XXX Liceum im. ks. bpa Ignacego Krasickiego

Ocena: 5

Oceń Placowkę

Profile XXX Liceum im. ks. bpa Ignacego Krasickiego Łódź

a / ogólny rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia chemia fizyka język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemiafizyka
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
9400
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

    Jest to klasa stworzona dla osób, które lubią matematykę i chcą doskonalić umiejętność logicznego myślenia: interesują się, jak funkcjonuje świat; chcą poznać, jaka jest struktura makro- i mikroświata oraz jakie prawa nim rządzą, a także pragną rozwijać swoje umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. Nauka w tej klasie umożliwi poznanie różnych zagadnień z zakresu matematyki i fizyki jako dyscyplin naukowych oraz najważniejszych ich zastosowań; pozwoli na rozwijanie zdolności stawiania hipotez i ich dowodzenia, zdobycie umiejętności tworzenia modeli matematycznych, solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego. Rozszerzenia realizowane w klasie umożliwią m.in. podjęcie studiów technicznych i informatycznych, których absolwenci są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju, jak i za granicą.
Proponowane rozszerzenia z biologii, chemii i języka angielskiego umożliwią zdanie egzaminu maturalnego na bardzo wysokim poziomie, pozwolą kontynuować naukę na studiach medycznych, przyrodniczych, weterynaryjnych, rolniczych czy biochemicznych. Rozszerzony język angielski przygotuje uczniów do podjęcia nauki w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej IFE.

 

b / dwujęzyczny rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia historia język polski matematyka wos
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografiahistoriawos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
7500
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Sprawdzian predyspozycji językowych z języka angielskiego 26 maja 2017 godz. 15.00 
Z testu zwolnieni są: laureaci i finaliści Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego, laureaci i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów oraz posiadacze certyfikatu FCE. Nauka w tej klasie umożliwi przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, dającego dodatkowe punkty przy rekrutacji na wszystkie kierunki Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz niektóre inne uczelnie wyższe w Polsce. Jest to klasa dla uczniów, którzy wezmą udział w międzynarodowych wymianach młodzieżowych. Rozszerzenia realizowane w tej klasie umożliwią m.in. kształcenie zarówno na kierunkach dwujęzycznych, w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej IFE, jak również na kierunkach filologicznych, prawniczych i humanistycznych uczelni wyższych w kraju i zagranicą.

c / ogólny rok: 2018/2019

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia geografia historia język angielski matematyka wos
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiageografiahistoria
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
7100
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jest to klasa dedykowana dla uczniów z szerokimi zainteresowaniami humanistycznymi, którzy planują swoją przyszłość na studiach prawniczych, ekonomicznych, filologicznych czy pedagogicznych. Nauka w tej klasie umożliwi uczniom rozwój kompetencji językowych i interpersonalnych a także umiejętności autoprezentacji, wystąpień publicznych czy współpracy w zespole. Poprawne formułowanie wniosków, argumentowanie, umiejętność uczestniczenia w dyskusji to obraz umiejętności absolwenta tej klasy. Uczniowie mogą kontynuować naukę na studiach na wydziałach Prawa i Administracji, Ekonomii i Zarządzania, Filologii i Pedagogicznych.