konto
XXX Liceum im. św. Brata Alberta-Adama Chmielowskiego

Ocena: 2.25

Oceń Placowkę

Wyniki matur XXX Liceum im. św. Brata Alberta-Adama Chmielowskiego Kraków

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 17.08% 12
chemia pisemny rozszerzony - 4.5% 2
geografia pisemny rozszerzony - 22.57% 7
historia pisemny rozszerzony - 11.6% 5
język angielski pisemny podstawowy 93.1% 70.45% 59
język angielski pisemny rozszerzony - 53.14% 38
język francuski pisemny podstawowy 100% 44% 1
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 46% 1
język polski pisemny podstawowy 96.67% 57.27% 60
język polski pisemny rozszerzony - 29.15% 39
język rosyjski pisemny rozszerzony - 94% 1
matematyka pisemny podstawowy 80% 39.97% 60
matematyka pisemny rozszerzony - 12% 4
wos pisemny rozszerzony - 10% 1

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2020

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 24% 3
filozofia pisemny rozszerzony - 34% 1
geografia pisemny rozszerzony - 19% 5
historia pisemny rozszerzony - 33% 5
język angielski pisemny podstawowy 95% 77% 42
język angielski pisemny rozszerzony - 51% 37
język francuski pisemny podstawowy 100% 34% 1
język polski pisemny podstawowy 98% 60% 45
język polski pisemny rozszerzony - 65% 28
matematyka pisemny podstawowy 86% 44% 45

Porównanie średnich wyników matur 2020

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2019

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 17% 5
geografia pisemny rozszerzony - 26% 5
historia pisemny rozszerzony - 38% 1
historia sztuki pisemny rozszerzony - 47% 1
język angielski ustny podstawowy 98% 67% 45
język angielski pisemny podstawowy 98% 74% 45
język angielski pisemny rozszerzony - 47% 35
język niemiecki pisemny podstawowy 100% 58% 2
język niemiecki ustny podstawowy 100% 62% 2
język niemiecki pisemny rozszerzony - 23% 2
język polski pisemny podstawowy 100% 51% 48
język polski ustny podstawowy 100% 65% 48
język polski pisemny rozszerzony - 49% 30
matematyka pisemny podstawowy 84% 54% 48
matematyka pisemny rozszerzony - 8% 1

Porównanie średnich wyników matur 2019

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2018

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 24% 4
geografia pisemny rozszerzony - 34% 3
język angielski ustny podstawowy 100% 61% 26
język angielski pisemny podstawowy 96% 77% 26
język angielski pisemny rozszerzony - 58% 19
język polski ustny podstawowy 96% 71% 27
język polski pisemny podstawowy 96% 57% 27
język polski pisemny rozszerzony - 42% 22
matematyka pisemny podstawowy 89% 55% 27
matematyka pisemny rozszerzony - 8% 1

Porównanie średnich wyników matur 2018

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2017

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 8% 1
język angielski pisemny podstawowy 95% 63% 20
język angielski ustny podstawowy 91% 59% 20
język angielski pisemny rozszerzony - 37% 15
język polski pisemny podstawowy 100% 64% 20
język polski ustny podstawowy 100% 59% 20
język polski pisemny rozszerzony - 60% 13
matematyka pisemny podstawowy 80% 47% 20
wos pisemny rozszerzony - 35% 2

Porównanie średnich wyników matur 2017

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2016

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 8.33% 1
język angielski pisemny podstawowy 95% 63.2% 20
język angielski ustny podstawowy 95% 59% 20
język angielski pisemny rozszerzony - 36.53% 15
język polski ustny podstawowy 100% 58.95% 20
język polski pisemny podstawowy 100% 63.85% 20
język polski pisemny rozszerzony - 59.81% 13
matematyka pisemny podstawowy 80% 46.9% 20
wos pisemny rozszerzony - 35% 2

Porównanie średnich wyników matur 2016

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2015

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 20% 6
geografia pisemny rozszerzony - 28% 2
język angielski pisemny podstawowy 96% 68.78% 23
język angielski ustny podstawowy 92% 61.29% 23
język angielski pisemny rozszerzony - 52% 10
język francuski ustny podstawowy 100% 67% 1
język francuski pisemny podstawowy 100% 78% 1
język hiszpański ustny podstawowy 100% 93% 1
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 96% 1
język niemiecki pisemny rozszerzony - 94% 1
język polski pisemny podstawowy 100% 61.24% 26
język polski ustny podstawowy 100% 52.19% 26
język polski pisemny rozszerzony - 44% 20
matematyka pisemny podstawowy 69% 36.96% 26

Porównanie średnich wyników matur 2015

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony