konto
XXIII Liceum im. ks. prof. Józefa Tischnera

Ocena: 3.74

Oceń Placowkę

Profile XXIII Liceum im. ks. prof. Józefa Tischnera Łódź

1A / prozdrowotna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
98.45121.23166.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeżeli interesujesz się naukami przyrodniczymi oraz propagowaniem zasad zdrowego stylu życia? Zastanawiasz się nad zjawiskami medycznymi. Mamy dla ciebie ciekawą propozycję klasy o profilu biologiczno-chemicznym.

Program będzie realizowany w formie zajęć warsztatowych, projektów z udziałem pracowników szkół medycznych.

Rozszerzenia: biologia, chemia.

Dodatkowy język: niemiecki, włoski, rosyjski.

Kontynuacja nauki na poziomie wyższym: nauki medyczne, nauki ścisłe, kultura fizyczna, fizjoterapia, psychologia, pedagogika.

1B / prozdrowotna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
55.2592.87155.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeżeli interesujesz się naukami przyrodniczymi oraz propagowaniem zasad zdrowego stylu życia? Zastanawiasz się nad zjawiskami medycznymi. Mamy dla ciebie ciekawą propozycję klasy o profilu biologiczno-chemicznym.

Program będzie realizowany w formie zajęć warsztatowych, projektów z udziałem pracowników szkół medycznych.

Rozszerzenia: biologia, chemia.

Dodatkowy język: niemiecki, francuski, rosyjski.

Kontynuacja nauki na poziomie wyższym: nauki medyczne, nauki ścisłe, kultura fizyczna, fizjoterapia, psychologia, pedagogika.

1C / turystyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
103.3120.67149.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Profil klasy skierowany jest do młodych, interesującymi się problemami współczesnego świata, oraz turystyką lokalną, mających naturę podróżnika, otwartych oraz ciekawych świata, tego co bezpowrotnie przemija i co rodzi się na naszych oczach w wyniku działalności człowieka w wymiarze mikro i makro.

Program będzie realizowany w formie zajęć warsztatowych, wyjazdów, projektów, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz poznawaniem ciekawych miejsc.

Rozszerzenia: geografia, język angielski.

Dodatkowy język: niemiecki, włoski, francuski, rosyjski.

Kontynuacja nauki na poziome wyższym: nauki o ziemi, turystyka i rekreacja, stosunki międzynarodowe.

1D / prawno - medialna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
81.1104.25160.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Program klasy kierowany do młodzieży interesującej się szeroko pojętymi mediami, dziennikarstwem, fotografią, prawem, sztuką filmową i teatrem. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, rozwijają umiejętności analizy i interpretacji zjawisk oraz wytworów kultury.

Szkoła w zakresie medioznawstwa współpracuje z Teatrem Nowym, Teatrem Jaracza, NCKF, Muzeum Kinematografii oraz w zakresie prawa z fundacjami, stowarzyszeniami, radcami prawnymi, adwokatami.

Profil klasy jest skierowany do uczniów zainteresowanych prawnymi aspektami działalności człowieka, oraz działalnością związaną z mediami publicznymi. Szkoła daje możliwość tworzenia i realizacji programów do radia , które istnieje w naszym liceum.

Rozszerzenia: język polski, historia.

Uzupełniające: prawo, medioznawstwo.

Dodatkowy język: niemiecki, włoski, francuski, rosyjski.

Kontynuacja nauki na poziomie wyższym: prawo, dziennikarstwo, psychologia, pedagogika, historia, filozofia, socjologia, kulturoznawstwo.

1E / międzynarodowa rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
33.8582.95138.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeżeli interesujesz się sytuacją polityczną na arenie międzynarodowej, działalnością instytucji europejskich oraz chcesz spotykać się z osobami reprezentującymi różne przekonania polityczne, kulturowe, religijne. To jest to klasa dla Ciebie.

Program klasy realizujemy poprzez udział uczniów w warsztatach, projektach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Uczniowie biorą udział w programie EPAS, który jest dedykowany dla szkół ponadpodstawowych i ma na celu pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu jej wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności o Parlamencie Europejskim. Program umożliwia doświadczenie, czym jest obywatelstwo europejskie.

Rozszerzenia: geografia, WOS, biologia.

Dodatkowy język: niemiecki, włoski, francuski, rosyjski.

Kontynuacja nauki na poziome wyższym: nauki o ziemi, politologia, turystyka i rekreacja.

1F / turystyczna - integracja rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiageografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
85.2100.05125.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Profil klasy skierowany jest do młodych, interesującymi się problemami współczesnego świata, oraz turystyką lokalną, mających naturę podróżnika, otwartych oraz ciekawych świata, tego co bezpowrotnie przemija i co rodzi się na naszych oczach w wyniku działalności człowieka w wymiarze mikro i makro.

Program będzie realizowany w formie zajęć warsztatowych, wyjazdów, projektów, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz poznawaniem ciekawych miejsc.

Do klasy integracyjnej min. uczęszczają dzieci, których Rodzice wyrazili zgodę i poparcie dla idei wspólnej nauki i zabawy dzieci zdrowych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rozszerzenia: geografia, biologia.

Dodatkowy język: niemiecki, włoski, francuski, rosyjski.

Kontynuacja nauki na poziome wyższym: nauki o ziemi, turystyka i rekreacja.

1G / społeczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
74.6103.52164.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Założenia programowe skierowanie są do absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych mechanizmami oraz problemami panującymi we współczesnym społeczeństwie.

Tematyka zajęć będzie obejmować zagadnienia z socjologii, politologii, ekonomii oraz kwestie relacji międzykulturowych, które dokonują się dziś w świecie oraz regionie.

Rozszerzenia: język angielski, WOS.

Dodatkowy język : niemiecki, rosyjski, włoski, francuski.

Kontynuacja nauki na poziomie wyższym: studia na kierunkach społecznych, humanistycznych.