XXI Liceum im. Hugona Kołłątaja

Ocena: 2.97

Oceń Placowkę

Profile XXI Liceum im. Hugona Kołłątaja Warszawa na rok 2018/2019

a / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) chemia geografia
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
154162.56169.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

  1. matematyka
  2. fizyka

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

  1. chemia
  2. geografia

Możliwość studiowania na: SGH, PW, WAT i UW oraz na kierunkach ścisłych, technicznych i ekonomicznych UKSW, SWPS, APS

b / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
152.2162.57176.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa dla kandydatów o zainteresowaniach językowych. W rozszerzonym wymiarze godzin realizujemy nauczanie języków: francuskiego i angielskiego oraz geografii, której część będzie prowadzona w języku angielskim. Ponadto od drugiej klasy, uczniowie będą mieli możliwość nauki języka hiszpańskiego w ramach dodatkowych zajęć. Uczniowie będą mogli również poznać specjalistyczny język angielski z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych. Lekcje języka francuskiego będą prowadzone w modułach tematycznych (ogólne kompetencje językowe, kultura i cywilizacja krajów francuskiego obszaru językowego oraz wypowiedź pisemna).

Program klasy daje solidne podstawy do studiów min. w zakresie filologii angielskiej, romańskiej, lingwistyki stosowanej, stosunków międzynarodowych, turystyki, a także studiów w języku angielskim (np. psychologia na UW czy College of Liberal Art and Sciences w Kolegium MISH na UW).

W klasie I i II przewidziana jest realizacja międzydyscyplinarnego projektu w języku obcym.

c / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:zajęcia artystyczne
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
139.4154.9172
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa dla kandydatów zainteresowanych sztuką filmową, teatralną, multimediami oraz przedmiotami artystycznymi. Rozszerzony program nauczania języka polskiego z edukacją medialną i historii. W ramach zajęć uzupełniających: grafika komputerowa, skład i łamanie tekstu lub warsztaty politologiczno-filozoficzne.

Możliwość studiowania na następujących kierunkach studiów: polonistyka, filmoznawstwo, produkcja filmowa i telewizyjna, reżyseria filmowa i telewizyjna, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, socjologia, psychologia, pedagogika, historia, wydziały multimedialne.

d / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:biologia
3:fizyka
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
160.2164.45176
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa dla kandydatów zainteresowanych naukami przyrodniczymi. W ramach zajęć uzupełniających zajęcia w laboratorium - eksperyment w naukach przyrodniczych.

Możliwość studiowania na uczelniach medycznych, rolniczych i AWF, kierunkach przyrodniczych UW i PW np. MIS-MAP, zarządzanie środowiskiem, energetyka jądrowa, bioinformatyka, biotechnologia, dietetyka.

e / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
158165.28176.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa dla kandydatów o zainteresowaniach naukami ścisłymi. Rozszerzony program nauczania matematyki, informatyki i fizyki. Przedmiot uzupełniający analiza matematyczna. Klasa objęta patronatem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Możliwość studiowania na: PW, WAT, UW oraz na kierunkach ścisłych, technicznych i ekonomicznych UKSW, SWPS i APS.

f / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
150.2155.7171.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa dla kandydatów o zainteresowaniach humanistycznych i społecznych. Rozszerzony program nauczania historii i WOS. W ramach zajęć uzupełniających retoryka oraz warsztaty dziennikarskie lub warsztaty politologiczno-filozoficzne.

Możliwość studiowania na następujących kierunkach: prawo, politologia, socjologia, dziennikarstwo, historia, stosunki międzynarodowe, psychologia, pedagogika, europeistyka, polonistyka, kulturoznawstwo oraz inne kierunki humanistyczne na UW, UKSW, SWPS, APS.