XXXIV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa

Ocena: 3.5

Oceń Placowkę

Profile XXXIV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa Warszawa na rok 2018/2019

a / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
160.4165.68177.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przygotowująca do studiów ekonomicznych i społecznych, z rozszerzonym programem matematyki,  geografii i języka hiszpańskiego.

5 godzin języka hiszpańskiego tygodniowo w systemie międzyklasowym, grupy początkujące i zaawansowane, lekcje z 'nativo' we wszystkich grupach.

3 godziny języka angielskiego tygodniowo w systemie międzyklasowym (poziomy zaawansowania B1 - C1).

Uczniowie uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych po Polsce i Europie. Biorą udział w edukacji ekonomicznej.

b / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemiafizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
155.6159.84170.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przygotowująca do studiów przyrodniczych, medycznych, ścisłych, z rozszerzonym programem matematyki, biologii i chemii. Klasa pod patronatem Politechniki Warszawskiej.

2 godziny języka hiszpańskiego tygodniowo w systemie międzyklasowym, lekcje z 'nativo' w grupach zaawansowanych.

3 godziny języka angielskiego tygodniowo w systemie międzyklasowym (poziomy zaawansowania B1 - C1).

Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych na wyższych uczelniach (Politechnika Warszawska, SGGW) i  w PAN.

c / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) historia sztuki (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
169.2217.19258.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
3000 -
Oblicz Punkty

Klasa przygotowująca do studiów humanistycznych i artystycznych z autorskim programem plastyki (3 godziny tygodniowo) oraz rozszerzonym programem języka polskiego, historii i historii sztuki. Klasa pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych. 

Zajęcia plastyczne prowadza artyści - pedagodzy Barbara Zielińska i Ireneusz Jankowski.

2 godziny języka hiszpańskiego w systemie międzyklasowym, lekcje z 'nativo' w grupach zaawansowanych.

3 godziny języka angielskiego tygodniowo w systemie międzyklasowym (poziomy zaawansowania B1 - C1).

Kandydatów obowiązuje dostarczenie teczki z pracami (25 - 29.04 lub 9 - 18.05.2016) oraz sprawdzian uzdolnień plastycznych z rysunku i malarstwa (24 maja 2016 godz. 8:30 lub 11:45).

Kandydaci obowiązani są  złożyć  teczkę z pracami plastycznymi   (do 20 szt.) wykonanymi różną techniką i o różnorodnej tematyce. Przyjmowane są wyłącznie prace podpisane imieniem i  nazwiskiem, złożone w płaskiej teczce podpisanej 
imieniem i nazwiskiem (prace w rulonach nie będą przyjmowane).

Uczniowie uczestniczą w plenerach malarskich, przygotowują wystawy w Galerii 34 i Galerii Bis, oprawę wizualną FLAK-a.

j / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
167.21182.78199.62
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2400 -
Oblicz Punkty

Klasa przygotowująca do studiów lingwistycznych, ekonomicznych i społecznych, do studiów w Hiszpanii, z rozszerzonym programem historii, geografii, języka hiszpańskiego. Lekcje historii, geografii i literatury z 'nativos'. Klasa pod patronatem Ambasady Hiszpanii. Możliwość uzyskania matury hiszpańskiej (Titulo de Bachiller).

Kandydatów obowiązuje sprawdzian z języka hiszpańskiego na poziomie A2 z elementami B1 (24 maja 2016, godz. 15:00).

6 - 8 godzin języka hiszpańskiego tygodniowo , w tym literatura hiszpańska z 'nativo'. 3 godziny języka angielskiego w grupach międzyklasowych (poziomy zaawansowania B1 - C1).

Uczniowie biorą udział w wymianach z Hiszpanią, Festiwalu Teatrów Hiszpańskich, konkursach językowych.

k / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:historiawos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
149155.46169.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przygotowująca do studiów humanistycznych i społecznych, z rozszerzonym programem języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i autorskim programem retoryki (nauka wypowiedzi i  wystąpień publicznych).

2 godziny języka hiszpańskiego w systemie międzyklasowym, lekcje z 'nativo' w grupach zaawansowanych.

3 godziny języka angielskiego tygodniowo w systemie międzyklasowym (poziomy zaawansowania B1 - C1).

Uczniowie uczestniczą w Warszawskiej Lidze Debatanckiej, Grupie Teatralnej, Klubie Książki.

l / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:historiawos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
148.6157.88168
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przygotowująca do studiów humanistycznych i społecznych, z rozszerzonym programem języka polskiego, historii i języka hiszpańskiego.

5 godzin języka hiszpańskiego tygodniowo w systemie międzyklasowym, grupy początkujące i zaawansowane, lekcje z 'nativo' we wszystkich grupach.

3 godziny języka angielskiego w systemie międzyklasowym (poziomy zaawansowania B1 - C1).

Przygotowanie do egzaminów DELE w ramach porozumienia z Instytutem Cervantesa, wymiany językowe.