XXXVII Liceum im. Jarosława Dąbrowskiego

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Profile XXXVII Liceum im. Jarosława Dąbrowskiego Warszawa na rok 2018/2019

1a / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
156.8163.17172.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

O zakwalifikowaniu kandydata do grupy językowej decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

1b / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone

język polski (obowiązkowy) język włoski (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
158164.33178.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

1c / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
165.6170.64197.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

O zakwalifikowaniu kandydata do grupy językowej decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

1d / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
163.6168.43178.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

O zakwalifikowaniu kandydata do grupy językowej decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

1e / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:historia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
164169.97186
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

O zakwalifikowaniu kandydata do grupy językowej decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

1f / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:język angielski
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
159.4165.68174.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

O zakwalifikowaniu kandydata do grupy językowej decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

1g / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
163.4167.68175.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

język angielski kontynuacja, język niemiecki kontynuacja, język niemiecki od podstaw, język rosyjski od podstaw, język włoski od podstaw; rozszerzone zajęcia edukacyjne z biologii i chemii od klasy drugiej; chemia w wymiarze 6 godzin w klasie drugiej i 4 godzin w klasie trzeciej oraz biologia w wymiarze 4 godzin w klasie drugiej i 4 godzin w klasie trzeciej