konto
XVIII Liceum

Ocena: 3

Oceń Placowkę

Profile XVIII Liceum Katowice

1LH / pol-hist-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa o profilu humanistycznym. Przedmiotami rozszerzonymi są: historia, język polski oraz język angielski. Pierwszym językiem obcym jest język angielski, kontynuacja nauczania, drugim językiem obcym jest do wyboru: język niemiecki nauczany od podstaw lub kontynuacja nauczania lub język rosyjski nauczany od podstaw lub kontynuacja nauczania. Ponadto przedmiotami uzupełniającymi są: przyroda oraz warsztaty media-elektroniczne.

W klasie tej oczywiście świetnie przygotujesz się do matury, a poza tym nauczysz się:

tworzenia różnych gatunków informacyjnych i publicystycznych,
tworzenia dziennikarskich tekstów prasowych,
cyfrowej obróbki obrazu i dźwięku /podcasty, screencasty/,
tworzenia vlogów i fotoblogów,
cyfrowego składu tekstu DTP /obsługi zaawansowanych edytorów składu tekstu/,
konfigurowania prasy internetowej,
tworzenia audycji internetowych,
wykonywać zdjęcia, wykorzystywać umiejętności fotograficzne w pracy dziennikarskiej.
  Dla Ciebie: 
zajęcia specjalistyczne prowadzone w ramach języka polskiego /ćwiczenia w tworzeniu form tradycyjnego dziennikarstwa/ i warsztatów z zakresu mediów elektronicznych.
 Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:
Komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i politologia
Public relations
Media społecznościowe
Marketing i reklama
Filologia polska
Filologia angielska
Stosunki międzynarodowe
Prawo i administracja
Filozofia
Psychologia
Socjologia

1LI / inf-mat-ang rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone:

informatyka (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskijęzyk obcyinformatyka
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Klasa o profilu informatycznym. Przedmiotami rozszerzonymi są: informatyka, matematyka oraz język angielski. Pierwszym językiem obcym jest język angielski, kontynuacja nauczania, drugim językiem obcym jest do wyboru: język niemiecki nauczany od podstaw lub kontynuacja nauczania lub język rosyjski nauczany od podstaw lub kontynuacja nauczania. Ponadto przedmiotami uzupełniającymi są: przyroda oraz historia i społeczeństwo. 

KLASA NA CZASIE!

Według analizy rynku pracy opartej m.in. na rozmowach z pracodawcami, najbardziej pożądanymi kompetencjami będą umiejętności interdyscyplinarne (łączenie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki). W naszej szkole nauczymy Cię analitycznego myślenia, planowania strategicznego, realizacji projektów, zarządzania czasem i planowania własnego rozwoju.

Nauczysz się:

 • projektować i programować strony internetowe,
 • projektować grafikę interaktywną z animacją (HTML5), projektować wizualizacje i symulacje 2D/3D,
 • dokonywać obróbki cyfrowej fotografii,
 • planować i tworzyć własne portfolio zawodowe,
 • stosować język angielski w praktyce (słownictwo informatyczne, projektowania graficznego, programowania, WebDesign, słownictwo stosowane w biznesie),
 • stosować główne zasady i procesy matematyczne w codziennych sytuacjach prywatnych i zawodowych,
 • rozumieć wpływ nauki i technologii na świat przyrody,
 • wykorzystywać i posługiwać się narzędziami i urządzeniami technicznymi oraz danymi naukowymi do osiągnięcia celu lub podjęcia decyzji,
 • wykorzystywać technologie społeczeństwa informacyjnego w życiu osobistym i społecznym, a także w pracy.

Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli. Gwarancją efektów kształcenia są bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych i matur uzyskiwane przez absolwentów. Wybierając ten kierunek stawiasz na swój rozwój i realne umiejętności.

Szkoła gwarantuje nowoczesną bazę dydaktyczną w tym pracownie informatyczne wyposażone w najnowsze oprogramowanie firmy Microsoft, Adobe (pełny pakiet) i inne.

A dodatkowo dla Ciebie

 • projekty międzynarodowe

Nabyta wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentom naszej szkoły efektywne studiowanie na następujących kierunkach:

 • studia informatyczne zarówno w kształceniu uniwersyteckim jak i politechnicznym,
 • studia ekonomiczne,
 • zarządzanie w logistyce,
 • zarządzanie finansami i projektami,
 • kadry, płace, rachunkowość i ubezpieczenia,
 • przedsiębiorczość i finanse,
 • studia analityczne,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze.