XXVI Liceum im. K. K. Baczyńskiego

Ocena: 3.86

Oceń Placowkę

Profile XXVI Liceum im. K. K. Baczyńskiego Łódź na rok 2018/2019

a / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone

geografia historia język polski wos
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografiahistoriawos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
142.800
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Uczniowie tej klasy będą przygotowani do matury na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, historii, WOS-u i geografii. Klasa stworzona z myślą o osobach zainteresowanych studiowaniem na kierunkach humanistycznych, artystycznych oraz wybierających prawo, psychologię, socjologię, dziennikarstwo, międzynarodowe stosunki polityczne, europeistykę, politologię. 
Uczniowie zainteresowani tym profilem powinni prezentować średnio zaawansowany poziom z języka angielskiego. Klasa umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego z j.angielskiego na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo proponujemy młodzieży udział w zajęciach edukacji prawnej, edukacji filmowej oraz zajęcia z filozofii. Klasa objęta patronatem Instytutu Historii UŁ oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

b / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka informatyka matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:fizykainformatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
152.200
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa stworzona jest z myślą o uczniach zainteresowanych studiowaniem na kierunkach informatycznych, matematycznych, ekonomicznych, fizycznych zarówno na politechnice jak i na uniwersytecie, gdzie wymaga się pogłębionej wiedzy z matematyki i fizyki. 
Uczniowie tej klasy będą przygotowani do zdawania egzaminów na poziomie rozszerzonym z matematyki, informatyki, fizyki. Dodatkowo proponujemy w tej klasie zajęcia wzbogacające naukę języka angielskiego: "Sztuka argumentacji w języku angielskim" oraz "Technika pisania prac w języku angielskim". Klasa umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym. Klasa pod patronatem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

c / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia chemia matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
16000
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Program tej klasy adresowany jest do uczniów zainteresowanych naukami medycznymi, przyrodniczymi, a więc otaczającym nas światem i zachodzącymi w nim procesami. 
Klasa ta przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii, matematyki i języka angielskiego. Umożliwia podjęcie studiów na kierunkach : medycyna, farmacja, stomatologia, weterynaria, ochrona środowiska, fizjoterapia, biotechnologia, biochemia, biofizyka. Dodatkowo proponujemy w tej klasie zajęcia "Język łaciński dla medyków". Klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Medycznego.

d / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka język angielski matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:fizykainformatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
153.400
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa stworzona jest z myślą o uczniach zainteresowanych studiowaniem na kierunkach ścisłych: matematycznych, ekonomicznych, technicznych, zarówno na politechnice jak i na uniwersytecie, gdzie wymaga się pogłębionej wiedzy z matematyki i fizyki. 
Uczniowie tej klasy będą przygotowani do zdawania egzaminów na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki oraz języka angielskiego. 
Dodatkowo proponujemy w tej klasie zajęcia uzupełniające „Informatyka dla inżynierów”. Klasa objęta jest patronatem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

e / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia chemia matematyka
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:biologiachemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
15400
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Jest to klasa adresowana przede wszystkim do uczniów zainteresowanych matematyką, biologią, ekologią, czyli dla przyszłych studentów medycyny, ochrony środowiska, weterynarii, biologii, chemii, biotechnologii, biochemii. W tej klasie proponujemy zajęcia, podczas których realizowane będą zagadnienia związane z ochroną środowiska. 
Program klasy przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii, matematyki i języka angielskiego. Dodatkowo proponujemy w tej klasie zajęcia "Język łaciński dla medyków". Klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Medycznego.