konto
XXV Liceum im. Stefana Żeromskiego

Ocena: 2.79

Oceń Placowkę

Profile XXV Liceum im. Stefana Żeromskiego Kraków

IA / mundurowa rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyWF
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
125.8140.72162.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Program klasy adresowany jest do młodzieży, która wiąże swoją przyszłość ze służbami mundurowymi, bądź planuje dalszą edukację na kierunkach prawniczych, administracyjnych, bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa medycznego.
Rozszerzony program wiedzy o społeczeństwie ułatwia zrozumienie problemów bezpieczeństwa narodowego i światowego, zagadnień prawnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prawa wykroczeń.
W ramach modułu bezpieczeństwo publiczne poznaje się podstawy psychologii i komunikacji społecznej, strukturę i zadania służb mundurowych, wybrane zagadnienia z kryminologii, elementy działań prewencyjnych oraz podstawy ratownictwa medycznego.
Dodatkowe zajęcia sportowe – techniki samoobrony, zajęcia strzeleckie, zajęcia w terenie oraz zajęcia w placówkach służb mundurowych, zajęcia z ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników Policji, Straży Miejskiej MK, Państwowej Straży Pożarnej, WSB Apeiron.

IB / wojskowa rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyWF
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
115.95133.64153.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Program klasy adresowany jest bezpośrednio do młodzieży,która wiąże swoją przyszłość z organizacjami proobronnymi. Przedmioty obowiązkowe ułatwiają podjęcie służby w szeregach Wojska Polskiego, w Narodowych Siłach Rezerwowych, Obronie Terytorialnej Kraju.
Zmodyfikowany program geografii obejmuje treści z zakresu topografii, kartografii, terenoznawstwa i meteorologii; natomiast zmodyfikowany program przedmiotu historia i społeczeństwo m.in. przybliża wiedzę z zakresu wojskowości i uzbrojenia, rozwoju prawa wojennego, strategii i taktyki wojskowej.
W ramach przedmiotu edukacja wojskowa realizowane są treści z zakresu obrony powszechnej państwa, wsparcia i zabezpieczenia wojsk operacyjnych, zasad strzelectwa, musztry, ceremoniału wojskowego oraz innych aspektów współczesnego pola walki.

IC / wojskowa rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyWF
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
115132.79163.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Program klasy adresowany jest bezpośrednio do młodzieży, która wiąże swoją przyszłość ze służbą w Wojsku Polskim. Przedmioty obowiązkowe ułatwiają podjęcie studiów na uczelniach wojskowych i cywilnych.
Po ukończeniu klasy istnieje także możliwość rozpoczęcia kariery w Narodowych Siłach Rezerwowych, Obronie Terytorialnej Kraju, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, jak również w szeregach Wojska Polskiego.
Rozszerzony program wiedzy o społeczeństwie ułatwia zrozumienie problemów współczesnego świata, stosunków i konfliktów międzynarodowych, zasad funkcjonowania organizacji międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego i światowego; natomiast zmodyfikowany program przedmiotu historia i społeczeństwo m.in. przybliża wiedzę z zakresu wojskowości i uzbrojenia, rozwoju prawa wojennego, strategii i taktyki wojskowej.
W ramach przedmiotu edukacja wojskowa realizowane są treści z zakresu strzelectwa, terenoznawstwa, musztry, ceremoniału wojskowego oraz innych związanych ze służbami mundurowymi.
Zmodyfikowany program wychowania fizycznego uwzględnia kryteria egzaminów sprawnościowych do formacji mundurowych.

ID / wojskowa - MON rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyWF
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
22.833
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
30 -

Opis:

Program klasy adresowany jest do młodzieży, która wiąże swoją przyszłość ze służbami mundurowymi, bądź planuje dalszą edukację na kierunkach prawniczych, administracyjnych, bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa medycznego.
Rozszerzony program wiedzy o społeczeństwie ułatwia zrozumienie problemów bezpieczeństwa narodowego i światowego, zagadnień prawnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prawa wykroczeń.
W ramach modułu bezpieczeństwo publiczne poznaje się podstawy psychologii i komunikacji społecznej, strukturę i zadania służb mundurowych, wybrane zagadnienia z kryminologii, elementy działań prewencyjnych oraz podstawy ratownictwo medycznego.
Dodatkowe zajęcia sportowe – techniki samoobrony, zajęcia strzeleckie, zajęcia w terenie oraz zajęcia w placówkach służb mundurowych, zajęcia z ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników Policji, Straży Miejskiej MK, Państwowej Straży Pożarnej, WSB Apeiron.
 

IE / mundurowa rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyWF
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
107.3122.15160.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Program klasy adresowany jest do młodzieży, która wiąże swoją przyszłość ze służbami mundurowymi, bądź planuje dalszą edukację na kierunkach prawniczych, administracyjnych, bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa medycznego.
Rozszerzony program wiedzy o społeczeństwie ułatwia zrozumienie problemów bezpieczeństwa narodowego i światowego, zagadnień prawnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prawa wykroczeń.
W ramach modułu bezpieczeństwo publiczne poznaje się podstawy psychologii i komunikacji społecznej, strukturę i zadania służb mundurowych, wybrane zagadnienia z kryminologii, elementy działań prewencyjnych oraz podstawy ratownictwa medycznego.
Dodatkowe zajęcia samoobrony, strzeleckie, ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy oraz zajęcia w terenie i placówkach służb mundurowych prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników Policji, Straży Miejskiej MK, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Celno- Skarbowego, Aresztu Śledczego, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron.