konto
XVI Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej

Ocena: 3.48

Oceń Placowkę

Profile XVI Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej Warszawa

0A / klasa_wstępna rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologiahistoria
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
167.66176.2194.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
21313 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "sprawdzian predyspozycji językowych".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 100.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,13.

Opis:

Jest to klasa wstępna z językiem francuskim, w której nauczanie języka francuskiego odbywa się od podstaw w wymiarze 18 godzin tygodniowo. Jest to klasa przygotowująca do nauczania dwujęzycznego w liceum. Oznacza to, że niektóre przedmioty od klasy pierwszej (np. historia, biologia, chemia, matematyka) są nauczane w języku polskim i języku francuskim. W klasie wstępnej uczniowie uczą się ponadto języka polskiego, matematyki, wychowania fizycznego według autorskiego programu nauczania. Cykl kształcenia trwa 5 lat. Po klasie wstępnej uczeń wybiera klasę pierwszą dwujęzyczną humanistyczną lub matematyczno - przyrodniczą, gdzie nauka odbywa się według podstawy programowej. 

1B / ang-mat-geogr rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
164.35168.81179.1
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jest to klasa akademicka pod patronatem SGH. W klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: matematyka, geografia, język angielski. Drugim językiem nauczanym w tej klasie jest język hiszpański lub język francuski. Języki te nauczane są od podstaw. Grupa z danego języka powstanie jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych.

1C / hist-geogr-wos rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriageografia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
148.65156.04178.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia. Języki obce nauczane w tej klasie to: język angielski i język francuski. Od klasy 2 uczniowie będą mieli dodatkowe zajęcia z języka francuskiego przygotowujące do egzaminu DELF.

1D / biol-mat-geogr rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) geografia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
120.29153.39186.25
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
205.25.2 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "Sprawdzian predyspozycji językowych".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 40.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,13.

Opis:

Jest to klasa dwujęzyczna z językiem francuskim jako drugim językiem nauczania. Oznacza to, że niektóre przedmioty (np. historia, biologia, chemia, matematyka) są nauczane w języku polskim i języku francuskim. W klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: matematyka, geografia, biologia. Drugim językiem obcym w tej klasie jest język angielski. Aby dostać się do tej klasy, trzeba wykazać się znajomością języka francuskiego potwierdzoną sprawdzianem kompetencji językowych lub certyfikatem DELF co najmniej na poziomie A2. 

1E / biol-chem-mat rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiachemia
Punkty w roku 2019/2020
minimalneśredniemaksymalne
159.95162.97173.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

W klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: biologia, chemia, matematyka. Języki obce nauczane w tej klasie to: język angielski i język francuski. Od klasy 2 uczniowie będą mieli dodatkowe zajęcia z języka francuskiego przygotowujące do egzaminu DELF.

1F / hist-geogr-wos rok: 2020/2021

Języki obce: język angielski język francuski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk francuskijęzyk obcyhistoria
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2055 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych realizowany wspólnie z innymi szkołami pod nazwą "Sprawdzian predyspozycji językowych".

Liczba punktów możliwych do uzyskania: od (włącznie) 0 do (włącznie) 40.

Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku, aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału.

Szkoła stosuje tzw. mnożnik punktów. Uzyskane punkty zostaną doliczone do ogólnej punktacji kandydata po przemnożeniu przez: 0,13.

Opis:

Jest to klasa dwujęzyczna z językiem francuskim jako drugim językiem nauczania. Oznacza to, że niektóre przedmioty (np. historia, biologia, chemia, matematyka) są nauczane w języku polskim i języku francuskim. W klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie. Drugim językiem obcym w tej klasie jest język angielski. Aby dostać się do tej klasy, trzeba wykazać się znajomością języka francuskiego potwierdzoną sprawdzianem kompetencji językowych lub certyfikatem DELF co najmniej na poziomie A2.