konto
XXIX Liceum im. hm. Janka Bytnara Rudego

Ocena: 2.67

Oceń Placowkę

Profile XXIX Liceum im. hm. Janka Bytnara Rudego Łódź

1A / matematyczno - projektowa rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
156162.38180.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Program klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach matematycznych: matematyka i analiza danych, matematyka i ekonomia, matematyka komputerowa, matematyka w finansach, matematyka w technice, matematyka stosowana), kierunkach geograficznych: geografia, geoinformatyka, geomonitoring, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, planowanie i organizacja przestrzenna oraz kierunkach ekonomicznych: zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość, rynki finansowe, analityka biznesu, informatyka i ekonometria oraz kierunkach artystycznych związanych z projektowaniem i tworzeniem. Klasa oferuje warsztaty i zajęcia rozwijające kreatywność oraz twórcze myślenie jak i spotkania z interesującymi wykładowcami Politechniki Łódzkiej, Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej oraz Uniwersytetu Łódzkiego, a także działania w obszarze korelacji matematyczno-geograficznych.

Rozszerzenia przedmiotów w całym cyklu kształcenia to łącznie: po 6 godzin przedmiotów. Dodatkowo do godzin z podstawy programowej dodane są godziny z rozszerzenia i zajęć dodatkowych.

Zajęcia z modułu projektowanie: to grafika, DESIGN THINKING, kreatywność - prowadzone z udziałem profesorów Akademii. Realizowane będą spotkania 
z osobami wybitnych twórców i projektantów. Udział w wystawach, warsztatach 
i wykładach uatrakcyjni klasyczną naukę w liceum ogólnokształcącym.
 

Klasa oferuje współpracę i patronat Wydziału Artystycznego Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi. Autorski przedmiot podstawy projektowania –Katarzyna Paliwoda i  Lidia Mirowska -Starszy koordynator ds. jakości studiów zdalnych. Zawodowo metodyk, nauczyciel, trener. 

Kierunki: grafika, projektowanie AR i VR, grafika 3D i Game Art oraz komunikacja wizualna i multimedialna.

1B / humanistyczna, grupa 1 społeczno - prawna rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
146157.31178.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Program klasy przygotowuje do studiowania, na wielu kierunkach uniwersyteckich, m.in.: prawo, administracja, politologia, socjologia, psychologia, dziennikarstwo,  lingwistyka dla biznesu, pedagogika, historia, archeologia, etnologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie i inne kierunki pokrewne oraz wszystkie filologie,

Rozszerzenia w całym cyklu kształcenia to łącznie: język polski  8 godzin, 6 godzin pozostałych przedmiotów: język angielski, historia.

Dodatkowo do godzin z podstawy programowej dodane są 2 godziny rozszerzenia i dodatkowych zajęć oraz zajęcia rozwijające.

Klasa oferuje współpracę z Sądem Rejonowym w Łodzi, wzbogacając kompetencje uczniów dodatkową wiedzę z zakresu prawa i administracji oraz z Alliance Francaise.

Kasa objęta jest patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Łodzi.        

W ramach współpracy realizowane są dodatkowe zajęcia w profesorami UŁ.

Klasa oferuje również debaty Oksfordzkie oraz wizyty w sądzie w ramach obserwowania rozpraw sądowych. Edukacja historyczna w nowoczesnym wymiarze.                             W  klasie dodatkowo są prowadzone zajęcia z edukacji społecznej i prawnej, warsztaty   i spotkania z dziennikarzami, wizyty w radio.
Klasa objęta będzie patronatem Pani Konsul Francji.  

1B / humanistyczna, grupa 2 językowo - kulturoznawcza rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia sztuki (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
140.2153.73177.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa autorska Katarzyny Paliwody - dyrektora szkoły, realizująca innowację metodyczno - pedagogiczną polegającą na uzupełnieniu o elementy edukacji artystyczno - kulturoznawczej podstawy programowej liceum ogólnokształcącego.

Rozszerzenia przedmiotów w całym cyklu kształcenia to łącznie: język polski, historia sztuki 8 godzin, 6 godzin języka angielskiego

Klasa pod patronatem kierunku Kulturoznawstwo AHE  w Łodzi i Językoznawstwo – filologia angielska, konsul oraz instytucjami Francji oraz instytucji kultury, w tym Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi.

Klasa oferuje współpracę z teatrami, kinami, galeriami - spotkania z kulturą rodzimą      i światową, z Pałacem Młodzieży w Łodzi - Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej, Biblioteką Pedagogiczną w Łodzi. Część zajęć obowiązkowych realizowanych                w instytucjach kultury może odbywać się w godzinach popołudniowych - zgodnie            z harmonogramem imprez kulturalnych instytucji. Realizowane będą dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie rozwoju kreatywności, twórczego myślenia i inteligencji emocjonalnej, warsztaty twórczego pisania i artystyczne, przybliżające zagadnienia literatury współczesnej, zarządzania informacją naukową.

Program klasy przygotowuje między innymi do wykonywania wielu zawodów związanych z realizacją działań twórczych: projektanta, architekta, pisarza, recenzenta, felietonisty, publicysty, bibliotekarza, brokera informacji, kustosza, historyka sztuki, krytyka sztuki, kulturoznawcy oraz otwiera możliwości studiowania na kierunkach uniwersyteckich         i artystycznych uczelni polskich i zagranicznych.

1C / turystyczno - językowa rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
157.65165.12176.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Program klasy przygotowuje do studiowania: na wielu kierunkach uniwersyteckich, m.in.: prawo, administracja, politologia, socjologia, psychologia,dziennikarstwo, wszystkie filologie, pedagogika, historia, archeologia, etnologia, stosunki międzynarodowe, geografia, turystyka, krajoznawstwo i inne kierunki pokrewne.

Rozszerzenia przedmiotów w całym cyklu kształcenia to łącznie: po 6 godzin przedmiotów: język angielski, język hiszpański, geografia. Dodatkowo do godzin z podstawy programowej dodane godziny rozszerzenia i zajęć dodatkowych.

Drugi język hiszpański jest obowiązkowy.

Klasa oferuje współpracę z Katedrą Geografii Uniwersytetu Łódzkiego, biurami podróży oraz wyjazdy i wycieczki zagraniczne. Realizowane są dodatkowe warsztaty rozwijające kompetencje zarządzania i planowania w zakresie turystyki. Współpraca z branżą biznesu daje dodatkowe możliwości poznania różnych regionów świata nie tylko turystycznie i kulturoznawczo, ale również zawodoznawczo i ekonomicznie.Ścisła współpraca z Uniwersytetem Łódzkim, w ramach której młodzież korzysta z udziału  w wykładach, projektach, konferencjach i spotkaniach daje dodatkowe wsparcie 
dla realizacji zadań profilowych klasy. Autorski program geografii realizuje podstawę programową tego przedmiotu, rozszerzając ją o dodatkowe treści.