konto
XVIII Liceum im. Stanisławy Paleolog

Profile XVIII Liceum im. Stanisławy Paleolog Lublin

1A-pp / hist-wos-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
52.8597.25154.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Edukacja Policyjna

v     dodatkowy przedmiot to edukacja policyjna (2 godz. tygodniowo przez 2 lata) prowadzona przez oficera Policji- komendanta Komendy Miejskiej w Lublinie w st. sp.

v     oferta zajęć obejmuje dodatkowo wyjścia na strzelnicę, poznawanie w praktyce pracy policjanta, wycieczki na komendę, do laboratorium kryminalistyki oraz tygodniowy obóz szkoleniowy

v     klasa tworzy korpus kadetów i umożliwia awans od stopnia młodszego kadeta do nadkadeta oraz uzyskanie końcowego certyfikatu

v     nauka w tej klasie umożliwia przygotowanie się do studiów prawniczych i do egzaminów rekrutacyjnych do Policji oraz do podjęcia pracy w innych służbach mundurowych – straż miejska, wojsko, straż pożarna, graniczna

v     uczniowie klas policyjnych biorą udział w Olimpiadzie Policyjnej,

Ponadto oferujemy

 • liczne zajęcia wyrównujące wiedzę
 • koła zainteresowań wg upodobań uczniów
 • kurs samoobrony
 • SKS

1B-pp / biol-geo-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskiinformatykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
47.0567.07127.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Edukacja Ratownicza

v     dodatkowy przedmiot to edukacja ratownicza (2 godz. tygodniowo przez 2 lata) prowadzona przez lekarza medycyny specjalizującego się w ratownictwie

v     oferta zajęć obejmuje dodatkowo wyjścia do laboratoriów, zwiedzanie oddziałów pogotowia ratunkowego oraz współpracę z PCK oraz z Fundacją DKMS

v     zajęcia z ratownictwa medycznego odbywają się w dobrze wyposażonej pracowni i umożliwiają zdobywanie praktycznych umiejętności

v     nauka w tej klasie umożliwia przygotowanie się do egzaminów na ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy i ukończenie różnych kursów w tym zakresie

v     uczniowie klas ratowniczych zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne na studiach medycznych

v     uczniowie tej klasy biorą udział w zawodach ratowniczych

Ponadto oferujemy:

 • liczne zajęcia wyrównujące wiedzę
 • koła zainteresowań wg upodobań uczniów
 • kurs samoobrony
 • SKS

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat na stronie internetowej:

1C-pp / hist-wos-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
51.5589.41160.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Edukacja Służba Ochrony Granicy

 • dodatkowy przedmiot to edukacja straż graniczna i służba celna ( 2 godz. tygodniowo przez 2 lata ) prowadzona przez pracownika służb granicznych
 • oferta zajęć obejmuje dodatkowo obozy i warsztaty szkoleniowe, zajęcia terenowe, wycieczki na przejścia graniczne (np. w Dorohusku), zwiedzanie lotniska  w Świdniku, poznanie pracy strażnika granicznego i celnika w praktyce
 • program przewiduje szkolenie strzeleckie, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i kurs samoobrony 
 • zajęcia z edukacji straż graniczna i służba celna odbywają się w dobrze wyposażonej pracowni i umożliwiają zdobywanie praktycznych umiejętności, np. z zakresu ratownictwa medycznego
 • klasa tworzy korpus kadetów i umożliwia awans od stopnia młodszego kadeta do nadkadeta oraz uzyskanie końcowego certyfikatu
 •  nauka w tej klasie umożliwia przygotowanie się do studiów prawniczych, studiów na wszelkich kierunkach szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego oraz do podjęcia pracy w służbach mundurowych – straż graniczna, celna, miejska, pożarna, wojsko.