XXXIV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa

Ocena: 3.25

Oceń Placowkę

Profile XXXIV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa Warszawa na rok 2019/2020

0h / klasa_wstępna dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografiahistoria
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -
Oblicz Punkty

Klasa 5-letnia rozpoczynająca się od klasy wstępnej z intensywną nauką języka hiszpańskiego od podstaw. Klasa przygotowująca do studiów lingwistycznych, ekonomicznych i społecznych, do studiów w Hiszpanii, z rozszerzonym programem historii, geografii, języka hiszpańskiego.

Program historii, geografii, języka i literatury hiszpańskiej realizowany na zajęciach z nauczycielami natywnymi. Przedmiot dodatkowy: podstawy psychologii.

W klasie wstępnej 18 godzin języka hiszpańskiego tygodniowo. 

W klasach I - IV 4-5 godzin tygodniowo, w tym literatura hiszpańska.

3 godziny tygodniowo języka angielskiego w grupach międzyklasowych w klasach I-IV (poziomy zaawansowania B1-C1, bez grup początkujących).

1ap / mat-geogr-hiszp dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przygotowująca do studiów ekonomicznych i społecznych, z rozszerzonym programem matematyki, geografii i języka hiszpańskiego. Podstawy przedsiębiorczości nauczane dwujęzycznie w językach polskim i angielskim. Przedmioty dodatkowe: podstawy wiedzy o turystyce i nauka wystąpień publicznych (retoryka).


3 - 4 godziny języka hiszpańskiego tygodniowo w systemie międzyklasowym, grupy początkujące i zaawansowane, lekcje z nauczycielami natywnymi we wszystkich grupach.
3 godziny języka angielskiego tygodniowo w systemie międzyklasowym (poziomy zaawansowania B1-C1), bez grup początkujących.


Wycieczki krajoznawcze z programem edukacyjnym po Polsce i Europie, edukacja ekonomiczna. Przygotowanie do egzaminów FCE, CAE, CPE i IELTS w ramach porozumienia z British Council.

Wymiany i wyjazdy językowe do Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

1cg / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) historia sztuki (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
169.2217.19258.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -
Oblicz Punkty

Klasa przygotowująca do studiów humanistycznych i artystycznych z autorskim programem plastyki (3 godziny tygodniowo) oraz rozszerzonym programem języka polskiego, historii i historii sztuki. Klasa pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych. 

Zajęcia plastyczne prowadza artyści - pedagodzy Barbara Zielińska i Ireneusz Jankowski.

2 godziny języka hiszpańskiego w systemie międzyklasowym, lekcje z 'nativo' w grupach zaawansowanych.

3 godziny języka angielskiego tygodniowo w systemie międzyklasowym (poziomy zaawansowania B1 - C1).

Kandydatów obowiązuje dostarczenie teczki z pracami (25 - 29.04 lub 9 - 18.05.2016) oraz sprawdzian uzdolnień plastycznych z rysunku i malarstwa (24 maja 2016 godz. 8:30 lub 11:45).

Kandydaci obowiązani są  złożyć  teczkę z pracami plastycznymi   (do 20 szt.) wykonanymi różną techniką i o różnorodnej tematyce. Przyjmowane są wyłącznie prace podpisane imieniem i  nazwiskiem, złożone w płaskiej teczce podpisanej 
imieniem i nazwiskiem (prace w rulonach nie będą przyjmowane).

Uczniowie uczestniczą w plenerach malarskich, przygotowują wystawy w Galerii 34 i Galerii Bis, oprawę wizualną FLAK-a.

1cp / pol-hist-h.szt. dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) historia sztuki (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Humanistyka to słowa i obrazy. zobacz to!
Klasa przygotowująca do studiów humanistycznych i artystycznych  rozszerzonym programem języka polskiego, historii i historii sztuki.

Autorski program plastyki: rysunek, malarstwo, techniki plastyczne, rzeźba - mała forma, podstawy projektowania graficznego, zagadnienia plastyczne - dyplom - 3 godziny tygodniowo przez 4 lata nauki.

Autorski program historii sztuki.

2 godz. jęz. hiszpańskiego tygodniowo (grupa zaawansowana jeżeli zbierze się wystarczająca liczba uczniów kontynuujących naukę). 
3 godz. jęz. angielskiego tygodniowo w systemie międzyklasowym (poziomy zaawansowania B1-C1).

Klasa pod patronatem  Akademii Sztuk Pięknych (udział w zajęciach dla studentów). Warsztaty plastyczne i wykłady z historii sztuki na terenie szkoły prowadzone przez artystów pracowników różnych uczelni.

1dp / pol-wos-hiszp dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

język hiszpański (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:geografiawos
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przygotowująca do studiów humanistycznych i społecznych, z rozszerzonym programem języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i języka hiszpańskiego.

Przedmiot dodatkowy: podstawy psychologii.

3-4 lekcje języka hiszpańskiego w systemie międzyklasowym, lekcje z nauczycielami natywnymi, grupy początkujące i zaawansowane.

3 godziny języka angielskiego tygodniowa w systemie międzyklasowym (poziomy zaawansowania B1-C1, bez grup początkujących. 

Edukacja humanistyczna na zajęciach prowadzonych przez wykładowców Wydziału Historii UW w ramach umowy patronackiej.

Przygotowanie do Olimpiady Historycznej. Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady o Unii Europejskiej.

Wymiany i wyjazdy językowe do Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

ag / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
160.4165.68177.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przygotowująca do studiów ekonomicznych i społecznych, z rozszerzonym programem matematyki,  geografii i języka hiszpańskiego.

5 godzin języka hiszpańskiego tygodniowo w systemie międzyklasowym, grupy początkujące i zaawansowane, lekcje z 'nativo' we wszystkich grupach.

3 godziny języka angielskiego tygodniowo w systemie międzyklasowym (poziomy zaawansowania B1 - C1).

Uczniowie uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych po Polsce i Europie. Biorą udział w edukacji ekonomicznej.

bg / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemiafizyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
155.6159.84170.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa przygotowująca do studiów przyrodniczych, medycznych, ścisłych, z rozszerzonym programem matematyki, biologii i chemii. Klasa pod patronatem Politechniki Warszawskiej.

2 godziny języka hiszpańskiego tygodniowo w systemie międzyklasowym, lekcje z 'nativo' w grupach zaawansowanych.

3 godziny języka angielskiego tygodniowo w systemie międzyklasowym (poziomy zaawansowania B1 - C1).

Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych na wyższych uczelniach (Politechnika Warszawska, SGGW) i  w PAN.

jg / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografiahistoria
4:język obcy
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
167.21182.78199.62
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2400 -
Oblicz Punkty

Klasa przygotowująca do studiów lingwistycznych, ekonomicznych i społecznych, do studiów w Hiszpanii, z rozszerzonym programem historii, geografii, języka hiszpańskiego. Lekcje historii, geografii i literatury z 'nativos'. Klasa pod patronatem Ambasady Hiszpanii. Możliwość uzyskania matury hiszpańskiej (Titulo de Bachiller).

Kandydatów obowiązuje sprawdzian z języka hiszpańskiego na poziomie A2 z elementami B1 (24 maja 2016, godz. 15:00).

6 - 8 godzin języka hiszpańskiego tygodniowo , w tym literatura hiszpańska z 'nativo'. 3 godziny języka angielskiego w grupach międzyklasowych (poziomy zaawansowania B1 - C1).

Uczniowie biorą udział w wymianach z Hiszpanią, Festiwalu Teatrów Hiszpańskich, konkursach językowych.