konto
XVI Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej

Ocena: 3.32

Oceń Placowkę

Profile XVI Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej Warszawa

0A / klasa_wstępna rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) język francuski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiahistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
167.66176.2194.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jest to klasa wstępna z językiem francuskim, w której nauczanie języka francuskiego odbywa się od podstaw w wymiarze 18 godzin tygodniowo. Jest to klasa przygotowująca do nauczania dwujęzycznego w liceum. Nauka w tej klasie trwa 5 lat. W pierwszym roku nauki, uczniowie mają następujące przedmioty: język francuski (18h tygodniowo), matematyka i język polski (po 2h tygodniowo), wychowanie fizyczne (3h tygodniowo). Nauka drugiego języka obcego jest kontynuowana od klasy pierwszej.

1B / ang-mat-geogr rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
164.35168.81179.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Jest to klasa akademicka pod patronatem SGH. W klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: matematyka, geografia, język angielski. Drugim językiem nauczanym w tej klasie jest język hiszpański lub język francuski. Języki te nauczane są od podstaw. Grupa z danego języka powstanie jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych.

1C / hist-geogr-wos rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
148.65156.04178.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia. Języki obce nauczane w tej klasie to: język angielski i język francuski. Od klasy 2 uczniowie będą mieli dodatkowe zajęcia z języka francuskiego przygotowujące do egzaminu DELF.

1D / ang-geogr-mat rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
120.29153.39186.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
207.87.8 -

Jest to klasa akademicka pod patronatem SGH, dwujęzyczna z językiem francuskim jako drugim językiem nauczania. Oznacza to, że niektóre przedmioty (np. historia, biologia, chemia, matematyka) są nauczane w języku polskim i języku francuskim. W klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: matematyka, geografia, język angielski. Kandydaci do tej klasy muszą znać język francuski na poziomie sprawdzianu z języka francuskiego na koniec szkoły podstawowej.

1E / biol-chem-mat rok: 2019/2020

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
159.95162.97173.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

W klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: biologia, chemia, matematyka. Języki obce nauczane w tej klasie to: język angielski i język francuski. Od klasy 2 uczniowie będą mieli dodatkowe zajęcia z języka francuskiego przygotowujące do egzaminu DELF.