konto
XXI Liceum im. Hugona Kołłątaja

Ocena: 1.89

Oceń Placowkę

Profile XXI Liceum im. Hugona Kołłątaja Warszawa

1A / [O] fiz-inf-mat (ang-hisz*,niem*,ros*) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykainformatyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
168.4172.73182.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Na poziomie rozszerzonym proponujemy Wam trzy przedmioty - matematykę, fizykę i informatykę.

Przedmioty uzupełniające to analiza matematyczna oraz bazy danych i ich aplikacje.

Absolwenci tej klasy mają możliwość studiowania na uczelniach technicznych, a także na kierunkach związanych z zarządzaniem.

Uczniowie tej klasy w ramach współpracy z WAT i UW biorą udział w dodatkowych zajęciach i warsztatach. Zajęcia z fizyki i informatyki odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

1B / [O] geogr-ang-mat (ang-hisz*) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
165.6170.44183.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Matematyka, geografia i język angielski na poziomie rozszerzonym. Język hiszpański jako obowiązkowy drugi język obcy.

Przedmiotem uzupełniającym w tej klasie będzie geografia ekonomiczna.

Absolwenci tej klasy mają możliwość studiowania na kierunkach przyrodniczych wyższych uczelni, a także na kierunkach związanych z ekonomią i zarządzaniem.

Uczniowie tej klasy w ramach współpracy z UW biorą udział w dodatkowych zajęciach i warsztatach. W programie są także lekcje w planetarium, Centrum Nauki Kopernik oraz Muzeum Ziemi PAN. Ponadto, organizowane są edukacyjne wyjazdy terenowe.

1C / [D] inf-ang-mat (ang-niem*,fra*) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
183.08188.19213.36
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
225.6525.65 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "wspólny sprawdzian z angielskiego".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 95.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,27.

Opis:

Uruchamiamy bowiem oddział dwujęzyczny, z rozszerzonym programem matematyki, informatyki i języka angielskiego. Dwa pierwsze przedmioty będą realizowane częściowo w języku angielskim, dzięki czemu absolwenci tej klasy będą mieli otwartą drogę do studiowania na uczelniach zagranicznych.

Przedmiotem uzupełniającym w tej klasie będzie, nauczana w oparciu o program autorski, grafika komputerowa i sztuki wizualne.

Zajęcia z grafiki i informatyki odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

Przypominamy, że w rekrutacji do tej klasy obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych

1D / [O] biol-chem-ang (ang-hisz*,niem*,fra*) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
169.15173180.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Od nowego roku szkolnego klasa 1D ulega pewnej modyfikacji. Na poziomie rozszerzonym zamiast matematyki proponujemy Wam w tym oddziale język angielski. Oprócz tego oczywiście rozszerzona biologia i chemia.

Przedmiotem uzupełniającym opartym o program autorski jest Eksperyment w naukach chemicznych.

Absolwenci tej klasy mają możliwość studiowania na kierunkach związanych z medycyną, biotechnologią i farmacją.

Uczniowie tej klasy w ramach współpracy z SGGW i UW biorą udział w dodatkowych zajęciach i warsztatach.

Zajęcia z biologii i chemii odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

1E / [O] hist-ang-wos (ang-hisz*,niem*,fra*) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
157.6163.6177.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Rozszerzone w niej będą trzy przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie i język angielski.

Przedmiotem uzupełniającym będzie filozofia realizowana od drugiej klasy w oparciu o program autorski (w pierwszej klasie filozofia jako przedmiot obowiązkowy przewidziany w ministerialnej siatce godzin dla liceum ogólnokształcącego).

Absolwenci tej klasy mają możliwość studiowania na uczelniach humanistycznych w tym m.in. na kierunku politologia, socjologia oraz prawo i administracja.

Uczniowie tej klasy biorą udział w zajęciach studyjnych w instytucjach publicznych takich jak parlament, NIK i UODO.

Absolwenci oddziału wielokrotnie odnosili sukcesy na olimpiadzie filozoficznej.

1F / [O] inf-mat (ang-hisz*,niem*,ros*) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykahistoria
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
177.35204.47227.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 100.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 1.

Opis:

Przedmioty rozszerzone to matematyka, informatyka oraz rysunek i projektowanie. Przedmiotem uzupełniającym będzie historia sztuki.

Rysunek i projektowanie na poziomie rozszerzonym nadal będzie prowadzony w oparciu o program autorski.

Absolwenci tej klasy mają możliwość studiowania na uczelniach technicznych i artystycznych.

Uczniowie tej klasy w ramach patronatów biorą udział w plenerach wyjazdowych, zajęciach terenowych i warsztatach prowadzonych przez zawodowych architektów. Zajęcia z informatyki i rysunku odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

Przypominamy, że w rekrutacji do tej klasy obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych

1G / [O] biol-ang-pol (ang-hisz*,niem*,fra*) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
160.8166.22176.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa 1G to nowość w ofercie edukacyjnej naszej szkoły.

Rozszerzone przedmioty to język polski, biologia i język angielski. Przedmiotem uzupełniającym będą warsztaty rozwoju osobistego.

Absolwenci tej klasy mają możliwość studiowania na kierunkach psychologicznych i pedagogicznych.

1H / [O] hist-ang-pol (ang-niem*,fra*) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
169.95219.98248.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
300100 -

Egzamin wstępny:

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 100.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 1.

Opis:

1H to klasa wokalno-artystyczna.

Oprócz języka polskiego, historii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, na uczniów tej klasy czekają dwa przedmioty uzupełniające - muzyka i teatr - realizowane z podziałem na grupy w oparciu o program autorski.

Ponadto w siatce godzin zaplanowano także warsztaty musicalowe.

Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w przygotowanych przez siebie koncertach, przedstawieniach i innych wydarzeniach artystycznych. W trakcie zajęć szczególny nacisk będzie położony na rozwój indywidualnych umiejętności wokalnych i aktorskich.

Absolwenci tego profilu będą przygotowani do studiowania na uczelniach artystycznych oraz rozpoczęcia własnej kariery scenicznej.

Kandydatów do tej klasy obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

1I / [O] biz-geogr-ang (ang-hisz*,niem*,fra*) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biznes i zarządzanie (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
161.7165.86176.75
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa 1I po patronatem Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W związku z wprowadzeniem nowego przedmiotu, który zastąpi podstawy przedsiębiorczości, od nowego roku szkolnego oferujemy Wam nowy profil z rozszerzonym programem nauczania geografii, biznesu i zarządzania oraz języka angielskiego.

Przedmiotem uzupełniającym będzie ekonomika przedsiębiorstw.

Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość zdawania przedmiotu biznes i zarządzanie na maturze. Ponadto, w ramach porozumienia z Akademią, będą brać udział w zajęciach i wykładach prowadzonych przez pracowników tej uczelni. Dodatkowo, planowana jest realizacja licznych projektów z zakresu finansów osobistych, a także udział w programach edukacyjnych prowadzonych przez czołowe instytucje finansowe w Polsce.