konto
XXIII Liceum im. płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego

Ocena: 3.1

Oceń Placowkę

Profile XXIII Liceum im. płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego Kraków

A / lotnicza rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
138.2152.81200
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa lotnicza - realizacja innowacji pedagogicznej "Kształcenie lotnicze". Współpraca z Muzeum Lotnictwa, 8 Bazą Lotnictwa Transportowego w Balicach, Aeroklubem Krakowskim w Pobiedniku Wlk., Szkołą Spadochronową KrakSky i Politechniką Krakowską. Wymiana doświadczeń z Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym w Dęblinie. Dla chętnych szkolenie szybowcowe i spadochronowe w obniżonej cenie, zakończone zdobyciem uprawnień.
Uczniowie mają możliwość realizować przedmioty uzupełniające: wiedza o lotnictwie, fizyka lotnicza, język angielski lotniczy. W każdej klasie językiem wiodącym jest angielski, drugi język do wyboru: niemiecki lub hiszpański.

B / ekologiczno-turystyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologiageografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
137.65147.64162.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa ekologiczno-turystyczna oferuje uczniom: zajęcia z podstaw turystyki, wycieczki krajoznawcze i zagraniczne, współpracę z AWF. Uczniowie mają możliwość realizować przedmioty uzupełniające: matematyka w przyrodzie, podstawy turystyki, angielski w ekologii i ochronie środowiska. W każdej klasie językiem wiodącym jest angielski, drugi język do wyboru: niemiecki lub hiszpański.

C / humanistyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
129.45136.43166.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa humanistyczna oferuje uczniom: warsztaty medialne, dziennikarskie, psychologiczne, wyjścia na spektakle w teatrze AST, prowadzenie radiowęzła szkolnego.
Uczniowie mają możliwość realizować przedmioty uzupełniające: matematyka dla humanistów, komunikacja językowa, historia regionalna.
W każdej klasie językiem wiodącym jest angielski, drugi język do wyboru: niemiecki lub hiszpański.