konto
XX Liceum im. Leopolda Staffa

Ocena: 3.69

Oceń Placowkę

Profile XX Liceum im. Leopolda Staffa Kraków

Ap / hist-pol-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
137.6146.2170.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. W klasie realizowany będzie program autorski "Elementy prawa". Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym stanowią przygotowanie do studiów na kierunkach prawniczych, historycznych, polonistycznych, politologicznych, dziennikarskich, filozoficznych, socjologicznych, medioznawczych.

Bp / mat-geogr-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
137.2147.1165
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: geografia, matematyka, język angielski. Przedmioty realizowane w klasie ukazują cywilizacyjny rozwój świata i jego perspektywy gospodarcze, przygotowują do studiów na kierunkach z zakresu ekonomii, geografii, gospodarki, zarządzania i administracji

Cp / ogólny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język niemiecki (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
129.4142160.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski i język niemiecki. W nowoczesnej edukacji niezbędne są wysokie kompetencje językowe, dlatego w klasie realizowana będzie intensywna nauka dwóch języków obcych: język angielski (z elementami Business English) oraz język niemiecki (program autorski Intensywny Tok Kształcenia Języka). Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym stanowią przygotowanie do studiów na kierunkach z zakresu geografii, turystyki, kierunków administracyjnych i prawniczych, socjologicznych, ekonomicznych oraz językowych. Bardzo dobra znajomość dwóch języków obcych pozwala na podjęcie studiów na wybranych uczelniach europejskich, stwarza szerokie możliwości udziału w zagranicznych programach edukacyjnych.

Dp / ogólny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
144151.3161
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym stanowią przygotowanie do studiów na kierunkach ścisłych: matematyka, fizyka, informatyka, kierunki techniczne i inżynierskie oraz z zakresu nowych technologii. W klasie realizowany będzie program autorski z zakresu grafiki komputerowej opracowany i realizowany jako dodatkowy moduł w ramach informatyki w zakresie rozszerzonym.

Ep / ogólny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
144.2149.7163
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym stanowią przygotowanie do studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych, z zakresu biologii, chemii, ekologii, ochrony środowiska, oraz na uczelniach rolniczych.

Fp / dwujęzyczny rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język francuski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk francuskihistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa dwujęzyczna z językiem francuskim - przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia i wiedza o społeczeństwie realizowane w języku francuskim, język angielski. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym stanowią przygotowanie do studiów na kierunkach: prawniczych, historycznych, politologicznych, dziennikarskich, filozoficznych, socjologicznych, medioznawczych. Realizacja języka francuskiego w szerokim zakresie oraz przedmiotów: historia i wiedza o społeczeństwie w języku francuskim pozwala na podjęcie studiów na wybranych uczelniach europejskich, stwarza szerokie możliwości udziału w zagranicznych programach edukacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz możliwości podjęcia atrakcyjnej pracy.

Gp / wstępna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

język francuski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
112.5173.4203.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2500 -

Klasa wstępna dwujęzyczna z językiem francuskim. W klasie wstępnej mogą podjąć naukę uczniowie, którzy nigdy nie uczyli się języka francuskiego lub poznali język francuski w stopniu niewystarczającym do podjęcia nauki w klasie pierwszej dwujęzycznej. Klasa wstępna stanowi dodatkowy rok nauki, który daje możliwość zdobycia wysokich kompetencji językowych (18 godzin języka francuskiego w tygodniu) i przygotowuje do kontynuacji nauki w klasie dwujęzycznej z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: język francuski i język angielski oraz historia i wiedza o społeczeństwie nauczanymi w języku francuskim (zobacz klasa Fp).