XXI Liceum im. Hugona Kołłątaja

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Profile XXI Liceum im. Hugona Kołłątaja Warszawa na rok 2019/2020

1Ap / mat-fiz-inf dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa dla kandydatów o zainteresowaniach naukami ścisłymi. Rozszerzony program nauczania matematyki, informatyki i fizyki. Przedmioty uzupełniające: "Bazy danych i ich aplikacje" oraz "Analiza matematyczna". Klasa objęta patronatem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Przedmioty punktowane: matematyka, j.polski, fizyka, informatyka . Możliwość studiowania na: PW, WAT i UW oraz na kierunkach ścisłych, technicznych i ekonomicznych UKSW, SWPS, APS.

1Bp / mat-ang-geogr dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:język angielski
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa dla kandydatów o zainteresowaniach naukami matematyczno-przyrodniczymi. Przedmioty uzupełniające: "Po angielsku o geografii" oraz "Analiza matematyczna". Program klasy daje solidne podstawy do podjęcia studiów między innymi w Szkole Głównej Handlowej, w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego, na wydziałach ekonomicznych i administracyjnych oraz np. na filologii angielskiej czy amerykanistyce. Dzięki rozbudowanemu programowi nauczania języka angielskiego uczniowie będą mogli wybrać studia za granicą, nawet takie, gdzie wymagana jest znajomość na poziomie C1 według Europejskiej Klasyfikacji Poziomów Biegłości Językowej.

1Cp / pol-hist-h.szt. dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) historia sztuki (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa dla kandydatów o zainteresowaniach sztuką filmową, teatralną, multimediami oraz przedmiotami artystycznymi. Rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii oraz historii sztuki. W ramach zajęć  uzupełniających: literatura i film oraz  warsztaty politologiczno-filozoficzne. 
Przedmiot historia sztuki w wymiarze rozszerzonym to nie tylko poznawanie wielkich dzieł i osobowości twórczych na przestrzeni wieków w postaci wykładów i oglądania bogatego materiału ilustracyjnego. To szansa na osobisty kontakt ze sztuką na zajęciach w terenie, muzeum czy galerii.  Poznamy związek dzieła z miejscem, bliżej przyjrzymy się zabytkom Warszawy i funkcjonowaniu instytucji, których rolą jest promowanie kultury. Będziemy pracować  z różnymi źródłami ucząc się zbierania i konfrontowania podawanych informacji, by móc je samodzielnie opisywać, oceniać i analizować.
Te wszystkie umiejętności są niezbędne do podjęcia studiów na wydziałach artystycznych np. ASP, szkół filmowych, szkoły teatralnej, wydziałów uniwersyteckich tj. kulturoznawstwo, animacja kultury, historia sztuki, etnografia, dziennikarstwo. zarządzanie mediami i kulturą wizualną, filmoznawstwo czy wystawiennictwo. Mamy nadzieję, że te zajęcia będą zarazem przygodą i zachętą do własnej twórczości.

1Dp / biol-chem-mat dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa o profilu biologiczno-chemicznym z rozszerzoną matematyką
Profil kierowany do osób zainteresowanych funkcjonowaniem organizmów  i całego świata przyrody, pasjonatów pracy laboratoryjnej oraz uczniów ciekawych tajników biotechnologicznych i chemicznych. Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia.  Klasa objęta jest patronatem SGGW. Oferujemy zajęcia rozwijające umiejętności praktyczne oraz biologię, chemię i matematykę na poziomie rozszerzonym. Matura z tych przedmiotów pozwoli na studia na takich kierunkach jak: medycyna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, stomatologia, analityka medyczna, biologia, ochrona środowiska, weterynaria, zootechnika, bioinżynieria zwierząt, kosmetologia, dietetyka, biotechnologia, chemia, farmacja i wiele innych. W ramach zajęć  uzupełniających: Fizyczne podstawy biotechnologii i Biotechnologia z elementami genetyki.

1Ep1 / ang-franc dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) język francuski (obowiązkowy) język polski (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:wos
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa społeczno-językowa z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego, WOS-u lub języka polskiego oraz języka francuskiego . Przedmiot uzupełniający: język angielski specjalistyczny -"Angielski jako element światowej kultury". Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, WOS, język angielski. Klasa skierowana do kandydatów o zainteresowaniach humanistycznych i językowych.  Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, Wos, język angielski. Przedmiot uzupełniający: język angielski specjalistyczny. W klasie II. i III. przewidziana jest realizacja międzydyscyplinarnego projektu w języku obcym. Profil przygotowuje do egzaminu DELF A2-B2 oraz daje solidne podstawy do studiów m.in. w zakresie filologii, stosunków międzynarodowych, turystyki, a także studiów w języku angielskim.

1Ep2 / ang-niem dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone

język angielski (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy) język polski (proponowany) wos (proponowany)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język angielski
4:wos
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa społeczno-językowa z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego, WOS-u lub języka polskiego oraz języka niemieckiego . Przedmiot uzupełniający: język angielski specjalistyczny -"Angielski jako element światowej kultury". Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, WOS, język angielski. Klasa skierowana do kandydatów o zainteresowaniach humanistycznych i językowych.  Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, Wos, język angielski. Przedmiot uzupełniający: język angielski specjalistyczny. W klasie II. i III. przewidziana jest realizacja międzydyscyplinarnego projektu w języku obcym. Profil przygotowuje do egzaminu DELF A2-B2 oraz daje solidne podstawy do studiów m.in. w zakresie filologii, stosunków międzynarodowych, turystyki, a także studiów w języku angielskim.

1Fp / hist-wos-ang dla ósmoklasistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa dla kandydatów o zainteresowaniach humanistycznych i społecznych. Rozszerzony program nauczania historii, WOS-u oraz języka angielskiego. Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, WOS. Przedmioty uzupełniające: warsztat filozoficzno-politologiczny, język angielski specjalistyczny - "Z angielskim przez wieki". Rozbudowany program nauki języka angielskiego zapewnia uczniom możliwość osiągnięcia poziomu zaawansowania C1 według Europejskiej Klasyfikacji Poziomów Biegłości Językowej, a co za tym idzie w przyszłości możliwość wyboru studiów na uczelniach zagranicznych, również takich, które wymagają wysokich umiejętności językowych. Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia,  WOS.
W ciągu 4-letniej nauki uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w licznych warsztatach z różnych dziedzin nauk humanistycznych (warsztaty samorządowe, warsztaty prawnicze, zajęcia retoryczne, wyjazdy historyczne).

ag / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy) chemia geografia
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:geografia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
154162.56169.6
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

  1. matematyka
  2. fizyka

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

  1. chemia
  2. geografia

Możliwość studiowania na: SGH, PW, WAT i UW oraz na kierunkach ścisłych, technicznych i ekonomicznych UKSW, SWPS, APS

bg / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:język obcy
4:geografia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
152.2162.57176.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa dla kandydatów o zainteresowaniach językowych. W rozszerzonym wymiarze godzin realizujemy nauczanie języków: francuskiego i angielskiego oraz geografii, której część będzie prowadzona w języku angielskim. Ponadto od drugiej klasy, uczniowie będą mieli możliwość nauki języka hiszpańskiego w ramach dodatkowych zajęć. Uczniowie będą mogli również poznać specjalistyczny język angielski z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych. Lekcje języka francuskiego będą prowadzone w modułach tematycznych (ogólne kompetencje językowe, kultura i cywilizacja krajów francuskiego obszaru językowego oraz wypowiedź pisemna).

Program klasy daje solidne podstawy do studiów min. w zakresie filologii angielskiej, romańskiej, lingwistyki stosowanej, stosunków międzynarodowych, turystyki, a także studiów w języku angielskim (np. psychologia na UW czy College of Liberal Art and Sciences w Kolegium MISH na UW).

W klasie I i II przewidziana jest realizacja międzydyscyplinarnego projektu w języku obcym.

cg / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:zajęcia artystyczne
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
139.4154.9172
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa dla kandydatów zainteresowanych sztuką filmową, teatralną, multimediami oraz przedmiotami artystycznymi. Rozszerzony program nauczania języka polskiego z edukacją medialną i historii. W ramach zajęć uzupełniających: grafika komputerowa, skład i łamanie tekstu lub warsztaty politologiczno-filozoficzne.

Możliwość studiowania na następujących kierunkach studiów: polonistyka, filmoznawstwo, produkcja filmowa i telewizyjna, reżyseria filmowa i telewizyjna, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, socjologia, psychologia, pedagogika, historia, wydziały multimedialne.

dg / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:biologia
4:chemia
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
160.2164.45176
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa dla kandydatów zainteresowanych naukami przyrodniczymi. W ramach zajęć uzupełniających zajęcia w laboratorium - eksperyment w naukach przyrodniczych.

Możliwość studiowania na uczelniach medycznych, rolniczych i AWF, kierunkach przyrodniczych UW i PW np. MIS-MAP, zarządzanie środowiskiem, energetyka jądrowa, bioinformatyka, biotechnologia, dietetyka.

eg / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:fizyka
4:informatyka
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
158165.28176.4
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa dla kandydatów o zainteresowaniach naukami ścisłymi. Rozszerzony program nauczania matematyki, informatyki i fizyki. Przedmiot uzupełniający analiza matematyczna. Klasa objęta patronatem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Możliwość studiowania na: PW, WAT, UW oraz na kierunkach ścisłych, technicznych i ekonomicznych UKSW, SWPS i APS.

fg / ogólny dla gimnazjalistów

Języki obce

język angielski język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone

historia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
1:język polski
2:matematyka
3:historia
4:wos
Punkty w roku 2018
minimalneśredniemaksymalne
150.2155.7171.2
Obliczanie punktów
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -
Oblicz Punkty

Klasa dla kandydatów o zainteresowaniach humanistycznych i społecznych. Rozszerzony program nauczania historii i WOS. W ramach zajęć uzupełniających retoryka oraz warsztaty dziennikarskie lub warsztaty politologiczno-filozoficzne.

Możliwość studiowania na następujących kierunkach: prawo, politologia, socjologia, dziennikarstwo, historia, stosunki międzynarodowe, psychologia, pedagogika, europeistyka, polonistyka, kulturoznawstwo oraz inne kierunki humanistyczne na UW, UKSW, SWPS, APS.