konto
XVIII Liceum im. Stanisławy Paleolog

Ocena: 3.14

Oceń Placowkę

Profile XVIII Liceum im. Stanisławy Paleolog Lublin

1A / hist-ang-wos rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
53.0590.89146.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

EDUKACJA POLICYJNA/ EDUKACJA KRYMINOLOGIA Z ELEMENTAMI KRYMINALISTYKI 

 

OFERTA KLASY:

·      obozy szkoleniowe,

·      wyjścia na strzelnicę,

·      wyjścia do komendę policji,

·      wyjścia do laboratorium kryminalistycznego,

·      poznanie w praktyce pracy policjanta i kryminologa, wyjścia do aresztu śledczego,

·      zajęcia terenowe, udział w wykładach lubelskich uczelniach wyższych, 

·     bezpłatny i obowiązkowy kurs samoobrony z elementami KRAV-MAGI

 

   Klasa tworzy korpus kadetów i umożliwia awans od stopnia młodszego kadeta  do nadkadeta oraz uzyskanie końcowego certyfikatu.

 

   Nauka w tej klasie umożliwia przygotowanie się do studiów na kierunkach: prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, kryminologia, kryminalistyka oraz podjęcia pracy w służbach mundurowych - policja, straż miejska, wojsko. 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

język polski, matematyka, język obcy i WOS

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

historia, WOS i język angielski

1B / geogr-ang rok: 2024/2025

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskiWOS
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
51.576.12119.8
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

EDUKACJA SŁUŻBA OCHRONY GRANICY/ EDUKACJA STRAŻ POŻARNA

OFERTA KLASY:

·      obozy szkoleniowe,

·      wycieczka na przejście graniczne,

·      zwiedzanie lubelskiego lotniska, wyjazdy na przejście graniczne w Dorohusku,

·      poznanie pracy strażnika granicznego i celnika w praktyce,

·      zajęcia terenowe,

·      szkolenie strzeleckie,

·      wyjścia do jednostek straży pożarnej (PSP, OSP),

·      wyjście do Ośrodka Szkoleniowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,

·      wyjście do jednostki straży pożarnej na lubelskim lotnisku połączone ze zwiedzaniem lotniska,

·      wyjazd do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,

·      wyjazd do Muzeum Pożarnictwa,

·      poznanie w praktyce pracy strażaka,

·      bezpłatny i obowiązkowy kurs samoobrony e elementami KRAV-MAGI.

 

    Klasa tworzy korpus kadetów i umożliwia awans od stopnia młodszego kadeta  do nadkadeta oraz uzyskanie końcowego certyfikatu.

 

    Nauka w klasie z edukacją służba ochrony granicy umożliwia przygotowanie się do stadiów prawniczych, studiów  na wszelkich kierunkach szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego oraz do podjęcia pracy w służbach mundurowych – straż graniczna, straż celna, straż miejska i wojsko.

 

 Nauka w klasie z edukacją straż pożarna umożliwia przygotowanie się do zdobycia kwalifikacji strażaka i podjęcia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz na kierunkach Medycyna, Ratownictwo Medyczne i pokrewnych.

 

XVIII LO to inicjator klas mundurowych w Lublinie, szkoła z wieloma doświadczeniami  i tradycją w tym zakresie.

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

język polski, matematyka, język obcy i geografia

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

geografia i język angielski