konto
XXV Liceum im. Stefana Żeromskiego

Ocena: 4

Oceń Placowkę

Profile XXV Liceum im. Stefana Żeromskiego Łódź

1a1 / europejska rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) historia (proponowany) informatyka (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1b1 / politechniczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany) język polski (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykafizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1c1 / medyczna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1d1 / prawnicza rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawoshistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -