konto
XXV Liceum im. Stefana Żeromskiego

Ocena: 3.91

Oceń Placowkę

Profile XXV Liceum im. Stefana Żeromskiego Łódź

1a / europejska rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) historia (proponowany) informatyka (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
132.4150.18178.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1b / politechniczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany) język polski (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykafizyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
133.65147.92183.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1c / medyczna rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) wos (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) historia (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany) język polski (proponowany) matematyka (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
150.25158.34176.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1d / prawnicza rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) biologia (proponowany) chemia (proponowany) fizyka (proponowany) geografia (proponowany) informatyka (proponowany) język angielski (proponowany) matematyka (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawoshistoria
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
132.45143.28171.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -