konto
XV Liceum im. prof. Wiktora Degi

Ocena: 2.95

Oceń Placowkę

Profile XV Liceum im. prof. Wiktora Degi Poznań

1A_1 / humanistyczno-prawniczy rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcyhistoria
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
152.1155.09159.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeśli masz duszę humanisty, chcesz poznawać przeszłość, rozumieć teraźniejszość, a do tego interesują Cię zagadnienia z dziedziny prawa, to ta klasa jest właśnie dla Ciebie. Proponujemy naukę dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: języka polskiego oraz historii. Klasa objęta jest patronatem Instytutu Filologii Polskiej UAM, Wydziału Historycznego UAM, Wydziału Prawa i Administracji UAM, Sądu Okręgowego w Poznaniu i Okręgowej Izby Radców Prawnych. W ramach tej współpracy odbywają się wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników uczelni. W klasie drugiej i trzeciej w ramach autorskiego przedmiotu Elementy prawa tematykę prawniczą przybliżą naszym uczniom przedstawiciele takich zawodów prawniczych jak: sędziowie, radcy prawni i komornicy. W klasie trzeciej i czwartej uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach Matematycznej reaktywacji, których celem jest powtórzenie wiadomości przed obowiązkowym egzaminem maturalnym z matematyki. Oferujemy zajęcia wykraczające poza ramy tradycyjnej nauki i stawiamy również na edukację kulturalną. Pragniemy rozbudzić w naszych uczniach potrzebę uczestniczenia w życiu kulturalnym i umiejętność świadomego postrzegania kultury. Nasi uczniowie goszczą regularnie w teatrze, kinie, muzeach oraz biorą udział w imprezach plenerowych. Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale jest język angielski, a drugim język niemiecki (kontynuacja).

1A_2 / humanistyczno-prawniczy rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

historia (obowiązkowy) język polski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykahistoriajęzyk obcy
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
157.8161.33170.3
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeśli masz duszę humanisty, chcesz poznawać przeszłość, rozumieć teraźniejszość, a do tego interesują Cię zagadnienia z dziedziny prawa, to ta klasa jest właśnie dla Ciebie. Proponujemy naukę dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: języka polskiego oraz historii. Klasa objęta jest patronatem Instytutu Filologii Polskiej UAM, Wydziału Historycznego UAM, Wydziału Prawa i Administracji UAM, Sądu Okręgowego w Poznaniu i Okręgowej Izby Radców Prawnych. W ramach tej współpracy odbywają się wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników uczelni. W klasie drugiej i trzeciej w ramach autorskiego przedmiotu Elementy prawa tematykę prawniczą przybliżą naszym uczniom przedstawiciele takich zawodów prawniczych jak: sędziowie, radcy prawni i komornicy. W klasie trzeciej i czwartej uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach Matematycznej reaktywacji, których celem jest powtórzenie wiadomości przed obowiązkowym egzaminem maturalnym z matematyki. Oferujemy zajęcia wykraczające poza ramy tradycyjnej nauki i stawiamy również na edukację kulturalną. Pragniemy rozbudzić w naszych uczniach potrzebę uczestniczenia w życiu kulturalnym i umiejętność świadomego postrzegania kultury. Nasi uczniowie goszczą regularnie w teatrze, kinie, muzeach oraz biorą udział w imprezach plenerowych. Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale jest język angielski, a drugim język hiszpański (od podstaw).

1B_1 / psychologiczno-pedagogiczny rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosbiologia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
153.1157.64165.5
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeśli interesują Cię mechanizmy rządzące zachowaniem człowieka oraz zagadnienia związane z szeroko pojętą edukacją, to ta klasa jest adresowana właśnie do Ciebie. Psychologia i pedagogika należą do grona nauk społecznych, które nieodzownie łączą się z innymi dziedzinami nauki. Dlatego postanowiliśmy stworzyć klasę, która wyposaży uczniów w wiedzę pozwalającą na zrozumienie biologicznych i społecznych czynników warunkujących rozwój i zachowanie człowieka. Proponujemy naukę biologii oraz WOS-u na poziomie rozszerzonym. Taki dobór przedmiotów daje wiele możliwości podczas rekrutacji na studia wyższe. Ponadto klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego, w ramach tej współpracy odbywają się wykłady, warsztaty oraz zajęcia laboratoryjne prowadzone przez pracowników tej uczelni. W klasie drugiej i trzeciej proponujemy naukę autorskiego przedmiotu: Pedagogika z elementami psychologii (obejmującego najważniejsze zagadnienia z dziedziny tych nauk). Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale jest język angielski, a drugim język niemiecki (kontynuacja).

1B_2 / psychologiczno-pedagogiczny rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

biologia (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykawosbiologia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
156.4162.71176.05
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Jeśli interesują Cię mechanizmy rządzące zachowaniem człowieka oraz zagadnienia związane z szeroko pojętą edukacją, to ta klasa jest adresowana właśnie do Ciebie. Psychologia i pedagogika należą do grona nauk społecznych, które nieodzownie łączą się z innymi dziedzinami nauki. Dlatego postanowiliśmy stworzyć klasę, która wyposaży uczniów w wiedzę pozwalającą na zrozumienie biologicznych i społecznych czynników warunkujących rozwój i zachowanie człowieka. Proponujemy naukę biologii oraz WOS-u na poziomie rozszerzonym. Taki dobór przedmiotów daje wiele możliwości podczas rekrutacji na studia wyższe. Ponadto klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego, w ramach tej współpracy odbywają się wykłady, warsztaty oraz zajęcia laboratoryjne prowadzone przez pracowników tej uczelni. W klasie drugiej i trzeciej proponujemy naukę autorskiego przedmiotu: Pedagogika z elementami psychologii (obejmującego najważniejsze zagadnienia z dziedziny tych nauk). Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale jest język angielski, a drugim język hiszpański (od podstaw).

1C / turystyczno-językowy rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

geografia (obowiązkowy) język angielski (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
156.25159.92164.6
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Lubisz podróżować, poznawać nowe kraje? A może chcesz w przyszłości pracować w branży turystycznej? Jeśli tak, to wybierz klasę turystyczno-językową w naszej szkole. Uczniowie realizują program  rozszerzony w zakresie geografii oraz języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na słownictwo związane z turystyką. Dodatkowo w oddziale realizowany jest przedmiot uzupełniający Niemiecki w turystyce. Takie zagadnienia jak geografia świata, umiejętność korzystania z map czy znajomość regionów turystycznych są nieodzowne w pracy przewodnika, pilota wycieczek czy organizatora wypoczynku. Natomiast znajomość języków obcych jest niezbędna w branży turystycznej i rekreacyjnej. Klasa objęta jest patronatem Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UE oraz Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF, w ramach tej współpracy odbywają się wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników uczelni. Naszym uczniom proponujemy również liczne wyjazdy i wycieczki w ramach prężnie działającego Szkolnego Koła Turystycznego „Per pedes” oraz ciekawe zajęcia pozalekcyjne. Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale jest język angielski, a drugim język niemiecki.

1E_1 / medialno-kulturowy rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język niemiecki

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
148.25151.99160.65
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Chcesz świadomie korzystać ze współczesnych mediów oraz być w przyszłości ich twórcą? Chętnie uczestniczysz w życiu kulturalnym? Ta klasa jest odpowiedzią na Twoje potrzeby. Uczniowie realizują program rozszerzony w zakresie przedmiotów: język polski i WOS. Klasa objęta jest patronatem Instytutu Filologii Polskiej UAM, w ramach której odbywają się wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników uczelni. Obok zainteresowań humanistycznych pragniemy rozwijać pasje twórcze naszych uczniów. W klasie trzeciej i czwartej uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach Matematycznej reaktywacji, których celem jest powtórzenie wiadomości przed obowiązkowym egzaminem maturalnym z matematyki. W klasie drugiej i trzeciej proponujemy naukę autorskiego przedmiotu, stworzonego przez naszych nauczycieli specjalnie na potrzebę tej klasy – Edukacji filmowo-teatralnej. Stanowi ona blok tematyczny poświęcony funkcjonowaniu tych dwóch instytucji kultury na przestrzeni lat. Naszym celem jest, aby uczniowie tej klasy stali się świadomymi odbiorcami kultury, a w przyszłości również jej twórcami. Oprócz nauki uczniowie będą brać udział w różnych imprezach i uroczystościach szkolnych. A że w dzisiejszym świecie ogromną rolę w propagowaniu szeroko pojętej kultury odgrywają media, dużo uwagi poświęcimy tematyce mediów i ich roli we współczesnym świecie. Zagadnienia te będziemy realizować na zajęciach obowiązkowych oraz pozalekcyjnych. 

1E_2 / medialno-kulturowy rok: 2022/2023

Języki obce: język angielski język hiszpański

Przedmioty rozszerzone:

język polski (obowiązkowy) wos (obowiązkowy)
Przedmioty punktowane
pierwszy:drugi:trzeci:czwarty:
język polskimatematykajęzyk obcywos
Punkty w roku 2022/2023
minimalneśredniemaksymalne
153.95158.99169.7
Obliczanie punktówOblicz Punkty
max punkty dodatkowe punktytwoje punkty
2000 -

Opis:

Chcesz świadomie korzystać ze współczesnych mediów oraz być w przyszłości ich twórcą? Chętnie uczestniczysz w życiu kulturalnym? Ta klasa jest odpowiedzią na Twoje potrzeby. Uczniowie realizują program rozszerzony w zakresie przedmiotów: język polski i WOS. Klasa objęta jest patronatem Instytutu Filologii Polskiej UAM, w ramach której odbywają się wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników uczelni. Obok zainteresowań humanistycznych pragniemy rozwijać pasje twórcze naszych uczniów. W klasie trzeciej i czwartej uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach Matematycznej reaktywacji, których celem jest powtórzenie wiadomości przed obowiązkowym egzaminem maturalnym z matematyki. W klasie drugiej i trzeciej proponujemy naukę autorskiego przedmiotu, stworzonego przez naszych nauczycieli specjalnie na potrzebę tej klasy – Edukacji filmowo-teatralnej. Stanowi ona blok tematyczny poświęcony funkcjonowaniu tych dwóch instytucji kultury na przestrzeni lat. Naszym celem jest, aby uczniowie tej klasy stali się świadomymi odbiorcami kultury, a w przyszłości również jej twórcami. Oprócz nauki uczniowie będą brać udział w różnych imprezach i uroczystościach szkolnych. A że w dzisiejszym świecie ogromną rolę w propagowaniu szeroko pojętej kultury odgrywają media, dużo uwagi poświęcimy tematyce mediów i ich roli we współczesnym świecie. Zagadnienia te będziemy realizować na zajęciach obowiązkowych oraz pozalekcyjnych.