konto
XVI Liceum im. Charlesa de Gaulle

Ocena: 3.6

Oceń Placowkę

Profile XVI Liceum im. Charlesa de Gaulle Poznań

I a / humanistyczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język chiński język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
129.05174211.35
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
25050 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian kompetencji językowych

Opis:

Oddział humanistyczny. Język angielski nauczany na poziomie dwujęzycznym, w grupach według poziomów zaawansowania.

I b / biologiczno-chemiczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język chiński język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

biochemia (obowiązkowy) chemia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykabiologiajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
165.8183.97210.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
25050 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian kompetencji językowych.

Opis:

Oddział biologiczno - chemiczny. Język angielski nauczany na poziomie dwujęzycznym, w grupach według poziomów zaawansowania.

I c / matematyczno-geograficzno-informatyczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język chiński język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) informatyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
160.55182.55218.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
25050 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian kompetencji językowych.

Opis:

Oddział matematyczno - geograficzno - informatyczny. Język angielski nauczany na poziomie dwujęzycznym, w grupach według poziomów zaawansowania.

I d1 / matematyczno-fizyczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język chiński język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

fizyka (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykafizykajęzyk obcy
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
109.25163.21201.2
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
25050 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian kompetencji językowych.

Opis:

Oddział matematyczno - fizyczno - geograficzny. Język angielski nauczany na poziomie dwujęzycznym, w grupach według poziomów zaawansowania.

I d2 / matematyczno-chemiczny rok: 2021/2022

Języki obce: język angielski język chiński język francuski język hiszpański język niemiecki język rosyjski język włoski

Przedmioty rozszerzone:

chemia (obowiązkowy) język obcy (obowiązkowy) matematyka (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcychemia
Punkty w roku 2020/2021
minimalneśredniemaksymalne
000
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
25050 -

Egzamin wstępny:

Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego.

Opis:

Oddział matematyczno-chemiczny