konto
XXIX Liceum im. hm. Janka Bytnara Rudego

Ocena: 2.67

Oceń Placowkę

Wyniki matur XXIX Liceum im. hm. Janka Bytnara Rudego Łódź

Wyniki z matur 2023 formuła 2023

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 48.7% 20
chemia pisemny rozszerzony - 47.29% 17
filozofia pisemny rozszerzony - 35% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 27.67% 9
geografia pisemny rozszerzony - 56.97% 32
historia pisemny rozszerzony - 30.55% 12
informatyka pisemny rozszerzony - 10% 3
język angielski pisemny podstawowy 100% 92.23% 108
język angielski ustny podstawowy 99.07% 82.72% 108
język angielski pisemny rozszerzony - 72.75% 81
język hiszpański pisemny rozszerzony - 52.13% 15
język polski pisemny podstawowy 98.17% 66.25% 109
język polski ustny podstawowy 100% 70.36% 109
język polski pisemny rozszerzony - 57.77% 31
matematyka pisemny podstawowy 98.17% 76.51% 109
matematyka pisemny rozszerzony - 42.15% 39

Porównanie średnich wyników matur 2023 formuła 2023

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 49.76% 17
chemia pisemny rozszerzony - 33.09% 23
filozofia pisemny rozszerzony - 48% 2
fizyka pisemny rozszerzony - 31.67% 7
geografia pisemny rozszerzony - 57.06% 50
historia pisemny rozszerzony - 49.54% 13
język angielski pisemny podstawowy 100% 94.47% 114
język angielski pisemny rozszerzony - 73.48% 108
język hiszpański pisemny rozszerzony - 46% 2
język polski pisemny podstawowy 99.14% 58.35% 116
język polski pisemny rozszerzony - 60.56% 55
matematyka pisemny podstawowy 99.14% 73.52% 116
matematyka pisemny rozszerzony - 40.24% 42
WOS pisemny rozszerzony - 44.22% 9

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 44.48% 16
chemia pisemny rozszerzony - 23.89% 21
fizyka pisemny rozszerzony - 22.83% 10
geografia pisemny rozszerzony - 42.13% 50
historia pisemny rozszerzony - 42.55% 11
język angielski pisemny podstawowy 100% 95% 114
język angielski pisemny rozszerzony - 73.12% 109
język hiszpański pisemny podstawowy 100% 78% 2
język hiszpański pisemny rozszerzony - 62.89% 9
język polski pisemny podstawowy 96.58% 61.75% 117
język polski pisemny rozszerzony - 52.56% 42
matematyka pisemny podstawowy 98.29% 68.34% 117
matematyka pisemny rozszerzony - 28.38% 42
WOS pisemny rozszerzony - 34.58% 4

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony