konto
XXVII Liceum im. dr Henryka Jordana

Ocena: 4.2

Oceń Placowkę

Profile XXVII Liceum im. dr Henryka Jordana Kraków

A / humanistyczno-medialna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoriaWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
152.1159.48175.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Program nauczania tej klasy to dobra oferta dla kandydatów na studia humanistyczne takie jak prawo, dziennikarstwo, politologia, socjologia, filologia angielska, filologia polska, historia, wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej. Obok kształcenia humanistycznego młodzież w tym oddziale zdobywa wiedzę dotyczącą prasy, radia, telewizji oraz kina. Jest to klasa dla osób kreatywnych, otwartych na świat i ludzi, które chcą spróbować swoich sił m.in. w świecie mediów. W tym oddziale proponujemy warsztaty dziennikarsko-fotograficzne, wizyty studyjne w Radio Kraków oraz udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, którego realizacja połączona jest z cyklicznymi sesjami filmoznawczymi w Kinie Pod Baranami. Przedmiotem uzupełniającym z autorskim programem nauczania w tej klasie jest edukacja filmowa i medialna.

B / geograficzno-turystyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiageografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
144.1162.69173.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

To klasa z autorskimi programami nauczania geografii turystycznej oraz ekologii i ochrony środowiska. Nauka w tym oddziale to dobra oferta dla kandydatów na studia geograficzne, turystyczne, biologiczne i ochrony środowiska. W ramach programu nauczania biologii oraz geografii proponujemy wycieczki dydaktyczno-naukowe do instytucji dbających o stan środowiska przyrodniczego oraz udział w programie Krakowska Akademia Klimatu. Uczniowie tej klasy poprzez współpracę z Wydziałem Geografii i Geologii UJ oraz krakowskim AWF-em realizują dodatkowe zajęcia edukacyjne, a także wyjazdy tematyczne, dzięki którym poznają mechanizmy funkcjonowania i sposoby ochrony przyrody oraz stają się świadomymi odkrywcami i podróżnikami.

C / matematyczno-informatyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskifizykainformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
162.7166.88176.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa matematyczno-informatyczna przygotowana została z myślą o uczniach chcących czynnie uczestniczyć w rewolucji cyfrowej oraz doskonalić umiejętność logicznego myślenia. Dużym atutem tej klasy są autorskie programy nauczania grafiki komputerowej i matematyki stosowanej, dzięki którym cyfrowy świat obrazów, algorytmów i problemów matematycznych nie będzie uczniom obcy. Absolwenci tej klasy mogą podjąć studia techniczno-inżynierskie, które dają perspektywę wykonywania ciekawej i dobrze płatnej pracy w kraju i za granicą, z którą uczniowie mogą się zapoznawać podczas wizyt studyjnych i warsztatowych w Motorola Solutions System.

D / biologiczno-chemiczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
159.8166.22179.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa matematyczno-informatyczna przygotowana została z myślą o uczniach chcących czynnie uczestniczyć w rewolucji cyfrowej oraz doskonalić umiejętność logicznego myślenia. Dużym atutem tej klasy są autorskie programy nauczania grafiki komputerowej i matematyki stosowanej, dzięki którym cyfrowy świat obrazów, algorytmów i problemów matematycznych nie będzie uczniom obcy. Absolwenci tej klasy mogą podjąć studia techniczno-inżynierskie, które dają perspektywę wykonywania ciekawej i dobrze płatnej pracy w kraju i za granicą, z którą uczniowie mogą się zapoznawać podczas wizyt studyjnych i warsztatowych w Motorola Solutions System.

E / biologiczno-matematyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
153161.72175.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasę biologiczno-matematyczną polecamy wszystkim uczniom, którzy myślą o kierunkach studiów uniwersyteckich, ścisłych i politechnicznych (m. in. biotechnologii, inżynierii medycznej, ratownictwie medycznym, analityce medycznej, kognitywistyce, biomatematyce, inżynierii produkcji, leśnictwie, kryminologii). To klasa dla osób interesujących się przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi. Dzięki realizacji matematyki i biologii na poziomie rozszerzonym absolwent tej klasy myśli twórczo, działa nieschematycznie, rozumie zjawiska i procesy biologiczne. Uczniowie w tym oddziale objęci są autorskimi programami nauczania biologii doświadczalnej oraz matematyki stosowanej, co daje im bardzo dobre przygotowanie do prowadzenia badań i analiz w laboratoriach Collegium Medicum UJ oraz na Wydziale Biologii UJ.

F / geograficzno-matematyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiageografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
160.7165.01179.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Oddział matematyczno-geograficzny polecamy wszystkim uczniom, którzy myślą o kierunkach studiów uniwersyteckich, ścisłych, politechnicznych, ekonomicznych (matematyka, geografia, geodezja, kartografia, turystyka i rekreacja, ekonomia, logistyka, energetyka, odnawialne źródła energii). Dbanie o środowisko naturalne, ograniczanie smogu w atmosferze, projektowanie miast przyszłości, planowanie transportu produktów bez granic, inwestowanie na giełdzie czy zwiedzanie świata i poznawanie nowych ludzi to realna perspektywa zawodowa dla uczniów klasy matematyczno-geograficznej. W osiągnięciu kompetencji przyszłości pomagają autorskie przedmioty uzupełniające: matematyka stosowana i geografia turystyczna, a także dodatkowe wykłady i ćwiczenia na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz na Wydziale Turystki i Rekreacji AWF.

G / medyczno-matematyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
154.4160.84169.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasę medyczno-matematyczną przygotowaliśmy z myślą o uczniach, którzy chcieliby swoją przyszłość związać z kierunkami studiów z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu (kierunek lekarski, farmaceutyczny, pielęgniarski, fizjoterapia), a także kierunkami technologicznymi (technologia chemiczna, ceramika, bioinżynieria, biotechnologia). Znajomość biologii i chemii na poziomie rozszerzonym, a także umiejętność posługiwania się zaawansowanym aparatem matematycznym daje szerokie możliwość prowadzenia badań naukowych. Dodatkowo rozwijanie pasji poznawczych umożliwiają uczniom tego oddziału autorskie przedmioty uzupełniające: biologia doświadczalna i podstawy biochemii. Praca z mikroskopem, przeprowadzanie doświadczeń chemicznych, analizowanie wyników badań staje się dla młodzieży przyjemnością, którą potęgują dodatkowo podczas zajęć laboratoryjnych w Collegium Medicum i Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.