konto
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

Profile Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 Gorzów Wielkopolski

131bs1p / Stolarz rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckitechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikację:
DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Absolwent po ukończeniu szkoły będzie przygotowany do:
• wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;
• wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
• wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Kwalifikacje zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w zakładach produkcji mebli, małych zakładach rzemieślniczych, w pracowniach konserwatorskich i dekoracyjnych.

132bs1p / Mechanik pojazdów samochodowych rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckitechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
4765.8784.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W trakcie nauki uczniowie zdobywa kwalifikację:
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

Uczniowie w ramach kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców ZSBiS, obejmującym przepisy ruchu drogowego i naukę kierowania pojazdem samochodowym, przygotowują się do uzyskania prawa jazdy kategorii B.

Absolwent po ukończeniu szkoły będzie przygotowany do:
• wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych
• diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
• naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
• prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B.

Kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

133bs1p / Murarz-tynkarz rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckitechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikację:
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Absolwent po ukończeniu szkoły będzie przygotowany do:
• wykonywania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;
• wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
• wykonywania tynków;
• wykonywania remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
• sporządzania obmiaru robót murarskich i tynkarskich.

Kwalifikacje zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w przedsiębiorstwach i zakładach budowlanych.

134bs1p / Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckitechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
13.7553.8794
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikację:
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Absolwent po ukończeniu szkoły będzie przygotowany do:
• montażu systemów suchej zabudowy;
• wykonywania robót malarskich;
• wykonywania robót tapeciarskich;
• wykonywania robót posadzkarskich;
• wykonywania robót okładzinowych;
• sporządzania obmiaru robót wykończeniowych.

Kwalifikacje zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w przedsiębiorstwach i zakładach budowlanych.

135bs1p / Elektromechanik pojazdów samochodowych rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckitechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W trakcie nauki uczniowie zdobywa kwalifikację:
• MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.

Uczniowie w ramach kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców ZSBiS, obejmującym przepisy ruchu drogowego i naukę kierowania pojazdem samochodowym, przygotowują się do uzyskania prawa jazdy kategorii B.

Absolwent po ukończeniu szkoły będzie przygotowany do:
• przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
• diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
• wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

136bs1p / Kierowca mechanik rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckitechnika
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
40.2553.6767.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W trakcie nauki uczniowie zdobywa kwalifikację:
TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego.

Uczniowie w ramach kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców ZSBiS, obejmującym przepisy ruchu drogowego i naukę kierowania pojazdem samochodowym, przygotowują się do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej.

Absolwent po ukończeniu szkoły będzie przygotowany do:
• oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego;
• wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
• wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
• przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej.

Kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania przewozów drogowych oraz podejmowanie pracy zawodowego kierowcy w przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe.