konto
XXVII Liceum im. dr Henryka Jordana

Ocena: 4

Oceń Placowkę

Profile XXVII Liceum im. dr Henryka Jordana Kraków

A / humanistyczno-medialna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoriawos
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
150.7157.23164.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Program nauczania tej klasy to dobra oferta dla kandydatów na studia humanistyczne takie jak prawo, politologia, socjologia, filologia angielska, filologia polska, historia, wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej. Przedmiotem uzupełniającym z autorskim programem nauczania w tym oddziale jest edukacja filmowa i medialna. W ramach lekcji języka polskiego proponujemy udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Realizacja tego programu  połączona jest z cyklicznymi sesjami filmoznawczymi w Kinie Pod Baranami.

B / geograficzno-turystyczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiageografia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
138.35149.17165.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

To klasa z autorskimi programami nauczania turystyki i rekreacji oraz ekologii i ochrony środowiska. Nauka w tym oddziale to dobra oferta dla kandydatów na studia geograficzne, turystyczne, biologiczne i ochrony środowiska. W ramach programu nauczania biologii oraz geografii proponujemy wycieczki dydaktyczno-naukowe do instytucji dbających o stan środowiska naturalnego, a także weekendowe rajdy i wycieczki krajoznawczo-turystyczne. Dla chętnych przewidujemy dodatkowe zajęcia SKS.

C / matematyczno-informatyczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiinformatyka
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
158.95163.57171.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa matematyczno-informatyczna przygotowana została z myślą o uczniach chcących czynnie uczestniczyć w rewolucji cyfrowej oraz doskonalić umiejętność logicznego myślenia. Dużym atutem tej klasy są autorskie programy nauczania grafiki komputerowej i matematyki stosowanej, dzięki którym cyfrowy świat obrazów, algorytmów i problemów matematycznych będzie dla uczniów przyjazny i zrozumiały. Absolwenci tej klasy mogą podjąć studia techniczno-inżynierskie, które dają perspektywę wykonywania ciekawej i dobrze płatnej pracy w kraju i za granicą.

D / biologiczno-chemiczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
156.9161.5178.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie biologiczno-chemicznej realizowane są w zakresie rozszerzonym przedmioty, z których matura jest przepustką na wiele ciekawych i pożądanych obecnie kierunków studiów (m. in. analitykę medyczną, dietetykę, kosmetologię, psychologię, farmację, fizjoterapię, weterynarię). W tej klasie szczególny nacisk kładzie się na kształtowanie analitycznego myślenia, rozwijanie pasji badacza, obserwacji, wyciągania wniosków oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych. Rozwojowi wymienionych kompetencji sprzyjają również autorskie programy nauczania biologii doświadczalnej oraz podstaw biochemii.

E / biologiczno-matematyczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiachemia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
143.8155.12176.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasę biologiczno-matematyczną polecamy wszystkim uczniom, którzy myślą o kierunkach studiów uniwersyteckich, ścisłych i politechnicznych (m. in. biotechnologii, inżynierii medycznej, ratownictwie medycznym, analityce medycznej, kognitywistce, biomatematyce, inżynierii produkcji, leśnictwie, kryminologii). To klasa dla osób interesujących się przedmiotami ścisłymi
i przyrodniczymi. Dzięki realizacji matematyki i biologii na poziomie rozszerzonym absolwent tej klasy myśli twórczo, działa nieschematycznie, rozumie zjawiska i procesy biologiczne,  wykorzystuje aparat matematyczny do badań i analiz. Uczniowie tej klasy objęci są autorskimi programami nauczania biologii doświadczalnej oraz matematyki stosowanej.