XXXVII Liceum im. Jarosława Dąbrowskiego

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Profile XXXVII Liceum im. Jarosława Dąbrowskiego Warszawa

1A(P) / pol-hist-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
163.05167.59185.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uwaga: Języki obce będą nauczane w grupach międzyoddziałowych; kandydat wypełniając w systemie elektronicznym kwestionariusz - podanie o przyjęcie do w.w. klasy dokona wyboru drugiego języka obcego, którego chciałby uczyć się w szkole.

1B(P) / ang-wło-pol rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) język włoski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
163.45170.27183.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Język włoski - rozszerzone zajęcia edukacyjne w ramach przedmiotu uzupełniającego.

1C(P) / mat-fiz-inf rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
169.4172.79181.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uwaga: Języki obce będą nauczane w grupach międzyoddziałowych; kandydat wypełniając w systemie elektronicznym kwestionariusz - podanie o przyjęcie do w.w.klasy dokona wyboru drugiego języka obcego, którego chciałby uczyć się w szkole.

1D(P) / mat-biol-chem rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
169.55172.14178.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Uwaga: Języki obce będą nauczane w grupach międzyoddziałowych; kandydat wypełniając w systemie elektronicznym kwestionariusz - podanie o przyjęcie do w.w. klasy dokona wyboru drugiego języka obcego, którego chciałby uczyć się w szkole.

1E(P) / mat-geogr rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiabiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
168.7172.41193.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Zajęcia uzupełniające:

- ekonomia w praktyce - w klasie II i III,

- geografia z elementami statystyki i matematyki - w klasie IV

Uwaga: Języki obce będą nauczane u grupach międzyoddziałowych; kandydat wypełniając w systemie elektronicznym kwestionariusz - podanie o przyjęcie do w.w. klasy dokona wyboru drugiego języka obcego, którego chciałby uczyć się w szkole.