XVIII Liceum

Profile XVIII Liceum Lublin

1A-pg / hist-wos-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
39.876.67142
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa z Edukacją Policyjną to innowacyjna propozycja dla uczniów, którzy chcieliby w przyszłości podjąć pracę w Policji lub pokrewnych jej służbach - straży miejskiej, granicznej, agencjach ochrony albo kontynuować naukę na kierunkach prawniczych, humanistycznych, sportowych. Nowy przedmiot - Edukacja Policyjna oraz odpowiednie rozszerzenia programowe - historia, wos, j. angielski, a także atrakcyjna oferta zajęć sportowych pozwala młodzieży dobrze przygotować się do testów rekrutacyjnych do pracy w Policji. Uczniowie zdobywają rzetelną wiedzę z zakresu prawa, kryminalistyki i poznają kulisy pracy policjanta. Realizacja innowacji odbywa się w ścisłej współpracy z Komendą Miejską Policji w Lublinie. Nauczycielem Edukacji Policyjnej jest wyższy rangą oficer Policji.

1A-pp / hist-wos-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
52.8597.25154.15
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Edukacja Policyjna

v     dodatkowy przedmiot to edukacja policyjna (2 godz. tygodniowo przez 2 lata) prowadzona przez oficera Policji- komendanta Komendy Miejskiej w Lublinie w st. sp.

v     oferta zajęć obejmuje dodatkowo wyjścia na strzelnicę, poznawanie w praktyce pracy policjanta, wycieczki na komendę, do laboratorium kryminalistyki oraz tygodniowy obóz szkoleniowy

v     klasa tworzy korpus kadetów i umożliwia awans od stopnia młodszego kadeta do nadkadeta oraz uzyskanie końcowego certyfikatu

v     nauka w tej klasie umożliwia przygotowanie się do studiów prawniczych i do egzaminów rekrutacyjnych do Policji oraz do podjęcia pracy w innych służbach mundurowych – straż miejska, wojsko, straż pożarna, graniczna

v     uczniowie klas policyjnych biorą udział w Olimpiadzie Policyjnej,

Ponadto oferujemy

 • liczne zajęcia wyrównujące wiedzę
 • koła zainteresowań wg upodobań uczniów
 • kurs samoobrony
 • SKS

1B-pg / biol-geo-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
48.481.82136.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Oferujemy:

 • liczne zajęcia wyrównujące wiedzę
 • koła zainteresowań wg upodobań uczniów
 • kurs samoobrony
 • SKS

1B-pp / biol-geo-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskiinformatykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
47.0567.07127.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Edukacja Ratownicza

v     dodatkowy przedmiot to edukacja ratownicza (2 godz. tygodniowo przez 2 lata) prowadzona przez lekarza medycyny specjalizującego się w ratownictwie

v     oferta zajęć obejmuje dodatkowo wyjścia do laboratoriów, zwiedzanie oddziałów pogotowia ratunkowego oraz współpracę z PCK oraz z Fundacją DKMS

v     zajęcia z ratownictwa medycznego odbywają się w dobrze wyposażonej pracowni i umożliwiają zdobywanie praktycznych umiejętności

v     nauka w tej klasie umożliwia przygotowanie się do egzaminów na ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy i ukończenie różnych kursów w tym zakresie

v     uczniowie klas ratowniczych zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne na studiach medycznych

v     uczniowie tej klasy biorą udział w zawodach ratowniczych

Ponadto oferujemy:

 • liczne zajęcia wyrównujące wiedzę
 • koła zainteresowań wg upodobań uczniów
 • kurs samoobrony
 • SKS

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat na stronie internetowej:

1C-pg / hist-wos-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2018/2019
minimalneśredniemaksymalne
36.481.74157
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Klasa z edukacją policyjną i edukacją ratowniczą. Edukacja Policyjna to to innowacyjna propozycja dla uczniów, którzy chcieliby w przyszłości podjąć pracę w Policji lub pokrewnych służbach - straży miejskiej, granicznej, agencjach ochrony lub kontynuować naukę na kierunkach prawniczych, humanistycznych, sportowych. Nowy przedmiot - Edukacja Policyjna oraz odpowiednie rozszerzenia programowe: historia, wos, j. angielski, a także atrakcyjna oferta zajęć sportowych pozwala młodzieży dobrze przygotować się do testów rekrutacyjnych do pracy w Policji. Uczniowie zdobywają rzetelną wiedzę z zakresu prawa, kryminalistyki, poznają kulisy pracy policjanta.Realizacja tego przedmiotu odbywa się w ścisłej współpracy z Komendą Miejską Policji w Lublinie. Nauczycielem jest wyższy rangą oficer Policji. Uczniowie, którzy wybiorą Edukację Ratowniczą ukończą w ramach tego przedmiotu kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i zyskają możliwość przystąpienia do egzaminu na ratownika, aby już po ukończeniu liceum móc podjąć pracę w tym zakresie lub kontynuować naukę na kierunkach medycznych i przyrodniczych. Zajęcia prowadzi lekarz we współpracy z lubelskim oddziałem PCK i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

1C-pp / hist-wos-ang rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiwos
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
51.5589.41160.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Edukacja Służba Ochrony Granicy

 • dodatkowy przedmiot to edukacja straż graniczna i służba celna ( 2 godz. tygodniowo przez 2 lata ) prowadzona przez pracownika służb granicznych
 • oferta zajęć obejmuje dodatkowo obozy i warsztaty szkoleniowe, zajęcia terenowe, wycieczki na przejścia graniczne (np. w Dorohusku), zwiedzanie lotniska  w Świdniku, poznanie pracy strażnika granicznego i celnika w praktyce
 • program przewiduje szkolenie strzeleckie, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i kurs samoobrony 
 • zajęcia z edukacji straż graniczna i służba celna odbywają się w dobrze wyposażonej pracowni i umożliwiają zdobywanie praktycznych umiejętności, np. z zakresu ratownictwa medycznego
 • klasa tworzy korpus kadetów i umożliwia awans od stopnia młodszego kadeta do nadkadeta oraz uzyskanie końcowego certyfikatu
 •  nauka w tej klasie umożliwia przygotowanie się do studiów prawniczych, studiów na wszelkich kierunkach szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego oraz do podjęcia pracy w służbach mundurowych – straż graniczna, celna, miejska, pożarna, wojsko.