konto
XXXIX Liceum im. Lotnictwa Polskiego

Ocena: 3.61

Oceń Placowkę

Profile XXXIX Liceum im. Lotnictwa Polskiego Warszawa

1A / pol-ang-hist rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
72.55106.38148.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Program klasy adresowany jest do młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych. W klasie będzie realizowana innowacja z uwzględnieniem edukacji medialnej. Przewidziane jest zapoznawanie z najbardziej aktualnymi, interesującymi i ważnymi problemami współczesnego świata oraz współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.

W klasie tej realizowane będą elementy z edukacji medialnej.

Oddział przygotowuje do studiowania na kierunkach m.in.: historia, socjologia, politologia, prawo, nauki społeczne, dyplomacja, stosunki międzynarodowe, itp.

1B / pol-ang-hist rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
70.595.89131.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Program klasy adresowany jest do młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych, chętnej do uczestnictwa w aktualnych wydarzeniach kulturalnych. Przewidziane są: wychowanie przez sztukę, zajęcia warsztatowe (filmowe, teatralne), współpraca z instytucjami i ludźmi kultury.

Oddział przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach, np.: filologia, filozofia, pedagogika, kulturoznawstwo, historia, kierunki artystyczne, psychologia, socjologia i inne nauki humanistyczne i społeczne, itp.

1C / biol-geogr-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
100100100
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
1000 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 100.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Uzyskane punkty będą rozpatrywane w pierwszej kolejności (jako podstawowa punktacja, przed punktacją za osiągnięcia) w czasie procedury kwalifikacji do oddziału.

Opis:

Program klasy adresowany jest do młodzieży czynnie uprawiającej sport, zainteresowanej rozwojem sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych. Oddział przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach, np.: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, fizjoterapia, trenerskich i instruktorskich, geografia, itp.

1D / biol-chem-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
90.35110.95160.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa o tym profilu stwarza możliwości pogłębiania wiedzy z biologii i chemii. Ucząc się w tej klasie uczeń przygotowuje się do matury oraz przyszłych studiów z zakresu nauk medycznych i przyrodniczych, takich jak: wydział lekarski, farmacja, stomatologiczny, analityka medyczna, radiologia, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, leśnictwo, weterynaria, technologia chemiczna i wiele innych pasjonujących kierunków  kształcenia.