konto
XXXIV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa

Ocena: 3.5

Oceń Placowkę

Profile XXXIV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa Warszawa

0h / klasa_wstępna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografiahistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
206.65222.8263.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "(kl. wstępna) wspólny sprawdzian predyspozycji językowych – jęz. hiszpański".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 100.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 1.

Opis:

Klasa 5-letnia rozpoczynająca się od klasy wstępnej z intensywną nauką języka hiszpańskiego od podstaw. Klasa przygotowująca do studiów lingwistycznych, ekonomicznych i społecznych, do studiów w Hiszpanii, z rozszerzonym programem historii, geografii, języka hiszpańskiego.

Program historii, geografii, języka i literatury hiszpańskiej realizowany na zajęciach z nauczycielami natywnymi. Przedmiot dodatkowy: podstawy psychologii.

W klasie wstępnej 18 godzin języka hiszpańskiego tygodniowo. 

W klasach I - IV 4-5 godzin tygodniowo, w tym literatura hiszpańska.

3 godziny tygodniowo języka angielskiego w grupach międzyklasowych w klasach I-IV (poziomy zaawansowania B1-C1, bez grup początkujących).

1a / mat-geogr-hiszp rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
164.95172.15193.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa przygotowująca do studiów ekonomicznych i społecznych, z rozszerzonym programem matematyki, geografii i języka hiszpańskiego. Podstawy przedsiębiorczości nauczane dwujęzycznie w językach polskim i angielskim. Przedmioty dodatkowe: podstawy wiedzy o turystyce i nauka wystąpień publicznych (retoryka).


3 - 4 godziny języka hiszpańskiego tygodniowo w systemie międzyklasowym, grupy początkujące i zaawansowane, lekcje z nauczycielami natywnymi we wszystkich grupach.
3 godziny języka angielskiego tygodniowo w systemie międzyklasowym (poziomy zaawansowania B1-C1), bez grup początkujących.


Wycieczki krajoznawcze z programem edukacyjnym po Polsce i Europie, edukacja ekonomiczna. Przygotowanie do egzaminów FCE, CAE, CPE i IELTS w ramach porozumienia z British Council.

Wymiany i wyjazdy językowe do Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

1b / biol-chem-hiszp rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiafizyka
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1c / pol-hist-h.szt. rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) historia sztuki (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
192.55212.23248.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 100.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 1.

Opis:

Humanistyka to słowa i obrazy. zobacz to!
Klasa przygotowująca do studiów humanistycznych i artystycznych  rozszerzonym programem języka polskiego, historii i historii sztuki.

Autorski program plastyki: rysunek, malarstwo, techniki plastyczne, rzeźba - mała forma, podstawy projektowania graficznego, zagadnienia plastyczne - dyplom - 3 godziny tygodniowo przez 4 lata nauki.

Autorski program historii sztuki.

2 godz. jęz. hiszpańskiego tygodniowo (grupa zaawansowana jeżeli zbierze się wystarczająca liczba uczniów kontynuujących naukę). 
3 godz. jęz. angielskiego tygodniowo w systemie międzyklasowym (poziomy zaawansowania B1-C1).

Klasa pod patronatem  Akademii Sztuk Pięknych (udział w zajęciach dla studentów). Warsztaty plastyczne i wykłady z historii sztuki na terenie szkoły prowadzone przez artystów pracowników różnych uczelni.

1d / pol-wos-hiszp rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

język hiszpański (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografiawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
156.55163.38176.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa przygotowująca do studiów humanistycznych i społecznych, z rozszerzonym programem języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i języka hiszpańskiego.

Przedmiot dodatkowy: podstawy psychologii.

3-4 lekcje języka hiszpańskiego w systemie międzyklasowym, lekcje z nauczycielami natywnymi, grupy początkujące i zaawansowane.

3 godziny języka angielskiego tygodniowa w systemie międzyklasowym (poziomy zaawansowania B1-C1, bez grup początkujących. 

Edukacja humanistyczna na zajęciach prowadzonych przez wykładowców Wydziału Historii UW w ramach umowy patronackiej.

Przygotowanie do Olimpiady Historycznej. Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady o Unii Europejskiej.

Wymiany i wyjazdy językowe do Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

1h / hiszp-hist-geogr rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografiahistoria
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
22929 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "Język hiszpański".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 100.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,29.