konto
XXX Liceum im. św. Brata Alberta-Adama Chmielowskiego

Ocena: 2.25

Oceń Placowkę

Profile XXX Liceum im. św. Brata Alberta-Adama Chmielowskiego Kraków

A / taneczno - teatralna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
59.95121.74178.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa realizuje innowacyjny program - kształcenie w zakresie teatru tańca współczesnego. Cotygodniowe obowiązkowe zajęcia obejmują: taniec współczesny, taniec klasyczny, techniki taneczne, zajęcia aktorskie, wiedze o tańcu i historię tańca, w kolejnych latach nauki choreografię.

B / ekonomiczno - menadżerska rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
49.2594.91141.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie będą dodatkowo prowadzone zajęcia przez wykwalifikowaną kadrę naukową Uniwersytetu Ekonomicznego z takich przedmiotów jak: ekonomia menadżerska, przywództwo strategiczne, zarządzanie strategiczne i operacyjne, matematyka w naukach i zarządzaniu w ilości 60 h w ciągu roku szkolnego.

C / ogólno - integracyjna rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
96.55116.51159
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa liczy 15-20 osób, w tym do 5 osób niepełnosprawnych. Program i wymagania edukacyjne są takie same jak w pozostałych klasach liceum. . Uczniowie niepełnosprawni są przyjmowani do klasy integracyjnej na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rozmowy z Komisją Rekrutacyjną, pozostali adepci na ogólnych warunkach określonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.