XXXVII Liceum im. Jarosława Dąbrowskiego

Ocena: 2.95

Oceń Placowkę

Profile XXXVII Liceum im. Jarosława Dąbrowskiego Warszawa na rok 2019/2020

1A(P) / pol-hist-wos dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Uwaga: Języki obce będą nauczane w grupach międzyoddziałowych; kandydat wypełniając w systemie elektronicznym kwestionariusz - podanie o przyjęcie do w.w. klasy dokona wyboru drugiego języka obcego, którego chciałby uczyć się w szkole.

1B(P) / ang-wło-pol dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) język włoski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Język włoski - rozszerzone zajęcia edukacyjne w ramach przedmiotu uzupełniającego.

1C(P) / mat-fiz-inf dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Uwaga: Języki obce będą nauczane w grupach międzyoddziałowych; kandydat wypełniając w systemie elektronicznym kwestionariusz - podanie o przyjęcie do w.w.klasy dokona wyboru drugiego języka obcego, którego chciałby uczyć się w szkole.

1D(P) / mat-biol-chem dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Uwaga: Języki obce będą nauczane w grupach międzyoddziałowych; kandydat wypełniając w systemie elektronicznym kwestionariusz - podanie o przyjęcie do w.w. klasy dokona wyboru drugiego języka obcego, którego chciałby uczyć się w szkole.

1E(P) / mat-geogr dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:biologia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Zajęcia uzupełniające:

- ekonomia w praktyce - w klasie II i III,

- geografia z elementami statystyki i matematyki - w klasie IV

Uwaga: Języki obce będą nauczane u grupach międzyoddziałowych; kandydat wypełniając w systemie elektronicznym kwestionariusz - podanie o przyjęcie do w.w. klasy dokona wyboru drugiego języka obcego, którego chciałby uczyć się w szkole.

ag / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
156.8163.17172.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

O zakwalifikowaniu kandydata do grupy językowej decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

bg / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) język włoski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
158164.33178.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Brak Opisu

cg / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
165.6170.64197.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

O zakwalifikowaniu kandydata do grupy językowej decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

dg / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
164169.97186
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

O zakwalifikowaniu kandydata do grupy językowej decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.