konto
XX Liceum im. Leopolda Staffa

Ocena: 4.04

Oceń Placowkę

Profile XX Liceum im. Leopolda Staffa Kraków

0F / wstępna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

język francuski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
147.2162.35179.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
25050 -

Opis:

W klasie wstępnej mogą podjąć naukę uczniowie, którzy nigdy nie uczyli się języka francuskiego lub poznali język francuski w stopniu niewystarczającym do podjęcia nauki w klasie pierwszej dwujęzycznej. Klasa wstępna stanowi dodatkowy rok nauki, który daje możliwość zdobycia wysokich kompetencji językowych (18 godzin języka francuskiego w tygodniu) i przygotowuje do podjęcia nauki w klasie pierwszej dwujęzycznej z przedmiotami nauczanymi w języku francuskim. W kolejnym roku szkolnym uczniowie będą kontynuować naukę w klasie pierwszej dwujęzycznej z językiem francuskim. Realizują przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski i dwujęzycznie: język francuski oraz historia i wiedza o społeczeństwie realizowane w języku francuskim.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym stanowią przygotowanie do studiów na kierunkach: prawniczych, historycznych, politologicznych, dziennikarskich, filozoficznych, socjologicznych, medioznawczych. Realizacja języka francuskiego i angielskiego w szerokim zakresie oraz przedmiotów:
historia i wiedza o społeczeństwie w języku francuskim pozwala na podjęcie studiów na wybranych uczelniach europejskich, stwarza szerokie możliwości udziału w zagranicznych programach edukacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz możliwości podjęcia atrakcyjnej pracy.

A / hist-pol-wos rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
151.15156.42163.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym stanowią przygotowanie do studiów na kierunkach prawniczych, historycznych, polonistycznych, politologicznych, dziennikarskich, filozoficznych, socjologicznych, medioznawczych.

B / mat-geogr-ang rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
162.1165.42172.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty realizowane w klasie ukazują cywilizacyjny rozwój świata i jego perspektywy gospodarcze, przygotowują do studiów na kierunkach z zakresu matematyki, ekonomii, geografii, gospodarki, zarządzania i administracji. W klasie możliwe jest utworzenie grupy z językiem hiszpańskim w zakresie rozszerzonym i drugim językiem angielskim na poziomie podstawowym, jeżeli zadeklaruje taki wybór co najmniej 45 % uczniów. W grupie z rozszerzonym językiem hiszpańskim wymagana jest znajomość tego języka na poziomie kontynuacyjnym.

C / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język niemiecki (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckigeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
149.65157.3173.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W nowoczesnej edukacji oraz na rynku pracy niezbędne są wysokie kompetencje językowe, dlatego w klasie realizowana będzie intensywna nauka dwóch języków obcych w zakresie rozszerzonym: język angielski (z elementami Business English) oraz język niemiecki. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym stanowią przygotowanie do studiów na kierunkach z zakresu geografii, turystyki, kierunków
administracyjnych i prawniczych, socjologicznych, ekonomicznych oraz językowych. Bardzo dobra znajomość dwóch języków obcych pozwala na podjęcie studiów na wybranych uczelniach europejskich, stwarza szerokie możliwości udziału w zagranicznych programach edukacyjnych.

D / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
161.1163.91168.55
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym stanowią przygotowanie do studiów na kierunkach ścisłych: matematyka, fizyka, informatyka, kierunki techniczne i inżynierskie oraz z zakresu nowych technologii. W klasie realizowany będzie program autorski z zakresu grafiki komputerowej opracowany i realizowany jako dodatkowy moduł w ramach informatyki w zakresie rozszerzonym.

E / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
160.7163.92168.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym stanowią przygotowanie do studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych, z zakresu biologii, chemii, ekologii, ochrony środowiska oraz na uczelniach rolniczych.