XXXVIII Liceum im. St. Kostki Potockiego

Ocena: 4

Oceń Placowkę

Profile XXXVIII Liceum im. St. Kostki Potockiego Warszawa

1a / geogr-wos-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
137.53155.04188.26
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
225.6525.65 -

Jest to klasa ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego, a przedmioty: podstawy przedsiębiorczości, geografia i wiedza o społeczeństwie nauczane będą dwujęzycznie.

Nauka w tej klasie otwiera przed uczniami drogę na kierunki społeczne, gospodarcze i ekonomiczne, a także wszystkie inne, na których ważna jest biegła znajomość języka angielskiego. Warto zaznaczyć, że nauka w tej klasie nie tylko poszerzy znajomość języka, ale otworzy uczniów na inną kulturę, da im mocną podstawę do myślenia o studiach zagranicznych.

Rekrutacja do tej klasy wiąże się ze  sprawdzianem kompetencji językowych

1b / ang-mat-fiz rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
146154.69187.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa pod patronatem naukowym Politechniki Warszawskiej.

Przedmiot dodatkowy w tej klasie to Elementy Mechatroniki. Jest on prowadzony w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez wykładowców Politechniki Warszawskiej w gmachu Wydziału Mechatroniki.

Mechatronika łączy elektronikę z mechaniką, służy projektowaniu i wykonywaniu nowoczesnych urządzeń. Ucząc się w tej klasie przygotowujesz się do studiów na Politechnice czy innych uczelniach technicznych. Ukończenie takich studiów gwarantuje Ci uprzywilejowane miejsce na rynku pracy. 

Jeżeli lubisz przedmioty ścisłe i z nimi wiążesz swoją przyszłość - jest to klasa dla Ciebie!     

c / ang-mat-geogr rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2017/2018
minimalneśredniemaksymalne
62106141
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa matematyczno-geograficzna pod patronatem naukowym Politechniki Warszawskiej.

Przedmiot dodatkowy w tej klasie to Elementy Gospodarki Przestrzennej. Jest on prowadzony przez wykładowców Politechniki Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej.

Nauka w tym oddziale  przygotowuje  m.in. do studiów związanych z ekonomią, planowaniem przestrzennym, architekturą krajobrazu oraz wielu innych.

d / ogólny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (obowiązkowy) wos (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
115.4131.46161.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jest to klasa z rozszerzoną matematyką i wiedzą o społeczeństwie przygotowująca kandydata do studiowania na kierunkach ekonomicznych i społecznych. Klasa stworzona z myślą o uczniach o bardzo szerokim spektrum zainteresowań, przede wszystkim dla tych, którzy chcą połączyć zgłębianie nauk ścisłych z humanistycznymi.