konto
XXI Liceum im. Hugona Kołłątaja

Ocena: 2.93

Oceń Placowkę

Profile XXI Liceum im. Hugona Kołłątaja Warszawa

1A / mat-fiz-inf rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
166170.56190.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa dla kandydatów o zainteresowaniach naukami ścisłymi. Rozszerzony program nauczania matematyki, informatyki i fizyki. Przedmioty uzupełniające: "Bazy danych i ich aplikacje" oraz "Analiza matematyczna". Klasa objęta patronatem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Przedmioty punktowane: matematyka, j.polski, fizyka, informatyka . Możliwość studiowania na: PW, WAT i UW oraz na kierunkach ścisłych, technicznych i ekonomicznych UKSW, SWPS, APS.

1B / mat-hisz-geogr rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język hiszpański (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk obcy
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
168.8173.85188.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa dla kandydatów o zainteresowaniach naukami matematyczno-przyrodniczymi. Przedmioty uzupełniające: "Po angielsku o geografii" oraz "Analiza matematyczna". Program klasy daje solidne podstawy do podjęcia studiów między innymi w Szkole Głównej Handlowej, w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego, na wydziałach ekonomicznych i administracyjnych oraz np. na filologii angielskiej czy amerykanistyce. Dzięki rozbudowanemu programowi nauczania języka angielskiego uczniowie będą mogli wybrać studia za granicą, nawet takie, gdzie wymagana jest znajomość na poziomie C1 według Europejskiej Klasyfikacji Poziomów Biegłości Językowej.

1C / pol-ang-hist rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
156.25162.53180.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa dla kandydatów o zainteresowaniach sztuką filmową, teatralną, multimediami oraz przedmiotami artystycznymi. Rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii oraz historii sztuki. W ramach zajęć  uzupełniających: literatura i film oraz  warsztaty politologiczno-filozoficzne. 
Przedmiot historia sztuki w wymiarze rozszerzonym to nie tylko poznawanie wielkich dzieł i osobowości twórczych na przestrzeni wieków w postaci wykładów i oglądania bogatego materiału ilustracyjnego. To szansa na osobisty kontakt ze sztuką na zajęciach w terenie, muzeum czy galerii.  Poznamy związek dzieła z miejscem, bliżej przyjrzymy się zabytkom Warszawy i funkcjonowaniu instytucji, których rolą jest promowanie kultury. Będziemy pracować  z różnymi źródłami ucząc się zbierania i konfrontowania podawanych informacji, by móc je samodzielnie opisywać, oceniać i analizować.
Te wszystkie umiejętności są niezbędne do podjęcia studiów na wydziałach artystycznych np. ASP, szkół filmowych, szkoły teatralnej, wydziałów uniwersyteckich tj. kulturoznawstwo, animacja kultury, historia sztuki, etnografia, dziennikarstwo. zarządzanie mediami i kulturą wizualną, filmoznawstwo czy wystawiennictwo. Mamy nadzieję, że te zajęcia będą zarazem przygodą i zachętą do własnej twórczości.

1D / biol-chem-mat rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
167.45171.85184.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa o profilu biologiczno-chemicznym z rozszerzoną matematyką
Profil kierowany do osób zainteresowanych funkcjonowaniem organizmów  i całego świata przyrody, pasjonatów pracy laboratoryjnej oraz uczniów ciekawych tajników biotechnologicznych i chemicznych. Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia.  Klasa objęta jest patronatem SGGW. Oferujemy zajęcia rozwijające umiejętności praktyczne oraz biologię, chemię i matematykę na poziomie rozszerzonym. Matura z tych przedmiotów pozwoli na studia na takich kierunkach jak: medycyna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, stomatologia, analityka medyczna, biologia, ochrona środowiska, weterynaria, zootechnika, bioinżynieria zwierząt, kosmetologia, dietetyka, biotechnologia, chemia, farmacja i wiele innych. W ramach zajęć  uzupełniających: Fizyczne podstawy biotechnologii i Biotechnologia z elementami genetyki.

1E / hist-wos-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielski
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
160.1165.5179.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa dla kandydatów o zainteresowaniach humanistycznych i społecznych. Rozszerzony program nauczania historii, WOS-u oraz języka angielskiego. Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, WOS. Przedmioty uzupełniające: warsztat filozoficzno-politologiczny, język angielski specjalistyczny - "Z angielskim przez wieki". Rozbudowany program nauki języka angielskiego zapewnia uczniom możliwość osiągnięcia poziomu zaawansowania C1 według Europejskiej Klasyfikacji Poziomów Biegłości Językowej, a co za tym idzie w przyszłości możliwość wyboru studiów na uczelniach zagranicznych, również takich, które wymagają wysokich umiejętności językowych. Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia,  WOS.
W ciągu 4-letniej nauki uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w licznych warsztatach z różnych dziedzin nauk humanistycznych (warsztaty samorządowe, warsztaty prawnicze, zajęcia retoryczne, wyjazdy historyczne).