konto
XXXIII Liceum Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika

Ocena: 3.19

Oceń Placowkę

Profile XXXIII Liceum Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika Warszawa

1A_mat-fiz-arch / fizyka-matematyka rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
185.02193.73212.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
225.6525.65 -

1G_mat-społ / geografia-matematyka rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
189.5195.49205.36
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
225.6525.65 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "wspólny sprawdzian z języka angielskiego".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 95.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,27.

Opis:

KLASA MATEMATYCZNO-SPOŁECZNA KLASA AKADEMICKA SGH
Rozszerzony zakres nauczania: MATEMATYKA oraz GEOGRAFIA.

Dla chętnych koło ekonomiczne. Uczniowie z powodzeniem startują w olimpiadach o tematyce ekonomicznej.

Absolwenci tych klas studiują głównie na SGH oraz innych uczelniach ekonomicznych.

1LH_ling-społ / geografia-hiszpański-polski rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
188.07194.45205.53
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
225.6525.65 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "wspólny sprawdzian z języka angielskiego".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 95.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,27.

1LN_ling-społ / geografia-niemiecki-polski rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
186.33193.94214.82
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
225.6525.65 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "sprawdzian kompetencji j. angielski 0-95pkt".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 95.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,27.

1MYP / rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemiafizykageografiahistoria
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
218.39218.39218.39
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
225.6525.65 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "wspólny sprawdzian kompetencji językowych – jęz. angielski".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 95.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,27.

Opis:

W pierwszej i drugiej klasie zwiększona liczba godzin Języka Polskiego i Matematyki (po 2), a w drugiej klasie Fizyki (o 1). Matematyka (w klasie pierwszej i drugiej) nauczana jest na jednym z poziomów: STANDARDOWYM (SL) lub ROZSZERZONYM (EL) Uczeń realizujący Program Dyplomowy IB (od trzeciej klasy) wybiera 6 przedmiotów, po jednym z każdej grupy przedmiotowej (grupy zamieszczone w opisie oddziału), ale nie mniej niż trzy przedmioty na poziomie wyższym (HL) i nie więcej niż trzy przedmioty na poziomie standardowym (SL).

KLASA MYP (Middle Years Programme światowej organizacji IBO -International Baccalaureate Organization).
Klasa pierwsza (i druga) MYP przygotowuje uczniów do uczestnictwa w dwuletnim Programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej (w klasie trzeciej i czwartej) - IB DP.

Program MYP kształtuje u uczniów umiejętność łączenia wiedzy z różnych przedmiotów w kontekście zagadnień z realnego świata i przykłada szczególną uwagę do rozbudzania w uczniach ciekawości i dociekliwości poprzez poszukiwania, badania, krytyczne myślenie, rozwijanie świadomości międzykulturowej i komunikacji oraz odpowiedzialności za własną naukę i refleksji nad własnymi postępami. Uczniowie uczęszczający do klasy realizującej MYP to osoby, które posiadają szeroki zakres wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej oraz przygotowane do kontynuowania nauki w Programie Dyplomowym IBO (IB DP).

Aby lepiej przygotować uczniów do przyszłych wyborów ścieżki kształcenia matematycznego i dać im dobre narzędzia matematyczne, konieczne do uczenia się innych przedmiotów, zwłaszcza eksperymentalnych, planujemy nauczanie matematyki na dwóch poziomach w klasach pierwszej i drugiej MYP: standardowym (SL) i rozszerzonym (EL)

MYP w pełni realizuje polską podstawę programową i doskonale przygotowuje do uczestnictwa w kolejnym etapie IB DP.

MYP kładzie nacisk na sposób, w jaki mają być nauczane treści, jak się mają ze sobą łączyć oraz jak poszczególne przedmioty mają ze sobą współgrać. Program zakłada potrzebę wszechstronnego kształcenia, wrażliwości międzykulturowej oraz interakcji ucznia z otoczeniem. Ponadto, jest to nauczanie holistyczne, kładące nacisk na współpracę, prezentacje, projekty, kreatywność, wolontariat (Service as Action), a także kształtowanie kompetencji kluczowych, w tym świadomość procesu własnego uczenia się i wyciąganie wniosków z własnych doświadczeń związanych z tym procesem. IB MYP wspomaga również rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, którego elementy pojawiać się będą na większości przedmiotów (nauczanie dwujęzyczne). Zintegrowane nauczanie zakończone jest indywidualnym projektem (Personal Project). Uczniowie realizują program w klasie pierwszej i drugiej LO i  po spełnieniu warunków określonych w Statucie szkoły, uczniowie przechodzą do klasy trzeciej, która jest pierwszym rokiem programu DP.

1M_mat-fiz / fizyka-matematyka rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
190.34199.55216.78
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
225.6525.65 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "wspólny sprawdzian z języka angielskiego".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 95.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,27.

Opis:

KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA
Rozszerzony zakres nauczania: MATEMATYKA i FIZYKA.

Od pierwszej klasy dodatkowe godziny zajęć z matematyki i fizyki.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z fizyki organizowanych przez Politechnikę Warszawską specjalnie dla uczniów Kopernika. Absolwenci tej klasy studiują głównie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz Politechnice Warszawskiej.

1P_biol-chem / biologia-chemia rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
184.55192.83218.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
225.6525.65 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "wspólny sprawdzian kompetencji językowych – jęz. angielski".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 95.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,27.

Opis:

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA POD PATRONATEM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Rozszerzony zakres nauczania: BIOLOGIA, CHEMIA oraz zwiększona liczba godzin nauczania MATEMATYKI.

Od pierwszej klasy dodatkowe godziny biologii i chemii. W pierwszej klasie zajęcia z łaciny.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z biologii oraz dedykowanych wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych WUM, Wydział Biologii UW, Obozie Naukowym oraz Letniej Akademii Badawczej Absolwenci tej klasy studiują głównie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz innych uczelniach medycznych, UW i SGGW.