konto
XXI Liceum im. St. I. Witkiewicza-Witkacego

Ocena: 4.67

Oceń Placowkę

Wyniki matur XXI Liceum im. St. I. Witkiewicza-Witkacego Kraków

Wyniki z matur 2023 formuła 2023

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
filozofia pisemny rozszerzony - 52% 8
historia pisemny rozszerzony - 50.6% 5
historia sztuki pisemny rozszerzony - 59.5% 2
język angielski pisemny podstawowy 100% 92.17% 18
język angielski ustny podstawowy 100% 85.94% 18
język angielski pisemny rozszerzony - 75.25% 16
język polski ustny podstawowy 100% 71.5% 18
język polski pisemny podstawowy 100% 79.44% 18
język polski pisemny rozszerzony - 69.45% 11
matematyka pisemny podstawowy 88.89% 58.83% 18

Porównanie średnich wyników matur 2023 formuła 2023

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2022

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
filozofia pisemny rozszerzony - 21.33% 3
historia sztuki pisemny rozszerzony - 30% 2
język angielski pisemny podstawowy 100% 93.08% 24
język angielski pisemny rozszerzony - 68.45% 22
język hiszpański pisemny rozszerzony - 18% 2
język polski pisemny podstawowy 95.83% 51.29% 24
język polski pisemny rozszerzony - 53.92% 12
matematyka pisemny podstawowy 87.5% 46.21% 24

Porównanie średnich wyników matur 2022

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony

Wyniki z matur 2021

Przedmiot Typ Poziom Zdawalność śr. wynik osoby
biologia pisemny rozszerzony - 22% 1
filozofia pisemny rozszerzony - 38.8% 5
historia pisemny rozszerzony - 68% 1
historia sztuki pisemny rozszerzony - 45.5% 4
język angielski pisemny podstawowy 100% 83.57% 23
język angielski pisemny rozszerzony - 50.94% 17
język polski pisemny podstawowy 90.91% 57.55% 22
język polski pisemny rozszerzony - 44% 15
język rosyjski pisemny rozszerzony - 100% 1
matematyka pisemny podstawowy 86.36% 39.32% 22

Porównanie średnich wyników matur 2021

P - poziom podstawowyR - poziom rozszerzony