontariacie  i honorowym krwiodawstwie.

Miejscem pracy montera kadłubów jednostek pływających mogą być stocznie produkujące statki, stocznie remontowe, przedsiębiorstwa produkujące spawane konstrukcje stalowe.