konto
XXX Liceum im. ks. bpa Ignacego Krasickiego

Ocena: 3.33

Oceń Placowkę

Profile XXX Liceum im. ks. bpa Ignacego Krasickiego Łódź

1A / Językowo-humanistyczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoriawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
112.7130162
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1Bm / Nauk matematycznych rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizykainformatyka
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
110.85134.89157.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1Bp / Nauk przyrodniczych rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiageografia
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
107134.6165.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1C / Nauk o świecie - turystyczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografiawos
Punkty w roku 2021/2022
minimalneśredniemaksymalne
52.2112.51174
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -