konto
XXXVIII Liceum im. St. Kostki Potockiego

Ocena: 4

Oceń Placowkę

Profile XXXVIII Liceum im. St. Kostki Potockiego Warszawa

1a / geogr-wos-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiawosjęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
137.53155.04188.26
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
225.6525.65 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "wspólny sprawdzian kompetencji językowych – jęz. angielski".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 95.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,27.

Opis:

Jest to klasa ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego, a przedmioty: podstawy przedsiębiorczości, geografia i wiedza o społeczeństwie nauczane będą dwujęzycznie.

Nauka w tej klasie otwiera przed uczniami drogę na kierunki społeczne, gospodarcze i ekonomiczne, a także wszystkie inne, na których ważna jest biegła znajomość języka angielskiego. Warto zaznaczyć, że nauka w tej klasie nie tylko poszerzy znajomość języka, ale otworzy uczniów na inną kulturę, da im mocną podstawę do myślenia o studiach zagranicznych.

Rekrutacja do tej klasy wiąże się ze  sprawdzianem kompetencji językowych

1b1 / ang-hiszp-mat rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk hiszpańskijęzyk niemieckijęzyk rosyjskijęzyk włoski
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1b2 / ang-mat-wło rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język włoski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk francuskijęzyk hiszpańskijęzyk niemieckijęzyk rosyjskijęzyk włoski
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1c / ang-geogr-mat rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1d / ang-mat-fiz rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
146154.69187.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa pod patronatem naukowym Politechniki Warszawskiej.

Przedmiot dodatkowy w tej klasie to Elementy Mechatroniki. Jest on prowadzony w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez wykładowców Politechniki Warszawskiej w gmachu Wydziału Mechatroniki.

Mechatronika łączy elektronikę z mechaniką, służy projektowaniu i wykonywaniu nowoczesnych urządzeń. Ucząc się w tej klasie przygotowujesz się do studiów na Politechnice czy innych uczelniach technicznych. Ukończenie takich studiów gwarantuje Ci uprzywilejowane miejsce na rynku pracy. 

Jeżeli lubisz przedmioty ścisłe i z nimi wiążesz swoją przyszłość - jest to klasa dla Ciebie!