konto
XVI Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej

Ocena: 3.58

Oceń Placowkę

Profile XVI Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej Warszawa

0A / [DW] (fra-ang) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

język francuski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiahistoria
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
148.71168.06188.78
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
21313 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "sprawdzian predyspozycji językowych".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 100.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,13.

Opis:

Jest to klasa wstępna z językiem francuskim, w której nauczanie języka francuskiego odbywa się od podstaw w wymiarze 18 godzin tygodniowo. Jest to klasa przygotowująca do nauczania dwujęzycznego w liceum. Oznacza to, że niektóre przedmioty od klasy pierwszej (np. historia, biologia, chemia, matematyka) są nauczane w języku polskim i języku francuskim. W klasie wstępnej uczniowie uczą się ponadto języka polskiego, matematyki, wychowania fizycznego według autorskiego programu nauczania. Cykl kształcenia trwa 5 lat. Po klasie wstępnej uczeń wybiera klasę pierwszą dwujęzyczną humanistyczną lub matematyczno - przyrodniczą, gdzie nauka odbywa się według podstawy programowej. 

1B / [O] geogr-ang-mat (ang-fra,hisz) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

język angielski (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiafizyka
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
165.85169.78184.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jest to klasa akademicka pod patronatem SGH. W klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: matematyka, geografia, język angielski. Drugim językiem nauczanym w tej klasie jest język hiszpański lub język francuski. Języki te nauczane są od podstaw. Grupa z danego języka powstanie jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych.

1C / [O] geogr-hist-wos (ang-fra) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
153.35161.67176.45
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia. Języki obce nauczane w tej klasie to: język angielski i język francuski. Od klasy 2 uczniowie będą mieli dodatkowe zajęcia z języka francuskiego przygotowujące do egzaminu DELF.

1E / [O] biol-chem-mat (ang-fra) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) biologia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
161.75167.33179
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: biologia, chemia, matematyka. Języki obce nauczane w tej klasie to: język angielski i język francuski. Od klasy 2 uczniowie będą mieli dodatkowe zajęcia z języka francuskiego przygotowujące do egzaminu DELF.

1F/2 / [D] hist-ang-wos (fra-ang) rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
170.85170.85170.85
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
207.87.8 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "Sprawdzian kompetencji j. francuski 0-60 pkt".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 60.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,13.

Opis:

Jest to klasa dwujęzyczna z językiem francuskim jako drugim językiem nauczania. Oznacza to, że niektóre przedmioty (np. historia, biologia, chemia, matematyka) są nauczane w języku polskim i języku francuskim. W klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: historia, język angielski, język polski. Drugim językiem obcym w tej klasie jest język angielski. Aby dostać się do tej klasy, trzeba wykazać się znajomością języka francuskiego potwierdzoną sprawdzianem kompetencji językowych lub certyfikatem DELF co najmniej na poziomie A2. Sprawdzian kompetencji językowych z języka francuskiego odbędzie się 8 czerwca o godz. 13.00.