konto
XXXIII Liceum im. Armii Krajowej

Ocena: 3.18

Oceń Placowkę

Profile XXXIII Liceum im. Armii Krajowej Łódź

1A1 / (pol-ang-his)+hiszpański rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (proponowany) język angielski (proponowany) język polski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
156.55165184.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmiot dodatkowy „Edukacja medialna" - dzięki któremu uczniowie poznają tajniki pracy dziennikarza. Klasa daje możliwość przygotowania do studiów uniwersyteckich na kierunkach: filologia polska, filologia angielska, historia, prawo, dziennikarstwo, socjologia, kulturoznawstwo, pedagogika, psychologia itp.

Bliska współpraca z telewizją Toya i Ret-Sat.

Tę klasę mogą wybrać uczniowie, którzy mają sprecyzowane zainteresowania humanistyczne i biegle władają językiem angielskim.

Klasa daje szerokie możliwości dla tych, którzy pragną rozwijać swoje pasje twórcze. To klasa dla osób kreatywnych, ciekawych świata, odważnych w realizacji własnych projektów, zainteresowanych techniką medialną. Znajdą tu miejsce także ci, którzy do tej pory nie mieli okazji lub nie potrafili zaprezentować swoich umiejętności.

1F2 / integracyjna(pol-ang-bio)+niemiecki rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (proponowany) język angielski (proponowany) język polski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
144.45148.04152.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa daje możliwość przygotowania do studiów uniwersyteckich na kierunkach: pedagogika, psychologia, prawo, administracja, filologia polska, socjologia, turystyka, ekonomia , biologia i kierunki pokrewne itp.

To idealna klasa dla tych, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych zainteresowań i planów na przyszłość. Szczególnym walorem tej klasy jest kształcenie postaw wzajemnej tolerancji, opiekuńczości i wrażliwości na problemy innych ludzi.

1A2 / (pol-ang-his)+niemiecki rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (proponowany) język angielski (proponowany) język polski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
139.5149.87180.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmiot dodatkowy „Edukacja medialna" - dzięki któremu uczniowie poznają tajniki pracy dziennikarza. Klasa daje możliwość przygotowania do studiów uniwersyteckich na kierunkach: filologia polska, filologia angielska, historia, prawo, dziennikarstwo, socjologia, kulturoznawstwo, pedagogika, psychologia itp.

Bliska współpraca z telewizją Toya i Ret-Sat.

Tę klasę mogą wybrać uczniowie, którzy mają sprecyzowane zainteresowania humanistyczne i biegle władają językiem angielskim.

Klasa daje szerokie możliwości dla tych, którzy pragną rozwijać swoje pasje twórcze. To klasa dla osób kreatywnych, ciekawych świata, odważnych w realizacji własnych projektów, zainteresowanych techniką medialną. Znajdą tu miejsce także ci, którzy do tej pory nie mieli okazji lub nie potrafili zaprezentować swoich umiejętności.

1B1 / integracyjna(pol-geo-wos)+hiszpański rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (proponowany) język polski (proponowany) WOS (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
149.45154.74165
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa daje możliwość przygotowania do studiów uniwersyteckich na kierunkach: pedagogika, psychologia, prawo, administracja, filologia polska, historia, socjologia, geografia, turystyka, ekonomia itp.

To idealna klasa dla tych, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych zainteresowań i planów na przyszłość. Szczególnym walorem tej klasy jest kształcenie postaw wzajemnej tolerancji, opiekuńczości i wrażliwości na problemy innych ludzi.

1B2 / integracyjna(pol-geo-wos)+niemiecki rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (proponowany) język polski (proponowany) WOS (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
141.6146.36155.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa daje możliwość przygotowania do studiów uniwersyteckich na kierunkach: pedagogika, psychologia, prawo, administracja, filologia polska, historia, socjologia, geografia, turystyka, ekonomia itp.

To idealna klasa dla tych, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych zainteresowań i planów na przyszłość. Szczególnym walorem tej klasy jest kształcenie postaw wzajemnej tolerancji, opiekuńczości i wrażliwości na problemy innych ludzi.

1C1 / (mat-chem-ang)+hiszpański rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

chemia (proponowany) język angielski (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcychemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
159.7165.58174.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa daje możliwość przygotowania do studiów politechnicznych na wszystkich kierunkach, na których brane są pod uwagę przedmioty rozszerzone, także studiów w języku angielskim oraz uniwersyteckich na kierunkach: matematyka, chemia, biotechnologia, informatyka, inżynieria środowiska.

Klasa przeznaczona dla uczniów, którzy myślą o kierunkach technicznych, ale fizyka nie jest ich mocną stroną.

Jest to klasa przeznaczona dla uczniów o sprecyzowanych zainteresowaniach przedmiotami ścisłymi. Ci, którzy ją wybiorą muszą liczyć się z wysokimi wymaganiami, jakie postawi przed nimi starannie dostosowany do charakteru klasy program matematyki, chemii i języka angielskiego. Wysiłek jednak się opłaci! Dla pilnych i wytrwałych znajdą się miejsca na ciekawych kierunkach politechniki i uniwersytetu.

1C2 / (mat-chem-ang)+niemiecki rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia (proponowany) język angielski (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcychemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
152.95158.79168.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa daje możliwość przygotowania do studiów politechnicznych na wszystkich kierunkach, na których brane są pod uwagę przedmioty rozszerzone, także studiów w języku angielskim oraz uniwersyteckich na kierunkach: matematyka, chemia, biotechnologia, informatyka, inżynieria środowiska.

Klasa przeznaczona dla uczniów, którzy myślą o kierunkach technicznych, ale fizyka nie jest ich mocną stroną.

Jest to klasa przeznaczona dla uczniów o sprecyzowanych zainteresowaniach przedmiotami ścisłymi. Ci, którzy ją wybiorą muszą liczyć się z wysokimi wymaganiami, jakie postawi przed nimi starannie dostosowany do charakteru klasy program matematyki, chemii i języka angielskiego. Wysiłek jednak się opłaci! Dla pilnych i wytrwałych znajdą się miejsca na ciekawych kierunkach politechniki i uniwersytetu.

1D1 / (mat-geo-wos)+hiszpański rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (proponowany) matematyka (proponowany) WOS (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
154.85160.81172.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa daje możliwość przygotowania do studiów uniwersyteckich na kierunkach: finanse i rachunkowość, ekonomia, marketing i zarządzanie, stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, matematyka, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, geodezja, geoinformacja, geomonitoring, hotelarstwo oraz wszystkich kierunkach politechnicznych, na których wymagane są te przedmioty.

Do tej klasy zapraszamy wszystkich, którzy mają zdolności w kierunku przedmiotów ścisłych oraz zainteresowania geografią i turystyką. Jeśli chcesz zostać ekonomistą,  managerem, inżynierem, specjalistą w dziedzinie turystyki i hotelarstwa, interesują Cię bieżące wydarzenia w kraju i na świecie, to z pewnością klasa dla Ciebie.

1D2 / (mat-geo-wos)+niemiecki rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (proponowany) matematyka (proponowany) WOS (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
144.05156.03167.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa daje możliwość przygotowania do studiów uniwersyteckich na kierunkach: finanse i rachunkowość, ekonomia, marketing i zarządzanie, stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, matematyka, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, geodezja, geoinformacja, geomonitoring, hotelarstwo oraz wszystkich kierunkach politechnicznych, na których wymagane są te przedmioty.

Do tej klasy zapraszamy wszystkich, którzy mają zdolności w kierunku przedmiotów ścisłych oraz zainteresowania geografią i turystyką. Jeśli chcesz zostać ekonomistą,  managerem, inżynierem, specjalistą w dziedzinie turystyki i hotelarstwa, interesują Cię bieżące wydarzenia w kraju i na świecie, to z pewnością klasa dla Ciebie.

1E1 / (bio-chem-ang)+hiszpański rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (proponowany) chemia (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
159.75166.42183.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie tej klasy uczestniczą w ćwiczeniach, wykładach i innych ciekawych zajęciach proponowanych przez Uniwersytet Medyczny, a także Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Klasa daje możliwość przygotowania do studiów medycznych, politechnicznych i uniwersyteckich na kierunkach: medycyna, farmacja, stomatologia, ochrona zdrowia, ratownictwo medyczne, kosmetologia, ochrona środowiska, mikrobiologia, biologia kryminalistyczna, biomonitoring, biologia, chemia, inżynieria biomedyczna itp.

To klasa dla przyszłych studentów Uniwersytetu Medycznego - swoje miejsce znajdą tu ci, którzy myślą o studiach medycznych, farmaceutycznych i weterynaryjnych. To także klasa dla przyszłych studentów Uniwersytetu i Politechniki, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania biologią, chemią, ekologią, biotechnologią. Program klasy daje możliwość przygotowania do studiów na wielu ciekawych kierunkach tych uczelni.

1E2 / (bio-chem-ang)+niemiecki rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (proponowany) chemia (proponowany) język angielski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
151.2158.76171.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Uczniowie tej klasy uczestniczą w ćwiczeniach, wykładach i innych ciekawych zajęciach proponowanych przez Uniwersytet Medyczny, a także Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Klasa daje możliwość przygotowania do studiów medycznych, politechnicznych i uniwersyteckich na kierunkach: medycyna, farmacja, stomatologia, ochrona zdrowia, ratownictwo medyczne, kosmetologia, ochrona środowiska, mikrobiologia, biologia kryminalistyczna, biomonitoring, biologia, chemia, inżynieria biomedyczna itp.

To klasa dla przyszłych studentów Uniwersytetu Medycznego - swoje miejsce znajdą tu ci, którzy myślą o studiach medycznych, farmaceutycznych i weterynaryjnych. To także klasa dla przyszłych studentów Uniwersytetu i Politechniki, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania biologią, chemią, ekologią, biotechnologią. Program klasy daje możliwość przygotowania do studiów na wielu ciekawych kierunkach tych uczelni.

1F1 / integracyjna(pol-ang-bio)+hiszpański rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (proponowany) język angielski (proponowany) język polski (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
155.7160.19165.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa daje możliwość przygotowania do studiów uniwersyteckich na kierunkach: pedagogika, psychologia, prawo, administracja, filologia polska, socjologia, turystyka, ekonomia , biologia i kierunki pokrewne itp.

To idealna klasa dla tych, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych zainteresowań i planów na przyszłość. Szczególnym walorem tej klasy jest kształcenie postaw wzajemnej tolerancji, opiekuńczości i wrażliwości na problemy innych ludzi.