konto
XX Liceum

Ocena: 3.67

Oceń Placowkę

Profile XX Liceum Lublin

1alp / pol-ang-hist rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoriawos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
49.15100.23137.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa wprowadza ucznia w różnorodne obszary kultury i życia społecznego. Przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, języka angielskiego i historii. Umożliwia absolwentom podjęcie studiów na wielu kierunkach z zakresu nauk humanistycznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych - m. in. filologii polskiej i angielskiej, dziennikarstwa, historii, politologii, europeistyki, prawa, administracji, marketingu i zarządzania. Rozszerzony zakres nauczania języka angielskiego pozwala uzyskać narzędzie do samodzielnego poznawania świata i nawiązywania międzynarodowych kontaktów. Uczniowie mogą ponadto rozwijać znajomość języka niemieckiego, nie tylko dzięki szkolnym zajęciom lekcyjnym i pozalekcyjnym z tego przedmiotu, ale także poprzez udział w międzynarodowej wymianie młodzieży z zaprzyjaźnioną szkołą w Waltrop (Niemcy).

1blp / mat-inf-geogr rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykainformatykageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa przeznaczona m. in. dla potencjalnych inżynierów, programistów, architektów, konstruktorów i menadżerów. Jej program umożliwia w przyszłości zdawanie egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, informatyki i geografii, a następnie podjęcie studiów na wielu kierunkach z zakresu nauk matematycznych, przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych, jakie oferują m. in. Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jan Pawła II i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz wiele innych uczelni w całym kraju.

1clp / biol-geogr-chem rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemiageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa przeznaczona dla kandydatów zainteresowanych problematyką przyrodniczą i społeczną, ekologią, kulturą fizyczną i różnymi gałęziami medycyny. Przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, geografii i chemii. Umożliwia w ten sposób podjęcie studiów na wielu kierunkach oferowanych przez Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, UMCS oraz inne uczelnie Lublina i kraju (m. in. medycyna, weterynaria, ochrona środowiska, geografia, biologia, chemia, biotechnologia, kosmetologia, psychologia, fizjoterapia).

1dlp / mat-geogr rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiawf
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
67.2108.6163.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa profilowana w piłce nożnej. Oferuje poszerzony program szkolenia w zakresie tej dyscypliny sportu, zarówno w ramach wychowania fizycznego jak zajęć pozalekcyjnych. Ponadto umożliwia przygotowanie się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki i geografii, a dzięki temu do podjęcia studiów na wielu kierunkach z zakresu nauk politechnicznych oraz ekonomicznych.