konto
XVI Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Ocena: 3.96

Oceń Placowkę

Profile XVI Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Kraków

A / psychologiczno - pedagogiczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
135.35138.64144.9
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty rozszerzone to język polski, język angielski oraz do wybory przez kandydata podczas rekrutacji: biologia lub historia(grupa rozszerzenia powstanie przy odpowiedniej liczbie chętnych).

Współpraca z:
Katedrą Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UP,Uniwersytetami Trzeciego Wieku,Domami Pomocy Społecznej,Otwartą Pracownią Graficzną NCK.
Perspektywy dalszej nauki:
resocjalizacja; pedagogika; antropologia kulturowa; biologia; gerontologia; andragogika; psychologia; socjologia; filologia polska; pracownik socjalny; komunikacja społeczna.

B / policyjno - wojskowa rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
113135.37166.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty rozszerzone to wiedza o społeczeństwie, język angielski oraz do wyboru przez kandydata podczas rekrutacji: biologia lub historia lub geografia lub matematyka (grupa rozszerzenia powstanie przy odpowiedniej liczbie chętnych).

Współpraca z:
Ministerstwem Obrony Narodowej, Komendą Wojewódzką Policji, 6 Brygadą Powietrznodesantową, Wydziałem Politologii UP, Oświęcimskim Forum Praw Człowieka, Szwadronem Toporzysko.

Perspektywy dalszej nauki:
bezpieczeństwo narodowe; bezpieczeństwo wewnętrzne; politologia; logistyka; administracja; zarządzanie kryzysowe; wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

C / prozdrowotna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskibiologia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
133.45141.79155.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty rozszerzone to biologia, język angielski oraz do wyboru przez kandydata podczas rekrutacji: chemia lub geografia lub matematyka(grupa rozszerzenia powstanie przy odpowiedniej liczbie chętnych).

Współpraca z:
Wydziałem Technologii Żywności UR, Krakowską Wyższą Szkołą Promocji Zdrowia, Instytutem Zdrowia Publicznego

Perspektywy dalszej nauki:
kosmetologia; rehabilitacja; dietetyka; fizjoterapia; pielęgniarstwo; ratownictwo medyczne; technologia żywienia człowieka; turystyka; animacja w turystyce; biologia; chemia; geografia; biotechnologia

D / oddział przygotowania wojskowego rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) WOS (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Współpraca z:
Ministerstwem Obrony Narodowej; Komendą Wojewódzką Policji; 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej; Wydziałem Politologii UP; Oświęcimskim Forum Praw Człowieka.
Perspektywy dalszej nauki:
bezpieczeństwo narodowe; bezpieczeństwo wewnętrzne; politologia; logistyka; administracja; zarządzanie kryzysowe; wychowanie fizyczne w służbach mundurowych.

E / turystyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskigeografia
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
129.4136.89143.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Przedmioty rozszerzone to geografia, język angielski oraz do wyboru przez kandydata podczas rekrutacji: historia lub matematyka(grupa rozszerzenia powstanie przy odpowiedniej liczbie chętnych).

Współpraca z:
Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Konsulatem USA, Otwartą Pracownią Graficzną NCK, British Council, Międzynarodowym Centrum Kultury, Opactwem Cystersów w Mogile.

Perspektywy dalszej nauki:
turystyka i rekreacja; animacje w turystyce; dziedzictwo kulturowe; geografia; organizacja imprez turystycznych; turystyka religijna

 

F / ogólna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykageografiajęzyk angielski
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
119.45134.46161.95
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

G / humanistyczna rok: 2023/2024

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk angielskihistoria
Punkty w roku 2023/2024
minimalneśredniemaksymalne
119.45126.95139.4
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Współpraca z: Oświęcimskim Forum Praw Człowieka, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Domami Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Osobowości Dzieci GRAAL, Otwartą Pracownią Graficzną NCK, Opactwem Cystersów w Mogile.
Perspektywy dalszej nauki: prawo, politologia, filologie obce nowożytne, stosunki międzynarodowe, administracja, dziennikarstwo, polonistyka, historia, filozofia, archeologia.