XXX Liceum im. Jana Śniadeckiego

Ocena: 2.53

Oceń Placowkę

Profile XXX Liceum im. Jana Śniadeckiego Warszawa na rok 2019/2020

1pa / pol-wos-ang dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:wos
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa humanistyczna o profilu teatralnym.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język polski, język angielski i wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty uzupełniające to zajęcia teatralne oraz warsztaty dziennikarskie.

Język angielski jest obowiązkowy. Drugi język obcy można wybrać z listy: j. hiszpański, j. francuski, j. niemiecki, j. włoski i j. rosyjski.

Warsztaty dziennikarskie prowadzone w ramach koła zainteresowań pozwolą na redagowanie szkolnej gazetki - "Pora na Śniadka".

Na zajęciach teatralnych uczniowie będą realizowali indywidualne projekty twórcze związane z zainteresowaniami pozaszkolnymi. Przygotują szczegółowe plany i udokumentują postępy ich realizacji w Internecie. Zdobędą wskazówki dotyczące ruchu scenicznego, będą interpretować teksty literackie pod względem werbalnym i pozawerbalnym oraz ćwiczyć artykulację. Zajęcia stworzą możliwość dzielenia się doświadczeniami i umożliwią stworzenie e-portfolio.

Edukacja w tej klasie otwiera perspektywy studiów na kierunkach artystycznych i humanistycznych, takich jak aktorstwo, psychologia, socjologia, lingwistyka, logopedia, wiedza o teatrze, kulturoznawstwo, terapia zajęciowa itp.

1pb / mat-geogr-ang dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa matematyczna o profilu geograficznym.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to matematyka, język angielski i geografia.

Przedmiot uzupełniający to ekonomia w praktyce.

Drugi język obcy można wybrać z listy: j. hiszpański, j. francuski, j. niemiecki, j. włoski i j. rosyjski.

Tradycją i zwyczajem uczniów tej klasy jest systematyczne uczestniczenie w otwartych wykładach i warsztatach z matematyki oraz realizacja projektów menedżerskich.

Podjęcie nauki w tej klasie daje możliwość atrakcyjnego i praktycznego poszerzania wiedzy i podjęcia studiów na kierunkach takich jak prawo, ekonomia, zarządzanie, geografia, rachunkowość, administracja, ekonomia, socjologia, informacja naukowa, zdrowie publiczne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe, politologia, analityka gospodarcza, gospodarka i administracja publiczna itp.

1pc / biol-chem-ang dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:biologiachemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa biologiczno-chemiczna o profilu medycznym lub przyrodniczym.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to biologia, chemia i język angielski.

Drugi język obcy można wybrać z listy: j. hiszpański, j. francuski, j. niemiecki, j. włoski i j. rosyjski.

Przedmiot uzupełniający to fizyka medyczna.

Klasa ta oferuje możliwość uczestniczenia w lekcjach laboratoryjnych i ćwiczeniowych oraz w wykładach dla młodzieży organizowanych przez warszawskie uczelnie.

Dobór przedmiotów w tej klasie pozwala poszerzyć wiedzę i rozwinąć praktyczne umiejętności umożliwiające dalsze kształcenie na kierunkach medycznych na Uniwersytecie Medycznym oraz na kierunkach przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim i SGGW.

1pd / ang-geogr dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język hiszpański (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język angielskijęzyk hiszpańskijęzyk niemiecki
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa lingwistyczna o profilu turystycznym.

Przedmioty rozszerzone to j. angielski, geografia i j.hiszpański albo j.niemiecki.

Przedmioty uzupełniające to geografia turystyczna i podstawy turystyki.

Klasa ta oferuje zajęcia dla osób ciekawych świata, które chcą uczyć się języków obcych.

Dobór przedmiotów pozwala rozwinąć praktyczne umiejętności oraz poszerzyć wiedzę umożliwiającą studia na kierunkach lingwistycznych, humanistycznych, turystycznych i społecznych.

Szansa na biegłe opanowanie dwóch języków obcych to również możliwość podjęcia studiów prowadzonych w którymś z tych języków.

1pe / wos-geogr dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografiawos
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
29595 -
Oblicz Punkty

Klasa dwujęzyczna o profilu kulturowo-społecznym.

Przedmioty rozszerzone to wiedza o społeczeństwie i geografia.

W języku angielskim na poziomie dwujęzycznym nauczane są przedmioty: historia, geografia, literatura i kultura krajów anglosaskich, geografia społeczno-ekonomiczna.

Ta klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: europeistyka, etnologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, filozofia, gospodarka przestrzenna, historia sztuki, kulturoznawstwo, logistyka i marketing w mediach, pedagogika, politologia, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, filologia angielska oraz innych, które są prowadzone w języku angielskim.

ga / teatralna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:wos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
119.6130.5151.8
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa humanistyczna o profilu teatralnym.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język polski, historia i wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty uzupełniające to zajęcia teatralne oraz warsztaty dziennikarskie.

Język angielski jest obowiązkowy. Drugi język obcy można wybrać z listy: j. hiszpański, j. francuski, j. niemiecki, j. włoski i j. rosyjski.

Warsztaty dziennikarskie prowadzone w ramach koła zainteresowań pozwolą na redagowanie szkolnej gazetki - "Pora na Śniadka".

Na zajęciach teatralnych uczniowie będą realizowali indywidualne projekty twórcze związane z zainteresowaniami pozaszkolnymi. Przygotują szczegółowe plany i udokumentują postępy ich realizacji w Internecie. Zdobędą wskazówki dotyczące ruchu scenicznego, będą interpretować teksty literackie pod względem werbalnym i pozawerbalnym oraz będą ćwiczyć artykulację. Zajęcia stworzą możliwość dzielenia się doświadczeniami i umożliwią stworzenie e-portfolio.

Edukacja w tej klasie otwiera perspektywy studiów na kierunkach artystycznych i humanistycznych takich jak aktorstwo, psychologia, socjologia, lingwistyka, logopedia, wiedza o teatrze, kulturoznawstwo, terapia zajęciowa itp.

gb / matematyczno-geograficzna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
130.2139.09156
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa matematyczno-geograficzna o profilu menedżerskim.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to geografia i matematyka.

Przedmiot uzupełniający to ekonomia w praktyce.

Język angielski jest obowiązkowy. Drugi język obcy można wybrać z listy: j. hiszpański, j. francuski, j. niemiecki, j. włoski i j. rosyjski.

Tradycją i zwyczajem uczniów tej klasy jest systematyczne uczestniczenie w otwartych wykładach i warsztatach z matematyki.

Podjęcie nauki w tej klasie daje możliwość atrakcyjnego i praktycznego poszerzania wiedzy stwarzającej szeroki wachlarz możliwości podjęcia studiów na  kierunkach takich jak prawo, ekonomia, zarządzanie,  geografia, rachunkowość, administracja, ekonomia, socjologia, informacja naukowa, zdrowie publiczne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe, politologia, analityka gospodarcza, gospodarka i administracja publiczna, towaroznawstwo itp.

gc / biologiczno-chemiczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:biologiachemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
123.8141.71160.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa biologiczno-chemiczna o profilu medycznym.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to biologia i chemia.

Przedmiot uzupełniający to fizyka medyczna.

Język angielski jest obowiązkowy. Drugi język obcy można wybrać z listy: j. hiszpański, j. francuski, j. niemiecki, j. włoski i j. rosyjski.

Klasa ta oferuje możliwość  uczestniczenia w lekcjach laboratoryjnych i ćwiczeniowych oraz w wykładach dla młodzieży organizowanych przez warszawskie uczelnie.

Dobór przedmiotów w tej klasie pozwala poszerzyć wiedzę i rozwinąć praktyczne umiejętności umożliwiające dalsze kształcenie na kierunkach medycznych na Uniwersytecie Medycznym oraz na kierunkach przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim i SGGW .

gd / lingwistyczna dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język hiszpański (proponowany) język niemiecki (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielskijęzyk hiszpańskijęzyk niemiecki
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
122.8134.56162.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa lingwistyczna o profilu turystycznym.

Przedmioty rozszerzone to j. angielski, j.hiszpański lub j.niemiecki , geografia.

Przedmioty uzupełniające to geografia turystyczna i podstawy turystyki.

Klasa ta oferuje zajęcia dla osób ciekawych świata, które chcą uczyć się języków obcych.

Dobór przedmiotów pozwala rozwinąć praktyczne umiejętności oraz poszerzyć wiedzę umożliwiającą studia na kierunkach lingwistycznych, humanistycznych, turystycznych i społecznych.

Szansa na biegłe opanowanie dwóch języków obcych to również możliwość podjęcia studiów prowadzonych w którymś z tych języków.

ge / wos-geogr dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografiawos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
79.37121.74175.71
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
29595 -
Oblicz Punkty

Klasa dwujęzyczna o profilu kulturowo-społecznym.

W języku angielskim na poziomie dwujęzycznym nauczane są przedmioty: literatura i kultura krajów anglosaskich, geografia społeczno-ekonomiczna, współczesna myśl filozoficzna i społeczna oraz medioznawstwo.

Dodatkowo oferujemy warsztaty z zakresu animacji kultury.

Ta klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: europeistyka, etnologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, filozofia, gospodarka przestrzenna, historia sztuki, kulturoznawstwo, logistyka i marketing w mediach, pedagogika, politologia, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, filologia angielska oraz innych, które są prowadzone w języku angielskim.