XXXI Liceum im. L. Zamenhofa

Ocena: 3.33

Oceń Placowkę

Profile XXXI Liceum im. L. Zamenhofa Łódź

af / ogólny rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka informatyka matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
148.800
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział 1an, 1af i 1ah stanowią jeden oddział 1a. 
Przedmiotami wiodącymi w tej klasie będą matematyka, fizyka i informatyka. 
Drugim językiem obcym w oddziale 1af jest język francuski. 
Po zakończeniu rekrutacji nie będzie możliwa zmiana języka.

ah / ogólna rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

fizyka informatyka matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
156.800
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział 1an, 1af i 1ah stanowią jeden oddział 1a. 
Przedmiotami wiodącymi w tej klasie będą matematyka, fizyka i informatyka. 
Drugim językiem obcym w oddziale 1ah jest język hiszpański. 
Po zakończeniu rekrutacji nie będzie możliwa zmiana języka.

an / ogólna rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka informatyka matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
15600
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział 1an, 1af i 1ah stanowią jeden oddział 1a. 
Przedmiotami wiodącymi w tej klasie będą matematyka, fizyka i informatyka. 
Drugim językiem obcym w oddziale 1an jest język niemiecki. 
Po zakończeniu rekrutacji nie będzie możliwa zmiana języka.

bf / ogólny rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

biologia chemia matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
150.600
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział 1bf i 1bn stanowią jeden oddział 1b. 
Przedmiotami wiodącymi w tej klasie będą matematyka, biologia i chemia. 
Drugim językiem obcym w oddziale 1bf jest język francuski. 
Po zakończeniu rekrutacji nie będzie możliwa zmiana języka.

bn / ogólna rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia chemia matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
15700
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział 1bf i 1bn stanowią jeden oddział 1b. 
Przedmiotami wiodącymi w tej klasie będą matematyka, biologia i chemia. 
Drugim językiem obcym w oddziale 1bn jest język niemiecki. 
Po zakończeniu rekrutacji nie będzie możliwa zmiana języka.

cf / ogólny rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

geografia język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
155.800
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział 1cf, 1ch i 1cn stanowią jeden oddział 1c. 
Przedmiotami wiodącymi w tej klasie będą matematyka, geografia i język angielski. 
Drugim językiem obcym w oddziale 1cf jest język francuski. 
Po zakończeniu rekrutacji nie będzie możliwa zmiana języka.

ch / ogólna rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
16100
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział 1cf, 1ch i 1cn stanowią jeden oddział 1c. 
Przedmiotami wiodącymi w tej klasie będą matematyka, geografia i język angielski. 
Drugim językiem obcym w oddziale 1ch jest język hiszpański. 
Po zakończeniu rekrutacji nie będzie możliwa zmiana języka.

cn / ogólna rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
153.400
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział 1cf, 1ch i 1cn stanowią jeden oddział 1c. 
Przedmiotami wiodącymi w tej klasie będą matematyka, geografia i język angielski. 
Drugim językiem obcym w oddziale 1cn jest język niemiecki. 
Po zakończeniu rekrutacji nie będzie możliwa zmiana języka.

d1 / ogólny rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia chemia matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
15500
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział 1d1 i 1d2 stanowią jeden oddział 1d. 
Przedmiotami wiodącymi w klasie 1d1 będą matematyka, biologia i chemia.

d2 / ogólny rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

chemia fizyka matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykachemiafizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
14600
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział 1d1 i 1d2 stanowią jeden oddział 1d. 
Przedmiotami wiodącymi w klasie 1d2 będą matematyka, fizyka i chemia.

ef / ogólny rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

geografia historia język polski wos
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
13800
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział 1en, 1ef i 1eh stanowią jeden oddział 1e. 
Przedmiotami wiodącymi w tej klasie będą język polski, historia, geografia i wiedza o społeczeństwie. 
Drugim językiem obcym w oddziale 1ef jest język francuski. 
Po zakończeniu rekrutacji nie będzie możliwa zmiana języka.

eh / ogólna rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia historia język polski wos
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
138.800
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział 1en, 1ef i 1eh stanowią jeden oddział 1e. 
Przedmiotami wiodącymi w tej klasie będą język polski, historia, geografia i wiedza o społeczeństwie. 
Drugim językiem obcym w oddziale 1eh jest język hiszpański. 
Po zakończeniu rekrutacji nie będzie możliwa zmiana języka.

en / ogólna rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia historia język polski wos
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
13000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oddział 1en, 1ef i 1eh stanowią jeden oddział 1e. 
Przedmiotami wiodącymi w tej klasie będą język polski, historia, geografia i wiedza o społeczeństwie. 
Drugim językiem obcym w oddziale 1en jest język niemiecki. 
Po zakończeniu rekrutacji nie będzie możliwa zmiana języka.