konto
XX Liceum

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Profile XX Liceum Lublin

1al / hist-pol-wos rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykaWOShistoria
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa wprowadza ucznia w różnorodne obszary kultury i życia społecznego. Przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Umożliwia absolwentom podjęcie studiów na wielu kierunkach z zakresu nauk humanistycznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych - m. in. filologii polskiej, historii, dziennikarstwie, politologii, europeistyce, prawie i administracji. Uczniowie mogą ponadto rozwijać znajomość języka niemieckiego, nie tylko dzięki szkolnym zajęciom lekcyjnym i pozalekcyjnym z tego przedmiotu, ale także poprzez udział w międzynarodowej wymianie młodzieży z zaprzyjaźnioną szkołą w Waltrop (Niemcy).

1bl / geogr-ang-wos rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa przeznaczona m. in. dla potencjalnych ekonomistów, architektów, konstruktorów, menadżerów, inżynierów środowiska, architektów krajobrazu oraz osób zainteresowanych innymi kierunkami przyrodniczymi. Jej program umożliwia w przyszłości zdawanie egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, biologii i geografii, a następnie podjęcie studiów na wielu kierunkach z zakresu nauk matematycznych, przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych, jakie oferują m. in. Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jan Pawła II i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz wiele innych uczelni w całym kraju.

1cl / geogr-ang-wos rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa przeznaczona m. in. dla potencjalnych ekonomistów, menadżerów, prawników, pracowników administracji publicznej oraz osób zainteresowanych naukami społecznymi i przyrodniczymi. Jej program umożliwia w przyszłości zdawanie egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego, geografii i wiedzy o społeczeństwie, a następnie podjęcie studiów na wielu kierunkach, jakie oferują m. in. Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jan Pawła II i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz wiele innych uczelni w całym kraju. Rozszerzony zakres nauczania języka angielskiego pozwala uzyskać narzędzie do samodzielnego poznawania świata i nawiązywania międzynarodowych kontaktów. Uczniowie mogą ponadto rozwijać znajomość języka niemieckiego, nie tylko dzięki szkolnym zajęciom lekcyjnym i pozalekcyjnym z tego przedmiotu, ale także poprzez udział w międzynarodowej wymianie młodzieży z zaprzyjaźnioną szkołą w Waltrop (Niemcy).

1dl / geogr-hist-ang rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

1el / geogr-hist-ang rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -